Sponzorovaný odkaz

5125 Pekařské stroje

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 12041 - Potravinářské stroje - Vyvalovací stroje - Bezpečnostní a hygienické požadavky 
Katalogové číslo:  97984
ČSN EN 12041 - Potravinářské stroje - Vyvalovací stroje - Bezpečnostní a hygienické požadavky
ČSN EN 12041ČSN EN 12041 Tato evropská norma platí pro návrh a výrobu vyvalovacích strojů těch typů, které jsou popsány v 3.2.1 až 3.2.4 a znázorněny na obrázku 1 až obrázku 3. Tyto vyvalovací
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 12043 - Potravinářské stroje - Přerušovače kynutí - Bezpečnostní a hygienické požadavky 
Katalogové číslo:  97638
ČSN EN 12043 - Potravinářské stroje - Přerušovače kynutí - Bezpečnostní a hygienické požadavky
ČSN EN 12043ČSN EN 12043 Tato evropská norma stanovuje bezpečnostní a hygienické požadavky na návrh a výrobu přerušovačů kynutí s pohybujícími se kapsovými unášeči, jak je popsáno v kapitole 3 a
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 14958+A1 - Potravinářské stroje - Stroje na mletí a výrobu mouky a krupice - Bezpečnostní a hygienické požadavky 
Katalogové číslo:  84603
ČSN EN 14958+A1 - Potravinářské stroje - Stroje na mletí a výrobu mouky a krupice - Bezpečnostní a hygienické požadavky
ČSN EN 14958+A1ČSN EN 14958+A1 Tato evropská norma se zabývá významnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi a událostmi týkajícími se následujících strojů na mletí a výrobu mouky a krupice, definov
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 12042 - Potravinářské stroje - Automatické dělicí stroje na těsto - Bezpečnostní a hygienické požadavky 
Katalogové číslo:  96125
ČSN EN 12042 - Potravinářské stroje - Automatické dělicí stroje na těsto - Bezpečnostní a hygienické požadavky
ČSN EN 12042ČSN EN 12042 This European Standard applies to the design and manufacture of standalone automatic dough dividers, having a feed hopper, an outlet and a dividing system (see 3.2). T
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 453 - Potravinářské stroje - Hnětače těsta - Bezpečnostní a hygienické požadavky 
Katalogové číslo:  97619
ČSN EN 453 - Potravinářské stroje - Hnětače těsta - Bezpečnostní a hygienické požadavky
ČSN EN 453ČSN EN 453 Tato evropská norma stanovuje bezpečnostní a hygienické požadavky na návrh a výrobu hnětačů těsta s otáčejícími se dížemi, jejichž objem je větší než nebo roven 5 l1) a menší
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 13390+A1 - Potravinářské stroje - Stroje na výrobu koláčů a dortů - Bezpečnostní a hygienické požadavky 
Katalogové číslo:  86408
ČSN EN 13390+A1 - Potravinářské stroje - Stroje na výrobu koláčů a dortů - Bezpečnostní a hygienické požadavky
ČSN EN 13390+A1ČSN EN 13390+A1 Tato norma stanovuje bezpečnostní a hygienické konstrukční požadavky pro výrobu strojů používaných pro výrobu koláčů, dortů, pirohů, výrobků typu plněných taštiček (e
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 1673+A1 - Potravinářské stroje - Rotační stojanové pece - Bezpečnostní a hygienické požadavky 
Katalogové číslo:  86147
ČSN EN 1673+A1 - Potravinářské stroje - Rotační stojanové pece - Bezpečnostní a hygienické požadavky
ČSN EN 1673+A1ČSN EN 1673+A1 Tato norma stanovuje bezpečnostní a hygienické požadavky na konstrukci a výrobu rotačních stojanových pecí s jedním nebo více rotačními stojany. Tyto pece jsou používán
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 13591+A1 - Potravinářské stroje - Zakladače pecí s pevnými etážemi - Bezpečnostní a hygienické požadavky 
Katalogové číslo:  86409
ČSN EN 13591+A1 - Potravinářské stroje - Zakladače pecí s pevnými etážemi - Bezpečnostní a hygienické požadavky
ČSN EN 13591+A1ČSN EN 13591+A1 Tato evropská norma platí pro konstrukci a výrobu zakladačů pecí s pevnými etážemi používaných v potravinářském průmyslu, pekárnách, výrobnách pečiva atd. Tyto stroje
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 1674 - Potravinářské stroje - Stroje na rozvalování těsta - Bezpečnostní a hygienické požadavky 
Katalogové číslo:  99654
ČSN EN 1674 - Potravinářské stroje - Stroje na rozvalování těsta - Bezpečnostní a hygienické požadavky
ČSN EN 1674ČSN EN 1674 Tato evropská norma stanovuje bezpečnostní a hygienické požadavky pro konstrukci a výrobu strojů na rozvalování těsta, jak jsou popsány v kapitole 3, používané v potravinář
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 454 - Potravinářské stroje - Planetové mixéry - Bezpečnostní a hygienické požadavky 
Katalogové číslo:  97637
ČSN EN 454 - Potravinářské stroje - Planetové mixéry - Bezpečnostní a hygienické požadavky
ČSN EN 454ČSN EN 454 Tato evropská norma stanovuje bezpečnostní a hygienické požadavky na konstrukci a výrobu planetových mixérů s pevnou mísou s nástrojem majícím planetový pohyb s použitím dvou
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 13288+A1 - Potravinářské stroje - Zvedače a sklápěče díží - Bezpečnostní a hygienické požadavky 
Katalogové číslo:  86406
ČSN EN 13288+A1 - Potravinářské stroje - Zvedače a sklápěče díží - Bezpečnostní a hygienické požadavky
ČSN EN 13288+A1ČSN EN 13288+A1 Tato evropská norma stanovuje bezpečnostní a hygienické požadavky na konstrukci, instalaci, provoz a údržbu zvedačů a sklápěčů používaných v pekárnách pro zvedání a/n
Cena:  446,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat