Sponzorovaný odkaz

34 ELEKTROTECHNIKA - strana 54

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 50289-3-7 - Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 3-7: Mechanické zkušební metody - Odolnost kabelového pláště proti oděru 
Katalogové číslo:  64699
ČSN EN 50289-3-7 - Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 3-7: Mechanické zkušební metody - Odolnost kabelového pláště proti oděru
ČSN EN 50289-3-7ČSN EN 50289-3-7 Norma specifikuje zkušební metodu pro stanovení odolnosti kabelového pláště proti oděru u kabelů používaných v analogových a digitálních komunikačních systémech.
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 60404-4 +A1 - Magnetické materiály - Část 4: Metody měření stejnosměrných magnetických vlastností magneticky měkkých materiálů 
Katalogové číslo:  65497
ČSN EN 60404-4 +A1 - Magnetické materiály - Část 4: Metody měření stejnosměrných magnetických vlastností magneticky měkkých materiálů
ČSN EN 60404-4 +A1ČSN EN 60404-4 +A1 Norma specifikuje metody měření stejnosměrných magnetických vlastností magneticky měkkých materiálů v uzavřených magnetických obvodech s použitím toroidního v
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 50290-2-26 - Komunikační kabely - Část 2-26: Společná pravidla návrhu a konstrukce - Bezhalogenové směsi pro izolaci se zpomaleným šířením plamene 
Katalogové číslo:  65362
ČSN EN 50290-2-26 - Komunikační kabely - Část 2-26: Společná pravidla návrhu a konstrukce - Bezhalogenové směsi pro izolaci se zpomaleným šířením plamene
ČSN EN 50290-2-26ČSN EN 50290-2-26 Norma specifikuje požadavky na bezhalogenové směsi pro izolaci se zpomaleným šířením plamene, používané pro komunikační kabely. Jsou uvedeny požadavky na maximá
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 60695-11-20 ed. 2 - Zkoušení požárního nebezpečí - Část 11-20: Zkoušky plamenem - Zkouška plamenem o výkonu 500 W 
Katalogové číslo:  99266
ČSN EN 60695-11-20 ed. 2 - Zkoušení požárního nebezpečí - Část 11-20: Zkoušky plamenem - Zkouška plamenem o výkonu 500 W
ČSN EN 60695-11-20 ed. 2ČSN EN 60695-11-20 ed. 2 Norma specifikuje metodu zkoušení, která se skládá ze dvou postupů laboratorní zkoušky v malém měřítku a jejímž účelem je porovnat chování při hořen
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 50502 - Drážní zařízení - Drážní vozidla - Elektrická zařízení trolejbusů - Bezpečnostní požadavky a systémy sběračů proudu 
Katalogové číslo:  99483
ČSN EN 50502 - Drážní zařízení - Drážní vozidla - Elektrická zařízení trolejbusů - Bezpečnostní požadavky a systémy sběračů proudu
ČSN EN 50502ČSN EN 50502 This European Standard applies to electrical systems on board of vehicles of the type trolley bus, as defined in 3.1, fed with a nominal line voltage (Un) between 600 V d
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 60695-1-11 ed. 2 - Zkoušení požárního nebezpečí - Část 1-11: Návod k posuzování požárního nebezpečí u elektrotechnických výrobků - Posouzení požárního nebezpečí 
Katalogové číslo:  99347
ČSN EN 60695-1-11 ed. 2 - Zkoušení požárního nebezpečí - Část 1-11: Návod k posuzování požárního nebezpečí u elektrotechnických výrobků - Posouzení požárního nebezpečí
ČSN EN 60695-1-11 ed. 2ČSN EN 60695-1-11 ed. 2 This part of IEC 60695 provides guidance for assessing the fire hazard of electrotechnical products and for the resulting development of fire hazard t
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 62858 - Měření četnosti blesků založené na systémech jejich lokalizace (LLS) - Obecné principy 
Katalogové číslo:  99390
ČSN EN 62858 - Měření četnosti blesků založené na systémech jejich lokalizace (LLS) - Obecné principy
ČSN EN 62858ČSN EN 62858 This International Standard introduces and discusses all necessary measures to make reliable and homogeneous the values of NG obtained from LLS in various countries. Only
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 61340-5-3 ed. 2 - Elektrostatika - Část 5-3: Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy - Klasifikace vlastností a požadavky na obaly určené pro součástky citlivé na elektrostatické výboje 
Katalogové číslo:  99871
ČSN EN 61340-5-3 ed. 2 - Elektrostatika - Část 5-3: Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy - Klasifikace vlastností a požadavky na obaly určené pro součástky citlivé na elektrostatické výboje
ČSN EN 61340-5-3 ed. 2ČSN EN 61340-5-3 ed. 2 Tato norma definuje vlastnosti ochranných obalů proti ESD, které jsou potřebné pro ochranu součástek citlivých na elektrostatický výboj (ESDS) v průběhu
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 61251 - Elektroizolační materiály - Hodnocení AC napěťové odolnosti 
Katalogové číslo:  99565
ČSN EN 61251 - Elektroizolační materiály - Hodnocení AC napěťové odolnosti
ČSN EN 61251ČSN EN 61251 This International Standard describes many of the factors involved in voltage endurance tests on electrical insulating materials and systems. It describes the voltage end
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 60966-2-7 - Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů - Část 2-7: Předmětová specifikace sestav kabelů pro rozhlasové a televizní přijímače - Kmitočtový rozsah 0 MHz až 3 000 MHz, konektory IEC 61169-47 
Katalogové číslo:  99394
ČSN EN 60966-2-7 - Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů - Část 2-7: Předmětová specifikace sestav kabelů pro rozhlasové a televizní přijímače - Kmitočtový rozsah 0 MHz až 3 000 MHz, konektory IEC 61169-47
ČSN EN 60966-2-7ČSN EN 60966-2-7 This detail specification applies to flexible coaxial cables described in IEC 61196-6 and EC 61196-7. It relates to cable assemblies for radio and TV receivers, and
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 62231-1 - Kompozitní staniční podpěrky pro stanice se střídavým napětím nad 1 000 V až do 245 kV - Část 1: Rozměrové, mechanické a elektrické charakteristiky 
Katalogové číslo:  99463
ČSN EN 62231-1 - Kompozitní staniční podpěrky pro stanice se střídavým napětím nad 1 000 V až do 245 kV - Část 1: Rozměrové, mechanické a elektrické charakteristiky
ČSN EN 62231-1ČSN EN 62231-1 This international standard is applicable to composite station post insulators for substations with a.c. voltages greater than 1 000 V up to 245 kV. It also applies t
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 54-26 - Elektrická požární signalizace - Část 26: Hlásiče oxidu uhelnatého - Bodové hlásiče 
Katalogové číslo:  502293
ČSN EN 54-26 - Elektrická požární signalizace - Část 26: Hlásiče oxidu uhelnatého - Bodové hlásiče
ČSN EN 54-26ČSN EN 54-26 Tato evropská norma specifikuje požadavky, zkušební metody a kritéria provedení pro bodové hlásiče, které detekují oxid uhelnatý, používané v systémech elektrické požární
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 50290-2-35 - Komunikační kabely - Část 2-35: Společná pravidla návrhu a konstrukce - Polyamidové plášťové směsi 
Katalogové číslo:  501173
ČSN EN 50290-2-35 - Komunikační kabely - Část 2-35: Společná pravidla návrhu a konstrukce - Polyamidové plášťové směsi
ČSN EN 50290-2-35ČSN EN 50290-2-35 This Part 2-35 of EN 50290 gives specific requirements for Polyamide and Polyamide alloys to be used for the inner and outer sheathing of cables. It is essentia
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 50289-1-17 - Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 1-17: Elektrické zkušební metody - Vnější přeslech ExNEXT a ExFEXT 
Katalogové číslo:  99522
ČSN EN 50289-1-17 - Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 1-17: Elektrické zkušební metody - Vnější přeslech ExNEXT a ExFEXT
ČSN EN 50289-1-17ČSN EN 50289-1-17 Part 1-17 of EN 50289 details the test methods used to determine the cable to cable (exogenous) crosstalk between 4 pair cables used in analogue and digital com
Cena:  171,- Kč
TNI 34 3100 - Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Komentář k ČSN EN 50110-1 ed. 3 
Katalogové číslo:  500358
TNI 34 3100 - Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Komentář k ČSN EN 50110-1 ed. 3
TNI 34 3100TNI 34 3100 Tato TNI stejně jako ČSN EN 50110-1 ed. 3:2015 platí pro obsluhu elektrických zařízení, práci na elektrických zařízeních, práce v blízkosti živých částí a neelektrické práce.
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 62718 - Drážní zařízení - Drážní vozidla - Elektronické předřadníky pro DC napájení zářivkového osvětlení 
Katalogové číslo:  500700
ČSN EN 62718 - Drážní zařízení - Drážní vozidla - Elektronické předřadníky pro DC napájení zářivkového osvětlení
ČSN EN 62718ČSN EN 62718 Tato norma specifikuje výkon a konstrukční požadavky, a sdružené zkoušky, DC elektronických předřadníků používaných pro napájení zářivek pro osvětlení v železničních vozi
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 62153-4-7 ed. 2 - Zkušební metody metalických komunikačních kabelů - Část 4-7: Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Zkušební metoda pro měření přenosové impedance ZT a útlumu stínění aS nebo vazebního útlumu aC konektorů a sestav do 3 GHz a výše - Triaxiální metoda koncentrických trubek 
Katalogové číslo:  500676
ČSN EN 62153-4-7 ed. 2 - Zkušební metody metalických komunikačních kabelů - Část 4-7: Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Zkušební metoda pro měření přenosové impedance ZT a útlumu stínění aS nebo vazebního útlumu aC konektorů a sestav do 3 GHz a výše - Triaxiální metoda koncentrických trubek
ČSN EN 62153-4-7 ed. 2ČSN EN 62153-4-7 ed. 2 Tato triaxiální metoda je vhodná pro stanovení povrchové přenosové impedance a/nebo útlumu stínění a vazebního útlumu spojených stíněných konektorů (vče
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 60068-2-39 - Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-39: Zkoušky - Zkoušky a návod: Kombinované zkoušky teplotou nebo teplotou a vlhkostí s nízkým tlakem vzduchu 
Katalogové číslo:  99641
ČSN EN 60068-2-39 - Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-39: Zkoušky - Zkoušky a návod: Kombinované zkoušky teplotou nebo teplotou a vlhkostí s nízkým tlakem vzduchu
ČSN EN 60068-2-39ČSN EN 60068-2-39 V této části IEC 60068 je uveden popis zkušebních metod a návod pro zkoušení zařízení nebo součástek při zkouškách teplotou nebo teplotou a vlhkostí kombinovaných
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 50288-10-2 - Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 10-2: Dílčí specifikace stíněných kabelů od 1 MHz do 500 MHz pro pracoviště, propojovací kabely a datová centra 
Katalogové číslo:  99215
ČSN EN 50288-10-2 - Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 10-2: Dílčí specifikace stíněných kabelů od 1 MHz do 500 MHz pro pracoviště, propojovací kabely a datová centra
ČSN EN 50288-10-2ČSN EN 50288-10-2 This sectional specification covers screened cables, characterised from 1 MHz up to 500 MHz, to be used to construct cords for use in cabling specified in the EN
Cena:  347,- Kč
ČSN EN IEC 61643-352 - Součástky nízkonapěťových zařízení pro ochranu před přepětím - Část 352: Zásady pro výběr a instalaci oddělovacích transformátorů pro ochranu před bleskem v telekomunikačních a signalizačních sítích 
Katalogové číslo:  505167
ČSN EN IEC 61643-352 - Součástky nízkonapěťových zařízení pro ochranu před přepětím - Část 352: Zásady pro výběr a instalaci oddělovacích transformátorů pro ochranu před bleskem v telekomunikačních a signalizačních sítích
ČSN EN IEC 61643-352ČSN EN IEC 61643-352 This part of IEC 61643 covers the application of surge isolation transformers (SITs) that are used in tele-communication transformer applications with signa
Cena:  358,- Kč
ČSN EN IEC 61340-4-5 ed. 2 - Elektrostatika - Část 4-5: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Metody charakterizování elektrostatické ochrany obuví a podlahou v kombinaci s osobou 
Katalogové číslo:  505886
ČSN EN IEC 61340-4-5 ed. 2 - Elektrostatika - Část 4-5: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Metody charakterizování elektrostatické ochrany obuví a podlahou v kombinaci s osobou
ČSN EN IEC 61340-4-5 ed. 2ČSN EN IEC 61340-4-5 ed. 2 IEC 61340-4-5 specifikuje zkušební metody pro hodnocení elektrostatické ochrany poskytované systémem obuvi a podlahy v kombinaci s osobou. Výs
Cena:  347,- Kč
ČSN EN IEC 60317-74 - Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 74: Hliníkový vodič pravoúhlého průřezu lakovaný polyesterimidem, třída 180 
Katalogové číslo:  505359
ČSN EN IEC 60317-74 - Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 74: Hliníkový vodič pravoúhlého průřezu lakovaný polyesterimidem, třída 180
ČSN EN IEC 60317-74ČSN EN IEC 60317-74 This part of IEC 60317 specifies the requirements of enamelled rectangular aluminium winding wire of class 180 with a sole coating based on polyesterimide r
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA
3401 Povrchové cesty a vzdušné vzdálenosti3446 Fotovoltaické systémy3403 Pohyblivé přívody a šňůrová vedení3404 Elektrické spoje a svorky3408 Ultrazvuková zařízení a hydrofony3410 Obyčejná elektrická zařízení3413 Zvláštní elektrická zařízení3414 Elektrická zařízení v dolech3415 Elektrická dopravní a trakční zařízení3416 Elektrická zařízení v těžkých provozech3417 Zařízení s roentgeny a radioaktivními látkami3420 Ochrana sdělovacích zařízení před rušením3421 Elektrická nadzemní sdělovací vedení3423 Vnitřní sdělovací rozvody3425 Rozhlas po vedení3426 Železniční zabezpečovací zařízení3427 Požární signalizace a dorozumívací zařízení3428 Předpisy pro odrušení3430 Elektrická bezpečnost ve zvláštních podmínkách3431 Práce na elektrických zařízeních a vedeních3432 Obsluha točivých strojů a transformátorů3433 Návody k obsluze a rozmrazování potrubí3435 Bezpečnostní tabulky a nápisy3438 Ruční lisovací nástroje k zakončení elektrických kabelů3446 Fotovoltaic systems3451 Terminologie v elektrotechnice3453 Řady napětí a kmitočtů3455 Značky nahrazující nápisy3456 Zkoušení a měření3457 Zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí3458 Magnetické součástky a měření3459 Materiály pro elektroniku3462 Izolační soustavy3463 Keramické a skleněné izolační materiály3464 Zkoušky elektroizolačních materiálů3465 Elektroizolační materiály3466 Slídové výrobky pro elektrotechniku3467 Elektroizolační kapaliny3470 Zkoušení vodičů a kabelů3471 Vodiče a kabely v podmínkách požáru3472 Jádra kabelů3473 Vodiče pro vinutí3474 Silové vodiče3475 Šňůry a vodiče pro zvláštní účely3476 Silové kabely3477 Sdělovací vodiče a šňůry, nf, vf a koaxiální kabely3478 Nf, přístrojové, návěstní a dálkové sdělovací kabely3479 Vlnovody s příslušenstvím, letecké kabely3480 Izolátory, všeobecně3481 Izolátory vn, vvn a zvláštní3482 Stožáry pro vedení3483 Zvláštní stožáry3484 Součásti venkovních vedení do 1 kV3485 Konce izolátorových podpěr nn a vn3486 Armatury a součásti venkovních vedení3487 Armatury venkovních vedení3490 Silnoproudé kabelové soubory3492 Armatury trakčních a trolejových vedení3493 Armatury trolejových vedení3494 Armatury trolejových vedení
35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat