Sponzorovaný odkaz

5130 Stroje na zpracování masa

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 12267+A1 - Potravinářské stroje - Kotoučové pily - Bezpečnostní a hygienické požadavky 
Katalogové číslo:  87344
ČSN EN 12267+A1 - Potravinářské stroje - Kotoučové pily - Bezpečnostní a hygienické požadavky
ČSN EN 12267+A1ČSN EN 12267+A1 Tato evropská norma stanovuje požadavky na konstrukci a výrobu kotoučových pil. Stroje, kterých se tato evropská norma týká, se používají pro řezání kostí a masa. T
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 13885+A1 - Potravinářské stroje - Sponovací stroje - Bezpečnostní a hygienické požadavky 
Katalogové číslo:  87509
ČSN EN 13885+A1 - Potravinářské stroje - Sponovací stroje - Bezpečnostní a hygienické požadavky
ČSN EN 13885+A1ČSN EN 13885+A1 Tato evropská norma stanovuje bezpečnostní a hygienické požadavky ke snížení nebezpečí, která mohou vzniknout během uvádění do provozu, používání a údržby sponovacích
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 12984+A1 - Potravinářské stroje - Přenosné a/nebo ručně ovládané stroje a zařízení vybavená mechanicky poháněnými řeznými nástroji - Bezpečnostní a hygienické požadavky 
Katalogové číslo:  87505
ČSN EN 12984+A1 - Potravinářské stroje - Přenosné a/nebo ručně ovládané stroje a zařízení vybavená mechanicky poháněnými řeznými nástroji - Bezpečnostní a hygienické požadavky
ČSN EN 12984+A1ČSN EN 12984+A1 Tato evropská norma se vztahuje na přenosné a/nebo ručně ovládané stroje a zařízení vybavená mechanicky poháněnými řeznými nástroji. Tato evropská norma stanovuje pož
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 13870 - Potravinářské stroje - Porcovací stroje - Bezpečnostní a hygienické požadavky 
Katalogové číslo:  99634
ČSN EN 13870 - Potravinářské stroje - Porcovací stroje - Bezpečnostní a hygienické požadavky
ČSN EN 13870ČSN EN 13870 Tato evropská norma platí pro porcovací stroje a příslušenství. Tato evropská norma neplatí pro automatické průmyslové nářezové stroje (viz prEN 16743) a pro pásové pily
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 12463 - Potravinářské stroje - Plnicí a pomocné stroje - Bezpečnostní a hygienické požadavky 
Katalogové číslo:  98088
ČSN EN 12463 - Potravinářské stroje - Plnicí a pomocné stroje - Bezpečnostní a hygienické požadavky
ČSN EN 12463ČSN EN 12463 1.1 - Obecně Tato evropská norma platí pro: - plnicí stroje s válcem a pístem; - plnicí stroje s plnicí vstupní násypkou, s nakládacím zařízením a bez nakládacího zaří
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 12855+A1 - Potravinářské stroje - Rotační mísové kutry - Bezpečnostní a hygienické požadavky 
Katalogové číslo:  87347
ČSN EN 12855+A1 - Potravinářské stroje - Rotační mísové kutry - Bezpečnostní a hygienické požadavky
ČSN EN 12855+A1ČSN EN 12855+A1 Tato evropská norma stanovuje požadavky na mísové kutry používané jako stacionární a umístěné na podlaze nebo ve výšce stolu. Mísové kutry jsou potravinářské stroje p
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 13570+A1 - Potravinářské stroje - Míchací stroje - Bezpečnostní a hygienické požadavky 
Katalogové číslo:  87507
ČSN EN 13570+A1 - Potravinářské stroje - Míchací stroje - Bezpečnostní a hygienické požadavky
ČSN EN 13570+A1ČSN EN 13570+A1 Tato evropská norma stanovuje bezpečnostní a hygienické požadavky ke snížení nebezpečí, která mohou vzniknout během uvádění do provozu, používání a údržby míchacích s
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 15166 - Potravinářské stroje - Automatické půlicí stroje poražených zvířat - Bezpečnostní a hygienické požadavky 
Katalogové číslo:  83596
ČSN EN 15166 - Potravinářské stroje - Automatické půlicí stroje poražených zvířat - Bezpečnostní a hygienické požadavky
ČSN EN 15166ČSN EN 15166 Tato evropská norma se týká automatických půlicích strojů a stanovuje bezpečnostní a zdravotní požadavky na stroje používané na jatkách za účelem plně automatického půlení
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 12331 - Potravinářské stroje - Mlýnky na maso - Bezpečnostní a hygienické požadavky 
Katalogové číslo:  99657
ČSN EN 12331 - Potravinářské stroje - Mlýnky na maso - Bezpečnostní a hygienické požadavky
ČSN EN 12331ČSN EN 12331 1.1 - Tato evropská norma stanovuje požadavky na konstrukci a výrobu mlýnků na maso (viz obrázky 1a a 1b) používaných v stacionární poloze. Stroje, na které se tato ev
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 13871 - Potravinářské stroje - Stroje na řezání kostek - Bezpečnostní a hygienické požadavky 
Katalogové číslo:  98087
ČSN EN 13871 - Potravinářské stroje - Stroje na řezání kostek - Bezpečnostní a hygienické požadavky
ČSN EN 13871ČSN EN 13871 1.1 - Obecně Tato evropská norma zahrnuje stroje na řezání kostek (viz obrázky 1 až 6 a obrázky 12 až 18) a stanovuje požadavky na návrh a výrobu. Stroje pokryté tout
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 15180 - Potravinářské stroje - Dávkovače potravin - Bezpečnostní a hygienické požadavky 
Katalogové číslo:  98553
ČSN EN 15180 - Potravinářské stroje - Dávkovače potravin - Bezpečnostní a hygienické požadavky
ČSN EN 15180ČSN EN 15180 Tato evropská norma se zabývá všemi významnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi a událostmi týkajícími se dávkovačů potravin, jak jsou definovány v článcích 1.2.2 až 1
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 12355+A1 - Potravinářské stroje - Stroje na stahování kůže, seřezávání kůže a odstraňování blan - Bezpečnostní a hygienické požadavky 
Katalogové číslo:  87346
ČSN EN 12355+A1 - Potravinářské stroje - Stroje na stahování kůže, seřezávání kůže a odstraňování blan - Bezpečnostní a hygienické požadavky
ČSN EN 12355+A1ČSN EN 12355+A1 Tato evropská norma platí pro konstrukci, výrobu, instalaci, přepravu, elektrické zařízení a čištění strojů na stahování kůže, seřezávání kůže a odstraňování blan. St
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 13534+A1 - Potravinářské stroje - Nasolovací injektory - Bezpečnostní a hygienické požadavky 
Katalogové číslo:  87508
ČSN EN 13534+A1 - Potravinářské stroje - Nasolovací injektory - Bezpečnostní a hygienické požadavky
ČSN EN 13534+A1ČSN EN 13534+A1 Tato norma platí pro nasolovací injektory s podávacími a odváděcími zařízeními a nasolovací injektory s podávacími a odváděcími zařízeními a vkládacími zařízeními. Te
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 15467 - Potravinářské stroje - Stroje na oddělování rybích hlav a filetování - Bezpečnostní a hygienické požadavky 
Katalogové číslo:  98531
ČSN EN 15467 - Potravinářské stroje - Stroje na oddělování rybích hlav a filetování - Bezpečnostní a hygienické požadavky
ČSN EN 15467ČSN EN 15467 Tato evropská norma stanovuje bezpečnostní a hygienické požadavky pro návrh a výrobu automatických strojů na oddělování rybích hlav a filetování a používané nože. Tato ev
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 12268 - Potravinářské stroje - Pásové pily - Bezpečnostní a hygienické požadavky 
Katalogové číslo:  97979
ČSN EN 12268 - Potravinářské stroje - Pásové pily - Bezpečnostní a hygienické požadavky
ČSN EN 12268ČSN EN 12268 1.1 - Obecně Tato evropská norma stanovuje požadavky na návrh a výrobu pásových pil popsaných v 1.2 (viz obrázky 1 až 5). Stroje pokryté touto evropskou normou jsou pou
Cena:  446,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat