Technické normy

Zboží bylo přidáno do košíku

Sponzorovaný odkaz

49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN 49 2120 - Dřevěné podlahy - Montáž a posuzování 
Katalogové číslo:  91342
ČSN 49 2120 - Dřevěné podlahy - Montáž a posuzování
ČSN 49 2120ČSN 49 2120 Norma navazuje na evropskou technickou směrnici CEN/TS 15717 "Parquet flooring - General guideline for installation" a obsahuje požadavky na hotové dřevěné podlahy vyrobené n
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 1870-13+A2 - Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 13: Vodorovné kotoučové pily s přidržovačem na řezání formátů 
Katalogové číslo:  91598
ČSN EN 1870-13+A2 - Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 13: Vodorovné kotoučové pily s přidržovačem na řezání formátů
ČSN EN 1870-13+A2ČSN EN 1870-13+A2 Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 schválenou CEN 2009-08-13 a změnu A2 schválenou CEN 2012-01-30. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyzna
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 859+A2 - Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Srovnávací frézky s ručním posuvem 
Katalogové číslo:  91770
ČSN EN 859+A2 - Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Srovnávací frézky s ručním posuvem
ČSN EN 859+A2ČSN EN 859+A2 Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 schválenou CEN 2009-10-24 a zapracovanou změnu A2 schválenou CEN 2012-05-13. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 860+A2 - Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Jednostranné tloušťkovací frézky 
Katalogové číslo:  91769
ČSN EN 860+A2 - Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Jednostranné tloušťkovací frézky
ČSN EN 860+A2ČSN EN 860+A2 Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 schválenou CEN 2009-07-16 a zapracovanou změnu A2 schválenou CEN 2012-05-20. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 13353+A1 - Desky z rostlého dřeva (SWP) - Požadavky 
Katalogové číslo:  89317
ČSN EN 13353+A1 - Desky z rostlého dřeva (SWP) - Požadavky
ČSN EN 13353+A1ČSN EN 13353+A1 Tato evropská norma stavoví požadavky na desky z rostlého dřeva definované v EN 12775 s maximální tloušťkou 80 mm pro použití v suchém, vlhkém a venkovním prostředí d
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 1014-2 - Ochranné prostředky na dřevo - Kreozot a jím impregnované dřevo - Odběr vzorků a analýzy - Část 2: Postupy na odběr vzorků kreozotu z impregnovaného dřeva pro následné analýzy 
Katalogové číslo:  87407
ČSN EN 1014-2 - Ochranné prostředky na dřevo - Kreozot a jím impregnované dřevo - Odběr vzorků a analýzy - Část 2: Postupy na odběr vzorků kreozotu z impregnovaného dřeva pro následné analýzy
ČSN EN 1014-2ČSN EN 1014-2 Tato část EN 1014 popisuje postup odběru vzorků kreozotu z impregnovaného dřeva pro následné analýzy.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 312 - Třískové desky - Požadavky 
Katalogové číslo:  87988
ČSN EN 312 - Třískové desky - Požadavky
ČSN EN 312ČSN EN 312 Tato EN 312 specifikuje požadavky na plošně lisované nebo kalendrované neopláštěné třískové desky a stanoví požadavky na jejich vlastnosti.
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 839 - Ochranné prostředky na dřevo - Stanovení preventivního účinku proti dřevokazným houbám Basidiomycetes - Aplikace povrchovou ochranou 
Katalogové číslo:  97029
ČSN EN 839 - Ochranné prostředky na dřevo - Stanovení preventivního účinku proti dřevokazným houbám Basidiomycetes - Aplikace povrchovou ochranou
ČSN EN 839ČSN EN 839 Tato evropská norma stanovuje metodu pro zjištění preventivní účinnosti prostředku aplikovaného na povrch dřeva proti dřevokazným houbám Basidiomycetes, kultivovaných na agar
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 16485 - Kulatina a řezivo - Environmentální prohlášení o produktu - Pravidla kategorizace výrobků ze dřeva a na bázi dřeva pro použití ve stavebnictví 
Katalogové číslo:  95603
ČSN EN 16485 - Kulatina a řezivo - Environmentální prohlášení o produktu - Pravidla kategorizace výrobků ze dřeva a na bázi dřeva pro použití ve stavebnictví
ČSN EN 16485ČSN EN 16485 This European Standard provides general Product Category Rules (PCR) for Type III environmental declarations for wood and wood-based products for use in construction and
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 326-2+A1 - Desky na bázi dřeva - Odběr vzorků, nařezávání a kontrola - Část 2: Počáteční zkoušení typu a řízení výroby 
Katalogové číslo:  96843
ČSN EN 326-2+A1 - Desky na bázi dřeva - Odběr vzorků, nařezávání a kontrola - Část 2: Počáteční zkoušení typu a řízení výroby
ČSN EN 326-2+A1ČSN EN 326-2+A1 Tato evropská norma určuje metody pro počáteční zkoušení typu (ITT), řízení výroby (FPC), cizí dohled a posouzení shody vlastností desek na bázi dřeva s EN 13986 a s
Cena:  358,- Kč
ČSN 49 0600-1 - Ochrana dřeva - Základní ustanovení - Část 1: Chemická ochrana 
Katalogové číslo:  26427
ČSN 49 0600-1 - Ochrana dřeva - Základní ustanovení - Část 1: Chemická ochrana
ČSN 49 0600-1ČSN 49 0600-1 Tato norma určuje základní zásady chemické ochrany dřeva proti znehodnocení dřeva a materiálů na jeho bázi biotickými činiteli v různých třídách ohrožení. Stanovuje tří
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 844-6 - Kulatina a řezivo - Terminologie - Část 6: Termíny pro rozměry řeziva 
Katalogové číslo:  52304
ČSN EN 844-6 - Kulatina a řezivo - Terminologie - Část 6: Termíny pro rozměry řeziva
ČSN EN 844-6ČSN EN 844-6 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 844-6:1997. Evropská norma EN 844-6:1997 má status české technické normy. EN 844 se skládá z následujících částí: Část 1 - O
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 844-5 - Kulatina a řezivo - Terminologie - Část 5: Termíny pro rozměry kulatiny 
Katalogové číslo:  53295
ČSN EN 844-5 - Kulatina a řezivo - Terminologie - Část 5: Termíny pro rozměry kulatiny
ČSN EN 844-5ČSN EN 844-5 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 844-5:1997. Evropská norma EN 844-5:1997 má status české technické normy. (ČSN) EN 844 se skládá z následujících částí: Část
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 635-3 - Překližované desky - Klasifikace podle vzhledu povrchu - Část 3: Jehličnaté dřeviny 
Katalogové číslo:  21774
ČSN EN 635-3 - Překližované desky - Klasifikace podle vzhledu povrchu - Část 3: Jehličnaté dřeviny
ČSN EN 635-3ČSN EN 635-3 Norma je identická s EN 635-3:1995. Tato část EN 635 určuje povahu a meze přirozených charakteristik dřeva a výrobních vad pro klasifikaci překližovaných desek podle vzh
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 326-1 - Desky ze dřeva - Odběr vzorků, nařezávání a kontrola - Část 1: Odběr vzorků, nařezávání zkušebních těles a vyjádření výsledků zkoušky 
Katalogové číslo:  19566
ČSN EN 326-1 - Desky ze dřeva - Odběr vzorků, nařezávání a kontrola - Část 1: Odběr vzorků, nařezávání zkušebních těles a vyjádření výsledků zkoušky
ČSN EN 326-1ČSN EN 326-1 Tato norma je identická s EN 326-1:1994. Uvádí pravidla pro odběr vzorků a výrobu zkušebních těles a rovněž vyjádření a prezentaci výsledků zkoušek za účelem získání inf
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 717-3 - Desky ze dřeva - Stanovení úniku formaldehydu - Část 3: Únik formaldehydu lahvovou metodou 
Katalogové číslo:  50807
ČSN EN 717-3 - Desky ze dřeva - Stanovení úniku formaldehydu - Část 3: Únik formaldehydu lahvovou metodou
ČSN EN 717-3ČSN EN 717-3 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 717-3:1996. Evropská norma EN 717-3:1996 má status české technické normy. Tato evropská norma popisuje metodu, známou jako l
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 310 - Desky ze dřeva. Stanovení modulu pružnosti v ohybu a pevnosti v ohybu 
Katalogové číslo:  18232
ČSN EN 310 - Desky ze dřeva. Stanovení modulu pružnosti v ohybu a pevnosti v ohybu
ČSN EN 310ČSN EN 310 Norma je identická s EN 310:1993. Určuje metody stanovení zdánlivého modulu pružnosti při statickém ohybu a pevnosti v ohybu u desek ze dřeva o jmenovité tloušťce rovné nebo
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 633 - Cementotřískové desky. Definice a klasifikace 
Katalogové číslo:  19180
ČSN EN 633 - Cementotřískové desky. Definice a klasifikace
ČSN EN 633ČSN EN 633 Norma je identická s EN 633:1993. Uvádí definice a klasifikace pro cementotřískové desky. Norma neplatí pro dřevotřískové desky s organickými pojivy, nebo dřevotřískové desk
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 20-2 - Ochranné prostředky na dřevo. Zjišťování preventivního účinku proti Lyctus brunneus (Stephens). Část 2: Aplikace impregnací (Laboratorní metoda) 
Katalogové číslo:  19565
ČSN EN 20-2 - Ochranné prostředky na dřevo. Zjišťování preventivního účinku proti Lyctus brunneus (Stephens). Část 2: Aplikace impregnací (Laboratorní metoda)
ČSN EN 20-2ČSN EN 20-2 Norma je identická s EN 20-02:1993. Stanovuje metodu na zjištění preventivního účinku nebo hranice účinnosti ochranného prostředku na dřevo proti napadnutí hmyzem Lyctus b
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 9264 - Dřevozpracující zařízení. Úzkopásové brusky s posuvným stolem nebo rámem. Terminologie 
Katalogové číslo:  19470
ČSN ISO 9264 - Dřevozpracující zařízení. Úzkopásové brusky s posuvným stolem nebo rámem. Terminologie
ČSN ISO 9264ČSN ISO 9264 Norma je identická s ISO 9264:1988. Uvádí terminologii příslušných částí úzkopásových brusek s posuvným stolem nebo rámem, aby pomohla výrobcům a uživatelům v identifika
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 9414 - Dřevozpracující zařízení. Clonové nanášečky. Terminologie 
Katalogové číslo:  19475
ČSN ISO 9414 - Dřevozpracující zařízení. Clonové nanášečky. Terminologie
ČSN ISO 9414ČSN ISO 9414 Norma je identická s ISO 9414:1989. Uvádí terminologii příslušných částí clonových nanášeček, aby pomohla výrobcům a uživatelům v identifikaci těchto částí. Poznámka: Kr
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 9558 - Dřevozpracující zařízení. Krájecí stroje na dýhy. Terminologie 
Katalogové číslo:  19360
ČSN ISO 9558 - Dřevozpracující zařízení. Krájecí stroje na dýhy. Terminologie
ČSN ISO 9558ČSN ISO 9558 Norma je identická s ISO 9558:1989. Uvádí terminologii příslušných částí krájecích strojů na dýhy, aby pomohla výrobcům a uživatelům v identifikaci těchto částí. Poznámk
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 9617 - Dřevozpracující zařízení. Stabilní zdvihací stoly a plošiny. Terminologie 
Katalogové číslo:  19364
ČSN ISO 9617 - Dřevozpracující zařízení. Stabilní zdvihací stoly a plošiny. Terminologie
ČSN ISO 9617ČSN ISO 9617 Norma je identická s ISO 9617:1989. Uvádí terminologii příslušných částí stabilních zdvihacích stolů a plošin, aby výrobcům a uživatelům v identifikaci těchto částí. Poz
Cena:  95,- Kč
ČSN P CEN/TS 12169 - Kritéria pro stanovení shody dávky řeziva 
Katalogové číslo:  80922
ČSN P CEN/TS 12169 - Kritéria pro stanovení shody dávky řeziva
ČSN P CEN/TS 12169
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 14761+A1 - Dřevěné podlahoviny - Parkety z rostlého dřeva - Vertikální lamely, široké lamely a ležaté špalíky 
Katalogové číslo:  82227
ČSN EN 14761+A1 - Dřevěné podlahoviny - Parkety z rostlého dřeva - Vertikální lamely, široké lamely a ležaté špalíky
ČSN EN 14761+A1ČSN EN 14761+A1 Tato evropská norma stanovuje vlastnosti vertikálních a širokých lamel a ležatých špalíků z rostlého listnatého a jehličnatého dřeva včetně montážních sestav pro použ
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ
4900 Všeobecně a zkoušení4901 Zjišťování fyzikálních a mechanických vlastností přírodního dřeva4902 Způsoby opracování dřeva, polotovarů, dílců a přířezů4906 Ochrana a konzervace dřeva, polotovarů, dílců a přířezů4908 Bezpečnost práce4910 Pilařské výrobky neopracované, všeobecně4911 Pilařské výrobky neopracované, všeobecně4912 Řezivo jehličnaté a listnaté4914 Pražce, mostnice apod.4915 Hrubé přířezy4917 Obalové přířezy a jejich komplety4921 Opracované řezivo pilařské4923 Dýhy, poddýžky, překližky a laťovky4924 Dýhy, poddýžky, překližky a laťovky4926 Desky a výrobky zvlášť upravené4928 Desky z rostlého dřeva4929 Vrstvené dřevo4931 Drobné dřevěné výrobky pro průmysl a služby4933 Obaly dřevěné4937 Dřevěné výrobky pro domácnost4938 Žebříky4946 Korkové přípravky, výrobky apod.4947 Zápalky a kuřácké potřeby4951 Dřevěné školní pomůcky4960 Stroje a jiná zařízení na obrábění a zpracování dřeva a výrobků ze dřeva4961 Bezpečnostní a hygienické předpisy4962 Kontrola, přesnost a zkoušení strojů a jiných zařízení používaných při obrábění dřeva a výrobků ze dřeva4963 Dřevozpracující zařízení4966 Konstrukce, rozměry a parametry strojů aj. zařízení na obrábění dřeva a výrobků ze dřeva4968 Konstrukce, rozměry a parametry strojů aj. zařízení na obrábění dřeva a výrobků ze dřeva4969 Prefabrikovaná dřevěná schodiště
50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat