Sponzorovaný odkaz

Normy Jakosti - EN ISO 9000

Normy jakosti ISO 9001

Dále uvedené normy souboru ISO 9001 byly vypracovány, aby pomohly organizacím všech typů a velikostí při uplatňování a provozování efektivních systémů managementu kvality :

ISO 9000 popisuje základní principy systémů managementu kvality a specifikuje terminologii systémů managementu kvality

– ISO 9001 specifikuje požadavky na systém managementu kvality pro případ, že organizace musí prokázat svoji schopnost poskytovat produkty, které splňují požadavky zákazníka a aplikovatelné požadavky předpisů a že má v úmyslu zvýšit spokojenost zákazníků.

ISO 9004 poskytuje směrnice, které berou v úvahu jak efektivnost, tak účinnost systémů managementu kvality. Cílem této normy je zlepšování výkonnosti organizace, spokojenosti zákazníků a jiných zainteresovaných stran.

ISO 19011 poskytuje návod na auditování systému managementu kvality a systému environmentálního managementu.

Dohromady tyto normy tvoří koherentní soubor norem na systémy managementu kvality usnadňující vzájemné porozumění ve vnitrostátním a mezinárodním obchodu.

Úspěšné vedení a fungování organizace vyžaduje, aby byla vedena a řízena systematickým a transpa-rentním způsobem. Úspěch může být výsledkem zavádění a udržování takového systému managementu, jehož cílem je neustálé zlepšování výkonnosti organizace, a to na základě potřeb zainteresovaných stran. Řízení organizace zahrnuje management kvality společně s dalšími disciplínami managementu.

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN ISO 9001:2016 - Systémy managementu jakosti - Požadavky 
Katalogové číslo:  P34
ČSN EN ISO 9001:2016 - Systémy managementu jakosti - Požadavky
ČSN EN ISO 9001:2015 Dlouho připravovaná revize normy ISO 9001 : 2008 respektive u nás známe české verze této modly všech norem ČSN EN ISO 9001:2009 + Oprava 1 05/2010 (eventuálně ČSN EN ISO 9001 ed.
Nová
Cena:  545,- Kč
ČSN EN ISO 9000:2016 - Systémy managementu kvality - Základní principy a slovník 
Katalogové číslo:  P46
ČSN EN ISO 9000:2016 - Systémy managementu kvality - Základní principy a slovník
ČSN EN ISO 9000:2016 Česká verze této normy již dostupná od 02/2016!! V souvislosti s nově vydanou normou ISO 9001:2015 již vyšla nově i ISO 9000:2015 Systémy managementu kvality - Základní principy
Nová
Cena:  754,- Kč
ČSN EN ISO 19011 : 2019 Směrnice pro auditování systémů managementu 
Katalogové číslo:  P79_506469
ČSN EN ISO 19011 : 2019 Směrnice pro auditování systémů managementu
ČSN EN ISO 19011:2019 Tato mezinárodní norma nestanovuje požadavky, ale poskytuje návod k řízení programu auditů, plánování a provádění auditů systému managementu, i ke kompetencím a hodnocení audito
Nová
Cena:  715,- Kč
ČSN EN ISO 9001:2009 - Systémy managementu jakosti - Požadavky 
Katalogové číslo:  83016
ČSN EN ISO 9001:2009 - Systémy managementu jakosti - Požadavky
ČSN EN ISO 9001:2009 V této normě jsou specifikovány požadavky na systém managementu jakosti v případech, kdy organizace potřebuje prokázat svoji schopnost trvale poskytovat výrobek, který splňuje po
Cena:  577,- Kč
ČSN P ISO/TS 9002 Systémy managementu kvality - Směrnice pro aplikování ISO 9001:2015 
Katalogové číslo:  505102
ČSN P ISO/TS 9002 Systémy managementu kvality - Směrnice pro aplikování ISO 9001:2015
ČSN P ISO/TS 9002 : 2018 ISO / TS 9002: 2016 poskytuje pokyny ohledně záměru požadavků normy ISO 9001: 2015 s příklady možných kroků, které organizace může přijmout, aby splnila požadavky normy ISO 9
Cena:  695,- Kč
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat