Sponzorovaný odkaz

94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ - strana 9

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 13210 - Výrobky pro péči o dítě - Bezpečnostní postroje pro děti, vodítka a podobné výrobky - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení 
Katalogové číslo:  72688
ČSN EN 13210 - Výrobky pro péči o dítě - Bezpečnostní postroje pro děti, vodítka a podobné výrobky - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení
ČSN EN 13210ČSN EN 13210 Norma stanoví minimální bezpečnostní požadavky a metody zkoušení postrojů, které se skládají ze soustavy popruhů a trupových postrojů, které slouží k zadržování dětí do v
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 4481 - Příbory - Názvosloví 
Katalogové číslo:  66308
ČSN ISO 4481 - Příbory - Názvosloví
ČSN ISO 4481ČSN ISO 4481 Tato mezinárodní norma uvádí názvosloví příborů a nožířských výrobků včetně obrázků výrobků.
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 8442-4 - Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Příbory a stolní nádobí - Část 4: Požadavky na pozlacené příbory 
Katalogové číslo:  67018
ČSN EN ISO 8442-4 - Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Příbory a stolní nádobí - Část 4: Požadavky na pozlacené příbory
ČSN EN ISO 8442-4ČSN EN ISO 8442-4 Tato norma specifikuje následující požadavky na pozlacené příbory: a) požadavky na provedení pro stolní příbory (např. nože, vidličky, lžíce, soupravy na porco
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 13750 - Domácí varné konvice určené pro sporáky, vařiče nebo varné desky - Požadavky a metody zkoušení 
Katalogové číslo:  67896
ČSN EN 13750 - Domácí varné konvice určené pro sporáky, vařiče nebo varné desky - Požadavky a metody zkoušení
ČSN EN 13750ČSN EN 13750 Norma ČSN EN 13750 specifikuje požadavky na bezpečnost a na funkční vlastnosti varných konvic, které se používají v domácnosti na sporáku, vařiči a varné desce. Vztahuje
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12655 - Gymnastické nářadí - Gymnastické kruhy - Funkční a bezpečnostní požadavky, zkušební metody 
Katalogové číslo:  62471
ČSN EN 12655 - Gymnastické nářadí - Gymnastické kruhy - Funkční a bezpečnostní požadavky, zkušební metody
ČSN EN 12655ČSN EN 12655 Tato norma specifikuje funkční požadavky (viz kapitola 4) a specifické bezpečnostní požadavky (viz kapitola 5) pro gymnastické kruhy včetně všeobecných bezpečnostních po
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 4530 - Smaltované výrobky. Stanovení odolnosti proti teplu 
Katalogové číslo:  31998
ČSN ISO 4530 - Smaltované výrobky. Stanovení odolnosti proti teplu
ČSN ISO 4530
Cena:  73,- Kč
ČSN ISO 7796 - Lyže. Geometrie. Podmínky měření 
Katalogové číslo:  32232
ČSN ISO 7796 - Lyže. Geometrie. Podmínky měření
ČSN ISO 7796
Cena:  73,- Kč
ČSN EN 16582-1 - Rodinné bazény - Část 1: Obecné požadavky včetně bezpečnostních a zkušební metody 
Katalogové číslo:  98985
ČSN EN 16582-1 - Rodinné bazény - Část 1: Obecné požadavky včetně bezpečnostních a zkušební metody
ČSN EN 16582-1ČSN EN 16582-1 This European Standard specifies the general safety and quality requirements and test methods for domestic swimming pools. These requirements and test methods are app
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 71-5 - Bezpečnost hraček - Část 5: Chemické hračky (soupravy) jiné než soupravy pro pokusy 
Katalogové číslo:  99675
ČSN EN 71-5 - Bezpečnost hraček - Část 5: Chemické hračky (soupravy) jiné než soupravy pro pokusy
ČSN EN 71-5ČSN EN 71-5 Tato evropská norma stanovuje požadavky a zkušební metody pro látky a materiály používané v chemických hračkách (soupravách) jiných než soupravy pro pokusy. Jsou to látky a
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 16281 - Výrobky pro ochranu dětí - Spotřebitelem montovaná zajišťovací zařízení odolná vůči manipulaci dětmi, určená pro okna a balkonové dveře - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení 
Katalogové číslo:  93367
ČSN EN 16281 - Výrobky pro ochranu dětí - Spotřebitelem montovaná zajišťovací zařízení odolná vůči manipulaci dětmi, určená pro okna a balkonové dveře - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení
ČSN EN 16281ČSN EN 16281 Tato evropská norma stanovuje požadavky a metody zkoušení pro zajišťovací zařízení zabraňující otevření oken a balkónových dveří, montovaná spotřebitelem a určená k tomu,
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 71-4 - Bezpečnost hraček - Část 4: Soupravy pro chemické pokusy a podobné činnosti 
Katalogové číslo:  93889
ČSN EN 71-4 - Bezpečnost hraček - Část 4: Soupravy pro chemické pokusy a podobné činnosti
ČSN EN 71-4ČSN EN 71-4 Tato evropská norma stanovuje požadavky na maximální množství a v některých případech na maximální koncentraci určitých látek a směsí používaných v soupravách pro chemické po
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 6266 - Lyže pro sjezdové lyžování - Stanovení indexu únavy - Zkouška cyklickým ohybovým namáháním 
Katalogové číslo:  500100
ČSN ISO 6266 - Lyže pro sjezdové lyžování - Stanovení indexu únavy - Zkouška cyklickým ohybovým namáháním
ČSN ISO 6266ČSN ISO 6266 Tato mezinárodní norma stanoví způsob určování indexu únavy lyže pro sjezdové lyžování po provedené zkoušce v ohybu cyklickým ohybovým namáháním (zjišťuje se odolnost lyže
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 28721-4 - Smalty - Smaltovaná zařízení pro výrobní provozy - Část 4: Požadavky na kvalitu smaltovaných přírubových ocelových trub a tvarovek 
Katalogové číslo:  99533
ČSN EN ISO 28721-4 - Smalty - Smaltovaná zařízení pro výrobní provozy - Část 4: Požadavky na kvalitu smaltovaných přírubových ocelových trub a tvarovek
ČSN EN ISO 28721-4ČSN EN ISO 28721-4 This part of ISO 28721 specifies the quality requirements for glass-lined flanged steel pipes and flanged steel fittings used for process plants.
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 16889 - Hygiena potravin - Výroba a výdej horkých nápojů ze spotřebičů na horké nápoje - Hygienické požadavky, test migrace 
Katalogové číslo:  500810
ČSN EN 16889 - Hygiena potravin - Výroba a výdej horkých nápojů ze spotřebičů na horké nápoje - Hygienické požadavky, test migrace
ČSN EN 16889ČSN EN 16889 This This European Standard specifies hygiene requirements which establish prerequisites for production of hot beverages, such as coffee and coffee specialities, tea, cocoa
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 1972 - Potápěčská výzbroj - Šnorchly - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody 
Katalogové číslo:  500040
ČSN EN 1972 - Potápěčská výzbroj - Šnorchly - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody
ČSN EN 1972ČSN EN 1972 This European Standard specifies safety requirements in order to increase the safety in the use of snorkels for swimmers and divers. This European Standard is applicable to
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 16713-1 - Domácí bazény - Vodní systémy - Část 1: Filtrační systémy - Požadavky a metody 
Katalogové číslo:  500195
ČSN EN 16713-1 - Domácí bazény - Vodní systémy - Část 1: Filtrační systémy - Požadavky a metody
ČSN EN 16713-1ČSN EN 16713-1 This European Standard specifies filtration requirements and test methods of filter elements or media, filtration units or systems designed to be used in domestic swi
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 17125 - Domácí lázně/vířivky a vyhřívané lázně - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení 
Katalogové číslo:  507683
ČSN EN 17125 - Domácí lázně/vířivky a vyhřívané lázně - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení
ČSN EN 17125ČSN EN 17125 This document specifies safety requirements and test methods for domestic spas/whirlpool spas/hot tubs (see 3.2) for indoor and/or outdoor use, covering the following: - po
Cena:  655,- Kč
TNI CEN/TR 15371-2 - Bezpečnost hraček - Interpretace - Část 2: Odpovědi na žádosti o interpretaci chemických norem souboru EN 71 
Katalogové číslo:  508684
TNI CEN/TR 15371-2 - Bezpečnost hraček - Interpretace - Část 2: Odpovědi na žádosti o interpretaci chemických norem souboru EN 71
TNI CEN/TR 15371-2TNI CEN/TR 15371-2 The purpose of this document is to provide replies to requests for interpretations of actual chemical standards in the EN 71 series: - EN 71-3: Migration of
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 71-3 - Bezpečnost hraček - Část 3: Migrace určitých prvků 
Katalogové číslo:  508912
ČSN EN 71-3 - Bezpečnost hraček - Část 3: Migrace určitých prvků
ČSN EN 71-3ČSN EN 71-3 Tento dokument stanoví požadavky a metody zkoušení pro migraci hliníku, antimonu, arsenu, barya, bóru, kadmia, chromu (III), chromu (VI), kobaltu, mědi, olova, manganu, rtu
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 15288-1 - Plavecké bazény - Část 1: Bezpečnostní požadavky pro navrhování bazénů 
Katalogové číslo:  507327
ČSN EN 15288-1 - Plavecké bazény - Část 1: Bezpečnostní požadavky pro navrhování bazénů
ČSN EN 15288-1ČSN EN 15288-1 This document specifies safety requirements relevant to certain aspects of the design and construction of classified pools according to Clause 4. It is intended for tho
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 959 - Horolezecká výzbroj - Zavrtávané skoby - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody 
Katalogové číslo:  508036
ČSN EN 959 - Horolezecká výzbroj - Zavrtávané skoby - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody
ČSN EN 959ČSN EN 959 Tato evropská norma stanovuje bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro zavrtávané skoby, které se používají při horolezectví včetně stěnového lezení.
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 13451-10 - Vybavení plaveckých bazénů - Část 10: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro skokanské plošiny, skokanská prkna a přidružená vybavení 
Katalogové číslo:  506400
ČSN EN 13451-10 - Vybavení plaveckých bazénů - Část 10: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro skokanské plošiny, skokanská prkna a přidružená vybavení
ČSN EN 13451-10ČSN EN 13451-10 This part of the EN 13451 series specifies safety requirements for diving platforms, diving springboards and associated equipment in addition to the general safety re
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 1069-1+A1 - Vodní skluzavky - Část 1: Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení 
Katalogové číslo:  509229
ČSN EN 1069-1+A1 - Vodní skluzavky - Část 1: Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení
ČSN EN 1069-1+A1ČSN EN 1069-1+A1 Tato evropská norma platí pro všechny typy vodních skluzavek instalovaných ve veřejných plaveckých bazé-nech. Tato norma stanovuje obecné požadavky na vodní skluz
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 14974 - Skateparky - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení 
Katalogové číslo:  509369
ČSN EN 14974 - Skateparky - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení
ČSN EN 14974ČSN EN 14974 Tento dokument platí pro skateparky pro veřejné použití určené pro uživatele skateboardů, ostatních kolečkových sportovních potřeb a kol BMX. Stanoví bezpečnostní požadav
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 14960-2 - Nafukovací hrací zařízení - Část 2: Další bezpečnostní požadavky na nafukovací skákací polštáře určené k trvalé instalaci 
Katalogové číslo:  508949
ČSN EN 14960-2 - Nafukovací hrací zařízení - Část 2: Další bezpečnostní požadavky na nafukovací skákací polštáře určené k trvalé instalaci
ČSN EN 14960-2ČSN EN 14960-2 This part of EN 14960 specifies additional safety requirements for inflatable bouncing pillows intended for permanent installation. This part of EN 14960 is applicabl
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 892+A1 - Horolezecká výzbroj - Dynamická horolezecká lana - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody 
Katalogové číslo:  502001
ČSN EN 892+A1 - Horolezecká výzbroj - Dynamická horolezecká lana - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody
ČSN EN 892+A1ČSN EN 892+A1 Tato norma stanoví bezpečnostní požadavky a zkušební metody dynamických lan (jednoduchá, poloviční a dvojitá lana) typu jádro s opletem, která se používají při horolezect
Cena:  347,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat