Sponzorovaný odkaz

36 ELEKTROTECHNIKA - strana 107

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 60570 ed. 2 ZMĚNA A2 - Elektrické přípojnicové systémy pro svítidla 
Katalogové číslo:  510862
ČSN EN 60570 ed. 2 ZMĚNA A2 - Elektrické přípojnicové systémy pro svítidla
ČSN EN 60570 ed. 2 ZMĚNA A2
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 45552 - Obecná metoda pro hodnocení životnosti výrobků spojených se spotřebou energie 
Katalogové číslo:  510359
ČSN EN 45552 - Obecná metoda pro hodnocení životnosti výrobků spojených se spotřebou energie
ČSN EN 45552ČSN EN 45552 This document defines a framework comprising of parameters and methods for assessing the reliability and durability of ErPs. It is intended to be used in the preparation of
Cena:  358,- Kč
ČSN EN IEC 60704-2-7 ed. 2 - Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-7: Zvláštní požadavky na ventilátory 
Katalogové číslo:  510366
ČSN EN IEC 60704-2-7 ed. 2 - Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-7: Zvláštní požadavky na ventilátory
ČSN EN IEC 60704-2-7 ed. 2ČSN EN IEC 60704-2-7 ed. 2 This document applies to electrical fans (including their accessories and their component parts) for household and similar use, designed for A
Cena:  347,- Kč
ČSN EN IEC 62932-1 - Průtokové bateriové energetické systémy pro stacionární aplikace - Část 1: Terminologie a obecná hlediska 
Katalogové číslo:  511012
ČSN EN IEC 62932-1 - Průtokové bateriové energetické systémy pro stacionární aplikace - Část 1: Terminologie a obecná hlediska
ČSN EN IEC 62932-1ČSN EN IEC 62932-1 Tato část IEC 62932 se týká průtokových bateriových energetických systémů (FBES) používaných v aplikacích pro akumulaci elektrické energie (EES) a poskytuje hla
Cena:  232,- Kč
ČSN EN IEC 60704-2-8 ed. 2 - Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-8: Zvláštní požadavky na elektrické holicí strojky, strojky pro stříhání nebo strojky pro zastřihování 
Katalogové číslo:  510526
ČSN EN IEC 60704-2-8 ed. 2 - Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-8: Zvláštní požadavky na elektrické holicí strojky, strojky pro stříhání nebo strojky pro zastřihování
ČSN EN IEC 60704-2-8 ed. 2ČSN EN IEC 60704-2-8 ed. 2 This document applies to electric shavers, hair clippers or trimmers for domestic and similar use, supplied from mains or secondary batteries
Cena:  347,- Kč
ČSN EN IEC 60601-2-31 ed. 3 - Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-31: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost externích kardiostimulátorů s vnitřním zdrojem energie 
Katalogové číslo:  510529
ČSN EN IEC 60601-2-31 ed. 3 - Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-31: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost externích kardiostimulátorů s vnitřním zdrojem energie
ČSN EN IEC 60601-2-31 ed. 3ČSN EN IEC 60601-2-31 ed.3 This part of IEC 60601 applies to the basic safety and essential performance of external pacemakers powered by an internal electrical power sou
Cena:  605,- Kč
ČSN ISO/IEC 30137-1 - Informační technologie - Využití biometriky v dohledových kamerových systémech - Část 1: Návrh a specifikace systému 
Katalogové číslo:  511120
ČSN ISO/IEC 30137-1 - Informační technologie - Využití biometriky v dohledových kamerových systémech - Část 1: Návrh a specifikace systému
ČSN ISO/IEC 30137-1ČSN ISO/IEC 30137-1 ISO/IEC 30137-1:2019 stanoví termíny a definice, které jsou užitečné při specifikaci, charakterizaci a hodnocení metod detekce prezentačního útoku. V posled
Cena:  446,- Kč
ČSN EN IEC 62386-105 - Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 105: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Přenos pevně zabudovaného programu (firmware) 
Katalogové číslo:  511227
ČSN EN IEC 62386-105 - Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 105: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Přenos pevně zabudovaného programu (firmware)
ČSN EN IEC 62386-105ČSN EN IEC 62386-105 Tato část IEC 62386 platí pro ovládací zařízení. Obvykle sběrnicová jednotka podle IEC 62386 (soubor) obsahuje firmware. Existují okolnosti, kdy může být
Cena:  358,- Kč
ČSN EN IEC 63008 - Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Přístupnost ovládacích prvků, dvířek, vík, zásuvek a držadel 
Katalogové číslo:  510712
ČSN EN IEC 63008 - Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Přístupnost ovládacích prvků, dvířek, vík, zásuvek a držadel
ČSN EN IEC 63008ČSN EN IEC 63008 This document contains accessibility requirements to enable more accessible use of certain elements found on household and similar electrical appliances by older
Cena:  358,- Kč
ČSN EN IEC 60730-2-8 ed. 3 - Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 2-8: Zvláštní požadavky pro elektricky ovládané vodní ventily, včetně mechanických požadavků 
Katalogové číslo:  510714
ČSN EN IEC 60730-2-8 ed. 3 - Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 2-8: Zvláštní požadavky pro elektricky ovládané vodní ventily, včetně mechanických požadavků
ČSN EN IEC 60730-2-8 ed. 3ČSN EN IEC 60730-2-8 ed. 3 This part of IEC 60730 applies to electrically operated water valves for use in, on or in association with equipment for household and similar u
Cena:  545,- Kč
ČSN EN ISO/IEC 30111 - Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Postupy zacházení se zranitelnostmi 
Katalogové číslo:  510719
ČSN EN ISO/IEC 30111 - Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Postupy zacházení se zranitelnostmi
ČSN EN ISO/IEC 30111ČSN EN ISO/IEC 30111 This document provides requirements and recommendations for how to process and remediate reported potential vulnerabilities in a product or service. This
Cena:  347,- Kč
ČSN EN IEC 62384 ed. 2 - Stejnosměrně nebo střídavě napájená ovládací zařízení pro LED moduly - Požadavky na provedení 
Katalogové číslo:  511614
ČSN EN IEC 62384 ed. 2 - Stejnosměrně nebo střídavě napájená ovládací zařízení pro LED moduly - Požadavky na provedení
ČSN EN IEC 62384 ed. 2ČSN EN IEC 62384 ed. 2 Tento dokument specifikuje požadavky na provedení pro elektronická ovládací zařízení na stejnosměrné nebo střídavé napájení do 1 000 V včetně (při 50 Hz
Cena:  347,- Kč
ČSN EN IEC 63045 - Ultrazvuk - Nezaostřující zdroje krátkých pulzů tlaku včetně balistických zdrojů pulzů tlaku - Charakteristiky polí 
Katalogové číslo:  510959
ČSN EN IEC 63045 - Ultrazvuk - Nezaostřující zdroje krátkých pulzů tlaku včetně balistických zdrojů pulzů tlaku - Charakteristiky polí
ČSN EN IEC 63045ČSN EN IEC 63045 This document is applicable to - therapy equipment using extracorporeally induced non-focused or weakly focused pressure pulses; - therapy equipment producing extra
Cena:  655,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA
3600 Osvětlování, všeobecně3601 Žárovky3602 Výbojky a zářivky3603 Součásti, patice, objímky světelných zdrojů3604 Vnitřní a venkovní osvětlení3605 Terminologie svítidel a předřadníku3606 Elektrická svítidla3607 Bezpečnost elektronických fotoblesků3608 Životní prostředí - elektrotechnické a elektronické produkty a systémy3609 Stomatologická svítidla3610 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost3611 Průmyslová elektrotepelná zařízení a spotřebiče pro domácnost3612 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost3613 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost3614 Bezpečnost elektrických spotřebičů všeobecného použití3615 Bezpečnost elektrického ručního nářadí3619 Elektrická řídicí zařízení pro domácnost3622 Točivé stroje a přístroje kolejových vozidel3623 Sběrače proudu kolejových vozidel3627 Trolejové sběrače jeřábů3638 Elektrické sirény3641 Primární články a baterie3643 Akumulátory3646 Fotovoltaické součástky3647 Rentgeny3648 Zdravotnické elektrické přístroje3649 Elektrické přístroje pro laboratoře3652 Světelná hledací zařízení3656 Světelná signalizační zařízení3657 Dálkové měření3660 Drátová spojovací technika, všeobecně3661 Telegrafní a telefonní přístroje3667 Signály a impedance přenosových systémů3670 Elektronika a rádiotechnika všeobecně3671 Vysílače3672 Antény3673 Přijímače3674 Zesilovače3675 Televize3676 Radioreléová a družicová zařízení a systémy3677 Plynové lasery a modulátory laserů3678 Navigační a bezpečnostní systémy3679 Elektromagnetická pole v prostředí člověka3680 Aplikovaná elektronika3682 Mikrofony, sluchátka, reproduktory3683 Elektroakustická zařízení3684 Záznam a reprodukce zvuku3685 Záznam a reprodukce obrazu3686 Záznamové materiály3688 Elektroakustická měření3690 Informační technika všeobecně a terminologie3691 Znaky, kódování, počítačová grafika a programovací jazyky3692 Lokální počítačové sítě (LAN)3693 Pružná magnetická média pro digitální záznam3694 Optické disky3695 Kancelářské zařízení3696 Propojení otevřených systémů3697 Identifikační karty a ochrana dat3698 Zpracování a výměna dokumentů3699 Propojení zařízení informační techniky
37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat