Sponzorovaný odkaz

98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA - strana 2

Seřadit podle: 
Počet: 
TNI CEN/TR 15212 - Zdravotnická informatika - Slovník - Postup údržby webových databází pojmů a termínů 
Katalogové číslo:  88149
TNI CEN/TR 15212 - Zdravotnická informatika - Slovník - Postup údržby webových databází pojmů a termínů
TNI CEN/TR 15212TNI CEN/TR 15212 Tato technická normalizační informace se zabývá problematikou terminologie z oblasti informačních technologií používané v normách zdravotnické informatiky. Jejím cí
Cena:  358,- Kč
ČSN ISO/HL7 27951 - Zdravotnická informatika - Služby společné terminologie, 1. vydání 
Katalogové číslo:  89990
ČSN ISO/HL7 27951 - Zdravotnická informatika - Služby společné terminologie, 1. vydání
ČSN ISO/HL7 27951ČSN ISO/HL7 27951 Tato norma stanovuje mezinárodní rámec vývoje rozhraní pro programování aplikací (API), které umožní programu zpráv přístup k terminologickému obsahu. Služby spol
Cena:  803,- Kč
ČSN EN ISO 27953-1 - Zdravotnická informatika - Hlášení jednotlivých bezpečnostních případů (ICSR) v rámci farmakovigilance - Část 1: Rámec pro hlášení nežádoucích účinků 
Katalogové číslo:  90774
ČSN EN ISO 27953-1 - Zdravotnická informatika - Hlášení jednotlivých bezpečnostních případů (ICSR) v rámci farmakovigilance - Část 1: Rámec pro hlášení nežádoucích účinků
ČSN EN ISO 27953-1ČSN EN ISO 27953-1 Tato norma vytváří rámec pro mezinárodní výměnu dat a sdílení informací. Poskytuje společný formát přenosu zpráv ICSR o nežádoucích účincích (adverse drug react
Cena:  4 180,- Kč
TNI ISO/TR 17791 - Zdravotnická informatika - Pokyn k normám pro zabezpečení zdravotnického softwaru 
Katalogové číslo:  96557
TNI ISO/TR 17791 - Zdravotnická informatika - Pokyn k normám pro zabezpečení zdravotnického softwaru
TNI ISO/TR 17791TNI ISO/TR 17791 TNI ISO/TR 177911:2013 významně doplňuje problematiku obsaženou v normě ČSN EN ISO 27799, Zdravotnická informatika - Systémy řízení bezpečnosti informací ve zdrav
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 21549-2 - Zdravotnická informatika - Data zdravotní karty pacienta - Část 2: Společné objekty 
Katalogové číslo:  97206
ČSN EN ISO 21549-2 - Zdravotnická informatika - Data zdravotní karty pacienta - Část 2: Společné objekty
ČSN EN ISO 21549-2ČSN EN ISO 21549-2 Tento dokument byl připraven technickou komisí ISO/TC 215 "Zdravotnická informatika" ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 251 "Zdravotnická informatika".
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 11073-20101 - Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro místo zdravotní péče - Část 20101: Aplikační profily 
Katalogové číslo:  74682
ČSN EN ISO 11073-20101 - Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro místo zdravotní péče - Část 20101: Aplikační profily
ČSN EN ISO 11073-20101ČSN EN ISO 11073-20101 Účelem této části normy je poskytnout definici a strukturování informací, které jsou předmětem výměny nebo se vztahují ke komunikaci mezi aplikačními
Cena:  1 155,- Kč
ČSN EN 1068 - Zdravotnická informatika - Registrace kódovacích systémů 
Katalogové číslo:  74663
ČSN EN 1068 - Zdravotnická informatika - Registrace kódovacích systémů
ČSN EN 1068ČSN EN 1068 Tato evropská norma specifikuje postupy pro registraci kódových systémů ve zdravotnictví pro jakékoli účely. Specifikuje také alokaci jednotného "Označování systému kódování
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 14822-3 - Zdravotnická informatika - Informační komponenty pro všeobecný účel - Část 3: Pro klinické použití 
Katalogové číslo:  75007
ČSN EN 14822-3 - Zdravotnická informatika - Informační komponenty pro všeobecný účel - Část 3: Pro klinické použití
ČSN EN 14822-3ČSN EN 14822-3 Tato evropská norma specifikuje definice a strukturování informací, které se vztahují k entitám, jenž se obvykle vyskytují v komunikaci s a mezi klinickými informační
Cena:  1 925,- Kč
ČSN EN 14485 - Zdravotnická informatika - Návod pro zprostředkování dat o zdravotním stavu osob v mezinárodních aplikacích v kontextu se Směrnicí EU o ochraně dat 
Katalogové číslo:  71008
ČSN EN 14485 - Zdravotnická informatika - Návod pro zprostředkování dat o zdravotním stavu osob v mezinárodních aplikacích v kontextu se Směrnicí EU o ochraně dat
ČSN EN 14485ČSN EN 14485 Norma přebírá originál 1. vydání evropské normy EN 14485:2003. Norma poskytuje návod pro opatření, která by se měla zavést na ochranu osobních dat v aplikacích mezinárodn
Cena:  655,- Kč
ČSN EN ISO 11238 - Zdravotnická informatika - Identifikace léčivých přípravků - Datové prvky a struktury pro jednoznačnou identifikaci a výměnu regulovaných informací o látkách 
Katalogové číslo:  506170
ČSN EN ISO 11238 - Zdravotnická informatika - Identifikace léčivých přípravků - Datové prvky a struktury pro jednoznačnou identifikaci a výměnu regulovaných informací o látkách
ČSN EN ISO 11238ČSN EN ISO 11238 This document provides an information model to define and identify substances within medicinal products or substances used for medicinal purposes, including dietary
Cena:  655,- Kč
ČSN EN ISO 11073-10425 - Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 10425: Specializované zařízení - Průběžné monitorování glukózy (CGM) 
Katalogové číslo:  507969
ČSN EN ISO 11073-10425 - Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 10425: Specializované zařízení - Průběžné monitorování glukózy (CGM)
ČSN EN ISO 11073-10425ČSN EN ISO 11073-10425 This standard establishes a normative definition of communication between personal health continuous glucose monitor (CGM) devices (agents) and manag
Cena:  803,- Kč
ČSN EN ISO 13606-3 - Zdravotnická informatika - Přenos elektronických zdravotních záznamů - Část 3: Referenční archetypy a seznamy termínů 
Katalogové číslo:  508609
ČSN EN ISO 13606-3 - Zdravotnická informatika - Přenos elektronických zdravotních záznamů - Část 3: Referenční archetypy a seznamy termínů
ČSN EN ISO 13606-3ČSN EN ISO 13606-3 This document specifies a means for communicating part or all of the electronic health record (EHR) of one or more identified subjects of care between EHR syste
Cena:  803,- Kč
ČSN EN ISO 22600-1 - Zdravotnická informatika - Privilegium vedení a řízení přístupu - Část 1: Přehled a politika managementu 
Katalogové číslo:  96638
ČSN EN ISO 22600-1 - Zdravotnická informatika - Privilegium vedení a řízení přístupu - Část 1: Přehled a politika managementu
ČSN EN ISO 22600-1ČSN EN ISO 22600-1 This multi-part International Standard defines principles and specifies services needed for ma-naging privileges and access control to data and/or functions.
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 22600-3 - Zdravotnická informatika - Privilegium vedení a řízení přístupu - Část 3: Implementace 
Katalogové číslo:  96636
ČSN EN ISO 22600-3 - Zdravotnická informatika - Privilegium vedení a řízení přístupu - Část 3: Implementace
ČSN EN ISO 22600-3ČSN EN ISO 22600-3 This multi-part International Standard defines principles and specifies services needed for ma-naging privileges and access control to data and/or functions.
Cena:  655,- Kč
ČSN EN ISO 12967-2 - Zdravotnická informatika - Architektura služby - Část 2: Informační hledisko 
Katalogové číslo:  89287
ČSN EN ISO 12967-2 - Zdravotnická informatika - Architektura služby - Část 2: Informační hledisko
ČSN EN ISO 12967-2ČSN EN ISO 12967-2 Cílem ISO 12967 není definování jedinečného modelu pro klinické, organizační, řídicí nebo administrativní činnosti, ale spíše definování množiny toků prací, i
Cena:  605,- Kč
ČSN EN ISO 12967-1 - Zdravotnická informatika - Architektura služby - Část 1: Podnikové hledisko 
Katalogové číslo:  89288
ČSN EN ISO 12967-1 - Zdravotnická informatika - Architektura služby - Část 1: Podnikové hledisko
ČSN EN ISO 12967-1ČSN EN ISO 12967-1 Cílem ISO 12967 není definování jedinečného modelu pro klinické, organizační, řídicí nebo administrativní činnosti, ale spíše definování množiny toků prací, i
Cena:  545,- Kč
ČSN EN ISO 27953-2 - Zdravotnická informatika - Hlášení jednotlivých bezpečnostních případů (ICSR) v rámci farmakovigilance - Část 2: Požadavky ICSR pro humánní farmaceutická hlášení 
Katalogové číslo:  90775
ČSN EN ISO 27953-2 - Zdravotnická informatika - Hlášení jednotlivých bezpečnostních případů (ICSR) v rámci farmakovigilance - Část 2: Požadavky ICSR pro humánní farmaceutická hlášení
ČSN EN ISO 27953-2ČSN EN ISO 27953-2 Norma vytváří rámec pro mezinárodní regulatorní hlášení a sdílení informací, poskytnutím souboru společných datových prvků a formátu zpráv přenosu hlášení ICSR
Cena:  4 180,- Kč
ČSN EN ISO 11073-30300 - Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro místo zdravotní péče - Část 30300: Transportní profil - Infračervené bezdrátové propojení 
Katalogové číslo:  74681
ČSN EN ISO 11073-30300 - Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro místo zdravotní péče - Část 30300: Transportní profil - Infračervené bezdrátové propojení
ČSN EN ISO 11073-30300ČSN EN ISO 11073-30300 Účelem této části normy je poskytnout definici transportního profilu založeného na IrDA, který je určen pro komunikaci mezi zdravotnickými přístroji, kt
Cena:  803,- Kč
ČSN EN 14822-2 - Zdravotnická informatika - Informační komponenty pro všeobecný účel - Část 2: Pro neklinické použití 
Katalogové číslo:  75006
ČSN EN 14822-2 - Zdravotnická informatika - Informační komponenty pro všeobecný účel - Část 2: Pro neklinické použití
ČSN EN 14822-2ČSN EN 14822-2 Tato evropská norma specifikuje definice a strukturování informací, které se vztahují k entitám, jenž se obvykle vyskytují v komunikaci s a mezi klinickými informační
Cena:  1 925,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat