Sponzorovaný odkaz

34 ELEKTROTECHNIKA - strana 3

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN 34 7010-82 - Elektrické kabely - Doplňující zkušební metody 
Katalogové číslo:  82814
ČSN 34 7010-82 - Elektrické kabely - Doplňující zkušební metody
ČSN 34 7010-82ČSN 34 7010-82 Tato norma soustřeďuje a specifikuje zkušební metody pro zkoušení elektrických kabelů s polymerovou izolací pro jmenovitá napětí do 0,6/1 kV, určených pro distribuční s
Cena:  1 320,- Kč
ČSN EN 60851-5 ed. 2 - Vodiče pro vinutí - Zkušební metody - Část 5: Elektrické vlastnosti 
Katalogové číslo:  83440
ČSN EN 60851-5 ed. 2 - Vodiče pro vinutí - Zkušební metody - Část 5: Elektrické vlastnosti
ČSN EN 60851-5 ed. 2ČSN EN 60851-5 ed. 2 Tato norma specifikuje následující zkoušky: Zkouška 5: Elektrický odpor; Zkouška 13: Průrazné napětí; Zkouška 14: Souvislost izolace; Zkouška 19: Dielektric
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 61857-22 ed. 2 - Elektrické izolační systémy - Postupy pro tepelné hodnocení - Část 22: Zvláštní požadavky na model zapouzdřené cívky - Elektrický izolační systém (EIS) vinutí z vodičů kruhového průřezu 
Katalogové číslo:  83463
ČSN EN 61857-22 ed. 2 - Elektrické izolační systémy - Postupy pro tepelné hodnocení - Část 22: Zvláštní požadavky na model zapouzdřené cívky - Elektrický izolační systém (EIS) vinutí z vodičů kruhového průřezu
ČSN EN 61857-22 ed. 2ČSN EN 61857-22 ed. 2 Norma je součástí souboru norem ČSN EN 61857 zabývajících se tepelným hodnocením elektrických izolačních systémů. Předmětem normy je popis modelu zapouzdř
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 61467 - Izolátory pro venkovní vedení - Izolátorové řetězce a závěsy pro vedení se jmenovitým napětím vyšším než 1 000 V - Zkoušky obloukovým zkratem 
Katalogové číslo:  83970
ČSN EN 61467 - Izolátory pro venkovní vedení - Izolátorové řetězce a závěsy pro vedení se jmenovitým napětím vyšším než 1 000 V - Zkoušky obloukovým zkratem
ČSN EN 61467ČSN EN 61467 Mezinárodní norma platí pro izolátorové řetězce a soubory skládající se z izolátorů z keramického materiálu, skleněného nebo kompozitního materiálu pro použití na venkovníc
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 14604 - Autonomní hlásiče kouře 
Katalogové číslo:  75118
ČSN EN 14604 - Autonomní hlásiče kouře
ČSN EN 14604
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 50288-7 - Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 7: Dílčí specifikace přístrojových a ovládacích kabelů 
Katalogové číslo:  75196
ČSN EN 50288-7 - Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 7: Dílčí specifikace přístrojových a ovládacích kabelů
ČSN EN 50288-7ČSN EN 50288-7 Tato norma pokrývá víceprvkové kabely vhodné k připojování přístrojů a řídicích systémů pro přenos analogových nebo digitálních signálů. Tyto kabely mohou nebo nemusí
Cena:  232,- Kč
ČSN 34 7660-4G - Silové kabely 0,6/1 kV a 1,9/3,3 kV odolné proti ohni ve speciálním provedení pro elektrárny - Oddíl 4G: Kabely s měděnými jádry, nepancéřované nebo pancéřované 
Katalogové číslo:  75690
ČSN 34 7660-4G - Silové kabely 0,6/1 kV a 1,9/3,3 kV odolné proti ohni ve speciálním provedení pro elektrárny - Oddíl 4G: Kabely s měděnými jádry, nepancéřované nebo pancéřované
ČSN 34 7660-4GČSN 34 7660-4G Norma zahrnuje převzetí překladem nový Oddíl 4G harmonizačního dokumentu HD 604.1 S1:1994/A3:2005.
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 60371-3-5 ed. 2 - Izolační materiály na bázi slídy - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 5: Slídový papír na skelné tkanině, vzájemně spojené epoxidovým pojivem, určený pro následnou impregnaci (VPI) 
Katalogové číslo:  76066
ČSN EN 60371-3-5 ed. 2 - Izolační materiály na bázi slídy - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 5: Slídový papír na skelné tkanině, vzájemně spojené epoxidovým pojivem, určený pro následnou impregnaci (VPI)
ČSN EN 60371-3-5 ed. 2ČSN EN 60371-3-5 Tato část IEC 60371 uvádí požadavky na izolační materiály vyrobené slepením slídového papíru a skelné tkaniny pomocí malého množství epoxidové pryskyřice.
Cena:  232,- Kč
ČSN 34 7006 ed. 2 - Zkušební požadavky na silnoproudé kabelové soubory se jmenovitým napětím od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV - Část 1: Kabely s výtlačně lisovanou izolací 
Katalogové číslo:  76236
ČSN 34 7006 ed. 2 - Zkušební požadavky na silnoproudé kabelové soubory se jmenovitým napětím od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV - Část 1: Kabely s výtlačně lisovanou izolací
ČSN 34 7006 ed. 2ČSN 34 7006 ed. 2 Norma zahrnuje převzetí překladem harmonizační dokument HD 629.1 S1:2005.
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 50363-10-1 - Izolační, plášťové a povrchové materiály pro kabely nízkého napětí - Část 10-1: Smíšené plášťové směsi - Zesítěný polyvinylchlorid (XLPVC) 
Katalogové číslo:  76548
ČSN EN 50363-10-1 - Izolační, plášťové a povrchové materiály pro kabely nízkého napětí - Část 10-1: Smíšené plášťové směsi - Zesítěný polyvinylchlorid (XLPVC)
ČSN EN 50363-10-1ČSN EN 50363-10-1 Evropská norma EN 50363 obsahuje, ve svých různých částech, požadavky na izolační, plášťové a povrchové materiály, které jsou používány pro harmonizované kabely n
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 50363-4-2 - Izolační, plášťové a povrchové materiály pro kabely nízkého napětí - Část 4-2: PVC povrchové směsi 
Katalogové číslo:  76544
ČSN EN 50363-4-2 - Izolační, plášťové a povrchové materiály pro kabely nízkého napětí - Část 4-2: PVC povrchové směsi
ČSN EN 50363-4-2ČSN EN 50363-4-2 Evropská norma EN 50363 obsahuje, ve svých různých částech, požadavky na izolační, plášťové a povrchové materiály, které jsou používány pro harmonizované kabely níz
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 60068-2-38 - Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-38: Zkoušky - Zkouška Z/AD: Složená cyklická zkouška teplotou a vlhkostí 
Katalogové číslo:  86046
ČSN EN 60068-2-38 - Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-38: Zkoušky - Zkouška Z/AD: Složená cyklická zkouška teplotou a vlhkostí
ČSN EN 60068-2-38ČSN EN 60068-2-38 Tato norma je součástí řady průřezových norem pro zkoušení vlivu prostředí na technické výrobky. V této části normy IEC 60068 je uveden postup složené zkoušky pře
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 50215 ed. 2 - Drážní zařízení - Drážní vozidla - Zkoušení drážních vozidel po dokončení a před uvedením do provozu 
Katalogové číslo:  85611
ČSN EN 50215 ed. 2 - Drážní zařízení - Drážní vozidla - Zkoušení drážních vozidel po dokončení a před uvedením do provozu
ČSN EN 50215 ed. 2ČSN EN 50215 ed. 2 Tato evropská norma stanovuje obecná kritéria pro stanovení zkoušek, kterými se má prokázat, že nová kompletní drážní vozidla vyhovují normám nebo jiným technic
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 60851-2 ed. 2 - Vodiče pro vinutí - Zkušební metody - Část 2: Stanovení rozměrů 
Katalogové číslo:  86193
ČSN EN 60851-2 ed. 2 - Vodiče pro vinutí - Zkušební metody - Část 2: Stanovení rozměrů
ČSN EN 60851-2 ed. 2ČSN EN 60851-2 ed. 2 Tato norma specifikuje následující zkušební metodu vodičů pro vinutí: Zkouška 4: Rozměry. Definice, všeobecné poznámky ke zkušebním metodám a úplné řady zku
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 61181 ed. 2 - Elektrická zařízení plněná minerálním olejem - Použití analýzy rozpuštěných plynů (DGA) ke zkouškám elektrického zařízení u výrobce 
Katalogové číslo:  79662
ČSN EN 61181 ed. 2 - Elektrická zařízení plněná minerálním olejem - Použití analýzy rozpuštěných plynů (DGA) ke zkouškám elektrického zařízení u výrobce
ČSN EN 61181 ed. 2ČSN EN 61181 ed. 2 Tato norma popisuje postupy odběru vzorků oleje, analytické požadavky a postupy a doporučuje kritéria citlivosti, opakovatelnosti a přesnosti pro analýzu rozpuš
Cena:  358,- Kč
ČSN 34 7616-7K - Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 7: Vícežilové a vícepárové bezhalogenové kabely vyhovující HD 405.3 a podobné - Oddíl K: Vícežilové a vícepárové kabely 150 V s kovovým obalem a bez kovového obalu 
Katalogové číslo:  78575
ČSN 34 7616-7K - Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 7: Vícežilové a vícepárové bezhalogenové kabely vyhovující HD 405.3 a podobné - Oddíl K: Vícežilové a vícepárové kabely 150 V s kovovým obalem a bez kovového obalu
ČSN 34 7616-7KČSN 34 7616-7K Tato norma určuje požadavky a rozměry pro vícežilové a vícepárové bezhalogenové kabely s polyethylenovou izolací a termoplastickým pláštěm se společným stíněním nebo be
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 60068-2-1 ed. 2 - Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-1: Zkoušky - Zkouška A: Chlad 
Katalogové číslo:  79774
ČSN EN 60068-2-1 ed. 2 - Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-1: Zkoušky - Zkouška A: Chlad
ČSN EN 60068-2-1 ed. 2ČSN EN 60068-2-1 Tato norma je součástí řady norem pro zkoušení vlivu prostředí na technické výrobky. Předmětem této normy jsou zkoušky chladem použitelné jak pro vzorky neuvo
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60068-3-11 - Zkoušení vlivů prostředí - Část 3-11: Doprovodná dokumentace a návod - Výpočet nejistoty podmínek v klimatických zkušebních komorách 
Katalogové číslo:  80100
ČSN EN 60068-3-11 - Zkoušení vlivů prostředí - Část 3-11: Doprovodná dokumentace a návod - Výpočet nejistoty podmínek v klimatických zkušebních komorách
ČSN EN 60068-3-11ČSN EN 60068-3-11 Tato norma je součástí řady průřezových norem pro zkoušení vlivu prostředí na technické výrobky. Předmětem této normy je popis metodiky výpočtu nejistot podmínek
Cena:  347,- Kč
ČSN 34 7616-4C2 - Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 4: Vícežilové a vícepárové halogenové kabely vyhovující HD 405.1 - Oddíl C2: Stíněné kabely s lanovanými jádry pro jmenovité napětí 150/250 V 
Katalogové číslo:  78355
ČSN 34 7616-4C2 - Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 4: Vícežilové a vícepárové halogenové kabely vyhovující HD 405.1 - Oddíl C2: Stíněné kabely s lanovanými jádry pro jmenovité napětí 150/250 V
ČSN 34 7616-4C2ČSN 34 7616-4C2 Tato norma určuje požadavky a rozměry vícežilových a vícepárových kabelů s PVC izolací a PVC pláštěm, které mají zvýšenou odolnost vůči ohni podle EN 60332-1-2. Tat
Cena:  232,- Kč
ČSN 34 7616-3A1 - Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 3: Vícežilové a vícepárové kabely pro použití v zemi - Oddíl A1: Vícežilový kabel s měděnými jádry, s jednoduchým pancířem z drátů a s PVC pláštěm 
Katalogové číslo:  77790
ČSN 34 7616-3A1 - Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 3: Vícežilové a vícepárové kabely pro použití v zemi - Oddíl A1: Vícežilový kabel s měděnými jádry, s jednoduchým pancířem z drátů a s PVC pláštěm
ČSN 34 7616-3A1ČSN 34 7616-3A1 Tato norma určuje požadavky a rozměry pro vícežilové kabely s PVC izolací a pláštěm z PVC. Tyto kabely jsou pro použití v zemi do vlhka a zároveň odolávají vyšším hla
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 62021-2 - Izolační kapaliny - Stanovení čísla kyselosti - Část 2: Kolorimetrická titrace 
Katalogové číslo:  80809
ČSN EN 62021-2 - Izolační kapaliny - Stanovení čísla kyselosti - Část 2: Kolorimetrická titrace
ČSN EN 62021-2ČSN EN 62021-2 Tato norma popisuje postup pro stanovení čísla kyselosti nepoužitých a použitých elektroizolačních minerálních olejů. U nepoužitých a použitých minerálních izolačních
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60970 - Izolační kapaliny - Metody pro počítání a určování velikosti částic 
Katalogové číslo:  80950
ČSN EN 60970 - Izolační kapaliny - Metody pro počítání a určování velikosti částic
ČSN EN 60970ČSN EN 60970 Bylo prokázáno, že kontaminace izolačních kapalin, používaných v elektrickém zařízení, částicemi, je zodpovědná za významné poruchy. Analýza částic je doporučována (jako do
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 62127-1 - Ultrazvuk - Hydrofony - Část 1: Měření a charakterizace lékařského ultrazvukového pole až do 40 MHz s použitím hydrofonů 
Katalogové číslo:  81168
ČSN EN 62127-1 - Ultrazvuk - Hydrofony - Část 1: Měření a charakterizace lékařského ultrazvukového pole až do 40 MHz s použitím hydrofonů
ČSN EN 62127-1ČSN EN 62127-1 Tato část souboru norem určuje metody použití kalibrovaných hydrofonů v kapalinách v akustickém poli ge-nerovaném ultrazvukovým lékařským zařízením v kmitočtovém rozs
Cena:  803,- Kč
ČSN 34 7616-5F1 - Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 5: Vícežilové a vícepárové halogenové kabely vyhovující HD 405.3 nebo podobné - Oddíl F1: Vícežilové kabely 1 kV s izolací XLPE a s PVC pláštěm 
Katalogové číslo:  78549
ČSN 34 7616-5F1 - Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 5: Vícežilové a vícepárové halogenové kabely vyhovující HD 405.3 nebo podobné - Oddíl F1: Vícežilové kabely 1 kV s izolací XLPE a s PVC pláštěm
ČSN 34 7616-5F1ČSN 34 7616-5F1 Tato norma zahrnuje kabely, které jsou plně ve shodě s HD 604, Část 4, Oddíl D, kapitoly 3 a 4.1, omezené na kabely s průřezem jádra 1,5 mm2 a 2,5 mm2 až do 61 žil vč
Cena:  73,- Kč
ČSN 34 7616-5G1 - Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 5: Vícežilové a vícepárové halogenové kabely vyhovující HD 405.3 nebo podobné - Oddíl G1: Kabely v párech, trojkách a čtyřkách s měděnými jádry s izolací a pláštěm z PVC a s kovovým stíněním 
Katalogové číslo:  78551
ČSN 34 7616-5G1 - Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 5: Vícežilové a vícepárové halogenové kabely vyhovující HD 405.3 nebo podobné - Oddíl G1: Kabely v párech, trojkách a čtyřkách s měděnými jádry s izolací a pláštěm z PVC a s kovovým stíněním
ČSN 34 7616-5G1ČSN 34 7616-5G1 Tato norma určuje požadavky a rozměry pro kabely v párech, trojkách a čtyřkách s PVC izolací a pláštěm z PVC, které mají zvýšenou odolnost vůči šíření požáru podle HD
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA
3401 Povrchové cesty a vzdušné vzdálenosti3446 Fotovoltaické systémy3403 Pohyblivé přívody a šňůrová vedení3404 Elektrické spoje a svorky3408 Ultrazvuková zařízení a hydrofony3410 Obyčejná elektrická zařízení3413 Zvláštní elektrická zařízení3414 Elektrická zařízení v dolech3415 Elektrická dopravní a trakční zařízení3416 Elektrická zařízení v těžkých provozech3417 Zařízení s roentgeny a radioaktivními látkami3420 Ochrana sdělovacích zařízení před rušením3421 Elektrická nadzemní sdělovací vedení3423 Vnitřní sdělovací rozvody3425 Rozhlas po vedení3426 Železniční zabezpečovací zařízení3427 Požární signalizace a dorozumívací zařízení3428 Předpisy pro odrušení3430 Elektrická bezpečnost ve zvláštních podmínkách3431 Práce na elektrických zařízeních a vedeních3432 Obsluha točivých strojů a transformátorů3433 Návody k obsluze a rozmrazování potrubí3435 Bezpečnostní tabulky a nápisy3438 Ruční lisovací nástroje k zakončení elektrických kabelů3446 Fotovoltaic systems3451 Terminologie v elektrotechnice3453 Řady napětí a kmitočtů3455 Značky nahrazující nápisy3456 Zkoušení a měření3457 Zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí3458 Magnetické součástky a měření3459 Materiály pro elektroniku3462 Izolační soustavy3463 Keramické a skleněné izolační materiály3464 Zkoušky elektroizolačních materiálů3465 Elektroizolační materiály3466 Slídové výrobky pro elektrotechniku3467 Elektroizolační kapaliny3470 Zkoušení vodičů a kabelů3471 Vodiče a kabely v podmínkách požáru3472 Jádra kabelů3473 Vodiče pro vinutí3474 Silové vodiče3475 Šňůry a vodiče pro zvláštní účely3476 Silové kabely3477 Sdělovací vodiče a šňůry, nf, vf a koaxiální kabely3478 Nf, přístrojové, návěstní a dálkové sdělovací kabely3479 Vlnovody s příslušenstvím, letecké kabely3480 Izolátory, všeobecně3481 Izolátory vn, vvn a zvláštní3482 Stožáry pro vedení3483 Zvláštní stožáry3484 Součásti venkovních vedení do 1 kV3485 Konce izolátorových podpěr nn a vn3486 Armatury a součásti venkovních vedení3487 Armatury venkovních vedení3490 Silnoproudé kabelové soubory3492 Armatury trakčních a trolejových vedení3493 Armatury trolejových vedení3494 Armatury trolejových vedení
35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat