Sponzorovaný odkaz

6562 Zkušební metody pro ropné oleje

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN ISO 20844 - Ropa a příbuzné výrobky - Stanovení střihové stability olejů s polymerními přísadami použitím vstřikovací trysky pro vznětový motor 
Katalogové číslo:  99652
ČSN EN ISO 20844 - Ropa a příbuzné výrobky - Stanovení střihové stability olejů s polymerními přísadami použitím vstřikovací trysky pro vznětový motor
ČSN EN ISO 20844ČSN EN ISO 20844 Tato norma popisuje metodu hodnocení odolnosti proti smykovému namáhání u minerálních olejů, syntetických olejů a dalších kapalin obsahujících polymery, které proch
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 6247 - Ropné výrobky - Stanovení pěnivosti mazacích olejů 
Katalogové číslo:  76831
ČSN ISO 6247 - Ropné výrobky - Stanovení pěnivosti mazacích olejů
ČSN ISO 6247ČSN ISO 6247 Norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 6247:1998. Norma popisuje metodu stanovení pěnivosti mazacích olejů při určených teplotách (sekvence I, II, III - tj. při 24 °C,
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 6619 - Ropné výrobky a maziva - Stanovení neutralizačního čísla potenciometrickou titrací 
Katalogové číslo:  76830
ČSN ISO 6619 - Ropné výrobky a maziva - Stanovení neutralizačního čísla potenciometrickou titrací
ČSN ISO 6619ČSN ISO 6619 Norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 6619:1988. Norma popisuje metodu pro stanovení kyselých složek v ropných výrobcích a mazivech, které jsou rozpustné nebo téměř r
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 6614 - Ropné výrobky - Stanovení schopnosti ropných a syntetických olejů oddělovat vodu (deemulgační schopnost) 
Katalogové číslo:  77296
ČSN ISO 6614 - Ropné výrobky - Stanovení schopnosti ropných a syntetických olejů oddělovat vodu (deemulgační schopnost)
ČSN ISO 6614ČSN ISO 6614 Norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 6614:1994. Popisuje metodu měření schopnosti ropných nebo syntetických olejů oddělit při dané teplotě vodu. Používá se pro oleje
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 7120 - Ropné výrobky a maziva - Ropné oleje a ostatní kapaliny - Stanovení protikorozních vlastností v přítomnosti vody 
Katalogové číslo:  78948
ČSN ISO 7120 - Ropné výrobky a maziva - Ropné oleje a ostatní kapaliny - Stanovení protikorozních vlastností v přítomnosti vody
ČSN ISO 7120ČSN ISO 7120 Tato norma popisuje metodu stanovení hodnocení ropných olejů a ostatních kapalin udávající jejich účinnost při zamezení koroze železných součástí tam, kde by se mohla do ol
Cena:  232,- Kč
ČSN 65 6219 - Ropné výrobky - Stanovení obsahu mechanických nečistot filtrací 
Katalogové číslo:  81019
ČSN 65 6219 - Ropné výrobky - Stanovení obsahu mechanických nečistot filtrací
ČSN 65 6219ČSN 65 6219 Tato norma určuje postup pro stanovení obsahu mechanických nečistot v ropných výrobcích filtrací. Vzorek ropného výrobku se rozpustí v xylen-ethanolové směsi a filtruje se pa
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 4406 - Hydraulické kapaliny - Kapaliny - Metoda kódování úrovně znečištění pevnými částicemi 
Katalogové číslo:  76535
ČSN ISO 4406 - Hydraulické kapaliny - Kapaliny - Metoda kódování úrovně znečištění pevnými částicemi
ČSN ISO 4406ČSN ISO 4406 Norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 4406:1999. Norma uvádí metodu stanovení kódu používaného při definování množství pevných částic v kapalině používané v daném hyd
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 3104 - Ropné výrobky - Průhledné a neprůhledné kapaliny - Stanovení kinematické viskozity a výpočet dynamické viskozity 
Katalogové číslo:  26430
ČSN EN ISO 3104 - Ropné výrobky - Průhledné a neprůhledné kapaliny - Stanovení kinematické viskozity a výpočet dynamické viskozity
ČSN EN ISO 3104ČSN EN ISO 3104 Tato mezinárodní norma specifikuje postup pro stanovení kinematické viskozity n průhledných i neprůhledných kapalných ropných výrobků měřením doby průtoku daného ob
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 2592 - Ropa a ropné výrobky - Stanovení bodu vzplanutí a bodu hoření - Metoda otevřeného kelímku podle Clevelanda 
Katalogové číslo:  504865
ČSN EN ISO 2592 - Ropa a ropné výrobky - Stanovení bodu vzplanutí a bodu hoření - Metoda otevřeného kelímku podle Clevelanda
ČSN EN ISO 2592ČSN EN ISO 2592 Tato norma specifikuje postup stanovení bodu vzplanutí a bodu hoření ropných výrobků pomocí přístroje s otevřeným kelímkem podle Clevelanda. Lze použít pro ropné výro
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 12766-2 - Ropné výrobky a upotřebené oleje - Stanovení PCB a příbuzných sloučenin - Část 2: Výpočet obsahu polychlorovaného bifenylu (PCB) 
Katalogové číslo:  74049
ČSN EN 12766-2 - Ropné výrobky a upotřebené oleje - Stanovení PCB a příbuzných sloučenin - Část 2: Výpočet obsahu polychlorovaného bifenylu (PCB)
ČSN EN 12766-2ČSN EN 12766-2 Norma je českou verzí evropské normy EN 12766-2:2001. Uvádí dva postupy výpočtu ("metodu A" a "metodu B") obsahu PCB. Metoda se používá pro nové, upotřebené a upravené
Cena:  232,- Kč
ČSN 65 6259 - Motorové oleje - Stanovení zdánlivé viskozity při nízkých teplotách na přístroji CCS (Cold-Cranking Simulator) 
Katalogové číslo:  77373
ČSN 65 6259 - Motorové oleje - Stanovení zdánlivé viskozity při nízkých teplotách na přístroji CCS (Cold-Cranking Simulator)
ČSN 65 6259ČSN 65 6259 Norma popisuje postup stanovení zdánlivé viskozity při nízkých teplotách v rozmezí -5°C až -35°C na přístroji Cold-Cranking Simulator. Jedná se o simulaci chování oleje při s
Cena:  171,- Kč
ČSN 65 6299 - Emulgační oleje a maziva - Stanovení pH emulze 
Katalogové číslo:  81020
ČSN 65 6299 - Emulgační oleje a maziva - Stanovení pH emulze
ČSN 65 6299ČSN 65 6299 Tato norma stanoví postup pro měření pH čerstvých i použitých vodných emulzí připravených z emulgačních olejů a emulgačních maziv. S hodnotou pH úzce souvisí korozívní účin
Cena:  95,- Kč
ČSN 65 6256 - Minerální oleje - Korozní zkouška vodných emulzí na litině (Herbert test) 
Katalogové číslo:  76658
ČSN 65 6256 - Minerální oleje - Korozní zkouška vodných emulzí na litině (Herbert test)
ČSN 65 6256ČSN 65 6256 Norma popisuje postup stanovení korozivnosti vodných emulzí připravených z emulgačních olejů nebo plastických maziv (dále jen vodné emulze), používaných při obrábění, popř. p
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 12766-1 - Ropné výrobky a upotřebené oleje - Stanovení PCB a příbuzných výrobků - Část 1: Separace a stanovení vybraných PCB kongenerů plynovou chromatografií (GC) použitím detektoru elektronového záchytu (ECD) 
Katalogové číslo:  66578
ČSN EN 12766-1 - Ropné výrobky a upotřebené oleje - Stanovení PCB a příbuzných výrobků - Část 1: Separace a stanovení vybraných PCB kongenerů plynovou chromatografií (GC) použitím detektoru elektronového záchytu (ECD)
ČSN EN 12766-1ČSN EN 12766-1 Tato norma specifikuje metodu stanovení koncentrace polychlorovaných bifenylů (PCB) v ropných výrobcích a příbuzných materiálech specifikovaným separačním postupem pl
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 12634 - Ropné výrobky a maziva - Stanovení čísla kyselosti - Potenciometrická titrace v nevodném prostředí 
Katalogové číslo:  56404
ČSN EN 12634 - Ropné výrobky a maziva - Stanovení čísla kyselosti - Potenciometrická titrace v nevodném prostředí
ČSN EN 12634ČSN EN 12634 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12634:1998. Evropská norma EN 12634:1998 má status české technické normy. Tato evropská norma specifikuje metodu stanovení č
Cena:  232,- Kč
ČSN 65 6220 - Oleje. Stanovení obsahu mechanických nečistot na membránovém filtru 
Katalogové číslo:  30120
ČSN 65 6220 - Oleje. Stanovení obsahu mechanických nečistot na membránovém filtru
ČSN 65 6220ČSN 65 6220 Touto normou se zavádí ST SEV 3971-83 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR do normy RVHP doplnily 4 články. Poslední z nich (čl. 04) požaduje při pr
Cena:  232,- Kč
ČSN 65 6236-1 - Kompresorové oleje. Metoda stanovení oxidační stálosti 
Katalogové číslo:  30128
ČSN 65 6236-1 - Kompresorové oleje. Metoda stanovení oxidační stálosti
ČSN 65 6236-1ČSN 65 6236-1 Norma platí pro kompresorové oleje bez přísad a s antioxidační přísadou, jejichž ztráty odpařením nepřevyšují 15 % hmot., a určuje metodu stanovení oxidační stálosti.
Cena:  95,- Kč
ČSN 65 6234 - Ropné oleje. Obsah chlóru spalováním v trubici 
Katalogové číslo:  30126
ČSN 65 6234 - Ropné oleje. Obsah chlóru spalováním v trubici
ČSN 65 6234ČSN 65 6234 Norma platí pro zkoušení ropných olejů s přísadami, obsahujícími chlór a pro zkoušení upotřebených ropných olejů. Stanovením obsahu chlóru se sleduje množství přísad, obsa
Cena:  171,- Kč
ČSN 65 6239 - Ropné výrobky. Obsah olejového podílu v emulzi 
Katalogové číslo:  30131
ČSN 65 6239 - Ropné výrobky. Obsah olejového podílu v emulzi
ČSN 65 6239ČSN 65 6239 Norma platí pro zkoušení emulzí emulgačních olejů a maziv klasického složení (bez syntetických složek), které i s vodou tvoří emulze typu olej ve vodě a používají se jako
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 9120 - Ropa a ropné výrobky - Stanovení odlučivosti vzduchu turbinových a dalších olejů - Metoda skleněného impingeru 
Katalogové číslo:  77372
ČSN ISO 9120 - Ropa a ropné výrobky - Stanovení odlučivosti vzduchu turbinových a dalších olejů - Metoda skleněného impingeru
ČSN ISO 9120ČSN ISO 9120 Norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 9120:1998 (opravená verze). Tato norma popisuje metodu pro hodnocení schopnosti ropných průmyslových olejů odlučovat vzduch, kte
Cena:  171,- Kč
ČSN 65 6231 - Ropné oleje - Kvalitativní zkouška na vodu 
Katalogové číslo:  76381
ČSN 65 6231 - Ropné oleje - Kvalitativní zkouška na vodu
ČSN 65 6231ČSN 65 6231 Norma platí pro kvalitativní zkoušku na vodu v ropných olejích. Podstata zkoušky: Zkouška spočívá v zahřátí vzorku na 150 °C v olejové lázni a zjištění jeho chování. Přítomno
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 20623 - Ropa a ropné výrobky - Stanovení vysokotlakých a protioděrových vlastností maziv - Čtyřkuličková metoda (Evropské podmínky) 
Katalogové číslo:  507490
ČSN EN ISO 20623 - Ropa a ropné výrobky - Stanovení vysokotlakých a protioděrových vlastností maziv - Čtyřkuličková metoda (Evropské podmínky)
ČSN EN ISO 20623ČSN EN ISO 20623 Tento dokument popisuje postupy pro stanovení vysokotlakých (EP) a protioděrových vlastností kapalných maziv (kategorie C, D, F, G, H, M a P v ISO 6743-99), plastic
Cena:  347,- Kč
ČSN 65 6235 - Oleje. Stanovení oxidační stálosti 
Katalogové číslo:  30127
ČSN 65 6235 - Oleje. Stanovení oxidační stálosti
ČSN 65 6235ČSN 65 6235 Touto normou se zavádí ST SEV 3657-82 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR doplnilo 6 článků. Poslední z nich (čl. 06) upozorňuje na to, že při všec
Cena:  232,- Kč
ČSN 65 6250 - Ropné výrobky. Stálost emulze 
Katalogové číslo:  30136
ČSN 65 6250 - Ropné výrobky. Stálost emulze
ČSN 65 6250ČSN 65 6250 Norma platí pro zkoušení emulgačních olejů a maziv, které s vodou vytvářejí emulze typu olej ve vodě, používané jako pomocné prostředky k obrábění. ČSN 65 6250 byla schvál
Cena:  73,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU
6501 Výrobky chemického průmyslu, všeobecné a bezpečnostní předpisy6502 Výrobky chemického průmyslu, všeobecné a bezpečnostní předpisy6503 Zkušební metody6505 Vzorkování, balení, značení6510 Anorganické výrobky, kyseliny, zásady, kysličníky, všeobecně6511 Kyseliny anorganické6512 Kyseliny anorganické6513 Zásady anorganické technické6514 Zásady anorganické technické6515 Kysličníky anorganické technické6517 Kysličníky anorganické technické6520 Soli anorganické, technické6521 Soli anorganické, technické6522 Soli anorganické, technické6523 Soli anorganické, technické6524 Soli anorganické, technické6525 Soli anorganické, technické6526 Soli anorganické, technické6528 Soli anorganické, technické6529 Soli anorganické, technické6531 Soli anorganické, technické6533 Soli anorganické, technické6534 Soli anorganické, technické6535 Soli anorganické, technické6541 Soli odrezovací, žíhací, kalicí6543 Plyny technické a ostatní6544 Plyny technické a ostatní6546 Výrobky anorganické, bělicí prostředky6548 Průmyslová hnojiva a ostatní anorganické výrobky6549 Průmyslová hnojiva a ostatní anorganické výrobky6557 Výrobky chemického průmyslu, pesticidy6560 Ropné výrobky všeobecně a zkušební metody společné více skupinám výrobků6561 Zkušební metody pro světlé ropné produkty6562 Zkušební metody pro ropné oleje6563 Zkušební metody pro plastická maziva (Zkušební metody pro mazací tuky)6564 Uhlovodíkové plyny a uhlovodíkové plyny zkapalněné, jakost a zkušební metody6565 Motorová paliva a ostatní výrobky, jakost6566 Minerální oleje, jakost6568 Minerální oleje, jakost6569 Plastická maziva (Mazací tuky)6570 Zkušební metody pro asfalty a asfaltové výrobky6571 Modifikované asfalty, jakost a zkušební metody6572 Asfalty a ostatní výrobky6573 Různé výrobky ropného průmyslu6579 Topné oleje6580 Dehty a výrobky z dehtu, jakost a zkušební metody6581 Deriváty z pyrolýzy uhlí6583 Dehty a výrobky z dehtu, jakost a zkušební metody6584 Dehty a výrobky z dehtu, jakost a zkušební metody6585 Výrobky získané destilací dřeva6587 Polotovary pro výrobu barviv, báze naftalenová6590 Organická barviva. Všeobecně a zkušební metody6592 Sirná barviva6595 Organická barviva ostatní6596 Organické pigmenty a laky organických barviv6597 Organické pigmenty a laky organických barviv6598 Výrobky z biomasy
66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat