Sponzorovaný odkaz

36 ELEKTROTECHNIKA - strana 3

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 60601-2-37 ed. 2 - Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-37: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost ultrazvukových zdravotnických diagnostických a monitorovacích přístrojů 
Katalogové číslo:  81288
ČSN EN 60601-2-37 ed. 2 - Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-37: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost ultrazvukových zdravotnických diagnostických a monitorovacích přístrojů
ČSN EN 60601-2-37 ed. 2ČSN EN 60601-2-37 ed. 2 Tato mezinárodní norma platí pro ZÁKLADNÍ BEZPEČNOST a NEZBYTOU FUNKČNOST ULTRAZVUKOVÝCH DIAGNOSTICKÝCH PŘÍSTROJŮ definovaných jako ZDRAVOTNICKÉ ELEKT
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 60730-2-11 ed. 2 - Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-11: Zvláštní požadavky na regulátory výkonu 
Katalogové číslo:  81313
ČSN EN 60730-2-11 ed. 2 - Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-11: Zvláštní požadavky na regulátory výkonu
ČSN EN 60730-2-11 ed. 2ČSN EN 60730-2-11 ed. 2 Tato změna stanoví souběžnou platnost s ČSN EN 60730-2-11 ed. 2:2008.
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO/IEC 8348 - Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Definice síťové služby 
Katalogové číslo:  81743
ČSN ISO/IEC 8348 - Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Definice síťové služby
ČSN ISO/IEC 8348ČSN ISO/IEC 8348 Toto doporučení | mezinárodní norma je jedním | jednou ze souboru doporučení | mezinárodních norem vytvořených proto, aby usnadnily propojování počítačových systémů
Cena:  655,- Kč
ČSN ISO/IEC 10021-4 - Informační technologie - Systémy zprostředkování zpráv (MHS): Systém přenosu zpráv - Definice a procedury abstraktní služby 
Katalogové číslo:  81585
ČSN ISO/IEC 10021-4 - Informační technologie - Systémy zprostředkování zpráv (MHS): Systém přenosu zpráv - Definice a procedury abstraktní služby
ČSN ISO/IEC 10021-4ČSN ISO/IEC 10021-4 Tato mezinárodní norma je jednou z řady norem určených pro zprostředkování informací majících formu zpráv. Kompletní řada těchto norem představuje obsáhlý pře
Cena:  1 540,- Kč
ČSN EN 50499 - Postup pro hodnocení vystavení zaměstnanců elektromagnetickým polím 
Katalogové číslo:  84240
ČSN EN 50499 - Postup pro hodnocení vystavení zaměstnanců elektromagnetickým polím
ČSN EN 50499ČSN EN 50499 Předmětem této normy je poskytnutí všeobecného postupu pro hodnocení vystavení zaměstnanců elektrickým, magnetickým a elektromagnetickým polím na pracovišti, aby se prokáza
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 61995-2 - Zařízení pro připojení svítidel pro domácnost a podobné účely - Část 2: Noremní listy pro DCL 
Katalogové číslo:  84545
ČSN EN 61995-2 - Zařízení pro připojení svítidel pro domácnost a podobné účely - Část 2: Noremní listy pro DCL
ČSN EN 61995-2ČSN EN 61995-2 Tato norma, která se má používat společně s ČSN EN 61995-1, platí pro zařízení pro připojení svítidel (DCL) AC 250 V, 6 A, určená pro domácnost a podobné účely, pro ele
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60745-2-13 - Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-13: Zvláštní požadavky na řetězové pily 
Katalogové číslo:  84873
ČSN EN 60745-2-13 - Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-13: Zvláštní požadavky na řetězové pily
ČSN EN 60745-2-13ČSN EN 60745-2-13 Tato norma platí pro řetězové pily k řezání dřeva a konstruované pro používání jednou osobou. Tato norma nezahrnuje řetězové pily konstruované pro používání ve sp
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 62430 - Ekodesign elektrických a elektronických produktů 
Katalogové číslo:  85066
ČSN EN 62430 - Ekodesign elektrických a elektronických produktů
ČSN EN 62430ČSN EN 62430 Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky a postupy k integraci environmentálních aspektů do procesů návrhu a vývoje elektrických a elektronických produktů, včetně jejic
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 61549 ed. 2 ZMĚNA A2 - Různé světelné zdroje 
Katalogové číslo:  87273
ČSN EN 61549 ed. 2 ZMĚNA A2 - Různé světelné zdroje
ČSN EN 61549 ed. 2 ZMĚNA A2
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 60601-2-44 ed. 3 - Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-44: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost rentgenových zařízení pro výpočetní tomografii 
Katalogové číslo:  85077
ČSN EN 60601-2-44 ed. 3 - Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-44: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost rentgenových zařízení pro výpočetní tomografii
ČSN EN 60601-2-44 ed. 3ČSN EN 60601-2-44 ed. 3 Tato zvláštní norma specifikuje požadavky na bezpečnost a funkčnost rentgenových zařízení pro výpočetní tomografii a specifikuje zkoušky, určené pro
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 62295 - Multimediální systémy - Společný komunikační protokol pro interkonektivitu v heterogenních sítích 
Katalogové číslo:  84967
ČSN EN 62295 - Multimediální systémy - Společný komunikační protokol pro interkonektivitu v heterogenních sítích
ČSN EN 62295ČSN EN 62295 Tato norma specifikuje společný komunikační protokol (CCP) vrstvy, která je schopna poskytovat interoperabilitu a interkonektivitu mezi technologiemi heterogenních sítí a
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 61966-5 ed. 2 - Multimediální systémy a zařízení - Barevná měření a management - Část 5: Zařízení používající displeje s plasmovými panely 
Katalogové číslo:  84970
ČSN EN 61966-5 ed. 2 - Multimediální systémy a zařízení - Barevná měření a management - Část 5: Zařízení používající displeje s plasmovými panely
ČSN EN 61966-5 ed. 2ČSN EN 61966-5 ed. 2 Tato norma definuje vstupní zkušební signály, podmínky a metody měření a zprávy o naměřených datech, které je třeba použít pro charakterizaci a management b
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 62369-1 - Hodnocení vystavení člověka elektromagnetickým polím ze zařízení s krátkým dosahem v různých aplikacích v kmitočtovém rozsahu 0 GHz až 300 GHz - Část 1: Pole vytvářená zařízeními používanými k elektronické ochraně zboží, vysokofrekvenční identifikaci a v podobnými systémech 
Katalogové číslo:  84951
ČSN EN 62369-1 - Hodnocení vystavení člověka elektromagnetickým polím ze zařízení s krátkým dosahem v různých aplikacích v kmitočtovém rozsahu 0 GHz až 300 GHz - Část 1: Pole vytvářená zařízeními používanými k elektronické ochraně zboží, vysokofrekvenční identifikaci a v podobnými systémech
ČSN EN 62369-1ČSN EN 62369-1 Tato část souboru norem uvádí postupy pro hodnocení vystavení člověka elektromagnetickým polím ze zaří-zení používaných pro elektronickou ochranu zboží (EAS), vysokofre
Cena:  655,- Kč
ČSN ISO/IEC 13210 - Informační technologie - Požadavky a pokyny pro specifikace metod testování a implementace metody testování pro měření shody s normami POSIX 
Katalogové číslo:  84990
ČSN ISO/IEC 13210 - Informační technologie - Požadavky a pokyny pro specifikace metod testování a implementace metody testování pro měření shody s normami POSIX
ČSN ISO/IEC 13210ČSN ISO/IEC 13210 Tato norma je použitelná k vytvoření a použití specifikace metod testu shody pro normu POSIX a může být použita pro jiné specifikace rozhraní aplikačních programu
Cena:  803,- Kč
ČSN EN 60745-2-18 ed. 2 - Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-18: Zvláštní požadavky na páskovací nářadí 
Katalogové číslo:  86136
ČSN EN 60745-2-18 ed. 2 - Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-18: Zvláštní požadavky na páskovací nářadí
ČSN EN 60745-2-18 ed. 2ČSN EN 60745-2-18 Tato norma doplňuje a nahrazuje některé kapitoly z Části 1 o požadavky na ruční elektromechanické nářadí určené pro stahování obalů páskou.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 62546 - Směrnice pro propojení HD záznamu 
Katalogové číslo:  86018
ČSN EN 62546 - Směrnice pro propojení HD záznamu
ČSN EN 62546ČSN EN 62546 Tato norma specifikuje komunikační protokol mezi TV přijímačem a obrazovým rekordérem, spojenými digitálním rozhraním. Norma představuje obsáhlý návrh pro rozhraní nutné pr
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 62110 - Úrovně elektrického a magnetického pole generované střídavými elektrickými soustavami - Postupy měření s ohledem na vystavení obyvatelstva 
Katalogové číslo:  86391
ČSN EN 62110 - Úrovně elektrického a magnetického pole generované střídavými elektrickými soustavami - Postupy měření s ohledem na vystavení obyvatelstva
ČSN EN 62110ČSN EN 62110 Tato norma stanovuje postupy pro měření úrovní elektrického a magnetického pole generovaných střídavými elektrickými soustavami pro hodnocení úrovní vystavení lidského tě
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 80601-2-35 - Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-35: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost ohřívacích prostředků s přikrývkami, poduškami a matracemi pro ohřívání ve zdravotnictví 
Katalogové číslo:  86349
ČSN EN 80601-2-35 - Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-35: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost ohřívacích prostředků s přikrývkami, poduškami a matracemi pro ohřívání ve zdravotnictví
ČSN EN 80601-2-35ČSN EN 80601-2-35 ČSN EN 80601-2-35 pro ohřívací prostředky s přikrývkami, poduškami nebo matracemi pro použití ve zdravotnictví specifikuje požadavky na jejich základní bezpečnost
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 50420 - Základní norma pro výpočet a měření vystavení člověka elektromagnetickým polím od osamocených rozhlasových vysílačů (30 MHz až 40 GHz) 
Katalogové číslo:  77463
ČSN EN 50420 - Základní norma pro výpočet a měření vystavení člověka elektromagnetickým polím od osamocených rozhlasových vysílačů (30 MHz až 40 GHz)
ČSN EN 50420ČSN EN 50420 Tato norma platí pro rozhlasový vysílač pracující v kmitočtovém rozsahu 30 MHz až 40 GHz, když je uváděn na trh. Účelem této normy je stanovit pro takovéto zařízení, které
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 50461 - Solární články - Katalogové údaje a údaje o produktu pro solární články z krystalického křemíku 
Katalogové číslo:  77583
ČSN EN 50461 - Solární články - Katalogové údaje a údaje o produktu pro solární články z krystalického křemíku
ČSN EN 50461ČSN EN 50461 Tato norma popisuje katalogové údaje a údaje o produktu pro solární články z krystalického křemíku. Záměrem této normy je poskytnout minimum informací požadovaných pro sest
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 61966-7-1 ed. 2 - Multimediální systémy a zařízení - Barevná měření a management - Část 7-1: Barevné tiskárny - Odrazivé tisky - Vstupy RGB 
Katalogové číslo:  77582
ČSN EN 61966-7-1 ed. 2 - Multimediální systémy a zařízení - Barevná měření a management - Část 7-1: Barevné tiskárny - Odrazivé tisky - Vstupy RGB
ČSN EN 61966-7-1 ed. 2ČSN EN 61966-7-1 ed. 2 Tato norma specifikuje soubor dat souborů barevných zkušebních obrazců pro měření, zkoušení po sobě jdoucích vzorků tisků, podmínky měření a formu preze
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 60598-2-13 - Svítidla - Část 2-13: Zvláštní požadavky - Svítidla zapuštěná v terénu 
Katalogové číslo:  78067
ČSN EN 60598-2-13 - Svítidla - Část 2-13: Zvláštní požadavky - Svítidla zapuštěná v terénu
ČSN EN 60598-2-13ČSN EN 60598-2-13 Tato Část 2 IEC 60598 uvádí požadavky na svítidla zapuštěná v terénu, obsahující elektrické světelné zdroje pro provoz s napájecím napětím do 1 000 V a pro vnější
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60983 ZMĚNA A1 - Trpasličí žárovky 
Katalogové číslo:  74524
ČSN EN 60983 ZMĚNA A1 - Trpasličí žárovky
ČSN EN 60983 ZMĚNA A1
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 50478 - Specifikace funkčního přijímače satelitní digitální interaktivní televize s nízkorychlostním zpětným kanálem přes satelit - Specifikace modemové vrstvy 
Katalogové číslo:  78610
ČSN EN 50478 - Specifikace funkčního přijímače satelitní digitální interaktivní televize s nízkorychlostním zpětným kanálem přes satelit - Specifikace modemové vrstvy
ČSN EN 50478ČSN EN 50478 Tato norma se vztahuje na interaktivní kanál interaktivních televizních sítí, které používají geostacionární satelity a pevná koncová zařízení zpětného kanálu pro nízkorych
Cena:  1 155,- Kč
ČSN EN 60318-5 - Elektroakustika - Modelová hlava a simulátor ucha - Část 5: Akustická spojka o objemu 2 cm3 pro měření sluchadel a sluchátek vkládaných do ucha pomocí ušních vložek 
Katalogové číslo:  78737
ČSN EN 60318-5 - Elektroakustika - Modelová hlava a simulátor ucha - Část 5: Akustická spojka o objemu 2 cm3 pro měření sluchadel a sluchátek vkládaných do ucha pomocí ušních vložek
ČSN EN 60318-5ČSN EN 60318-5 Tato část IEC 60318 popisuje akustickou spojku pro zatížení sluchátka nebo sluchadla specifickou akustickou impedancí při určování jeho fyzikálních provozních vlastnost
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA
3600 Osvětlování, všeobecně3601 Žárovky3602 Výbojky a zářivky3603 Součásti, patice, objímky světelných zdrojů3604 Vnitřní a venkovní osvětlení3605 Terminologie svítidel a předřadníku3606 Elektrická svítidla3607 Bezpečnost elektronických fotoblesků3608 Životní prostředí - elektrotechnické a elektronické produkty a systémy3609 Stomatologická svítidla3610 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost3611 Průmyslová elektrotepelná zařízení a spotřebiče pro domácnost3612 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost3613 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost3614 Bezpečnost elektrických spotřebičů všeobecného použití3615 Bezpečnost elektrického ručního nářadí3619 Elektrická řídicí zařízení pro domácnost3622 Točivé stroje a přístroje kolejových vozidel3623 Sběrače proudu kolejových vozidel3627 Trolejové sběrače jeřábů3638 Elektrické sirény3641 Primární články a baterie3643 Akumulátory3646 Fotovoltaické součástky3647 Rentgeny3648 Zdravotnické elektrické přístroje3649 Elektrické přístroje pro laboratoře3652 Světelná hledací zařízení3656 Světelná signalizační zařízení3657 Dálkové měření3660 Drátová spojovací technika, všeobecně3661 Telegrafní a telefonní přístroje3667 Signály a impedance přenosových systémů3670 Elektronika a rádiotechnika všeobecně3671 Vysílače3672 Antény3673 Přijímače3674 Zesilovače3675 Televize3676 Radioreléová a družicová zařízení a systémy3677 Plynové lasery a modulátory laserů3678 Navigační a bezpečnostní systémy3679 Elektromagnetická pole v prostředí člověka3680 Aplikovaná elektronika3682 Mikrofony, sluchátka, reproduktory3683 Elektroakustická zařízení3684 Záznam a reprodukce zvuku3685 Záznam a reprodukce obrazu3686 Záznamové materiály3688 Elektroakustická měření3690 Informační technika všeobecně a terminologie3691 Znaky, kódování, počítačová grafika a programovací jazyky3692 Lokální počítačové sítě (LAN)3693 Pružná magnetická média pro digitální záznam3694 Optické disky3695 Kancelářské zařízení3696 Propojení otevřených systémů3697 Identifikační karty a ochrana dat3698 Zpracování a výměna dokumentů3699 Propojení zařízení informační techniky
37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat