Technické normy

Zboží bylo přidáno do košíku

Sponzorovaný odkaz

34 ELEKTROTECHNIKA

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN IEC 68-2-7 - Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 2-7: Zkouška Ga a návod: Stálé zrychlení 
Katalogové číslo:  15211
ČSN IEC 68-2-7 - Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 2-7: Zkouška Ga a návod: Stálé zrychlení
ČSN IEC 68-2-7ČSN IEC 68-2-7 Norma obsahuje IEC 68-2-7:1983 včetně její změny č.1:1986 a zavádí HD 323.2.7 S2, který je úplným a nezměněným převzetím IEC 68-2-7:1983 a změny č. 1:1986. Účelem zko
Cena:  171,- Kč
ČSN IEC 68-5-2 - Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 5-2: Návod pro navrhování zkušebních metod. Termíny a definice 
Katalogové číslo:  15526
ČSN IEC 68-5-2 - Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 5-2: Návod pro navrhování zkušebních metod. Termíny a definice
ČSN IEC 68-5-2ČSN IEC 68-5-2 Norma obsahuje IEC 68-5-2:1990 a zavádí HD 323.5.2 S1, který je úplným a nezměněným převzetím IEC 68-5-2:1990. Definuje termíny používané při zkoušení vlivu prostřed
Cena:  232,- Kč
ČSN 34 8346 - Stožáry pro trakční vedení tramvajových a trolejbusových drah 
Katalogové číslo:  28856
ČSN 34 8346 - Stožáry pro trakční vedení tramvajových a trolejbusových drah
ČSN 34 8346ČSN 34 8346 Tato norma je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazná v působnosti Ministerstva dopravy ČR, na
Cena:  95,- Kč
ČSN IEC 120 - Rozměry spojení paličky a pánvičky součástí izolátorového řetězce 
Katalogové číslo:  16249
ČSN IEC 120 - Rozměry spojení paličky a pánvičky součástí izolátorového řetězce
ČSN IEC 120ČSN IEC 120 Tato norma se vztahuje na závěsné talířové a tyčové izolátory a jejich spojovací kovové armatury. Předmětem této normy je stanovit rozměry řad normalizovaných spojení pali
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 60851-5 ed. 2 ZMĚNA A1 - Vodiče pro vinutí - Zkušební metody - Část 5: Elektrické vlastnosti 
Katalogové číslo:  89984
ČSN EN 60851-5 ed. 2 ZMĚNA A1 - Vodiče pro vinutí - Zkušební metody - Část 5: Elektrické vlastnosti
ČSN EN 60851-5 ed. 2 ZMĚNA A1
Cena:  171,- Kč
ČSN 34 7660-5D - Silové kabely 0,6/1 kV a 1,9/3,3 kV odolné proti ohni ve speciálním provedení pro elektrárny - Oddíl 5D: Kabely s měděnými nebo hliníkovými jádry a stíněním 
Katalogové číslo:  58468
ČSN 34 7660-5D - Silové kabely 0,6/1 kV a 1,9/3,3 kV odolné proti ohni ve speciálním provedení pro elektrárny - Oddíl 5D: Kabely s měděnými nebo hliníkovými jádry a stíněním
ČSN 34 7660-5DČSN 34 7660-5D Tato norma určuje požadavky na rozměry jednožilových a vícežilových kabelů, konstruovaných z bezhalogenových materiálů, které jsou odolné proti šíření požáru. Pr
Cena:  232,- Kč
ČSN 34 7614-2 - Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím Uo/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV - Část 2: Doplňující zkušební metody 
Katalogové číslo:  59813
ČSN 34 7614-2 - Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím Uo/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV - Část 2: Doplňující zkušební metody
ČSN 34 7614-2ČSN 34 7614-2 Norma obsahuje identické znění harmonizačního dokumentu HD 626.2 S1:1996. Porovnává a předepisuje zkušební metody, které jsou používané pro zkoušení elektrických kabel
Cena:  446,- Kč
ČSN 34 7614-4E - Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím Uo/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV - Část 4: Samonosné kabely s izolací XLPE (svazkové žíly) - Oddíl 4E: Svazkové žíly pro venkovní přípojku (typ 4E-1) 
Katalogové číslo:  59812
ČSN 34 7614-4E - Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím Uo/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV - Část 4: Samonosné kabely s izolací XLPE (svazkové žíly) - Oddíl 4E: Svazkové žíly pro venkovní přípojku (typ 4E-1)
ČSN 34 7614-4EČSN 34 7614-4E Norma obsahuje identické znění harmonizačního dokumentu HD 626.4E S1:1996. Stanovuje konstrukci, rozměry a zkušební požadavky pro svazkové žíly pro provoz a stavbu v
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 54-20 OPRAVA 1 - Elektrická požární signalizace - Část 20: Nasávací hlásiče 
Katalogové číslo:  82823
ČSN EN 54-20 OPRAVA 1 - Elektrická požární signalizace - Část 20: Nasávací hlásiče
ČSN EN 54-20 OPRAVA 1
Cena:  0,- Kč
ČSN 34 7614-4G - Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím Uo/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV - Část 4: Samonosné kabely s izolací XLPE (svazkové žíly) - Oddíl 4G: Svazkové žíly pro venkovní distribuční vedení (typ 4G-1) 
Katalogové číslo:  60643
ČSN 34 7614-4G - Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím Uo/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV - Část 4: Samonosné kabely s izolací XLPE (svazkové žíly) - Oddíl 4G: Svazkové žíly pro venkovní distribuční vedení (typ 4G-1)
ČSN 34 7614-4GČSN 34 7614-4G Norma obsahuje identické znění harmonizačního dokumentu HD 626.4G S1:1996. Stanovuje konstrukci, rozměry a zkušební požadavky pro svazkové žíly pro venkovní distribu
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 50117-1 ZMĚNA A2 - Koaxiální kabely - Část 1: Kmenová specifikace 
Katalogové číslo:  95318
ČSN EN 50117-1 ZMĚNA A2 - Koaxiální kabely - Část 1: Kmenová specifikace
ČSN EN 50117-1 ZMĚNA A2
Cena:  73,- Kč
ČSN 34 7614-6B - Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím Uo/U(Um) : 0,6/1(1,2) kV - Část 6: Kabely s nosným lanem a izolací XLPE (svazkové žíly) - Oddíl 6B: Svazkové žíly pro venkovní distribuční vedení (typ 6B-1) 
Katalogové číslo:  61088
ČSN 34 7614-6B - Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím Uo/U(Um) : 0,6/1(1,2) kV - Část 6: Kabely s nosným lanem a izolací XLPE (svazkové žíly) - Oddíl 6B: Svazkové žíly pro venkovní distribuční vedení (typ 6B-1)
ČSN 34 7614-6BČSN 34 7614-6B Norma obsahuje identické znění harmonizačního dokumentu HD 626-6B S1:1996. Stanovuje konstrukci, rozměry a zkušební požadavky pro svazkové žíly pro venkovní distribu
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60216-4-3 - Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 4-3: Pece na stárnutí materiálu - Vícekomorové pece 
Katalogové číslo:  61664
ČSN EN 60216-4-3 - Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 4-3: Pece na stárnutí materiálu - Vícekomorové pece
ČSN EN 60216-4-3ČSN EN 60216-4-3 Tato část normy obsahuje minimální požadavky na ventilované a vyhřívané vícekomorové pece používané pro vyhodnocování vlastností tepelné odolnosti elektroizolačn
Cena:  232,- Kč
ČSN 34 7660-5F - Silové kabely 0,6/1 kV a 1,9/3,3 kV odolné proti ohni ve speciálním provedení pro elektrárny - Oddíl 5F: Kabely s měděnými nebo hliníkovými jádry buď plné nebo lanované 
Katalogové číslo:  61655
ČSN 34 7660-5F - Silové kabely 0,6/1 kV a 1,9/3,3 kV odolné proti ohni ve speciálním provedení pro elektrárny - Oddíl 5F: Kabely s měděnými nebo hliníkovými jádry buď plné nebo lanované
ČSN 34 7660-5FČSN 34 7660-5F Norma obsahuje identické znění harmonizačního dokumentu HD 604-5F S1:1994.
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 61643-21 - Ochrany před přepětím nízkého napětí - Část 21: Ochrany před přepětím zapojené v telekomunikačních a signalizačních sítích - Požadavky na funkci a zkušební metody 
Katalogové číslo:  64169
ČSN EN 61643-21 - Ochrany před přepětím nízkého napětí - Část 21: Ochrany před přepětím zapojené v telekomunikačních a signalizačních sítích - Požadavky na funkci a zkušební metody
ČSN EN 61643-21ČSN EN 61643-21 Účelem této mezinárodní normy je stanovit požadavky na zařízení pro ochrany před přepětím (SPD) používaných v telekomunikačních systémech a systémech pro přenos sig
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 60819-3-1 - Necelulózové papíry pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 1: Plněný skelný papír 
Katalogové číslo:  64463
ČSN EN 60819-3-1 - Necelulózové papíry pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 1: Plněný skelný papír
ČSN EN 60819-3-1ČSN EN 60819-3-1 List 1 IEC 60819-3 stanovuje požadavky pro dva typy plněného skleněného papíru: P-FG typ 1 s velkým množstvím anorganického podílu, s obsahem organického podílu m
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 50289-1-4 - Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 1-4: Elektrické zkušební metody - Izolační rezistance 
Katalogové číslo:  64444
ČSN EN 50289-1-4 - Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 1-4: Elektrické zkušební metody - Izolační rezistance
ČSN EN 50289-1-4ČSN EN 50289-1-4 Norma specifikuje zkušební metody pro stanovení izolační rezistance hotových kabelů používaných v analogových a digitálních komunikačních systémech. Podrobně je u
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 50289-1-7 - Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 1-7: Elektrické zkušební metody - Rychlost šíření 
Katalogové číslo:  64446
ČSN EN 50289-1-7 - Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 1-7: Elektrické zkušební metody - Rychlost šíření
ČSN EN 50289-1-7ČSN EN 50289-1-7 Norma specifikuje zkušební metody pro stanovení rychlosti šíření u hotových kabelů používaných v analogových a digitálních komunikačních systémech. Podrobně je uv
Cena:  171,- Kč
ČSN 34 7614-9I - Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím Uo/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV - Část 9: Jednožilové kabely - Oddíl 9I: Jednožilové kabely pro venkovní vedení a přípojku (typ 9I-1) 
Katalogové číslo:  62727
ČSN 34 7614-9I - Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím Uo/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV - Část 9: Jednožilové kabely - Oddíl 9I: Jednožilové kabely pro venkovní vedení a přípojku (typ 9I-1)
ČSN 34 7614-9IČSN 34 7614-9I Norma obsahuje změnu harmonizačního dokumentu HD 626.9I S1:1996/A1:1997: Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím U0/U (Um): 0,6/1 (1,2)
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 50334 - Označování žil elektrických kabelů 
Katalogové číslo:  63296
ČSN EN 50334 - Označování žil elektrických kabelů
ČSN EN 50334ČSN EN 50334 Norma obsahuje identické znění evropské normy EN 50334:2001: Označování žil elektrických kabelů
Cena:  95,- Kč
ČSN 34 7614-4J - Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím Uo/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV - Část 4: Samonosné kabely s izolací XLPE (svazkové žíly) - Oddíl 4J: Svazkové žíly pro venkovní distribuční vedení (typ 4J-1 a 4J-2) 
Katalogové číslo:  65188
ČSN 34 7614-4J - Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím Uo/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV - Část 4: Samonosné kabely s izolací XLPE (svazkové žíly) - Oddíl 4J: Svazkové žíly pro venkovní distribuční vedení (typ 4J-1 a 4J-2)
ČSN 34 7614-4JČSN 34 7614-4J Norma obsahuje identické znění změny harmonizačního dokumentu HD 626.4J/Z1: Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím U0/U (Um): 0,6/1 (1,2
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 60819-2 - Necelulózové papíry pro elektrotechnické účely - Část 2: Zkušební metody 
Katalogové číslo:  64664
ČSN EN 60819-2 - Necelulózové papíry pro elektrotechnické účely - Část 2: Zkušební metody
ČSN EN 60819-2ČSN EN 60819-2 Tato část IEC 60819 obsahuje zkušební metody, které se používají pro zkoušení necelulózových papírů pro elektrotechnické účely, které vyhovují požadavkům popsaným ve
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 50289-3-12 - Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 3-12: Mechanické zkušební metody - Poškození brokovnicí 
Katalogové číslo:  64747
ČSN EN 50289-3-12 - Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 3-12: Mechanické zkušební metody - Poškození brokovnicí
ČSN EN 50289-3-12ČSN EN 50289-3-12 Norma specifikuje zkušební metodu pro stanovení schopnosti kabelů používaných v analogových a digitálních komunikačních systémech vydržet poškození brokovnicí.
Cena:  95,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA
3401 Povrchové cesty a vzdušné vzdálenosti3446 Fotovoltaické systémy3403 Pohyblivé přívody a šňůrová vedení3404 Elektrické spoje a svorky3408 Ultrazvuková zařízení a hydrofony3410 Obyčejná elektrická zařízení3413 Zvláštní elektrická zařízení3414 Elektrická zařízení v dolech3415 Elektrická dopravní a trakční zařízení3416 Elektrická zařízení v těžkých provozech3417 Zařízení s roentgeny a radioaktivními látkami3420 Ochrana sdělovacích zařízení před rušením3421 Elektrická nadzemní sdělovací vedení3423 Vnitřní sdělovací rozvody3425 Rozhlas po vedení3426 Železniční zabezpečovací zařízení3427 Požární signalizace a dorozumívací zařízení3428 Předpisy pro odrušení3430 Elektrická bezpečnost ve zvláštních podmínkách3431 Práce na elektrických zařízeních a vedeních3432 Obsluha točivých strojů a transformátorů3433 Návody k obsluze a rozmrazování potrubí3435 Bezpečnostní tabulky a nápisy3438 Ruční lisovací nástroje k zakončení elektrických kabelů3446 Fotovoltaic systems3451 Terminologie v elektrotechnice3453 Řady napětí a kmitočtů3455 Značky nahrazující nápisy3456 Zkoušení a měření3457 Zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí3458 Magnetické součástky a měření3459 Materiály pro elektroniku3462 Izolační soustavy3463 Keramické a skleněné izolační materiály3464 Zkoušky elektroizolačních materiálů3465 Elektroizolační materiály3466 Slídové výrobky pro elektrotechniku3467 Elektroizolační kapaliny3470 Zkoušení vodičů a kabelů3471 Vodiče a kabely v podmínkách požáru3472 Jádra kabelů3473 Vodiče pro vinutí3474 Silové vodiče3475 Šňůry a vodiče pro zvláštní účely3476 Silové kabely3477 Sdělovací vodiče a šňůry, nf, vf a koaxiální kabely3478 Nf, přístrojové, návěstní a dálkové sdělovací kabely3479 Vlnovody s příslušenstvím, letecké kabely3480 Izolátory, všeobecně3481 Izolátory vn, vvn a zvláštní3482 Stožáry pro vedení3483 Zvláštní stožáry3484 Součásti venkovních vedení do 1 kV3485 Konce izolátorových podpěr nn a vn3486 Armatury a součásti venkovních vedení3487 Armatury venkovních vedení3490 Silnoproudé kabelové soubory3492 Armatury trakčních a trolejových vedení3493 Armatury trolejových vedení3494 Armatury trolejových vedení
35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat