Sponzorovaný odkaz

98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA - strana 3

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN ISO 11073-10417 - Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 10417: Specializovaná zařízení - Měřič krevní glukózy 
Katalogové číslo:  503154
ČSN EN ISO 11073-10417 - Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 10417: Specializovaná zařízení - Měřič krevní glukózy
ČSN EN ISO 11073-10417ČSN EN ISO 11073-10417 Within the context of the ISO/IEEE 11073 family of standards for device communication, ISO/IEEE 11073-10417:2017 establishes a normative definition of c
Cena:  655,- Kč
ČSN EN ISO 11073-10442 - Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 10442: Specializovaná zařízení - Přístroj pro měření tělesné kondice pacienta 
Katalogové číslo:  502287
ČSN EN ISO 11073-10442 - Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 10442: Specializovaná zařízení - Přístroj pro měření tělesné kondice pacienta
ČSN EN ISO 11073-10442ČSN EN ISO 11073-10442 Within the context of the ISO/IEEE 11073 family of standards for device communication, this standard establishes a normative definition of the communica
Cena:  605,- Kč
ČSN EN ISO 21298 - Zdravotnická informatika - Funkční a strukturální role 
Katalogové číslo:  502419
ČSN EN ISO 21298 - Zdravotnická informatika - Funkční a strukturální role
ČSN EN ISO 21298ČSN EN ISO 21298 This International Standard defines a model for expressing functional and structural roles and populates it with a basic set of roles for international use in healt
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 27799 - Zdravotnická informatika - Systémy řízení bezpečnosti informací ve zdravotnictví využívající ISO/IEC 27002 
Katalogové číslo:  506770
ČSN EN ISO 27799 - Zdravotnická informatika - Systémy řízení bezpečnosti informací ve zdravotnictví využívající ISO/IEC 27002
ČSN EN ISO 27799ČSN EN ISO 27799 Tato norma poskytuje pokyny k implementaci všech opatření uvedených v ISO/IEC 27002 a doplňuje je, kde je to nezbytné, aby mohly být efektivně použity pro řízení be
Cena:  803,- Kč
ČSN EN ISO 17523 - Zdravotnická informatika - Požadavky na elektronické recepty 
Katalogové číslo:  500943
ČSN EN ISO 17523 - Zdravotnická informatika - Požadavky na elektronické recepty
ČSN EN ISO 17523ČSN EN ISO 17523 ISO 17523:2016 specifies the requirements that apply to electronic prescriptions. It describes generic principles that are considered important for all electronic p
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 13606-5 - Zdravotnická informatika - Přenos elektronických zdravotních záznamů - Část 5: Specifikace rozhraní 
Katalogové číslo:  508611
ČSN EN ISO 13606-5 - Zdravotnická informatika - Přenos elektronických zdravotních záznamů - Část 5: Specifikace rozhraní
ČSN EN ISO 13606-5ČSN EN ISO 13606-5 This document specifies the information architecture required for interoperable communications between systems and services that need or provide EHR data. This
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 12381 - Zdravotnická informatika - Explicitní časově podmíněné výrazy pro specifické problémy zdravotní péče 
Katalogové číslo:  508948
ČSN EN ISO 12381 - Zdravotnická informatika - Explicitní časově podmíněné výrazy pro specifické problémy zdravotní péče
ČSN EN ISO 12381ČSN EN ISO 12381 This document specifies a set of representational primitives and semantic relations needed for an unambiguous representation of explicit time-related expressions in
Cena:  358,- Kč
ČSN ISO 17117-1 - Zdravotnická informatika - Terminologické zdroje - Část 1: Charakteristiky 
Katalogové číslo:  508041
ČSN ISO 17117-1 - Zdravotnická informatika - Terminologické zdroje - Část 1: Charakteristiky
ČSN ISO 17117-1ČSN ISO 17117-1 Tato mezinárodní norma definuje univerzální a specializované charakteristiky, které uzpůsobují zdravotnické terminologické zdroje různým účelům. Pomáhá uživatelům pos
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 17269 - Zdravotnická informatika - Mezinárodní souhrn o pacientovi 
Katalogové číslo:  509585
ČSN EN 17269 - Zdravotnická informatika - Mezinárodní souhrn o pacientovi
ČSN EN 17269ČSN EN 17269 This standard formalises the dataset required to share information about the medical background and history of a patient from the patient's country of affiliation with a he
Cena:  655,- Kč
ČSN EN ISO 12967-3 - Zdravotnická informatika - Architektura služby - Část 3: Počítačové hledisko 
Katalogové číslo:  89286
ČSN EN ISO 12967-3 - Zdravotnická informatika - Architektura služby - Část 3: Počítačové hledisko
ČSN EN ISO 12967-3ČSN EN ISO 12967-3 Cílem ISO 12967 není definování jedinečného modelu pro klinické, organizační, řídicí nebo administrativní činnosti, ale spíše definování množiny toků prací, i
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 12251 - Zdravotnická informatika - Bezpečná identifikace uživatele pro zdravotní péči - Správa a bezpečnost autentizace heslem 
Katalogové číslo:  86318
ČSN EN 12251 - Zdravotnická informatika - Bezpečná identifikace uživatele pro zdravotní péči - Správa a bezpečnost autentizace heslem
ČSN EN 12251ČSN EN 12251 Tento dokument byl navržen proto, aby podpořil zdokonalení autentizace jednotlivých uživatelům IT systémů zdravotní péče posilováním automatických softwarových procedur spo
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO/HL7 27931 - Norma pro výměnu dat - Zdravotnictví úroveň sedm, verze 2.5 - Aplikační protokol pro elektronickou výměnu dat v prostředí zdravotní péče 
Katalogové číslo:  87602
ČSN ISO/HL7 27931 - Norma pro výměnu dat - Zdravotnictví úroveň sedm, verze 2.5 - Aplikační protokol pro elektronickou výměnu dat v prostředí zdravotní péče
ČSN ISO/HL7 27931ČSN ISO/HL7 27931 Norma obsahuje specifikaci verze 2.5 normy Zdravotnictví úroveň sedm (HL7) pro elektronickou výměnu dat ve všech oblastech zdravotní péče se zvýšeným zaměřením na
Cena:  1 540,- Kč
ČSN EN ISO 22600-2 - Zdravotnická informatika - Privilegium vedení a řízení přístupu - Část 2: Formální modely 
Katalogové číslo:  96637
ČSN EN ISO 22600-2 - Zdravotnická informatika - Privilegium vedení a řízení přístupu - Část 2: Formální modely
ČSN EN ISO 22600-2ČSN EN ISO 22600-2 This multi-part International Standard defines principles and specifies services needed for ma-naging privileges and access control to data and/or functions.
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 27789 - Zdravotnická informatika - Auditní záznamy elektronických zdravotních záznamů 
Katalogové číslo:  94004
ČSN EN ISO 27789 - Zdravotnická informatika - Auditní záznamy elektronických zdravotních záznamů
ČSN EN ISO 27789ČSN EN ISO 27789 Tato mezinárodní norma specifikuje společný rámec pro auditní záznamy elektronických zdravotních záznamů (EHR), pokud jde o události spouštění auditu a dat auditu,
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 11073-10101 - Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro místo zdravotní péče - Část 10101: Nomenklatura 
Katalogové číslo:  74683
ČSN EN ISO 11073-10101 - Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro místo zdravotní péče - Část 10101: Nomenklatura
ČSN EN ISO 11073-10101ČSN EN ISO 11073-10101 Předmětem této normy je architektura nomenklatury pro komunikační zařízení místa zdravotní péče. Sestává ze tří částí: základní, která definuje celkov
Cena:  4 180,- Kč
ČSN EN 12264 - Zdravotnická informatika - Struktury kategorií pro pojmové systémy 
Katalogové číslo:  74662
ČSN EN 12264 - Zdravotnická informatika - Struktury kategorií pro pojmové systémy
ČSN EN 12264ČSN EN 12264 Účelem této normy je vytvořit charakteristiky a pravidla shody požadované pro systematický popis organizace a obsahu terminologického systému ve zdravotnictví. Evropská nor
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 10781 - Zdravotnická informatika - HL7 Elektronické zdravotní záznamy - Funkční model systémy, Vydání 2 (EHR FM) (ISO 10781:2015) 
Katalogové číslo:  98828
ČSN EN ISO 10781 - Zdravotnická informatika - HL7 Elektronické zdravotní záznamy - Funkční model systémy, Vydání 2 (EHR FM) (ISO 10781:2015)
ČSN EN ISO 10781ČSN EN ISO 10781 The HL7 EHR System Functional Model provides a reference list of functions that may be present in an Electronic Health Record System (EHR-S). The function list is
Cena:  655,- Kč
ČSN EN ISO 11073-00103 - Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 00103: Přehled 
Katalogové číslo:  502285
ČSN EN ISO 11073-00103 - Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 00103: Přehled
ČSN EN ISO 11073-00103ČSN EN ISO 11073-00103 Within the context of the ISO/IEEE 11073 family of standards for device communication, this guide describes the landscape of transport-independent appli
Cena:  803,- Kč
ČSN EN ISO 21549-5 - Zdravotnická informatika - Data zdravotní karty pacienta - Část 5: Identifikační data 
Katalogové číslo:  500613
ČSN EN ISO 21549-5 - Zdravotnická informatika - Data zdravotní karty pacienta - Část 5: Identifikační data
ČSN EN ISO 21549-5ČSN EN ISO 21549-5 This part of ISO 21549 describes and defines the basic structure of the identification data objects held on healthcare data cards, but does not specify partic
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 13120 - Zdravotnická informatika - Syntaxe pro zobrazení obsahu klasifikačních systémů zdravotní péče - Značkovací jazyk pro klasifikaci (ClaML) 
Katalogové číslo:  508179
ČSN EN ISO 13120 - Zdravotnická informatika - Syntaxe pro zobrazení obsahu klasifikačních systémů zdravotní péče - Značkovací jazyk pro klasifikaci (ClaML)
ČSN EN ISO 13120ČSN EN ISO 13120 The main purpose of ClaML is to formally represent the content and hierarchical structure of healthcare classification systems in a markup language for the safe exc
Cena:  655,- Kč
ČSN EN ISO 13606-4 - Zdravotnická informatika - Přenos elektronických zdravotních záznamů - Část 4: Bezpečnost 
Katalogové číslo:  508610
ČSN EN ISO 13606-4 - Zdravotnická informatika - Přenos elektronických zdravotních záznamů - Část 4: Bezpečnost
ČSN EN ISO 13606-4ČSN EN ISO 13606-4 This document describes a methodology for specifying the privileges necessary to access EHR data. This methodology forms part of the overall EHR communications
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 11073-20701 - Zdravotnická informatika - Interoperabilita zařízení - Část 20701: Komunikační zařízení centra zdravotní péče - Architektura prostředků orientovaná na služby a stanovení protokolu 
Katalogové číslo:  510478
ČSN EN ISO 11073-20701 - Zdravotnická informatika - Interoperabilita zařízení - Část 20701: Komunikační zařízení centra zdravotní péče - Architektura prostředků orientovaná na služby a stanovení protokolu
ČSN EN ISO 11073-20701ČSN EN ISO 11073-20701 The scope of this standard is a service-oriented medical device architecture and communication protocol specification for distributed system of Point-of
Cena:  545,- Kč
ČSN EN ISO/IEEE 11073-10201 - Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení centra zdravotní péče - Část 10201: Informační model domény 
Katalogové číslo:  510783
ČSN EN ISO/IEEE 11073-10201 - Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení centra zdravotní péče - Část 10201: Informační model domény
ČSN EN ISO/IEEE 11073-10201ČSN EN ISO 11073-10201 Within the context of the ISO/IEEE 11073 family of standards for point-of-care medical device communication, an abstract, object-oriented domain in
Cena:  1 320,- Kč
ČSN EN ISO 21549-8 - Zdravotnická informatika - Data zdravotní karty pacienta - Část 8: Propojení 
Katalogové číslo:  87446
ČSN EN ISO 21549-8 - Zdravotnická informatika - Data zdravotní karty pacienta - Část 8: Propojení
ČSN EN ISO 21549-8ČSN EN ISO 21549-8 Tato část ISO 21549-8 stanoví způsob usnadňující přístup k distribuovaným záznamům pacienta a/nebo administrativním informacím s použitím zdravotních karet. D
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 20302 - Zdravotnická informatika - Zdravotní karty - Číselný systém a postup registrace identifikátorů vydavatelů karet 
Katalogové číslo:  97589
ČSN ISO 20302 - Zdravotnická informatika - Zdravotní karty - Číselný systém a postup registrace identifikátorů vydavatelů karet
ČSN ISO 20302ČSN ISO 20302 ČSN ISO 20302 významně doplňuje problematiku zdravotnické informatiky. Zavedení normy ISO 20302 do soustavy norem ČSN umožní vymezit pravidla a postupy praktického užití
Cena:  171,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat