Sponzorovaný odkaz

34 ELEKTROTECHNIKA - strana 55

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN IEC 60404-6 ed. 2 - Magnetické materiály - Část 6: Metody měření magnetických vlastností magneticky měkkých kovových a práškových materiálů při frekvencích v rozsahu 20 Hz až 100 kHz s použitím toroidních vzorků 
Katalogové číslo:  506812
ČSN EN IEC 60404-6 ed. 2 - Magnetické materiály - Část 6: Metody měření magnetických vlastností magneticky měkkých kovových a práškových materiálů při frekvencích v rozsahu 20 Hz až 100 kHz s použitím toroidních vzorků
ČSN EN IEC 60404-6 ed. 2ČSN EN IEC 60404-6 ed. 2 Tato norma specifikuje metody měření střídavých magnetických vlastností magneticky měkkých materiálů při frekvencích v rozsahu 20 Hz až 100 kHz, a
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 60404-8-6 ed. 2 - Magnetické materiály - Část 8-6: Specifikace pro jednotlivé materiály - Magneticky měkké kovové materiály 
Katalogové číslo:  502890
ČSN EN 60404-8-6 ed. 2 - Magnetické materiály - Část 8-6: Specifikace pro jednotlivé materiály - Magneticky měkké kovové materiály
ČSN EN 60404-8-6 ed. 2ČSN EN 60404-8-6 ed. 2 This part of IEC 60404 specifies the general requirements, magnetic properties, geometric characteristics and tolerances as well as inspection procedu
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 54-13+A1 - Elektrická požární signalizace - Část 13: Posouzení kompatibility a propojitelnosti komponentů systému 
Katalogové číslo:  509775
ČSN EN 54-13+A1 - Elektrická požární signalizace - Část 13: Posouzení kompatibility a propojitelnosti komponentů systému
ČSN EN 54-13+A1ČSN EN 54-13+A1 (34 2710) This European Standard specifies the requirements for compatibility and connectability assessment of components of fire detection and fire alarm systems (
Cena:  358,- Kč
ČSN EN IEC 60077-3 ed. 2 - Drážní zařízení - Elektrická zařízení drážních vozidel - Část 3: Elektrotechnické součástky - Pravidla pro vypínače DC 
Katalogové číslo:  510256
ČSN EN IEC 60077-3 ed. 2 - Drážní zařízení - Elektrická zařízení drážních vozidel - Část 3: Elektrotechnické součástky - Pravidla pro vypínače DC
ČSN EN IEC 60077-3 ed. 2ČSN EN IEC 60077-3 ed. 2 Tato norma stanovuje pravidla pro vypínače, jejichž hlavní kontakty jsou připojeny ke stejnosměrným výkonovým obvodům a/nebo k pomocným obvodům. Jme
Cena:  358,- Kč
ČSN EN IEC 60317-27-3 - Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 27-3: Měděný vodič pravoúhlého průřezu s ovinutím papírovou páskou 
Katalogové číslo:  509963
ČSN EN IEC 60317-27-3 - Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 27-3: Měděný vodič pravoúhlého průřezu s ovinutím papírovou páskou
ČSN EN IEC 60317-27-3ČSN EN IEC 60317-27-3 This part of IEC 60317 specifies the requirements of paper tape covered rectangular copper winding wires. This covering consists of two or more layers o
Cena:  232,- Kč
ČSN EN IEC 60695-1-12 - Zkoušení požárního nebezpečí - Část 1-12: Návod k posuzování požárního nebezpečí u elektrotechnických výrobků - Požární bezpečnost 
Katalogové číslo:  510701
ČSN EN IEC 60695-1-12 - Zkoušení požárního nebezpečí - Část 1-12: Návod k posuzování požárního nebezpečí u elektrotechnických výrobků - Požární bezpečnost
ČSN EN IEC 60695-1-12ČSN EN 60695-1-12 This part of IEC 60695 is intended as a general guideline for IEC Product Committees and provides: - an explanation of the principles and uses of fire safe
Cena:  446,- Kč
ČSN EN IEC 62024-2 ed. 2 - Vysokofrekvenční indukční součástky - Elektrické charakteristiky a metody měření - Část 2: Jmenovité proudy induktorů pro měniče DC-DC 
Katalogové číslo:  510699
ČSN EN IEC 62024-2 ed. 2 - Vysokofrekvenční indukční součástky - Elektrické charakteristiky a metody měření - Část 2: Jmenovité proudy induktorů pro měniče DC-DC
ČSN EN IEC 62024-2 ed. 2ČSN EN IEC 62024-2 ed. 2 This part of IEC 62024 specifies the measuring methods of the rated direct current limits for small inductors. Standardized measuring methods for
Cena:  347,- Kč
ČSN EN IEC 60667-2 - Specifikace vulkanfíbru pro elektrotechnické účely - Část 2: Zkušební metody 
Katalogové číslo:  510963
ČSN EN IEC 60667-2 - Specifikace vulkanfíbru pro elektrotechnické účely - Část 2: Zkušební metody
ČSN EN IEC 60667-2ČSN EN IEC 60667-2 This part of IEC 60667 gives methods of test for vulcanized fibre sheets for electrical purposes. Material made by combining with an adhesive several thicknesse
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 50306-3 ed. 2 - Drážní zařízení - Kabely pro drážní vozidla se speciálními požárními vlastnostmi - Redukovaná tloušťka izolace - Část 3: Jednožilové a vícežilové kabely stíněné s redukovanou tloušťkou pláště 
Katalogové číslo:  510223
ČSN EN 50306-3 ed. 2 - Drážní zařízení - Kabely pro drážní vozidla se speciálními požárními vlastnostmi - Redukovaná tloušťka izolace - Část 3: Jednožilové a vícežilové kabely stíněné s redukovanou tloušťkou pláště
ČSN EN 50306-3 ed. 2ČSN EN 50306-3 ed. 2 This document specifies requirements for, and constructions and dimensions of, multicore cables, rated voltage U0/ U = 300/500 V, of the following type: S
Cena:  232,- Kč
ČSN EN IEC 60317-72 ed. 2 - Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 72: Měděný vodič kruhového průřezu, holý nebo lakovaný, ovinutý vláknem polyester-sklo, stavený, impregnovaný silikonovou pryskyřicí nebo lakem, teplotní index 200 
Katalogové číslo:  510965
ČSN EN IEC 60317-72 ed. 2 - Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 72: Měděný vodič kruhového průřezu, holý nebo lakovaný, ovinutý vláknem polyester-sklo, stavený, impregnovaný silikonovou pryskyřicí nebo lakem, teplotní index 200
ČSN EN IEC 60317-72 ed. 2ČSN EN IEC 60317- 72 ed. 2 This part of IEC 60317 specifies the requirements of polyester glass-fibre wound silicone resin/varnish impregnated, bare, grade 1 or grade 2 e
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 50117-1 ed. 2 - Koaxiální kabely - Část 1: Kmenová specifikace 
Katalogové číslo:  508480
ČSN EN 50117-1 ed. 2 - Koaxiální kabely - Část 1: Kmenová specifikace
ČSN EN 50117-1 ed. 2ČSN EN 50117-1 ed. 2 Tento dokument řeší použití koaxiálních kabelů v analogových a digitálních systémech a měl by být používán ve spojení s EN 50290-1-1. Koaxiální kabely, na
Cena:  232,- Kč
ČSN EN IEC 60480 ed. 2 - Specifikace pro opětovné použití fluoridu sírového (SF6) a jeho směsí v elektrických zařízeních 
Katalogové číslo:  509101
ČSN EN IEC 60480 ed. 2 - Specifikace pro opětovné použití fluoridu sírového (SF6) a jeho směsí v elektrických zařízeních
ČSN EN IEC 60480 ed. 2ČSN EN IEC 60480 ed. 2 Tento dokument poskytuje kritéria pro opětovné použití fluoridu sírového (SF6) a jeho směsí po jeho znovuzískávání a regeneraci z elektrických zařízení
Cena:  446,- Kč
ČSN EN IEC 60684-3-214 ed. 3 - Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 214: Teplem smrštitelné polyolefinové trubičky, bez zpomaleného hoření, se silnou a střední tloušťkou stěny 
Katalogové číslo:  509822
ČSN EN IEC 60684-3-214 ed. 3 - Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 214: Teplem smrštitelné polyolefinové trubičky, bez zpomaleného hoření, se silnou a střední tloušťkou stěny
ČSN EN IEC 60684-3-214 ed. 3ČSN EN IEC 60684-3-214 ed. 3 Tato část souboru norem uvádí požadavky na dva typy teplem smrštitelných polyolefinových trubiček, bez zpomaleného hoření, se jmenovitým p
Cena:  347,- Kč
ČSN EN IEC 63119-1 - Výměna informací roamingovou službou při nabíjení elektrického vozidla - Část 1: Obecně 
Katalogové číslo:  509850
ČSN EN IEC 63119-1 - Výměna informací roamingovou službou při nabíjení elektrického vozidla - Část 1: Obecně
ČSN EN IEC 63119-1ČSN EN IEC 63119-1 Tato část IEC 63119 vytváří základ pro další části IEC 63119 upřesňující termíny a definice, obecný popis modelu systému, klasifikaci, výměnu informací a bezpeč
Cena:  232,- Kč
ČSN 34 7006 ed. 3 - Zkušební požadavky na kabelové soubory pro použití na napájecích kabelech jmenovitého napětí od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV - Část 1: Kabelové soubory pro kabely s extrudovanou izolací 
Katalogové číslo:  509594
ČSN 34 7006 ed. 3 - Zkušební požadavky na kabelové soubory pro použití na napájecích kabelech jmenovitého napětí od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV - Část 1: Kabelové soubory pro kabely s extrudovanou izolací
ČSN 34 7006 ed. 3ČSN 34 7006 Tato norma stanovuje zkušební požadavky na kabelové soubory pro použití na napájecích kabelech s extrudovanou izolací jmenovitého napětí od 3,6 / 6 (7,2) kV do 20,8 /
Cena:  446,- Kč
ČSN EN IEC 62025-2 ed. 2 - Vysokofrekvenční indukční součástky - Neelektrické charakteristiky a metody měření - Část 2: Metody zkoušení neelektrických charakteristik 
Katalogové číslo:  510026
ČSN EN IEC 62025-2 ed. 2 - Vysokofrekvenční indukční součástky - Neelektrické charakteristiky a metody měření - Část 2: Metody zkoušení neelektrických charakteristik
ČSN EN IEC 62025-2 ed. 2ČSN EN IEC 62025-2 ed. 2 Norma specifikuje zkušební metody pro neelektrické charakteristiky povrchově montovaných indukčních součástek pro elektronická a telekomunikační zař
Cena:  358,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA
3401 Povrchové cesty a vzdušné vzdálenosti3446 Fotovoltaické systémy3403 Pohyblivé přívody a šňůrová vedení3404 Elektrické spoje a svorky3408 Ultrazvuková zařízení a hydrofony3410 Obyčejná elektrická zařízení3413 Zvláštní elektrická zařízení3414 Elektrická zařízení v dolech3415 Elektrická dopravní a trakční zařízení3416 Elektrická zařízení v těžkých provozech3417 Zařízení s roentgeny a radioaktivními látkami3420 Ochrana sdělovacích zařízení před rušením3421 Elektrická nadzemní sdělovací vedení3423 Vnitřní sdělovací rozvody3425 Rozhlas po vedení3426 Železniční zabezpečovací zařízení3427 Požární signalizace a dorozumívací zařízení3428 Předpisy pro odrušení3430 Elektrická bezpečnost ve zvláštních podmínkách3431 Práce na elektrických zařízeních a vedeních3432 Obsluha točivých strojů a transformátorů3433 Návody k obsluze a rozmrazování potrubí3435 Bezpečnostní tabulky a nápisy3438 Ruční lisovací nástroje k zakončení elektrických kabelů3446 Fotovoltaic systems3451 Terminologie v elektrotechnice3453 Řady napětí a kmitočtů3455 Značky nahrazující nápisy3456 Zkoušení a měření3457 Zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí3458 Magnetické součástky a měření3459 Materiály pro elektroniku3462 Izolační soustavy3463 Keramické a skleněné izolační materiály3464 Zkoušky elektroizolačních materiálů3465 Elektroizolační materiály3466 Slídové výrobky pro elektrotechniku3467 Elektroizolační kapaliny3470 Zkoušení vodičů a kabelů3471 Vodiče a kabely v podmínkách požáru3472 Jádra kabelů3473 Vodiče pro vinutí3474 Silové vodiče3475 Šňůry a vodiče pro zvláštní účely3476 Silové kabely3477 Sdělovací vodiče a šňůry, nf, vf a koaxiální kabely3478 Nf, přístrojové, návěstní a dálkové sdělovací kabely3479 Vlnovody s příslušenstvím, letecké kabely3480 Izolátory, všeobecně3481 Izolátory vn, vvn a zvláštní3482 Stožáry pro vedení3483 Zvláštní stožáry3484 Součásti venkovních vedení do 1 kV3485 Konce izolátorových podpěr nn a vn3486 Armatury a součásti venkovních vedení3487 Armatury venkovních vedení3490 Silnoproudé kabelové soubory3492 Armatury trakčních a trolejových vedení3493 Armatury trolejových vedení3494 Armatury trolejových vedení
35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat