Sponzorovaný odkaz

36 ELEKTROTECHNIKA - strana 4

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN ISO/IEC 13575 - Informační technologie. Telekomunikace a výměna informací mezi systémy. Rozměry styčných částí a obsazení kontaktů 50-pólového konektoru rozhraní 
Katalogové číslo:  20618
ČSN ISO/IEC 13575 - Informační technologie. Telekomunikace a výměna informací mezi systémy. Rozměry styčných částí a obsazení kontaktů 50-pólového konektoru rozhraní
ČSN ISO/IEC 13575ČSN ISO/IEC 13575 Norma obsahuje ISO/IEC 13575:1995. Používá se pro 50-pólový konektor včetně nutných rozměrů styčných částí a obsazení kontaktů pro použití v rozhraní mezi konc
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 60244-8 - Metody měření rádiových vysílačů - Část 8: Vlastnosti demodulátorů s částečně potlačeným postranním pásmem pro měření televizních vysílačů a převáděčů 
Katalogové číslo:  21211
ČSN EN 60244-8 - Metody měření rádiových vysílačů - Část 8: Vlastnosti demodulátorů s částečně potlačeným postranním pásmem pro měření televizních vysílačů a převáděčů
ČSN EN 60244-8ČSN EN 60244-8 Norma obsahuje EN 60244-8:1994. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 244-8:1993 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv změn. Česká norm
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 1038 - Systémy s identifikačními kartami - Telekomunikační aplikace - Telefonní automat na karty s integrovanými obvody 
Katalogové číslo:  21463
ČSN EN 1038 - Systémy s identifikačními kartami - Telekomunikační aplikace - Telefonní automat na karty s integrovanými obvody
ČSN EN 1038ČSN EN 1038 Tato evropská norma stanoví aplikačně závislé charakteristiky IC karet, pro aplikaci v telefonním automatu. Tato evropská norma nestanoví aplikačně nezávislé charakteristi
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60835-2-1 - Metody měření zařízení používaných v digitálních mikrovlnných přenosových systémech. Část 2: Měření pozemních rádioreléových systémů. Oddíl 1: Všeobecně 
Katalogové číslo:  20341
ČSN EN 60835-2-1 - Metody měření zařízení používaných v digitálních mikrovlnných přenosových systémech. Část 2: Měření pozemních rádioreléových systémů. Oddíl 1: Všeobecně
ČSN EN 60835-2-1ČSN EN 60835-2-1 Tato část normy, která doplňuje Část 1 IEC 835-1-1, popisuje metody měření použitelné v pozemních radioreléových systémech používajících digitální modulaci. Předm
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO/IEC 12246 - Informační technika. Zásobník 8 mm široké magnetické pásky s formátem dvojího azimutu, určený pro výměnu informací. Šikmý záznam 
Katalogové číslo:  20009
ČSN ISO/IEC 12246 - Informační technika. Zásobník 8 mm široké magnetické pásky s formátem dvojího azimutu, určený pro výměnu informací. Šikmý záznam
ČSN ISO/IEC 12246ČSN ISO/IEC 12246 Norma obsahuje ISO/IEC 12246:1993. Specifikuje fyzikální a magnetické vlastnosti zásobníku 8 mm široké magnetické pásky tak, aby byla umožněna výměna takovýcht
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 60244-5 - Metody měření rádiových vysílačů. Část 5: Vlastnosti televizních vysílačů 
Katalogové číslo:  20206
ČSN EN 60244-5 - Metody měření rádiových vysílačů. Část 5: Vlastnosti televizních vysílačů
ČSN EN 60244-5ČSN EN 60244-5 Norma obsahuje EN 60244-5:1994. Popisuje metody měření pro schvalování provozních vlastností televizních vysílačů. Pro schvalování všech ostatních vlastností je třeb
Cena:  655,- Kč
ČSN IEC 824 - Terminologie vztahující se k mikroprocesorům 
Katalogové číslo:  20483
ČSN IEC 824 - Terminologie vztahující se k mikroprocesorům
ČSN IEC 824ČSN IEC 824 Norma je identická s IEC 824:1988. Uvádí termíny a definice platné ve vztahu k mikroprocesorovým systémům. Obsahuje termíny a definice v českém a anglickém jazyce. Normali
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 61119-6 - Kazetové magnetofony pro digitální záznam (DAT). Část 6: Systém řízení sériového kopírování 
Katalogové číslo:  20840
ČSN EN 61119-6 - Kazetové magnetofony pro digitální záznam (DAT). Část 6: Systém řízení sériového kopírování
ČSN EN 61119-6ČSN EN 61119-6 Tato norma se vztahuje na kazetový systém digitálního záznamu zvuku (DAT) pro neprofesionální použití. Stanoví požadavky na funkci záznamu se signály digitálního zvu
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 6936 - Zpracování informací. Konverze mezi dvěma kódovanými soubory znaků ISO 646 a ISO 6937-2 a mezinárodní telegrafní abecedou č. 2 CCITT (ITA 2) 
Katalogové číslo:  20791
ČSN ISO 6936 - Zpracování informací. Konverze mezi dvěma kódovanými soubory znaků ISO 646 a ISO 6937-2 a mezinárodní telegrafní abecedou č. 2 CCITT (ITA 2)
ČSN ISO 6936ČSN ISO 6936 Norma je identická s ISO 6936:1988. Stanoví pravidla konverze mezi 58 znaky (včetně řídicích funkcí) mezinárodní telegrafní abecedy č. 2 CCITT (doporučení CCITT F.1) a z
Cena:  95,- Kč
ČSN IEC 118-9 - Sluchadla - Část 9: Metody měření vlastností sluchadel s výstupem na kostní vibrátor 
Katalogové číslo:  51086
ČSN IEC 118-9 - Sluchadla - Část 9: Metody měření vlastností sluchadel s výstupem na kostní vibrátor
ČSN IEC 118-9ČSN IEC 118-9 Norma je identická s mezinárodní normou IEC 118-9:1985 a obsahuje harmonizační dokument HD 450.9 S1:1987, který je úplným a nezměněným převzetím výše uvedené mezinárod
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 60835-3-2 - Metody měření zařízení používaných v digitálních mikrovlnných přenosových systémech - Část 3: Měření pozemních družicových stanic - Oddíl 2: Anténa 
Katalogové číslo:  50736
ČSN EN 60835-3-2 - Metody měření zařízení používaných v digitálních mikrovlnných přenosových systémech - Část 3: Měření pozemních družicových stanic - Oddíl 2: Anténa
ČSN EN 60835-3-2ČSN EN 60835-3-2 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60835-3-2:1996. Evropská norma EN 60835-3-2:1996 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinár
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 61114-2 - Metody měření přijímacích antén pro přímé družicové vysílání v pásmu 11/12 GHz - Část 2: Mechanické a klimatické zkoušky individuálních a společných antén 
Katalogové číslo:  51993
ČSN EN 61114-2 - Metody měření přijímacích antén pro přímé družicové vysílání v pásmu 11/12 GHz - Část 2: Mechanické a klimatické zkoušky individuálních a společných antén
ČSN EN 61114-2ČSN EN 61114-2 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 61114-2:1996. Evropská norma EN 61114-2:1996 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní nor
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 60598-2-23 - Svítidla - Část 2: Zvláštní požadavky - Oddíl 23: Žárovkové osvětlovací systémy na malé napětí 
Katalogové číslo:  52297
ČSN EN 60598-2-23 - Svítidla - Část 2: Zvláštní požadavky - Oddíl 23: Žárovkové osvětlovací systémy na malé napětí
ČSN EN 60598-2-23ČSN EN 60598-2-23 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60598-2-23:1996 včetně její opravy z března 1997. Evropská norma EN 60598-2-23:1996 má status české technické norm
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 50080 - Vysokofrekvenční vlastnosti kabelových přijímačů MAC AM-VSB 
Katalogové číslo:  52693
ČSN EN 50080 - Vysokofrekvenční vlastnosti kabelových přijímačů MAC AM-VSB
ČSN EN 50080
Cena:  34,- Kč
ČSN EN 61434 - Akumulátorové články a baterie obsahující alkalický nebo jiný nekyselý elektrolyt - Pokyny pro značení proudu v normách pro alkalické akumulátorové články a baterie 
Katalogové číslo:  52845
ČSN EN 61434 - Akumulátorové články a baterie obsahující alkalický nebo jiný nekyselý elektrolyt - Pokyny pro značení proudu v normách pro alkalické akumulátorové články a baterie
ČSN EN 61434ČSN EN 61434 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 61434:1996. Evropská norma EN 61434:1996 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 1
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 61329 - Elektroakustická zařízení - Metody měření a specifikace vlastností sounderů (elektroakustických tónových měničů) 
Katalogové číslo:  52735
ČSN EN 61329 - Elektroakustická zařízení - Metody měření a specifikace vlastností sounderů (elektroakustických tónových měničů)
ČSN EN 61329ČSN EN 61329 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 61329:1996. Evropská norma EN 61329:1996 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 1
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO/IEC 8613-8 - Informační technologie - Architektura otevřených dokumentů (ODA) a formát výměny: Architektury obsahu tvořeného vektorovou grafikou 
Katalogové číslo:  51912
ČSN ISO/IEC 8613-8 - Informační technologie - Architektura otevřených dokumentů (ODA) a formát výměny: Architektury obsahu tvořeného vektorovou grafikou
ČSN ISO/IEC 8613-8ČSN ISO/IEC 8613-8 Norma je českou verzí mezinárodní normy ISO/IEC 8613-8:1994. Mezinárodní norma ISO/IEC 8613-8:1994 má status české technické normy. (ČSN) ISO/IEC 8613 se skl
Cena:  545,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA
3600 Osvětlování, všeobecně3601 Žárovky3602 Výbojky a zářivky3603 Součásti, patice, objímky světelných zdrojů3604 Vnitřní a venkovní osvětlení3605 Terminologie svítidel a předřadníku3606 Elektrická svítidla3607 Bezpečnost elektronických fotoblesků3608 Životní prostředí - elektrotechnické a elektronické produkty a systémy3609 Stomatologická svítidla3610 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost3611 Průmyslová elektrotepelná zařízení a spotřebiče pro domácnost3612 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost3613 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost3614 Bezpečnost elektrických spotřebičů všeobecného použití3615 Bezpečnost elektrického ručního nářadí3619 Elektrická řídicí zařízení pro domácnost3622 Točivé stroje a přístroje kolejových vozidel3623 Sběrače proudu kolejových vozidel3627 Trolejové sběrače jeřábů3638 Elektrické sirény3641 Primární články a baterie3643 Akumulátory3646 Fotovoltaické součástky3647 Rentgeny3648 Zdravotnické elektrické přístroje3649 Elektrické přístroje pro laboratoře3652 Světelná hledací zařízení3656 Světelná signalizační zařízení3657 Dálkové měření3660 Drátová spojovací technika, všeobecně3661 Telegrafní a telefonní přístroje3667 Signály a impedance přenosových systémů3670 Elektronika a rádiotechnika všeobecně3671 Vysílače3672 Antény3673 Přijímače3674 Zesilovače3675 Televize3676 Radioreléová a družicová zařízení a systémy3677 Plynové lasery a modulátory laserů3678 Navigační a bezpečnostní systémy3679 Elektromagnetická pole v prostředí člověka3680 Aplikovaná elektronika3682 Mikrofony, sluchátka, reproduktory3683 Elektroakustická zařízení3684 Záznam a reprodukce zvuku3685 Záznam a reprodukce obrazu3686 Záznamové materiály3688 Elektroakustická měření3690 Informační technika všeobecně a terminologie3691 Znaky, kódování, počítačová grafika a programovací jazyky3692 Lokální počítačové sítě (LAN)3693 Pružná magnetická média pro digitální záznam3694 Optické disky3695 Kancelářské zařízení3696 Propojení otevřených systémů3697 Identifikační karty a ochrana dat3698 Zpracování a výměna dokumentů3699 Propojení zařízení informační techniky
37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat