Sponzorovaný odkaz

6564 Uhlovodíkové plyny a uhlovodíkové plyny zkapalněné, jakost a zkušební metody

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN ISO 13757 - Zkapalněné ropné plyny - Stanovení olejovitých zbytků - Vysokoteplotní metoda 
Katalogové číslo:  51783
ČSN EN ISO 13757 - Zkapalněné ropné plyny - Stanovení olejovitých zbytků - Vysokoteplotní metoda
ČSN EN ISO 13757ČSN EN ISO 13757 Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 13757:1996. Evropská norma EN ISO 13757:1996 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinár
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 8973 - Zkapalněné ropné plyny (LPG) - Výpočet hustoty a tlaku par 
Katalogové číslo:  57818
ČSN EN ISO 8973 - Zkapalněné ropné plyny (LPG) - Výpočet hustoty a tlaku par
ČSN EN ISO 8973ČSN EN ISO 8973 Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 8973:1999. Evropská norma EN ISO 8973:1999 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 13758 - Zkapalněné ropné plyny - Hodnocení suchosti propanu - Metoda podchlazeného ventilu 
Katalogové číslo:  52044
ČSN EN ISO 13758 - Zkapalněné ropné plyny - Hodnocení suchosti propanu - Metoda podchlazeného ventilu
ČSN EN ISO 13758ČSN EN ISO 13758 Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 13758:1996. Evropská norma EN ISO 13758:1996 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinár
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 17178 - Kapalné ropné výrobky - Stanovení celkového obsahu těkavé síry ve zkapalněných ropných plynech metodou UV fluorescence 
Katalogové číslo:  508976
ČSN EN 17178 - Kapalné ropné výrobky - Stanovení celkového obsahu těkavé síry ve zkapalněných ropných plynech metodou UV fluorescence
ČSN EN 17178ČSN EN 17178 This document specifies an ultraviolet (UV) fluorescence test method for the determination of the sulfur content of liquefied petroleum gases (LPG) containing up to 0,35 %
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 8819 - Zkapalněné ropné plyny. Stanovení sirovodíku. Metoda s octanem olovnatým 
Katalogové číslo:  21111
ČSN EN ISO 8819 - Zkapalněné ropné plyny. Stanovení sirovodíku. Metoda s octanem olovnatým
ČSN EN ISO 8819ČSN EN ISO 8819 Národní norma je identická s EN ISO 8819:1995. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy ISO 8819:1993 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv změn
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 15984 - Ropný průmysl a výrobky - Stanovení složení rafinerských topných plynů, výpočet obsahu uhlíku a výhřevnosti - Metoda plynové chromatografie 
Katalogové číslo:  503793
ČSN EN 15984 - Ropný průmysl a výrobky - Stanovení složení rafinerských topných plynů, výpočet obsahu uhlíku a výhřevnosti - Metoda plynové chromatografie
ČSN EN 15984ČSN EN 15984 This European Standard specifies a gas chromatographic analysis for the determination of the composition of fuel gases, as used in refinery heating gas. These results are
Cena:  347,- Kč
ČSN 65 6481 - Zkapalněné ropné plyny - Topné plyny - Propan, butan a jejich směsi - Technické požadavky a metody zkoušení 
Katalogové číslo:  66946
ČSN 65 6481 - Zkapalněné ropné plyny - Topné plyny - Propan, butan a jejich směsi - Technické požadavky a metody zkoušení
ČSN 65 6481ČSN 65 6481 Tato česká technická norma byla zpracována sloučením ČSN 65 6481 až 84, které se týkaly propanu, butanu, propan-butanu a topné směsi. Dále byly zapracovány do nové normy úd
Cena:  171,- Kč
ČSN 65 6478 - Stanovení chemických nečistot ve zkapalněných uhlovodíkových plynech 
Katalogové číslo:  04866
ČSN 65 6478 - Stanovení chemických nečistot ve zkapalněných uhlovodíkových plynech
ČSN 65 6478ČSN 65 6478 Norma platí pro zkoušení chemických nečistot ve zkapalněných uhlovodíkových plynech podle ČSN 65 6480. Použití jednotlivých metod stanoví příslušná norma jakosti. Jsou nor
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 15471 - Zkapalněné ropné plyny - Stanovení rozpuštěných zbytkových látek - Vysokoteplotní gravimetrická metoda 
Katalogové číslo:  504414
ČSN EN 15471 - Zkapalněné ropné plyny - Stanovení rozpuštěných zbytkových látek - Vysokoteplotní gravimetrická metoda
ČSN EN 15471ČSN EN 15471 Tato mezinárodní norma specifikuje metodu na stanovení rozpuštěných zbytkových látek ve zkapalněných ropných plynech (LPG), které zůstávají ve zbytku po odpaření při 105°C
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 4256 - Zkapalněné ropné plyny - Stanovení tlaku par - Metoda LPG 
Katalogové číslo:  56099
ČSN EN ISO 4256 - Zkapalněné ropné plyny - Stanovení tlaku par - Metoda LPG
ČSN EN ISO 4256
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 4257 - Zkapalněné ropné plyny - Vzorkování 
Katalogové číslo:  64924
ČSN EN ISO 4257 - Zkapalněné ropné plyny - Vzorkování
ČSN EN ISO 4257ČSN EN ISO 4257 Norma specifikuje postup odběru vzorků nechlazených zkapalněných ropných plynů (LPG). Postup je vhodný pro vzorkování z velkoobjemových kontejnerů. pro laboratorní
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 15470 - Zkapalněné ropné plyny - Stanovení rozpuštěných zbytkových látek - Metoda vysokoteplotní plynové chromatografie 
Katalogové číslo:  504413
ČSN EN 15470 - Zkapalněné ropné plyny - Stanovení rozpuštěných zbytkových látek - Metoda vysokoteplotní plynové chromatografie
ČSN EN 15470ČSN EN 15470 Tato mezinárodní norma specifikuje metodu na stanovení rozpuštěných zbytkových látek ve zkapalněných ropných plynech (LPG) v rozmezí od 40 mg/kg do 100 mg/kg. Vyšší koncent
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU
6501 Výrobky chemického průmyslu, všeobecné a bezpečnostní předpisy6502 Výrobky chemického průmyslu, všeobecné a bezpečnostní předpisy6503 Zkušební metody6505 Vzorkování, balení, značení6510 Anorganické výrobky, kyseliny, zásady, kysličníky, všeobecně6511 Kyseliny anorganické6512 Kyseliny anorganické6513 Zásady anorganické technické6514 Zásady anorganické technické6515 Kysličníky anorganické technické6517 Kysličníky anorganické technické6520 Soli anorganické, technické6521 Soli anorganické, technické6522 Soli anorganické, technické6523 Soli anorganické, technické6524 Soli anorganické, technické6525 Soli anorganické, technické6526 Soli anorganické, technické6528 Soli anorganické, technické6529 Soli anorganické, technické6531 Soli anorganické, technické6533 Soli anorganické, technické6534 Soli anorganické, technické6535 Soli anorganické, technické6541 Soli odrezovací, žíhací, kalicí6543 Plyny technické a ostatní6544 Plyny technické a ostatní6546 Výrobky anorganické, bělicí prostředky6548 Průmyslová hnojiva a ostatní anorganické výrobky6549 Průmyslová hnojiva a ostatní anorganické výrobky6557 Výrobky chemického průmyslu, pesticidy6560 Ropné výrobky všeobecně a zkušební metody společné více skupinám výrobků6561 Zkušební metody pro světlé ropné produkty6562 Zkušební metody pro ropné oleje6563 Zkušební metody pro plastická maziva (Zkušební metody pro mazací tuky)6564 Uhlovodíkové plyny a uhlovodíkové plyny zkapalněné, jakost a zkušební metody6565 Motorová paliva a ostatní výrobky, jakost6566 Minerální oleje, jakost6568 Minerální oleje, jakost6569 Plastická maziva (Mazací tuky)6570 Zkušební metody pro asfalty a asfaltové výrobky6571 Modifikované asfalty, jakost a zkušební metody6572 Asfalty a ostatní výrobky6573 Různé výrobky ropného průmyslu6579 Topné oleje6580 Dehty a výrobky z dehtu, jakost a zkušební metody6581 Deriváty z pyrolýzy uhlí6583 Dehty a výrobky z dehtu, jakost a zkušební metody6584 Dehty a výrobky z dehtu, jakost a zkušební metody6585 Výrobky získané destilací dřeva6587 Polotovary pro výrobu barviv, báze naftalenová6590 Organická barviva. Všeobecně a zkušební metody6592 Sirná barviva6595 Organická barviva ostatní6596 Organické pigmenty a laky organických barviv6597 Organické pigmenty a laky organických barviv6598 Výrobky z biomasy
66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat