Technické normy

Zboží bylo přidáno do košíku

Sponzorovaný odkaz

49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 16485 - Kulatina a řezivo - Environmentální prohlášení o produktu - Pravidla kategorizace výrobků ze dřeva a na bázi dřeva pro použití ve stavebnictví 
Katalogové číslo:  95603
ČSN EN 16485 - Kulatina a řezivo - Environmentální prohlášení o produktu - Pravidla kategorizace výrobků ze dřeva a na bázi dřeva pro použití ve stavebnictví
ČSN EN 16485ČSN EN 16485 This European Standard provides general Product Category Rules (PCR) for Type III environmental declarations for wood and wood-based products for use in construction and
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 326-2+A1 - Desky na bázi dřeva - Odběr vzorků, nařezávání a kontrola - Část 2: Počáteční zkoušení typu a řízení výroby 
Katalogové číslo:  96843
ČSN EN 326-2+A1 - Desky na bázi dřeva - Odběr vzorků, nařezávání a kontrola - Část 2: Počáteční zkoušení typu a řízení výroby
ČSN EN 326-2+A1ČSN EN 326-2+A1 Tato evropská norma určuje metody pro počáteční zkoušení typu (ITT), řízení výroby (FPC), cizí dohled a posouzení shody vlastností desek na bázi dřeva s EN 13986 a s
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 1870-11 - Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 11: Poloautomatické horizontální kotoučové pily s jednou jednotkou pily (radiální ramenové pily) 
Katalogové číslo:  95435
ČSN EN 1870-11 - Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 11: Poloautomatické horizontální kotoučové pily s jednou jednotkou pily (radiální ramenové pily)
ČSN EN 1870-11ČSN EN 1870-11 Tato norma se zabývá všemi významnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi a událostmi, jejichž seznam je uveden v kapitole 4, které jsou relevantní u poloautomatickýc
Cena:  446,- Kč
ČSN P CEN/TS 12169 - Kritéria pro stanovení shody dávky řeziva 
Katalogové číslo:  80922
ČSN P CEN/TS 12169 - Kritéria pro stanovení shody dávky řeziva
ČSN P CEN/TS 12169
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 14761+A1 - Dřevěné podlahoviny - Parkety z rostlého dřeva - Vertikální lamely, široké lamely a ležaté špalíky 
Katalogové číslo:  82227
ČSN EN 14761+A1 - Dřevěné podlahoviny - Parkety z rostlého dřeva - Vertikální lamely, široké lamely a ležaté špalíky
ČSN EN 14761+A1ČSN EN 14761+A1 Tato evropská norma stanovuje vlastnosti vertikálních a širokých lamel a ležatých špalíků z rostlého listnatého a jehličnatého dřeva včetně montážních sestav pro použ
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 1014-2 - Ochranné prostředky na dřevo - Kreozot a jím impregnované dřevo - Odběr vzorků a analýzy - Část 2: Postupy na odběr vzorků kreozotu z impregnovaného dřeva pro následné analýzy 
Katalogové číslo:  87407
ČSN EN 1014-2 - Ochranné prostředky na dřevo - Kreozot a jím impregnované dřevo - Odběr vzorků a analýzy - Část 2: Postupy na odběr vzorků kreozotu z impregnovaného dřeva pro následné analýzy
ČSN EN 1014-2ČSN EN 1014-2 Tato část EN 1014 popisuje postup odběru vzorků kreozotu z impregnovaného dřeva pro následné analýzy.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 312 - Třískové desky - Požadavky 
Katalogové číslo:  87988
ČSN EN 312 - Třískové desky - Požadavky
ČSN EN 312ČSN EN 312 Tato EN 312 specifikuje požadavky na plošně lisované nebo kalendrované neopláštěné třískové desky a stanoví požadavky na jejich vlastnosti.
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 311 - Desky ze dřeva - Přídržnost povrchu - Zkušební metoda 
Katalogové číslo:  66509
ČSN EN 311 - Desky ze dřeva - Přídržnost povrchu - Zkušební metoda
ČSN EN 311ČSN EN 311 Tato evropská norma určuje metodu stanovení přídržnosti povrchu - pevnosti v tahu při odtržení povrchové úpravy nebo povrchové vrstvy z plochy desky na bázi dřeva. Přídržnost
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 13353+A1 - Desky z rostlého dřeva (SWP) - Požadavky 
Katalogové číslo:  89317
ČSN EN 13353+A1 - Desky z rostlého dřeva (SWP) - Požadavky
ČSN EN 13353+A1ČSN EN 13353+A1 Tato evropská norma stavoví požadavky na desky z rostlého dřeva definované v EN 12775 s maximální tloušťkou 80 mm pro použití v suchém, vlhkém a venkovním prostředí d
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 622-4 - Vláknité desky - Požadavky - Část 4: Požadavky na izolační desky 
Katalogové číslo:  86070
ČSN EN 622-4 - Vláknité desky - Požadavky - Část 4: Požadavky na izolační desky
ČSN EN 622-4ČSN EN 622-4 Tato část evropské normy stanoví požadavky na izolační vláknité desky. Požadavky slouží k řízení výroby, ale nejsou charakteristickými hodnotami pro navrhování dřevěných ko
Cena:  171,- Kč
ČSN P CEN/TS 15717 - Parkety - Všeobecná směrnice pro montáž 
Katalogové číslo:  86502
ČSN P CEN/TS 15717 - Parkety - Všeobecná směrnice pro montáž
ČSN P CEN/TS 15717
Cena:  232,- Kč
ČSN 49 2120 - Dřevěné podlahy - Montáž a posuzování 
Katalogové číslo:  91342
ČSN 49 2120 - Dřevěné podlahy - Montáž a posuzování
ČSN 49 2120ČSN 49 2120 Norma navazuje na evropskou technickou směrnici CEN/TS 15717 "Parquet flooring - General guideline for installation" a obsahuje požadavky na hotové dřevěné podlahy vyrobené n
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 1870-13+A2 - Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 13: Vodorovné kotoučové pily s přidržovačem na řezání formátů 
Katalogové číslo:  91598
ČSN EN 1870-13+A2 - Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 13: Vodorovné kotoučové pily s přidržovačem na řezání formátů
ČSN EN 1870-13+A2ČSN EN 1870-13+A2 Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 schválenou CEN 2009-08-13 a změnu A2 schválenou CEN 2012-01-30. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyzna
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 859+A2 - Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Srovnávací frézky s ručním posuvem 
Katalogové číslo:  91770
ČSN EN 859+A2 - Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Srovnávací frézky s ručním posuvem
ČSN EN 859+A2ČSN EN 859+A2 Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 schválenou CEN 2009-10-24 a zapracovanou změnu A2 schválenou CEN 2012-05-13. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 860+A2 - Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Jednostranné tloušťkovací frézky 
Katalogové číslo:  91769
ČSN EN 860+A2 - Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Jednostranné tloušťkovací frézky
ČSN EN 860+A2ČSN EN 860+A2 Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 schválenou CEN 2009-07-16 a zapracovanou změnu A2 schválenou CEN 2012-05-20. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 839 - Ochranné prostředky na dřevo - Stanovení preventivního účinku proti dřevokazným houbám Basidiomycetes - Aplikace povrchovou ochranou 
Katalogové číslo:  97029
ČSN EN 839 - Ochranné prostředky na dřevo - Stanovení preventivního účinku proti dřevokazným houbám Basidiomycetes - Aplikace povrchovou ochranou
ČSN EN 839ČSN EN 839 Tato evropská norma stanovuje metodu pro zjištění preventivní účinnosti prostředku aplikovaného na povrch dřeva proti dřevokazným houbám Basidiomycetes, kultivovaných na agar
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 1870-16 - Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 16: Dvoukotoučové pily pro pokosné řezání V-profilů 
Katalogové číslo:  92956
ČSN EN 1870-16 - Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 16: Dvoukotoučové pily pro pokosné řezání V-profilů
ČSN EN 1870-16ČSN EN 1870-16 Tato evropská norma stanovuje všechna významná nebezpečí, nebezpečné situace a událostmi, jejichž seznam je uveden v kapitole 4, které jsou relevantní pro dvoukotoučo
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 1870-7 - Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 7: Jednokotoučové rozřezávací pily na kmenové výřezy se strojním posuvem stolu a s ručním zakládáním a/nebo odebíráním 
Katalogové číslo:  92960
ČSN EN 1870-7 - Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 7: Jednokotoučové rozřezávací pily na kmenové výřezy se strojním posuvem stolu a s ručním zakládáním a/nebo odebíráním
ČSN EN 1870-7ČSN EN 1870-7 Tento dokument se zabývá všemi významnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi a událostmi, které jsou uvedeny v kapitole 4, které jsou relevantní pro jednokotoučové rozře
Cena:  545,- Kč
ČSN 49 1109 - Řezivo. Přídavky na sesychání řeziva jehličnatých dřevin 
Katalogové číslo:  32132
ČSN 49 1109 - Řezivo. Přídavky na sesychání řeziva jehličnatých dřevin
ČSN 49 1109ČSN 49 1109 Norma platí pro stanovení přídavků na sesychání řeziva a přířezů vyrobených z jehličnatých dřevin. ČSN 49 1109 byla vydána v květnu 1993. Nahradila články 2 až 5 ČSN 49 11
Cena:  95,- Kč
ČSN 49 0012 - Drevo. Fyzikálne a mechanické skúšky. Názvy a definície 
Katalogové číslo:  32146
ČSN 49 0012 - Drevo. Fyzikálne a mechanické skúšky. Názvy a definície
ČSN 49 0012ČSN 49 0012 V této normě jsou zapracovány ISO 9086-1:1987 Dřevo. Údaje souhlasné s ISO 9086-1:1987 jsou označeny čarou na levém okraji textu. Norma uvádí pojmy, které se týkají všeobe
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 7987 - Dřevozpracující zařízení. Hrotové soustruhy. Terminologie a přejímací podmínky 
Katalogové číslo:  15561
ČSN ISO 7987 - Dřevozpracující zařízení. Hrotové soustruhy. Terminologie a přejímací podmínky
ČSN ISO 7987ČSN ISO 7987 Norma obsahuje ISO 7987:1985. Tato mezinárodní norma uvádí termín pro každou část stroje a s použitím odkazu na ČSN ISO 230-1 stanoví zkoušky geometrické přesnosti hroto
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 319 - Trieskové a vláknité dosky. Stanovenie pevnosti v ťahu kolmo na rovinu dosky 
Katalogové číslo:  16182
ČSN EN 319 - Trieskové a vláknité dosky. Stanovenie pevnosti v ťahu kolmo na rovinu dosky
ČSN EN 319ČSN EN 319 Norma je identická s EN 319:1993. Stanoví metodu zjišťování pevnosti v tahu kolmo na rovinu desky třískových desek, vláknitých desek a cementotřískových desek. Podstata zkou
Cena:  171,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ
4900 Všeobecně a zkoušení4901 Zjišťování fyzikálních a mechanických vlastností přírodního dřeva4902 Způsoby opracování dřeva, polotovarů, dílců a přířezů4906 Ochrana a konzervace dřeva, polotovarů, dílců a přířezů4908 Bezpečnost práce4910 Pilařské výrobky neopracované, všeobecně4911 Pilařské výrobky neopracované, všeobecně4912 Řezivo jehličnaté a listnaté4914 Pražce, mostnice apod.4915 Hrubé přířezy4917 Obalové přířezy a jejich komplety4921 Opracované řezivo pilařské4923 Dýhy, poddýžky, překližky a laťovky4924 Dýhy, poddýžky, překližky a laťovky4926 Desky a výrobky zvlášť upravené4928 Desky z rostlého dřeva4929 Vrstvené dřevo4931 Drobné dřevěné výrobky pro průmysl a služby4933 Obaly dřevěné4937 Dřevěné výrobky pro domácnost4938 Žebříky4946 Korkové přípravky, výrobky apod.4947 Zápalky a kuřácké potřeby4951 Dřevěné školní pomůcky4960 Stroje a jiná zařízení na obrábění a zpracování dřeva a výrobků ze dřeva4961 Bezpečnostní a hygienické předpisy4962 Kontrola, přesnost a zkoušení strojů a jiných zařízení používaných při obrábění dřeva a výrobků ze dřeva4963 Dřevozpracující zařízení4966 Konstrukce, rozměry a parametry strojů aj. zařízení na obrábění dřeva a výrobků ze dřeva4968 Konstrukce, rozměry a parametry strojů aj. zařízení na obrábění dřeva a výrobků ze dřeva4969 Prefabrikovaná dřevěná schodiště
50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat