Sponzorovaný odkaz

36 ELEKTROTECHNIKA - strana 106

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 45552 - Obecná metoda pro hodnocení životnosti výrobků spojených se spotřebou energie 
Katalogové číslo:  510359
ČSN EN 45552 - Obecná metoda pro hodnocení životnosti výrobků spojených se spotřebou energie
ČSN EN 45552ČSN EN 45552 This document defines a framework comprising of parameters and methods for assessing the reliability and durability of ErPs. It is intended to be used in the preparation of
Cena:  358,- Kč
ČSN EN IEC 60704-2-7 ed. 2 - Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-7: Zvláštní požadavky na ventilátory 
Katalogové číslo:  510366
ČSN EN IEC 60704-2-7 ed. 2 - Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-7: Zvláštní požadavky na ventilátory
ČSN EN IEC 60704-2-7 ed. 2ČSN EN IEC 60704-2-7 ed. 2 This document applies to electrical fans (including their accessories and their component parts) for household and similar use, designed for A
Cena:  347,- Kč
ČSN EN IEC 62932-1 - Průtokové bateriové energetické systémy pro stacionární aplikace - Část 1: Terminologie a obecná hlediska 
Katalogové číslo:  511012
ČSN EN IEC 62932-1 - Průtokové bateriové energetické systémy pro stacionární aplikace - Část 1: Terminologie a obecná hlediska
ČSN EN IEC 62932-1ČSN EN IEC 62932-1 Tato část IEC 62932 se týká průtokových bateriových energetických systémů (FBES) používaných v aplikacích pro akumulaci elektrické energie (EES) a poskytuje hla
Cena:  232,- Kč
ČSN EN IEC 60704-2-8 ed. 2 - Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-8: Zvláštní požadavky na elektrické holicí strojky, strojky pro stříhání nebo strojky pro zastřihování 
Katalogové číslo:  510526
ČSN EN IEC 60704-2-8 ed. 2 - Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-8: Zvláštní požadavky na elektrické holicí strojky, strojky pro stříhání nebo strojky pro zastřihování
ČSN EN IEC 60704-2-8 ed. 2ČSN EN IEC 60704-2-8 ed. 2 This document applies to electric shavers, hair clippers or trimmers for domestic and similar use, supplied from mains or secondary batteries
Cena:  347,- Kč
ČSN EN IEC 60601-2-31 ed. 3 - Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-31: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost externích kardiostimulátorů s vnitřním zdrojem energie 
Katalogové číslo:  510529
ČSN EN IEC 60601-2-31 ed. 3 - Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-31: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost externích kardiostimulátorů s vnitřním zdrojem energie
ČSN EN IEC 60601-2-31 ed. 3ČSN EN IEC 60601-2-31 ed.3 This part of IEC 60601 applies to the basic safety and essential performance of external pacemakers powered by an internal electrical power sou
Cena:  605,- Kč
ČSN ISO/IEC 30137-1 - Informační technologie - Využití biometriky v dohledových kamerových systémech - Část 1: Návrh a specifikace systému 
Katalogové číslo:  511120
ČSN ISO/IEC 30137-1 - Informační technologie - Využití biometriky v dohledových kamerových systémech - Část 1: Návrh a specifikace systému
ČSN ISO/IEC 30137-1ČSN ISO/IEC 30137-1 ISO/IEC 30137-1:2019 stanoví termíny a definice, které jsou užitečné při specifikaci, charakterizaci a hodnocení metod detekce prezentačního útoku. V posled
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 50499 ZMĚNA Z1 - Postup pro hodnocení vystavení zaměstnanců elektromagnetickým polím 
Katalogové číslo:  509060
ČSN EN 50499 ZMĚNA Z1 - Postup pro hodnocení vystavení zaměstnanců elektromagnetickým polím
ČSN EN 50499 ZMĚNA Z1
Cena:  34,- Kč
ČSN EN IEC 60601-2-75 - Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-75: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro fotodynamickou terapii a fotodynamickou diagnostiku 
Katalogové číslo:  509782
ČSN EN IEC 60601-2-75 - Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-75: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro fotodynamickou terapii a fotodynamickou diagnostiku
ČSN EN IEC 60601-2-75ČSN EN IEC 60601-2-75 Tato část IEC 60601 platí pro základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro fotodynamické metody, použité pro kompenzaci nebo zmírňování onemocn
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO/IEC 20000-2 - Informační technologie - Management služeb - Část 2: Návod pro použití systémů managementu služeb 
Katalogové číslo:  509788
ČSN ISO/IEC 20000-2 - Informační technologie - Management služeb - Část 2: Návod pro použití systémů managementu služeb
ČSN ISO/IEC 20000-2ČSN ISO/IEC 20000-2 Tento dokument poskytuje pokyny pro zavedení systému managementu služeb (SMS) založe-ného na ISO/IEC 20000-1. Poskytuje příklady a doporučení, které organizac
Cena:  655,- Kč
ČSN EN IEC 60904-7 ed. 3 - Fotovoltaické součástky - Část 7: Výpočet chyby spektrálního nepřizpůsobení při zkouškách fotovoltaické součástky 
Katalogové číslo:  509772
ČSN EN IEC 60904-7 ed. 3 - Fotovoltaické součástky - Část 7: Výpočet chyby spektrálního nepřizpůsobení při zkouškách fotovoltaické součástky
ČSN EN IEC 60904-7 ed. 3ČSN EN IEC 60904-7 ed. 3 (36 4604) Tato část IEC 60904 popisuje postup pro opravu chyby spektrálního nesouladu zavedeného při zkoušení fotovoltaického zařízení způsobené nes
Cena:  232,- Kč
ČSN EN IEC 62680-1-7 - Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a výkon - Část 7: Společné části - Definice formátů dat základní třídy zařízení USB Audio 3.0 
Katalogové číslo:  509249
ČSN EN IEC 62680-1-7 - Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a výkon - Část 7: Společné části - Definice formátů dat základní třídy zařízení USB Audio 3.0
ČSN EN IEC 62680-1-7ČSN EN IEC 62680-1-7 The intention of this document is to describe in detail all the Audio Data Formats that are supported by the Audio Device Class. This document is considered
Cena:  358,- Kč
ČSN ISO/IEC 20546 - Informační technologie - Data velkého objemu - Přehled a slovník 
Katalogové číslo:  509482
ČSN ISO/IEC 20546 - Informační technologie - Data velkého objemu - Přehled a slovník
ČSN ISO/IEC 20546ČSN ISO/IEC 20546 Paradigma dat velkého objemu představuje rychle se měnící oblast s rychle se měnícími technologiemi. ISO/IEC 20546:2019 poskytuje sadu termínů a definic, potřebný
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 80601-2-79 - Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-79: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro podporu ventilace při ventilační tísni 
Katalogové číslo:  510158
ČSN EN ISO 80601-2-79 - Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-79: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro podporu ventilace při ventilační tísni
ČSN EN ISO 80601-2-79ČSN EN ISO 80601-2-79 Tento dokument platí pro základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro podporu ventilace při ventilační tísni, ve spojení s jejich příslušenství
Cena:  605,- Kč
ČSN EN IEC 62660-2 ed. 2 - Lithium-ion akumulátorové články pro pohon elektrických silničních vozidel - Část 2: Zkoušky spolehlivosti a zkoušky při nesprávném použití 
Katalogové číslo:  507768
ČSN EN IEC 62660-2 ed. 2 - Lithium-ion akumulátorové články pro pohon elektrických silničních vozidel - Část 2: Zkoušky spolehlivosti a zkoušky při nesprávném použití
ČSN EN IEC 62660-2 ed. 2ČSN EN IEC 62660-2 ed. 2 Tato norma se týká podmínek zkoušek spolehlivosti a zkoušek při nesprávném použití lithium-ion akumulátorových baterií pro pohon elektrických silnič
Cena:  358,- Kč
ČSN 36 0020 ZMĚNA Z1 - Sdružené osvětlení 
Katalogové číslo:  508157
ČSN 36 0020 ZMĚNA Z1 - Sdružené osvětlení
ČSN 36 0020 ZMĚNA Z1
Cena:  34,- Kč
ČSN ISO/IEC 20924 - Internet věcí (IoT) - Slovník 
Katalogové číslo:  508014
ČSN ISO/IEC 20924 - Internet věcí (IoT) - Slovník
ČSN ISO/IEC 20924ČSN ISO/IEC 20924 Tato norma poskytuje definici Internetu věcí společně se souborem termínů a definic. Norma představuje terminologický základ pro Internet věcí.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN IEC 62902 - Akumulátorové články a baterie - Značky pro označování jejich chemického složení 
Katalogové číslo:  508269
ČSN EN IEC 62902 - Akumulátorové články a baterie - Značky pro označování jejich chemického složení
ČSN EN IEC 62902ČSN EN IEC 62902 Tento dokument specifikuje metody pro jasnou identifikaci akumulátorových článků a baterií, bateriových modulů a monobloků podle jejich chemického složení (elektroc
Cena:  358,- Kč
ČSN EN IEC 62474 ed. 2 - Materiálová deklarace pro elektrotechnický průmysl a jeho produkty 
Katalogové číslo:  508255
ČSN EN IEC 62474 ed. 2 - Materiálová deklarace pro elektrotechnický průmysl a jeho produkty
ČSN EN IEC 62474 ed. 2ČSN EN IEC 62474 ed. 2 Tento dokument specifikuje postup, obsah a formu materiálových deklarací pro produkty a jejich příslušenství organizací elektrotechnického průmyslu a or
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 17054 - Vícejazyčný biometrický slovník vycházející z anglické verze ISO/IEC 2382-37:2012 
Katalogové číslo:  508099
ČSN EN 17054 - Vícejazyčný biometrický slovník vycházející z anglické verze ISO/IEC 2382-37:2012
ČSN EN 17054ČSN EN 17054 This document establishes a systematic description of the concepts in the field of biometrics pertaining to recognition of human beings and reconciles variant terms in use
Cena:  655,- Kč
ČSN ISO/IEC 20000-1 - Informační technologie - Management služeb - Část 1: Požadavky na systém managementu služeb 
Katalogové číslo:  508506
ČSN ISO/IEC 20000-1 - Informační technologie - Management služeb - Část 1: Požadavky na systém managementu služeb
ČSN ISO/IEC 20000-1ČSN ISO/IEC 20000-1 Norma stanoví požadavky na organizaci související s vytvořením, zavedením, udržováním a průběžným zlepšováním systému managementu služeb (SMS). Požadavky po
Cena:  446,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA
3600 Osvětlování, všeobecně3601 Žárovky3602 Výbojky a zářivky3603 Součásti, patice, objímky světelných zdrojů3604 Vnitřní a venkovní osvětlení3605 Terminologie svítidel a předřadníku3606 Elektrická svítidla3607 Bezpečnost elektronických fotoblesků3608 Životní prostředí - elektrotechnické a elektronické produkty a systémy3609 Stomatologická svítidla3610 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost3611 Průmyslová elektrotepelná zařízení a spotřebiče pro domácnost3612 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost3613 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost3614 Bezpečnost elektrických spotřebičů všeobecného použití3615 Bezpečnost elektrického ručního nářadí3619 Elektrická řídicí zařízení pro domácnost3622 Točivé stroje a přístroje kolejových vozidel3623 Sběrače proudu kolejových vozidel3627 Trolejové sběrače jeřábů3638 Elektrické sirény3641 Primární články a baterie3643 Akumulátory3646 Fotovoltaické součástky3647 Rentgeny3648 Zdravotnické elektrické přístroje3649 Elektrické přístroje pro laboratoře3652 Světelná hledací zařízení3656 Světelná signalizační zařízení3657 Dálkové měření3660 Drátová spojovací technika, všeobecně3661 Telegrafní a telefonní přístroje3667 Signály a impedance přenosových systémů3670 Elektronika a rádiotechnika všeobecně3671 Vysílače3672 Antény3673 Přijímače3674 Zesilovače3675 Televize3676 Radioreléová a družicová zařízení a systémy3677 Plynové lasery a modulátory laserů3678 Navigační a bezpečnostní systémy3679 Elektromagnetická pole v prostředí člověka3680 Aplikovaná elektronika3682 Mikrofony, sluchátka, reproduktory3683 Elektroakustická zařízení3684 Záznam a reprodukce zvuku3685 Záznam a reprodukce obrazu3686 Záznamové materiály3688 Elektroakustická měření3690 Informační technika všeobecně a terminologie3691 Znaky, kódování, počítačová grafika a programovací jazyky3692 Lokální počítačové sítě (LAN)3693 Pružná magnetická média pro digitální záznam3694 Optické disky3695 Kancelářské zařízení3696 Propojení otevřených systémů3697 Identifikační karty a ochrana dat3698 Zpracování a výměna dokumentů3699 Propojení zařízení informační techniky
37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat