Sponzorovaný odkaz

46 ZEMĚDĚLSTVÍ - strana 5

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN ISO 658 - Olejnatá semena - Stanovení obsahu nečistot 
Katalogové číslo:  71532
ČSN EN ISO 658 - Olejnatá semena - Stanovení obsahu nečistot
ČSN EN ISO 658ČSN EN ISO 658 Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 658:2002. Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN ISO 658:2002 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN
Cena:  232,- Kč
ČSN 46 2300-2 - Olejnatá semena - Část 2: Semeno řepky 
Katalogové číslo:  71947
ČSN 46 2300-2 - Olejnatá semena - Část 2: Semeno řepky
ČSN 46 2300-2ČSN 46 2300-2 Tato norma stanoví požadavky pro semeno řepky jako zemědělského výrobku určeného k průmyslovému zpracování. Požadavky na jakost jsou přizpůsobeny podmínkám stanoveným v
Cena:  73,- Kč
ČSN 46 3090 - Doporučené termíny a definice vad pro normy na suché ovoce (ořechy ve skořápce a jádra ořechů) a na sušené ovoce 
Katalogové číslo:  72969
ČSN 46 3090 - Doporučené termíny a definice vad pro normy na suché ovoce (ořechy ve skořápce a jádra ořechů) a na sušené ovoce
ČSN 46 3090ČSN 46 3090 Nová ČSN je v souladu s přílohou III Základní normy UN/ECE (UN/ECE Standard Layout) z roku 2003 a stanoví doporučené termíny a jejich definice pro používání v normách na su
Cena:  95,- Kč
ČSN 46 1011-24 - Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin - Část 24: Zkoušení olejnin - Stanovení porostlých a poškozených olejnatých semen 
Katalogové číslo:  77493
ČSN 46 1011-24 - Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin - Část 24: Zkoušení olejnin - Stanovení porostlých a poškozených olejnatých semen
ČSN 46 1011-24ČSN 46 1011-24 Metoda stanovení porostlých a poškozených semen pro jednotlivé druhy olejnatých semen specifikovaná v této normě byla do této normy převzata z ČSN 46 1011-24 - Zkoušení
Cena:  95,- Kč
ČSN 46 1300-2 - Luštěniny - Část 2: Hrách jedlý 
Katalogové číslo:  80040
ČSN 46 1300-2 - Luštěniny - Část 2: Hrách jedlý
ČSN 46 1300-2ČSN 46 1300-2 Norma stanoví podmínky pro veškeré dodávky zrna hrachu jedlého (Pisum sativum L.) Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu posuzování jakosti luštěnin v souladu se
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 1990-2 - Ovoce - Názvosloví - Druhý seznam 
Katalogové číslo:  59855
ČSN ISO 1990-2 - Ovoce - Názvosloví - Druhý seznam
ČSN ISO 1990-2ČSN ISO 1990-2 Tato část normy uvádí seznam botanických názvů ovocných rostlin, jejichž plody se využívají jako ovoce, společně s běžnými názvy ovoce v jazyce českém, anglickém, fra
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 5223 - Zkušební síta pro obiloviny 
Katalogové číslo:  60019
ČSN EN ISO 5223 - Zkušební síta pro obiloviny
ČSN EN ISO 5223ČSN ISO 5223 +Amd.1 Tato norma specifikuje technické požadavky pro zkušební síta z děrovaného plechu používaná pro laboratorní stanovení nežádoucích složek ve vzorku žita, žitovce
Cena:  95,- Kč
ČSN 46 2300-5 - Olejnatá semena - Část 5: Semeno lnu 
Katalogové číslo:  74083
ČSN 46 2300-5 - Olejnatá semena - Část 5: Semeno lnu
ČSN 46 2300-5ČSN 46 2300-5 Tato norma stanoví požadavky pro semeno lnu jako zemědělského výrobku určeného k průmyslovému zpracování. Požadavky na jakost jsou přizpůsobeny podmínkám stanoveným v ČSN
Cena:  73,- Kč
ČSN EN ISO 6647-1 - Rýže - Stanovení obsahu amylózy - Část 1: Referenční metoda 
Katalogové číslo:  98365
ČSN EN ISO 6647-1 - Rýže - Stanovení obsahu amylózy - Část 1: Referenční metoda
ČSN EN ISO 6647-1ČSN EN ISO 6647-1 This part of ISO 6647 specifies a reference method for determining calibration values for standards that will be used to make a standard curve for the quantificat
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 5530-1 - Pšeničná mouka - Fyzikální vlastnosti těsta - Část 1: Stanovení absorpce vody a reologických vlastností pomocí farinografu 
Katalogové číslo:  97709
ČSN EN ISO 5530-1 - Pšeničná mouka - Fyzikální vlastnosti těsta - Část 1: Stanovení absorpce vody a reologických vlastností pomocí farinografu
ČSN EN ISO 5530-1ČSN EN ISO 5530-1 This part of ISO 5530 specifies a method, using a farinograph, for the determination of the water absorption of flours and the mixing behaviour of doughs made fro
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 15784 - Krmiva - Izolace a stanovení počtu presumptivních bakterií rodu Bacillus 
Katalogové číslo:  85598
ČSN EN 15784 - Krmiva - Izolace a stanovení počtu presumptivních bakterií rodu Bacillus
ČSN EN 15784ČSN EN 15784 Tato česká norma definuje všeobecná pravidla pro stanovení počtu a diferenciaci spór probiotických germinujících bacilů v krmivech, která bakterie rodu Bacillus obsahují, a
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 15789 - Krmiva - Izolace a stanovení počtu probiotických kvasinek 
Katalogové číslo:  85770
ČSN EN 15789 - Krmiva - Izolace a stanovení počtu probiotických kvasinek
ČSN EN 15789ČSN EN 15789 Tato česká norma definuje všeobecná pravidla pro stanovení počtu probiotických kvasinek ve vzorcích krmiv (aditivech, premixech a dalších krmivech), které kvasinky obsahují
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 22630 - Extrahované šroty olejnatých semen - Stanovení obsahu oleje - Rychlá extrakční metoda 
Katalogové číslo:  99569
ČSN EN ISO 22630 - Extrahované šroty olejnatých semen - Stanovení obsahu oleje - Rychlá extrakční metoda
ČSN EN ISO 22630ČSN EN ISO 22630 This International Standard specifies an extraction method which may be used to assess the efficiency of a de-oiling process by comparing the oil content of the oil
Cena:  232,- Kč
ČSN 46 5736 - Vermikomposty 
Katalogové číslo:  506021
ČSN 46 5736 - Vermikomposty
ČSN 46 5736ČSN 46 5736 Tato norma platí pro obecné principy výroby, zkoušení, značení a dodávání vermikompostů vyráběných pomocí žížal technologií vermikompostování a používaných jako organické h
Cena:  171,- Kč
ČSN P CEN/TS 17174 - Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Výkonnostní kritéria pro metody stanovení těžkých kovů při validaci v jedné laboratoři nebo pro validaci kruhovými testy 
Katalogové číslo:  508266
ČSN P CEN/TS 17174 - Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Výkonnostní kritéria pro metody stanovení těžkých kovů při validaci v jedné laboratoři nebo pro validaci kruhovými testy
ČSN P CEN/TS 17174ČSN P CEN/TS 17174 Tento dokument specifikuje výkonnostní kritéria pro výběr metody pro stanovení prvků a jejich chemických druhů v krmivech při validaci v jedné laboratoři nebo
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 27971 - Obiloviny a výrobky z obilovin - Pšenice obecná (Triticum aestivum L.) - Stanovení vlastností těsta z komerčně dostupné nebo pro zkušební účely určené mouky při konstantní hydrataci pomocí alveografu a metodika zkušebního mletí 
Katalogové číslo:  98373
ČSN EN ISO 27971 - Obiloviny a výrobky z obilovin - Pšenice obecná (Triticum aestivum L.) - Stanovení vlastností těsta z komerčně dostupné nebo pro zkušební účely určené mouky při konstantní hydrataci pomocí alveografu a metodika zkušebního mletí
ČSN EN ISO 27971ČSN EN ISO 27971 This International Standard specifies a method of determining, using an alveograph, the rheological properties of different types of dough obtained from common whea
Cena:  655,- Kč
ČSN EN ISO 11085 - Obiloviny, výrobky z obilovin a krmiva - Stanovení obsahu hrubého a celkového tuku extrakční metodou podle Randalla 
Katalogové číslo:  98971
ČSN EN ISO 11085 - Obiloviny, výrobky z obilovin a krmiva - Stanovení obsahu hrubého a celkového tuku extrakční metodou podle Randalla
ČSN EN ISO 11085ČSN EN ISO 11085 This International Standard specifies procedures for the determination of the fat content of cereals, cereal-based products, and animal feeding stuffs. These proc
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 21415-2 - Pšenice a pšeničná mouka - Obsah lepku - Část 2: Stanovení mokrého lepku a indexu lepku mechanickým způsobem 
Katalogové číslo:  99396
ČSN EN ISO 21415-2 - Pšenice a pšeničná mouka - Obsah lepku - Část 2: Stanovení mokrého lepku a indexu lepku mechanickým způsobem
ČSN EN ISO 21415-2ČSN EN ISO 21415-2 This part of ISO 21415 specifies a method for determining the content of wet gluten and the gluten index for wheat flours (Triticum aestivum L. and Triticum dur
Cena:  347,- Kč
ČSN 46 3086 ZMĚNA Z1 - Lískové ořechy ve skořápce 
Katalogové číslo:  70757
ČSN 46 3086 ZMĚNA Z1 - Lískové ořechy ve skořápce
ČSN 46 3086 ZMĚNA Z1
Cena:  34,- Kč
ČSN EN 16279 - Krmiva - Stanovení obsahu fluoridů po extrakci kyselinou chlorovodíkovou metodou iontově selektivní elektrody (ISE) 
Katalogové číslo:  94900
ČSN EN 16279 - Krmiva - Stanovení obsahu fluoridů po extrakci kyselinou chlorovodíkovou metodou iontově selektivní elektrody (ISE)
ČSN EN 16279ČSN EN 16279 Fluor (F) je jedním z nejrozšířenějších prvků v životním prostředí. Zvířata jsou vystavena iontové formě prvku, fluoridu (F-), který může být přítomen v krmivech. Toxicita
Cena:  232,- Kč
ČSN P CEN/TS 15754 - Krmiva - Stanovení obsahu cukru - Metoda vysokoúčinné chromatografie na anexech s pulsní amperometrickou detekcí (HPAEC-PAD) 
Katalogové číslo:  95426
ČSN P CEN/TS 15754 - Krmiva - Stanovení obsahu cukru - Metoda vysokoúčinné chromatografie na anexech s pulsní amperometrickou detekcí (HPAEC-PAD)
ČSN P CEN/TS 15754ČSN P CEN/TS 15754 Tato technická specifikace popisuje kvantitativní stanovení konkrétních sacharidů (glukózy, fruktózy, galaktózy, sacharózy, maltózy a laktózy) v suchých krmivec
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 3093 - Pšenice, žito a pšeničná a žitná mouka, pšenice tvrdá (durum) a semolina z pšenice tvrdé - Stanovení čísla poklesu podle Hagberga-Pertena 
Katalogové číslo:  87412
ČSN EN ISO 3093 - Pšenice, žito a pšeničná a žitná mouka, pšenice tvrdá (durum) a semolina z pšenice tvrdé - Stanovení čísla poklesu podle Hagberga-Pertena
ČSN EN ISO 3093ČSN EN ISO 3093 Tato mezinárodní norma popisuje stanovení aktivity - amylázy u obilovin pomocí čísla poklesu (FN) metodou podle Hagberga-Pertena. Tato metoda je použitelná pro zrna o
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 15791 - Potraviny - Stanovení deoxynivalenolu v krmivech - Metoda HPLC s předčištěním na imunoafinitní kolonce 
Katalogové číslo:  87541
ČSN EN 15791 - Potraviny - Stanovení deoxynivalenolu v krmivech - Metoda HPLC s předčištěním na imunoafinitní kolonce
ČSN EN 15791ČSN EN 15791 Tato norma je použitelná pro stanovení deoxynivalenolu (DON) v krmivech pro zvířata v koncentracích od 150 µg/kg až do nejméně 4000 µg/kg. Deoxynivalenol (DON) je ze v
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 6867 - Krmiva - Stanovení obsahu vitamínu E - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie 
Katalogové číslo:  89182
ČSN EN ISO 6867 - Krmiva - Stanovení obsahu vitamínu E - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie
ČSN EN ISO 6867ČSN EN ISO 6867 Tato mezinárodní norma specifikuje metodu vysokoúčinné kapalinové chromatografie pro stanovení obsahu vitaminu E (DL- -tokoferolu) v krmivech pro hospodářská a domácí
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 6869 - Krmiva - Stanovení obsahů vápníku, mědi, železa, hořčíku, manganu, draslíku, sodíku a zinku - Metoda atomové absorpční spektrometrie 
Katalogové číslo:  89283
ČSN EN ISO 6869 - Krmiva - Stanovení obsahů vápníku, mědi, železa, hořčíku, manganu, draslíku, sodíku a zinku - Metoda atomové absorpční spektrometrie
ČSN EN ISO 6869ČSN EN ISO 6869 Tato mezinárodní norma specifikuje metodu atomové absorpční spektrometrie pro stanovení obsahu vápníku (Ca), mědi (Cu), železa (Fe), hořčíku (Mg), manganu (Mn), dra
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 16006 - Krmiva - Stanovení obsahu fumonisinu B1 a B2 ve směsi krmiva metodou RP-HPLC s předčištěním na imunoafinitní kolonce a s fluorescenční detekcí po před- nebo postkolonové derivatizaci 
Katalogové číslo:  91510
ČSN EN 16006 - Krmiva - Stanovení obsahu fumonisinu B1 a B2 ve směsi krmiva metodou RP-HPLC s předčištěním na imunoafinitní kolonce a s fluorescenční detekcí po před- nebo postkolonové derivatizaci
ČSN EN 16006ČSN EN 16006 Tato evropská norma se používá pro stanovení fumonisinu B1 a B2 (FB1 a FB2) ve směsi krmiva v úrovních začínajících od 3 mg/kg až do 16 mg/kg. FB1 a FB2 se extrahují ze z
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 16158 - Krmiva - Stanovení obsahu semduramicinu - Metoda kapalinové chromatografie s použitím "stromového" analytického postupu 
Katalogové číslo:  91802
ČSN EN 16158 - Krmiva - Stanovení obsahu semduramicinu - Metoda kapalinové chromatografie s použitím "stromového" analytického postupu
ČSN EN 16158ČSN EN 16158 Tato evropská norma specifikuje metodu vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC) pro stanovení obsahu semduramicinu na povolené úrovni v krmivech [2] pomocí detekce hmo
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 16472 - Krmiva - Stanovení obsahu neutrálně detergentní vlákniny po úpravě vzorku amylázou (aNDF) 
Katalogové číslo:  91805
ČSN EN ISO 16472 - Krmiva - Stanovení obsahu neutrálně detergentní vlákniny po úpravě vzorku amylázou (aNDF)
ČSN EN ISO 16472ČSN EN ISO 16472 Tato mezinárodní norma specifikuje metody pro stanovení obsahu nerozpustných neutrálně detergentních vláknitých zbytků po úpravě vzorku amylázou ve všech typech krm
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat