Technické normy

Zboží bylo přidáno do košíku

Sponzorovaný odkaz

35 ELEKTROTECHNIKA

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 62080 ZMĚNA A2 - Přístroje se zvukovou signalizací pro domovní a podobné účely 
Katalogové číslo:  98908
ČSN EN 62080 ZMĚNA A2 - Přístroje se zvukovou signalizací pro domovní a podobné účely
ČSN EN 62080 ZMĚNA A2
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 61810-1 ed. 4 - Elektromechanická elementární relé - Část 1: Obecné a bezpečnostní požadavky 
Katalogové číslo:  99053
ČSN EN 61810-1 ed. 4 - Elektromechanická elementární relé - Část 1: Obecné a bezpečnostní požadavky
ČSN EN 61810-1 ed. 4ČSN EN 61810-1 ed. 4 Tato část IEC 61810 platí pro elektromechanická elementární relé (dvoustavová relé s nespecifikovanou dobou zpoždění) určená k zabudování do nízkonapěťových
Cena:  803,- Kč
ČSN EN 50629 - Energetické hodnocení velkých výkonových transformátorů (Um > 36 kV nebo Sr => 40 MVA) 
Katalogové číslo:  99867
ČSN EN 50629 - Energetické hodnocení velkých výkonových transformátorů (Um > 36 kV nebo Sr => 40 MVA)
ČSN EN 50629ČSN EN 50629 Tato evropská norma se vztahuje na nové trojfázové a jednofázové výkonové transformátory s nejvyšším napětím pro zařízení vyšším než 36 kV a jmenovitým výkonem rovným nebo
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 60384-19 ed. 2 - Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 19: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory pro povrchovou montáž s dielektrikem z pokovené polyethylentereftalátové fólie určené pro stejnosměrný proud 
Katalogové číslo:  99744
ČSN EN 60384-19 ed. 2 - Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 19: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory pro povrchovou montáž s dielektrikem z pokovené polyethylentereftalátové fólie určené pro stejnosměrný proud
ČSN EN 60384-19 ed. 2ČSN EN 60384-19 ed.2 Tato norma stanovuje požadavky pro neproměnné kondenzátory pro povrchovou montáž s dielektrikem z pokovené polyethylentereftalátové fólie určené pro stejno
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 60862-1 ed. 2 - Filtry hodnocené kvality s povrchovou akustickou vlnou (PAV) - Část 1: Kmenová specifikace 
Katalogové číslo:  99738
ČSN EN 60862-1 ed. 2 - Filtry hodnocené kvality s povrchovou akustickou vlnou (PAV) - Část 1: Kmenová specifikace
ČSN EN 60862-1 ed. 2ČSN EN 60862-1 ed. 2 Tato norma uvádí definice termínů a pojmů v oboru filtrů s povrchovou akustickou vlnou (PAV). Pro praktické aplikace těchto součástek norma stanovuje předno
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 61290-4-3 - Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 4-3: Přechodové parametry výkonu - Jednokanálové optické zesilovače v řízení výstupního výkonu 
Katalogové číslo:  99873
ČSN EN 61290-4-3 - Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 4-3: Přechodové parametry výkonu - Jednokanálové optické zesilovače v řízení výstupního výkonu
ČSN EN 61290-4-3ČSN EN 61290-4-3 Tato norma se týká jednoduchých subsystémů řízení výstupního výkonu optickým zesilováním. Platí pro v současné době komerčně dostupné optické vláknové zesilovače (O
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 62271-200 ed. 2 - Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 200: Kovově kryté rozváděče na střídavý proud pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně 
Katalogové číslo:  90737
ČSN EN 62271-200 ed. 2 - Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 200: Kovově kryté rozváděče na střídavý proud pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně
ČSN EN 62271-200 ed. 2ČSN EN 62271-200 ed. 2 Tato norma stanoví požadavky na továrně vyrobené kovově kryté rozváděče na střídavý proud, pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně, vnitřního a
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 62561-6 - Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) - Část 6: Požadavky na čítače úderů blesků (LSC) 
Katalogové číslo:  90847
ČSN EN 62561-6 - Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) - Část 6: Požadavky na čítače úderů blesků (LSC)
ČSN EN 62561-6ČSN EN 62561-6 Tato část 6 normy EN 62561 specifikuje požadavky a zkoušky pro zařízení určená k počítání impulzů bleskových proudů protékajících vodičem (svodem). Tyto vodiče mohou bý
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 61558-2-15 ed. 2 - Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-15: Zvláštní požadavky a zkoušky pro oddělovací ochranné transformátory pro napájení v místnostech pro léčebné účely 
Katalogové číslo:  91015
ČSN EN 61558-2-15 ed. 2 - Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-15: Zvláštní požadavky a zkoušky pro oddělovací ochranné transformátory pro napájení v místnostech pro léčebné účely
ČSN EN 61558-2-15 ed. 2ČSN EN 61558-2-15 ed. 2 Tato norma pojednává o bezpečnostních hlediscích oddělovacích ochranných transformátorů pro napájení v místnostech pro léčebné účely. Norma platí pro
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 50377-16-1 - Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Specifikace výrobku - Část 16-1: Typ LF3 APC simplex ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B1.1 a B1.3, kombinovaná ferule s titanem pro kategorii C 
Katalogové číslo:  91194
ČSN EN 50377-16-1 - Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Specifikace výrobku - Část 16-1: Typ LF3 APC simplex ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B1.1 a B1.3, kombinovaná ferule s titanem pro kategorii C
ČSN EN 50377-16-1ČSN EN 50377-16-1 Norma specifikuje základní konstrukční, tvarové a rozměrové charakteristiky a funkční požadavky na konektorový soubor typu LF3 APC simplex, ukončený na jednovidov
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 62149-1 ed. 2 - Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy funkčnosti - Část 1: Obecně a návod 
Katalogové číslo:  91082
ČSN EN 62149-1 ed. 2 - Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy funkčnosti - Část 1: Obecně a návod
ČSN EN 62149-1 ed. 2ČSN EN 62149-1 ed. 2 Norma poskytuje odkazy, definice a pravidla pro tvorbu norem funkčnosti optických vláknových aktivních zařízení a rovněž informace, vztahující se k tomuto t
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 60384-21 ed. 2 - Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 21: Dílčí specifikace - Neproměnné vícevrstvé kondenzátory s keramickým dielektrikem pro povrchovou montáž, třída 1 
Katalogové číslo:  91254
ČSN EN 60384-21 ed. 2 - Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 21: Dílčí specifikace - Neproměnné vícevrstvé kondenzátory s keramickým dielektrikem pro povrchovou montáž, třída 1
ČSN EN 60384-21 ed. 2ČSN EN 60384-21 ed. 2 Tento dokument platí pro neproměnné nezapouzdřené vícevrstvé kondenzátory s keramickým dielektrikem pro povrchovou montáž, třída 1, pro použití v elektron
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 60512-1-100 ed. 3 - Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 1-100: Obecně - Použitelné normy 
Katalogové číslo:  91589
ČSN EN 60512-1-100 ed. 3 - Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 1-100: Obecně - Použitelné normy
ČSN EN 60512-1-100 ed. 3ČSN EN 60512-1-100 ed. 3 Tato norma poskytuje seznam norem souboru IEC 60512 pro specifické zkoušky, které jsou vytvořeny pro konektory. Dále podává křížové odkazy na dřívěj
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 62341-6-2 - Displeje s organickými diodami LED - Část 6-2: Metody měření vizuální kvality obrazu a provozní podmínky okolí 
Katalogové číslo:  91484
ČSN EN 62341-6-2 - Displeje s organickými diodami LED - Část 6-2: Metody měření vizuální kvality obrazu a provozní podmínky okolí
ČSN EN 62341-6-2ČSN EN 62341-6-2 Tento dokument specifikuje standardní podmínky měření a metody měření vizuální kvality obrazu a provozních podmínek okolí pro moduly a panely displejů s organickými
Cena:  545,- Kč
ČSN CLC/TS 60034-24 - Točivé elektrické stroje - Část 24: Online detekce a diagnostika možných poruch aktivních částí točivých elektrických strojů a ložiskových proudů - Návod k použití 
Katalogové číslo:  91261
ČSN CLC/TS 60034-24 - Točivé elektrické stroje - Část 24: Online detekce a diagnostika možných poruch aktivních částí točivých elektrických strojů a ložiskových proudů - Návod k použití
ČSN CLC/TS 60034-24ČSN CLC/TS 60034-24 Norma je platná pro on-line detekci a diagnostiku poruch aktivních částí vícefázových točivých strojů (asynchronních a synchronních strojů) a ložiskových prou
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 62271-207 ed. 2 - Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 207: Hodnocení seizmické odolnosti plynem izolovaných rozváděčů pro jmenovitá napětí nad 52 kV 
Katalogové číslo:  91604
ČSN EN 62271-207 ed. 2 - Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 207: Hodnocení seizmické odolnosti plynem izolovaných rozváděčů pro jmenovitá napětí nad 52 kV
ČSN EN 62271-207 ed. 2ČSN EN 62271-207 ed. 2 Tato část IEC 62271 platí pro rozváděče střídavého proudu na jmenovitá vyšší než 52 kV vnitřního a venkovního provedení, včetně jejich podpěrné konstruk
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 62196-2 - Vidlice, zásuvky, vozidlová zásuvková spojení a vozidlové přívodky - Nabíjení elektrických vozidel vodivým připojením - Část 2: Požadavky na rozměrovou kompatibilitu a zaměnitelnost pro přístroje s kolíky a dutinkami na střídavý proud 
Katalogové číslo:  91364
ČSN EN 62196-2 - Vidlice, zásuvky, vozidlová zásuvková spojení a vozidlové přívodky - Nabíjení elektrických vozidel vodivým připojením - Část 2: Požadavky na rozměrovou kompatibilitu a zaměnitelnost pro přístroje s kolíky a dutinkami na střídavý proud
ČSN EN 62196-2ČSN EN 62196-2 Tato norma platí pro vidlice, zásuvky, vozidlové nástrčky a vozidlové přívodky s kolíky a dutinkami normalizovaných konfigurací, zde uváděných jako přístroje. Mají jmen
Cena:  803,- Kč
ČSN EN 61754-29 - Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 29: Druh optických konektorů typu BLINK 
Katalogové číslo:  91817
ČSN EN 61754-29 - Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 29: Druh optických konektorů typu BLINK
ČSN EN 61754-29ČSN EN 61754-29 Norma definuje v šesti modifikacích formou detailních výkresů a rozměrových tabulek konektorové rozhraní pro druh optických konektorů typu BLINK charakterizovaných zá
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 61300-3-28 ed. 2 - Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-28: Zkoušení a měření - Přechodná ztráta 
Katalogové číslo:  91812
ČSN EN 61300-3-28 ed. 2 - Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-28: Zkoušení a měření - Přechodná ztráta
ČSN EN 61300-3-28 ed. 2ČSN EN 61300-3-28 ed. 2 Norma seznamuje s mechanickými příčinami vzniku přechodných ztrát v optických vláknech a pasivních optických součástkách a uvádí metodu pro měření útl
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 60947-4-2 ed. 3 - Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 4-2: Stykače a spouštěče motorů - Polovodičové regulátory a spouštěče motorů na střídavý proud 
Katalogové číslo:  91514
ČSN EN 60947-4-2 ed. 3 - Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 4-2: Stykače a spouštěče motorů - Polovodičové regulátory a spouštěče motorů na střídavý proud
ČSN EN 60947-4-2 ed. 3ČSN EN 60947-4-2 ed. 3 Tato norma platí pro regulátory a spouštěče, které mohou obsahovat sériově zapojený mechanický spínací přístroj, určené pro zapojení do obvodů, jejichž
Cena:  803,- Kč
ČSN EN 61291-1 ed. 3 - Optické zesilovače - Část 1: Kmenová specifikace 
Katalogové číslo:  91871
ČSN EN 61291-1 ed. 3 - Optické zesilovače - Část 1: Kmenová specifikace
ČSN EN 61291-1 ed. 3ČSN EN 61291-1 ed. 3 Tato norma se vztahuje na všechny komerčně dostupné optické zesilovače (OA) a opticky zesilovací soustavy. Vztahuje se na OA, využívající opticky čerpaná vl
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 61837-1 ed. 2 - Piezoelektrické součástky pro řízení a výběr kmitočtu pro povrchovou montáž - Normalizované rozměry a zapojení vývodů - Část 1: Plastová pouzdra 
Katalogové číslo:  92022
ČSN EN 61837-1 ed. 2 - Piezoelektrické součástky pro řízení a výběr kmitočtu pro povrchovou montáž - Normalizované rozměry a zapojení vývodů - Část 1: Plastová pouzdra
ČSN EN 61837-1 ed. 2ČSN EN 61837-1 ed. 2 Tato norma stanovuje normalizované rozměry a zapojení vývodů plastových pouzder piezoelektrických součástek určených pro řízení a výběr kmitočtu. Uvedená po
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 60669-2-6 - Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 2-6: Zvláštní požadavky - Protipožární spínače pro vnější a vnitřní reklamy a svítidla 
Katalogové číslo:  92013
ČSN EN 60669-2-6 - Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 2-6: Zvláštní požadavky - Protipožární spínače pro vnější a vnitřní reklamy a svítidla
ČSN EN 60669-2-6ČSN EN 60669-2-6 Tato norma platí pro protipožární spínače používané pro přerušení obvodů nízkého napětí pro vnější a vnitřní reklamy a svítidla, např. neonové reklamy pouze na stří
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 60034-1 ed. 2 - Točivé elektrické stroje - Část 1: Jmenovité údaje a vlastnosti 
Katalogové číslo:  88828
ČSN EN 60034-1 ed. 2 - Točivé elektrické stroje - Část 1: Jmenovité údaje a vlastnosti
ČSN EN 60034-1 ed. 2ČSN EN 60034-1 ed. 2 Tato část IEC 60034 platí pro všechny točivé elektrické stroje s výjimkou těch, pro které platí jiné normy IEC, např. IEC 60349. Na stroje, pro které p
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 61058-2-1 ed. 2 - Spínače pro spotřebiče - Část 2-1: Zvláštní požadavky pro šňůrové spínače 
Katalogové číslo:  88683
ČSN EN 61058-2-1 ed. 2 - Spínače pro spotřebiče - Část 2-1: Zvláštní požadavky pro šňůrové spínače
ČSN EN 61058-2-1 ed. 2ČSN EN 61058-2-1 ed. 2 Tato norma platí pro šňůrové spínače (mechanické nebo elektronické) pro spotřebiče ovládané rukou, nohou nebo jinou lidskou činností, pro ovládání nebo
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 62341-6-1 - Displeje s organickými diodami (LED) - Část 6-1: Metody měření optických a elektrooptických parametrů 
Katalogové číslo:  88937
ČSN EN 62341-6-1 - Displeje s organickými diodami (LED) - Část 6-1: Metody měření optických a elektrooptických parametrů
ČSN EN 62341-6-1ČSN EN 62341-6-1 Tato část souboru ČSN EN 62341 specifikuje standardní podmínky měření a metody měření pro stanovení optických a elektrooptických parametrů zobrazovacích modulů s or
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 60749-34 ed. 2 - Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 34: Výkonové cykly 
Katalogové číslo:  88988
ČSN EN 60749-34 ed. 2 - Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 34: Výkonové cykly
ČSN EN 60749-34 ed. 2ČSN EN 60749-34 ed. 2 Tato norma popisuje zkušební metodu, která se používá pro stanovení odolnosti polovodičové součástky vůči tepelnému a mechanickému namáhání při cyklován
Cena:  347,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA
3500 Točivé elektrické stroje všeobecně3501 Stejnosměrné stroje3502 Synchronní stroje3503 Asynchronní motory3504 Komutátorové motory3507 Zvláštní točivé elektrické stroje3508 Svorkovnice, kartáče a komutátory točivých strojů3509 Kryty a posunováky točivých strojů3510 Transformátory a tlumivky všeobecně3511 Výkonové (silové) transformátory3512 Tlumivky3513 Měřicí, oddělovací a přístrojové transformátory3514 Součásti výkonových transformátorů3515 Výkonové polovodičové měniče a usměrňovače3516 Výkonové polovodičové součástky3517 Tyristorové pohony3518 Statické přepínací systémy3519 Magneticky měkké transformátorové plechy3530 Elektrické přístroje, všeobecně3531 Řídicí a spouštěcí přístroje3534 Elektrická dvoustavová relé3535 Měřicí relé a ochrany3536 Elektromagnety3538 Vysokofrekvenční konektory3540 Zkoušky elektronických součástek3541 Silové spínače nn3542 Silové spínače vn a vvn3543 Spínací a řídicí zařízení nn pro průmyslové účely - induktivní3544 Spínací a řídicí zařízení nn pro průmyslové účely - přístrojové a nosné lišty3545 Zásuvky a vidlice3546 Sdělovací zásuvky a vidlice, konektory3547 Pojistky nn a vn3548 Svodiče přepětí3555 Harmonizovaný systém hodnocení jakosti součástek3561 Elektroměry3562 Elektrické měřicí přístroje3564 Etalony, dekády, můstky apod.3565 Elektrické měřicí přístroje včetně jaderné techniky3566 Přístroje jaderné techniky3568 Speciální měřicí přístroje3570 Rozvodnice, přístrojové skříně a soubory3571 Silové rozváděče3576 Hromosvody3579 Nevýbušné přírubové vývodky3580 Pasivní elektronické součástky3581 Rezistory, termistory a potenciometry3582 Kondenzátory3583 Kondenzátory pro elektroniku3584 Piezoelektrické součástky a feritová jádra3585 Elektronky a obrazovky3586 Elektronky3587 Polovodičové součástky3588 Optické vláknové přepínače a optická vlákna3589 Patice, držáky, objímky, zásobníky a masky3590 Plošné spoje3591 Stojany přenosových zařízení3592 Kabely a součástky pro vláknovou optiku3593 Technologie elektronické montáže3597 Pomůcky pro obsluhu
36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat