Sponzorovaný odkaz

8529 Chirurgické implantáty

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN ISO 21535 - Neaktivní chirurgické implantáty - Implantáty pro náhradu kloubů - Specifické požadavky na implantáty pro náhradu kyčelních kloubů 
Katalogové číslo:  84256
ČSN EN ISO 21535 - Neaktivní chirurgické implantáty - Implantáty pro náhradu kloubů - Specifické požadavky na implantáty pro náhradu kyčelních kloubů
ČSN EN ISO 21535ČSN EN ISO 21535 ČSN EN ISO 21535 stanovuje specifické požadavky na implantáty pro náhradu kyčelních kloubů. Se zřetelem na bezpečnost tato norma specifikuje požadavky na předpokl
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 14630 - Neaktivní chirurgické implantáty - Obecné požadavky 
Katalogové číslo:  93289
ČSN EN ISO 14630 - Neaktivní chirurgické implantáty - Obecné požadavky
ČSN EN ISO 14630ČSN EN ISO 14630 Tato mezinárodní norma stanovuje obecné požadavky na neaktivní chirurgické implantáty, dále uváděné jako implantáty. Tato mezinárodní norma neplatí pro zubní implan
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 14602 - Neaktivní chirurgické implantáty - Implantáty pro osteosyntézu - Zvláštní požadavky 
Katalogové číslo:  90513
ČSN EN ISO 14602 - Neaktivní chirurgické implantáty - Implantáty pro osteosyntézu - Zvláštní požadavky
ČSN EN ISO 14602ČSN EN ISO 14602 Tato mezinárodní norma stanoví zvláštní požadavky na neaktivní chirurgické implantáty pro osteosyntézu, dále uváděné jako implantáty. Dále doplňuje ISO 14630 o zvlá
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 21536 - Neaktivní chirurgické implantáty - Implantáty pro náhradu kloubů - Specifické požadavky na implantáty pro náhradu kolenních kloubů 
Katalogové číslo:  84255
ČSN EN ISO 21536 - Neaktivní chirurgické implantáty - Implantáty pro náhradu kloubů - Specifické požadavky na implantáty pro náhradu kolenních kloubů
ČSN EN ISO 21536ČSN EN ISO 21536 ČSN EN ISO 21536 stanovuje specifické požadavky na implantáty pro náhradu kolenních kloubů. Se zřetelem na bezpečnost tato norma specifikuje požadavky na předpokl
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 25539-1 - Kardiovaskulární implantáty - Endovaskulární prostředky - Část 1: Endovaskulární protézy 
Katalogové číslo:  503672
ČSN EN ISO 25539-1 - Kardiovaskulární implantáty - Endovaskulární prostředky - Část 1: Endovaskulární protézy
ČSN EN ISO 25539-1ČSN EN ISO 25539-1 This document specifies requirements for the evaluation of endovascular systems (prostheses and delivery systems) and requirements with respect to nomenclature,
Cena:  1 155,- Kč
ČSN EN ISO 7198 - Kardiovaskulární implantáty a mimotělní systémy - Cévní protézy - Tabulární cévní štěpy a cévní záplaty 
Katalogové číslo:  502726
ČSN EN ISO 7198 - Kardiovaskulární implantáty a mimotělní systémy - Cévní protézy - Tabulární cévní štěpy a cévní záplaty
ČSN EN ISO 7198ČSN EN ISO 7198 1.1 This International Standard specifies requirements for the evaluation of vascular prostheses and requirements with respect to nomenclature, design attributes an
Cena:  655,- Kč
ČSN EN ISO 7439 - Nitroděložní antikoncepční tělíska s obsahem mědi - Požadavky a zkoušky 
Katalogové číslo:  98125
ČSN EN ISO 7439 - Nitroděložní antikoncepční tělíska s obsahem mědi - Požadavky a zkoušky
ČSN EN ISO 7439ČSN EN ISO 7439 This International Standard specifies requirements and tests for single-use, copper-bearing contraceptive intrauterine devices (IUDs) and their insertion instrument
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 16061 - Instrumentárium používané ve spojení s neaktivními chirurgickými implantáty - Obecné požadavky 
Katalogové číslo:  98403
ČSN EN ISO 16061 - Instrumentárium používané ve spojení s neaktivními chirurgickými implantáty - Obecné požadavky
ČSN EN ISO 16061ČSN EN ISO 16061 This International Standard specifies general requirements for instruments to be used in association with non-active surgical implants. These requirements apply t
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 5840-1 - Kardiovaskulární implantáty - Protézy srdečních chlopní - Část 1: Obecné požadavky 
Katalogové číslo:  99198
ČSN EN ISO 5840-1 - Kardiovaskulární implantáty - Protézy srdečních chlopní - Část 1: Obecné požadavky
ČSN EN ISO 5840-1ČSN EN ISO 5840-1 This part of ISO 5840 is applicable to heart valve substitutes intended for human implantation and provides general requirements. Subsequent parts of the ISO 58
Cena:  655,- Kč
ČSN EN ISO 7197 - Neurochirurgické implantáty - Sterilní umělá propojení (shunty) a součásti pro hydrocefalus pro jedno použití 
Katalogové číslo:  84937
ČSN EN ISO 7197 - Neurochirurgické implantáty - Sterilní umělá propojení (shunty) a součásti pro hydrocefalus pro jedno použití
ČSN EN ISO 7197ČSN EN ISO 7197 Tato norma stanovuje zvláštní požadavky na bezpečnost a funkci sterilních neaktivních hydrocefalových shuntů pro jedno použití a jejich komponent. Zahrnuty jsou kompo
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 16054 - Chirurgické implantáty - Minimální soubory dat pro chirurgické implantáty 
Katalogové číslo:  508603
ČSN EN ISO 16054 - Chirurgické implantáty - Minimální soubory dat pro chirurgické implantáty
ČSN EN ISO 16054ČSN EN ISO 16054 This document defines minimum data sets for implants to facilitate recording and international exchange of data for the purposes of implant tracking systems. This d
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 5840-2 - Kardiovaskulární implantáty - Protézy srdečních chlopní - Část 2: Chirurgicky implantované náhrady srdečních chlopní 
Katalogové číslo:  99194
ČSN EN ISO 5840-2 - Kardiovaskulární implantáty - Protézy srdečních chlopní - Část 2: Chirurgicky implantované náhrady srdečních chlopní
ČSN EN ISO 5840-2ČSN EN ISO 5840-2 This part of ISO 5840 is applicable to heart valve substitutes intended for implantation in human hearts, generally requiring cardiopulmonary bypass and general
Cena:  605,- Kč
ČSN EN ISO 21534 - Neaktivní chirurgické implantáty - Implantáty pro náhradu kloubů - Zvláštní požadavky 
Katalogové číslo:  84237
ČSN EN ISO 21534 - Neaktivní chirurgické implantáty - Implantáty pro náhradu kloubů - Zvláštní požadavky
ČSN EN ISO 21534ČSN EN ISO 21534 ČSN EN ISO 21534 specifikuje zvláštní požadavky na implantáty pro úplnou a částečnou náhradu kloubů, umělé vazy a kostní cement, které jsou v normě souhrnně označov
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 9268 - Chirurgické implantáty. Kovové kostní šrouby s kuželovou dosedací plochou hlavy. Rozměry 
Katalogové číslo:  19988
ČSN ISO 9268 - Chirurgické implantáty. Kovové kostní šrouby s kuželovou dosedací plochou hlavy. Rozměry
ČSN ISO 9268ČSN ISO 9268 Norma je identická s ISO 9268:1988. Stanoví rozměry a tolerance kovových kostních šroubů s kuželovou dosedací plochou hlavy používaných v chirurgii. Normalizovány jsou:
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 9713 - Neurochirurgické implantáty - Samosvěrné svorky pro intrakraniální aneuryzma 
Katalogové číslo:  84913
ČSN EN ISO 9713 - Neurochirurgické implantáty - Samosvěrné svorky pro intrakraniální aneuryzma
ČSN EN ISO 9713ČSN EN ISO 9713 Tato norma popisuje charakteristické vlastnosti samosvěrných svorek pro aneuryzma, které jsou určeny pro stálé intrakraniální implantace a stanovuje požadavky na jeji
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 12417-1 - Kardiovaskulární implantáty a mimotělní systémy - Vaskulární prostředky kombinované s léčivem - Část 1: Obecné požadavky 
Katalogové číslo:  99196
ČSN EN ISO 12417-1 - Kardiovaskulární implantáty a mimotělní systémy - Vaskulární prostředky kombinované s léčivem - Část 1: Obecné požadavky
ČSN EN ISO 12417-1ČSN EN ISO 12417-1 This part of ISO 12417 specifies requirements for vascular device-drug combination products (VDDCPs) based upon current technical and medical knowledge. VDDCP
Cena:  605,- Kč
ČSN ISO 9269 - Chirurgické implantáty. Kovové kostní dlahy. Otvory a drážky odpovídající šroubům s kuželovou dosedací plochou hlavy 
Katalogové číslo:  19998
ČSN ISO 9269 - Chirurgické implantáty. Kovové kostní dlahy. Otvory a drážky odpovídající šroubům s kuželovou dosedací plochou hlavy
ČSN ISO 9269ČSN ISO 9269 Norma je identická s ISO 9269:1988. Stanoví rozměry a tolerance otvorů a drážek v kostních dlahách používaných jako chirurgické implantáty, aby byla usnadněna správná fi
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 14607 - Neaktivní chirurgické implantáty - Prsní implantáty - Zvláštní požadavky 
Katalogové číslo:  505564
ČSN EN ISO 14607 - Neaktivní chirurgické implantáty - Prsní implantáty - Zvláštní požadavky
ČSN EN ISO 14607ČSN EN ISO 14607 This document specifies particular requirements for mammary implants. With regard to safety, this document specifies requirements for intended performance, design
Cena:  545,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat