Sponzorovaný odkaz

22 NÁSTROJE - strana 4

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN 22 6001 - Názvosloví technologie tváření kovů 
Katalogové číslo:  01531
ČSN 22 6001 - Názvosloví technologie tváření kovů
ČSN 22 6001ČSN 22 6001 Norma stanoví názvy základních prací v technologii tváření kovů, jejich roztřídění na jednotlivé operace podle povahy práce, roztřídění a pojmenování nástrojů podle jejich
Cena:  347,- Kč
ČSN 22 6101 - Nůžky na plech. Základní ustanovení 
Katalogové číslo:  25707
ČSN 22 6101 - Nůžky na plech. Základní ustanovení
ČSN 22 6101ČSN 22 6101 Tato norma platí pro výrobu, zkoušení a dodávání nůžek na plech a stanoví technické požadavky. Nůžky nejsou fyziologicky tvarovány. ČSN 22 6101 byla schválena 29.9.1986 a
Cena:  95,- Kč
ČSN 22 6285 - Lisovací nástroje. Hlavice pravoúhlé k vodicím stojánkům 
Katalogové číslo:  01553
ČSN 22 6285 - Lisovací nástroje. Hlavice pravoúhlé k vodicím stojánkům
ČSN 22 6285
Cena:  73,- Kč
ČSN 22 8309 - Zápustky pro vřetenové lisy. Směrnice pro konstrukci 
Katalogové číslo:  01621
ČSN 22 8309 - Zápustky pro vřetenové lisy. Směrnice pro konstrukci
ČSN 22 8309
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 22568 - Ruční a strojní závitové kruhové čelisti a ruční vratidla 
Katalogové číslo:  15056
ČSN EN 22568 - Ruční a strojní závitové kruhové čelisti a ruční vratidla
ČSN EN 22568ČSN EN 22568 Norma je identická s EN 22568:1989. Stanoví všeobecné rozměry ručních a strojních závitových kruhových čelistí. Tyto rozměry jsou stanoveny jako funkční pro průměr závi
Cena:  232,- Kč
ČSN 22 0403 - Kužele a dutiny pre upínanie nástrojov. Typy a tolerancie uhlov 
Katalogové číslo:  15808
ČSN 22 0403 - Kužele a dutiny pre upínanie nástrojov. Typy a tolerancie uhlov
ČSN 22 0403
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 3002-2 - Rezné nástroje. Základné veličiny pri rezaní a brúsení. Časť 2: Geometria aktivnej časti rezných nástrojov. Všeobecné prevodové vzorce, vzťahujúce sa na nástrojové a pracovné uhly 
Katalogové číslo:  15982
ČSN ISO 3002-2 - Rezné nástroje. Základné veličiny pri rezaní a brúsení. Časť 2: Geometria aktivnej časti rezných nástrojov. Všeobecné prevodové vzorce, vzťahujúce sa na nástrojové a pracovné uhly
ČSN ISO 3002-2ČSN ISO 3002-2 Základní veličiny při řezání a broušení. Část 2: Geometrie aktivní části řezných nástrojů. Všeobecné převodové vzorce, vztahující se na nástrojové a pracovní úhly
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 13743 - Bezpečnostní požadavky pro brusivo na podložce 
Katalogové číslo:  502210
ČSN EN 13743 - Bezpečnostní požadavky pro brusivo na podložce
ČSN EN 13743ČSN EN 13743 This European Standard is applicable to the following coated abrasive products and a combination of coated and non-woven abrasive products: flap wheels, flap discs, vulcani
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 525 - Pojené brousicí nástroje - Obecné požadavky 
Katalogové číslo:  97631
ČSN ISO 525 - Pojené brousicí nástroje - Obecné požadavky
ČSN ISO 525ČSN ISO 525 Tato mezinárodní norma platí pro pojené brousicí nástroje (např. brousicí kotouče, segmenty, pilníky a kameny) všeobecně, kromě produktů ze superbrusiva a brusiva na podlož
Cena:  232,- Kč
ČSN 22 8603 - Formy tlakové licí. Směrnice pro výpočty 
Katalogové číslo:  25733
ČSN 22 8603 - Formy tlakové licí. Směrnice pro výpočty
ČSN 22 8603
Cena:  347,- Kč
ČSN 22 0012 - Obrábacie nástroje. Termíny a definície základných pojmov 
Katalogové číslo:  25483
ČSN 22 0012 - Obrábacie nástroje. Termíny a definície základných pojmov
ČSN 22 0012ČSN 22 0012 Norma stanovuje termíny a definice obráběcích nástrojů, jejich konstrukčních prvků, konstrukčního vyhotovení a spolehlivosti obráběcích nástrojů. Slovensky a česky je uved
Cena:  232,- Kč
ČSN 22 0205 - Smernice pre obrábanie tvrdených papierov a tkanín 
Katalogové číslo:  01168
ČSN 22 0205 - Smernice pre obrábanie tvrdených papierov a tkanín
ČSN 22 0205ČSN 22 0205 Norma obsahuje pokyny pro technologické postupy pro obrábění tvrzených papírů a tkanin, doporučuje druhy nástrojů a obsahuje hygienicko-bezpečnostní podmínky, které je tře
Cena:  171,- Kč
ČSN 22 0442 - Upínání nástrojů na kovy. Krátké kuželové stopky Morseovy 
Katalogové číslo:  01190
ČSN 22 0442 - Upínání nástrojů na kovy. Krátké kuželové stopky Morseovy
ČSN 22 0442
Cena:  34,- Kč
ČSN 22 0473 - Nože. Rozmery prierezov upínacích častí 
Katalogové číslo:  25498
ČSN 22 0473 - Nože. Rozmery prierezov upínacích častí
ČSN 22 0473
Cena:  73,- Kč
ČSN 22 0480 - Stopky protahovacích trnů ploché. Typy a rozměry 
Katalogové číslo:  25501
ČSN 22 0480 - Stopky protahovacích trnů ploché. Typy a rozměry
ČSN 22 0480
Cena:  95,- Kč
ČSN 22 1103 - Skrutkovité vrtáky a výhrubníky. Rozmery unášačov 
Katalogové číslo:  01204
ČSN 22 1103 - Skrutkovité vrtáky a výhrubníky. Rozmery unášačov
ČSN 22 1103
Cena:  73,- Kč
ČSN 22 1110 - Vrtáky středicí 60° tvar A. Základní rozměry 
Katalogové číslo:  01206
ČSN 22 1110 - Vrtáky středicí 60° tvar A. Základní rozměry
ČSN 22 1110
Cena:  73,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE
2200 Třídění norem třídy 222201 Výrobní a konstrukční směrnice2202 Předpisy pro zkoušení, přejímání, použití a údržbu2204 Upínací prvky2205 Nože s břitovými destičkami SK pro NC stroje2206 Příslušenství řezných nástrojů2207 Břitové destičky z rychlořezné oceli a z řezné keramiky2208 Břitové destičky ze slinutých karbidů2209 Břitové destičky ze slinutých karbidů2211 Šroubovité vrtáky na kovy, plasty a jiné hmoty2213 Nástroje s břitovými destičkami ze slinutých karbidů na díry, zahlubování a zarovnávání2214 Výhrubníky a výstružníky2216 Záhlubníky, zarovnávací nástroje2217 Nože na souřadnicové vrtačky, vyvrtávací tyče a hlavy s noži2218 Nástroje protahovací, protlačovací apod.2219 Nástroje důlní, na zdivo a kámen2220 Frézy, nástroje na ozubení a pily na kovy2221 Frézy válcové čelní, kotoučové, drážkovací2222 Frézy zaoblovací, úhlové, kuželové a tvarové2223 Frézy se vsazenými zuby a frézovací hlavy2224 Frézy s břitovými destičkami ze slinutých karbidů2225 Nástroje na ozubená kola čelní2227 Nástroje na řetězové, drážkové, vrubové a jiné ozubení2228 Frézy úhlové a tvarové2229 Pilové kotouče a listy na kovy2230 Závitníky2232 Závitníkové čelisti2233 Závitové nože a frézy2234 Ostatní závitové nástroje2235 Soustružnické nože z nástrojových ocelí2236 Soustružnické, revolverové, automatové, hoblovací a obráběcí nože2237 Nože s břitovými destičkami ze slinutých karbidů2238 Nože s břitovými destičkami ze slinutých karbidů2239 Revolverové nože z rychlořezné oceli a nože tvarové2240 Brusivo, všeobecně2241 Brousicí, lešticí, lapovací prášky a pasty2244 Brousicí, honovací a superfinišovací kameny2245 Brousicí a řezací kotouče2246 Brousicí tělíska a diamantové lapovací a rozřezávací kotouče2247 Brousicí segmenty2248 Rotační kartáče a lešticí kotouče2249 Orovnávací nářadí, diamantové nástroje apod.2251 Sekery a různé2252 Pilky a pilové listy na dřevo2253 Pilky a pilové listy na dřevo2256 Vrtáky, nebozezy, záhlubníky2257 Frézy na dřevo2259 Udržovací nářadí2260 Lisovací nástroje, všeobecně2261 Nůžky, řezací kolečka, průbojníky apod.2262 Společné součásti střihadel2263 Společné součásti střihadel sdružených a ostřihovacích nástrojů2265 Střihadla a ostřihovadla2270 Nástroje na tváření za studena, všeobecně2271 Razidla značkovací, zdrsňovací kolečka, vyrovnávací trny2272 Lisovací nástroje pro tabletování2273 Nástroje tváření na pásy, plechy karoserie, trubky apod.2275 Průvlaky a tažné trny2281 Hlavičkáře, přítažníky, sedlíky, kovadliny, rovnací desky2283 Zápustky kovací a okrajovadla2286 Formy pro tlakové lití neželezných kovů, tváření plastů a pryže2288 Formy pro tlakové lití neželezných kovů, tváření plastů a pryže2290 Různé nástroje a nářadí2291 Ruční pilníky a struháky2292 Ruční pilníky a struháky2294 Škrabáky na kovy2296 Slévačské nářadí
23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat