Sponzorovaný odkaz

36 ELEKTROTECHNIKA - strana 2

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 60843-3 - Kazetový systém používající šikmý záznam obrazu na pásek 8 mm. Video 8. Část 3: Specifikace pro Hi 8 
Katalogové číslo:  18893
ČSN EN 60843-3 - Kazetový systém používající šikmý záznam obrazu na pásek 8 mm. Video 8. Část 3: Specifikace pro Hi 8
ČSN EN 60843-3ČSN EN 60843-3 Tato norma obsahuje specifikace pro záznam a reprodukci záznamu v systému 8 mm, s vysokou kvalitou. Tuto část je možno použít pro televizní signály 525 řádek/60 půls
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 5427 - Rozšíření kódovaného souboru znaků kyrilice pro výměnu bibliografických informací 
Katalogové číslo:  18890
ČSN ISO 5427 - Rozšíření kódovaného souboru znaků kyrilice pro výměnu bibliografických informací
ČSN ISO 5427ČSN ISO 5427 Norma je identická s ISO 5427:1984. Obsahuje soubor 42 grafických znaků s kódovými reprezentacemi. Sestává z kódové tabulky a legendy ukazující každý grafický znak, jeho
Cena:  95,- Kč
ČSN IEC 796-2 - Mikroprocesorová systémová sběrnice, 8-bitová a 16-bitová data (MULTIBUS I). Část 2: Popis mechanických částí a řazení vývodů pro konfiguraci systémové sběrnice s hranovými konektory (přímými) 
Katalogové číslo:  18681
ČSN IEC 796-2 - Mikroprocesorová systémová sběrnice, 8-bitová a 16-bitová data (MULTIBUS I). Část 2: Popis mechanických částí a řazení vývodů pro konfiguraci systémové sběrnice s hranovými konektory (přímými)
ČSN IEC 796-2ČSN IEC 796-2 Norma je identická s IEC 769-2:1990. (Tato norma je tvořena třemi sériemi publikací, a to: Část 1: Popis funkce s elektrickými a časovými specifikacemi. Část 2: Popis
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 60835-3-5 - Metody měření zařízení používaných v digitálních mikrovlnných přenosových systémech. Část 3: Měření pozemských stanic družicové služby. Oddíl 5: Konvertory nahoru a dolů 
Katalogové číslo:  19750
ČSN EN 60835-3-5 - Metody měření zařízení používaných v digitálních mikrovlnných přenosových systémech. Část 3: Měření pozemských stanic družicové služby. Oddíl 5: Konvertory nahoru a dolů
ČSN EN 60835-3-5ČSN EN 60835-3-5 Tento oddíl norem IEC 835-3 popisuje metody měření elektrických charakteristik konvertorů (kmitočtových měničů) nahoru a konvertorů dolů, používaných ve vysílačí
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO/IEC 11321 - Informační technika. Zásobník 3,81 mm široké magnetické pásky určený pro výměnu informací. Šikmý záznam. Formát DATA/DAT 
Katalogové číslo:  19667
ČSN ISO/IEC 11321 - Informační technika. Zásobník 3,81 mm široké magnetické pásky určený pro výměnu informací. Šikmý záznam. Formát DATA/DAT
ČSN ISO/IEC 11321ČSN ISO/IEC 11321 Norma obsahuje ISO/IEC 11321:1992. Definuje fyzikální a magnetické vlastnosti takovýchto zásobníků tak, aby byla umožněna jejich výměna. Stanovuje také jakost
Cena:  1 155,- Kč
ČSN EN 60244-8 - Metody měření rádiových vysílačů - Část 8: Vlastnosti demodulátorů s částečně potlačeným postranním pásmem pro měření televizních vysílačů a převáděčů 
Katalogové číslo:  21211
ČSN EN 60244-8 - Metody měření rádiových vysílačů - Část 8: Vlastnosti demodulátorů s částečně potlačeným postranním pásmem pro měření televizních vysílačů a převáděčů
ČSN EN 60244-8ČSN EN 60244-8 Norma obsahuje EN 60244-8:1994. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 244-8:1993 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv změn. Česká norm
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 1038 - Systémy s identifikačními kartami - Telekomunikační aplikace - Telefonní automat na karty s integrovanými obvody 
Katalogové číslo:  21463
ČSN EN 1038 - Systémy s identifikačními kartami - Telekomunikační aplikace - Telefonní automat na karty s integrovanými obvody
ČSN EN 1038ČSN EN 1038 Tato evropská norma stanoví aplikačně závislé charakteristiky IC karet, pro aplikaci v telefonním automatu. Tato evropská norma nestanoví aplikačně nezávislé charakteristi
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 61309 - Hlubokoponorné smažiče pro použití v domácnosti - Metody měření funkce 
Katalogové číslo:  21334
ČSN EN 61309 - Hlubokoponorné smažiče pro použití v domácnosti - Metody měření funkce
ČSN EN 61309ČSN EN 61309 Norma byla převzata (zavedena) oznámením o schválení (Endorsement notice), které zní: "EN 61309:1995 Hlubokoponorné smažiče pro použití v domácnosti - Metody měření funk
Cena:  34,- Kč
ČSN EN 60510-2-6 - Metody měření rádiových zařízení pozemských družicových stanic - Část 2: Měření subsystémů - Oddíl šest: Kmitočtové demodulátory 
Katalogové číslo:  21426
ČSN EN 60510-2-6 - Metody měření rádiových zařízení pozemských družicových stanic - Část 2: Měření subsystémů - Oddíl šest: Kmitočtové demodulátory
ČSN EN 60510-2-6ČSN EN 60510-2-6 V této normě jsou uvedeny metody měření elektrických vlastností kmitočtových demodulátorů. Rovněž zahrnuje měření prahové citlivosti a poměru signálu k šumu, prot
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 60835-2-10 - Metody měření zařízení používaných v digitálních mikrovlnných přenosových systémech - Část 2: Měření pozemních radioreléových systémů - Oddíl 10: Celkové vlastnosti systému 
Katalogové číslo:  21312
ČSN EN 60835-2-10 - Metody měření zařízení používaných v digitálních mikrovlnných přenosových systémech - Část 2: Měření pozemních radioreléových systémů - Oddíl 10: Celkové vlastnosti systému
ČSN EN 60835-2-10ČSN EN 60835-2-10 Tato část IEC 835-2 se zabývá měřeními prováděnými ve výrobním podniku pro přejímací zkoušky a typové schvalovací zkoušky na zcela simulovaném radioreléovém sy
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 60244-5 - Metody měření rádiových vysílačů. Část 5: Vlastnosti televizních vysílačů 
Katalogové číslo:  20206
ČSN EN 60244-5 - Metody měření rádiových vysílačů. Část 5: Vlastnosti televizních vysílačů
ČSN EN 60244-5ČSN EN 60244-5 Norma obsahuje EN 60244-5:1994. Popisuje metody měření pro schvalování provozních vlastností televizních vysílačů. Pro schvalování všech ostatních vlastností je třeb
Cena:  655,- Kč
ČSN IEC 824 - Terminologie vztahující se k mikroprocesorům 
Katalogové číslo:  20483
ČSN IEC 824 - Terminologie vztahující se k mikroprocesorům
ČSN IEC 824ČSN IEC 824 Norma je identická s IEC 824:1988. Uvádí termíny a definice platné ve vztahu k mikroprocesorovým systémům. Obsahuje termíny a definice v českém a anglickém jazyce. Normali
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 61119-6 - Kazetové magnetofony pro digitální záznam (DAT). Část 6: Systém řízení sériového kopírování 
Katalogové číslo:  20840
ČSN EN 61119-6 - Kazetové magnetofony pro digitální záznam (DAT). Část 6: Systém řízení sériového kopírování
ČSN EN 61119-6ČSN EN 61119-6 Tato norma se vztahuje na kazetový systém digitálního záznamu zvuku (DAT) pro neprofesionální použití. Stanoví požadavky na funkci záznamu se signály digitálního zvu
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 6936 - Zpracování informací. Konverze mezi dvěma kódovanými soubory znaků ISO 646 a ISO 6937-2 a mezinárodní telegrafní abecedou č. 2 CCITT (ITA 2) 
Katalogové číslo:  20791
ČSN ISO 6936 - Zpracování informací. Konverze mezi dvěma kódovanými soubory znaků ISO 646 a ISO 6937-2 a mezinárodní telegrafní abecedou č. 2 CCITT (ITA 2)
ČSN ISO 6936ČSN ISO 6936 Norma je identická s ISO 6936:1988. Stanoví pravidla konverze mezi 58 znaky (včetně řídicích funkcí) mezinárodní telegrafní abecedy č. 2 CCITT (doporučení CCITT F.1) a z
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO/IEC 13575 - Informační technologie. Telekomunikace a výměna informací mezi systémy. Rozměry styčných částí a obsazení kontaktů 50-pólového konektoru rozhraní 
Katalogové číslo:  20618
ČSN ISO/IEC 13575 - Informační technologie. Telekomunikace a výměna informací mezi systémy. Rozměry styčných částí a obsazení kontaktů 50-pólového konektoru rozhraní
ČSN ISO/IEC 13575ČSN ISO/IEC 13575 Norma obsahuje ISO/IEC 13575:1995. Používá se pro 50-pólový konektor včetně nutných rozměrů styčných částí a obsazení kontaktů pro použití v rozhraní mezi konc
Cena:  171,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA
3600 Osvětlování, všeobecně3601 Žárovky3602 Výbojky a zářivky3603 Součásti, patice, objímky světelných zdrojů3604 Vnitřní a venkovní osvětlení3605 Terminologie svítidel a předřadníku3606 Elektrická svítidla3607 Bezpečnost elektronických fotoblesků3608 Životní prostředí - elektrotechnické a elektronické produkty a systémy3609 Stomatologická svítidla3610 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost3611 Průmyslová elektrotepelná zařízení a spotřebiče pro domácnost3612 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost3613 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost3614 Bezpečnost elektrických spotřebičů všeobecného použití3615 Bezpečnost elektrického ručního nářadí3619 Elektrická řídicí zařízení pro domácnost3622 Točivé stroje a přístroje kolejových vozidel3623 Sběrače proudu kolejových vozidel3627 Trolejové sběrače jeřábů3638 Elektrické sirény3641 Primární články a baterie3643 Akumulátory3646 Fotovoltaické součástky3647 Rentgeny3648 Zdravotnické elektrické přístroje3649 Elektrické přístroje pro laboratoře3652 Světelná hledací zařízení3656 Světelná signalizační zařízení3657 Dálkové měření3660 Drátová spojovací technika, všeobecně3661 Telegrafní a telefonní přístroje3667 Signály a impedance přenosových systémů3670 Elektronika a rádiotechnika všeobecně3671 Vysílače3672 Antény3673 Přijímače3674 Zesilovače3675 Televize3676 Radioreléová a družicová zařízení a systémy3677 Plynové lasery a modulátory laserů3678 Navigační a bezpečnostní systémy3679 Elektromagnetická pole v prostředí člověka3680 Aplikovaná elektronika3682 Mikrofony, sluchátka, reproduktory3683 Elektroakustická zařízení3684 Záznam a reprodukce zvuku3685 Záznam a reprodukce obrazu3686 Záznamové materiály3688 Elektroakustická měření3690 Informační technika všeobecně a terminologie3691 Znaky, kódování, počítačová grafika a programovací jazyky3692 Lokální počítačové sítě (LAN)3693 Pružná magnetická média pro digitální záznam3694 Optické disky3695 Kancelářské zařízení3696 Propojení otevřených systémů3697 Identifikační karty a ochrana dat3698 Zpracování a výměna dokumentů3699 Propojení zařízení informační techniky
37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat