Technické normy

Zboží bylo přidáno do košíku

Sponzorovaný odkaz

36 ELEKTROTECHNIKA

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 62811 - Elektronické ovládací zařízení pro výbojky (kromě zářivek) na střídavé a/nebo stejnosměrné napájení - Požadavky na provedení pro nízkofrekvenční provoz s obdélníkovým průběhem 
Katalogové číslo:  99021
ČSN EN 62811 - Elektronické ovládací zařízení pro výbojky (kromě zářivek) na střídavé a/nebo stejnosměrné napájení - Požadavky na provedení pro nízkofrekvenční provoz s obdélníkovým průběhem
ČSN EN 62811ČSN EN 62811 Mezinárodní norma specifikuje požadavky na provedení elektronických ovládacích zařízení pro výbojky na střídavé a/nebo stejnosměrné napájení až do 1 000 V při 50 Hz nebo 60
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 60601-2-8 ed. 2 - Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-8: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost terapeutických rentgenových přístrojů pracujících v rozsahu 10 kV až 1 MV 
Katalogové číslo:  98312
ČSN EN 60601-2-8 ed. 2 - Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-8: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost terapeutických rentgenových přístrojů pracujících v rozsahu 10 kV až 1 MV
ČSN EN 60601-2-8 ed. 2ČSN EN 60601-2-8 ed. 2 Tato mezinárodní norma platí pro základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost terapeutických rentgenových přístrojů s jmenovitými napětími rentgenky v rozs
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 60601-2-17 ed. 2 - Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-17: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost automaticky řízených afterloadingových přístrojů pro brachyterapii 
Katalogové číslo:  98279
ČSN EN 60601-2-17 ed. 2 - Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-17: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost automaticky řízených afterloadingových přístrojů pro brachyterapii
ČSN EN 60601-2-17 ed. 2ČSN EN 60601-2-17 ed. 2 ČSN EN 60601-2-17 ed. 2 nahrazuje předchozí vydání z listopadu 2004. Pozornost je věnována novým normám IEC, změnám stávajících norem IEC, pokroku v t
Cena:  446,- Kč
ČSN CLC/TS 50574-2 - Požadavky na sběr, logistiku a zpracování zařízení s ukončenou životností, pocházející z domácností, která obsahují těkavé fluoruhlovodíky nebo těkavé uhlovodíky - Část 2: Požadavky na odstraňování znečištění 
Katalogové číslo:  98881
ČSN CLC/TS 50574-2 - Požadavky na sběr, logistiku a zpracování zařízení s ukončenou životností, pocházející z domácností, která obsahují těkavé fluoruhlovodíky nebo těkavé uhlovodíky - Část 2: Požadavky na odstraňování znečištění
ČSN CLC/TS 50574-2ČSN EN 50574 dává osobám odpovědným za zpětný odběr úkol definovat cílové hodnoty. Tato technická specifikace stanoví příslušné cílové hodnoty, charakteristické údaje; postupy odb
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 62716 OPRAVA 1 - Fotovoltaické (PV) moduly - Zkoušení koroze amoniakem 
Katalogové číslo:  97033
ČSN EN 62716 OPRAVA 1 - Fotovoltaické (PV) moduly - Zkoušení koroze amoniakem
ČSN EN 62716 OPRAVA 1
Cena:  0,- Kč
ČSN EN 50632-2-22 - Elektromechanické nářadí - Postup měření prašnosti - Část 2-22: Zvláštní požadavky na řezačky a drážkovačky zdiva 
Katalogové číslo:  98836
ČSN EN 50632-2-22 - Elektromechanické nářadí - Postup měření prašnosti - Část 2-22: Zvláštní požadavky na řezačky a drážkovačky zdiva
ČSN EN 50632-2-22ČSN EN 50632-2-22 This part of EN 50632 applies to cut-off machines and wall chasers.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 62087-6 - Zvuková, obrazová a přidružená zařízení - Určení spotřeby výkonu - Část 6: Zvuková zařízení 
Katalogové číslo:  98790
ČSN EN 62087-6 - Zvuková, obrazová a přidružená zařízení - Určení spotřeby výkonu - Část 6: Zvuková zařízení
ČSN EN 62087-6ČSN EN 62087-6 This part of IEC 62087 specifies the determination of the power consumption of audio equipment for consumer use. The various modes of operation which are relevant
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 62756-1 - Digitální řízení osvětlení signálem ze strany zátěže (DLT) - Část 1: Základní požadavky 
Katalogové číslo:  99473
ČSN EN 62756-1 - Digitální řízení osvětlení signálem ze strany zátěže (DLT) - Část 1: Základní požadavky
ČSN EN 62756-1ČSN EN 62756-1 Tato mezinárodní norma specifikuje protokol, elektrické rozhraní a zkušební postupy na kontrolu elektronických osvětlovacích zařízení řízených digitálním zátěžovým sign
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 62379-7 - Společné řídicí rozhraní digitálních zvukových a obrazových zařízení v síti - Část 7: Měření 
Katalogové číslo:  98787
ČSN EN 62379-7 - Společné řídicí rozhraní digitálních zvukových a obrazových zařízení v síti - Část 7: Měření
ČSN EN 62379-7ČSN EN 62379-7 This part of IEC 62379 specifies aspects of the common control interface of IEC 62379-1 that are specific to the measurement of the service experienced by audio and vid
Cena:  605,- Kč
ČSN ISO/IEC 27033-5 - Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Bezpečnost sítě - Část 5: Zabezpečení komunikace napříč sítěmi použitím virtuálních privátních sítí (VPN) 
Katalogové číslo:  98744
ČSN ISO/IEC 27033-5 - Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Bezpečnost sítě - Část 5: Zabezpečení komunikace napříč sítěmi použitím virtuálních privátních sítí (VPN)
ČSN ISO/IEC 27033-5ČSN ISOIEC 27033-5 Tato část ISO/IEC 27033 poskytuje směrnice pro výběr, implementaci a monitorování technických opatření nezbytných k zajištění bezpečnosti sítě použitím virtuál
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 62471-5 - Fotobiologická bezpečnost světelných zdrojů a soustav světelných zdrojů - Část 5: Projektory 
Katalogové číslo:  99200
ČSN EN 62471-5 - Fotobiologická bezpečnost světelných zdrojů a soustav světelných zdrojů - Část 5: Projektory
ČSN EN 62471-5ČSN EN 62471-5 This part of IEC 62471 provides requirements regarding photobiological safety of the optical radiation emitted by image projectors. This part of IEC 62471 does not de
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 61427-2 - Akumulátorové články a baterie pro akumulaci obnovitelné energie - Obecné požadavky a metody zkoušek - Část 2: Aplikace v energetické síti 
Katalogové číslo:  99693
ČSN EN 61427-2 - Akumulátorové články a baterie pro akumulaci obnovitelné energie - Obecné požadavky a metody zkoušek - Část 2: Aplikace v energetické síti
ČSN EN 61427-2ČSN EN 61427-2 Tato norma se týká akumulátorových baterií používaných pro akumulaci elektrické energie (EES) v energetické síti. Norma poskytuje metody zkoušek pro ověření jejich odol
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 60601-2-25 ed. 2 - Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-25: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost elektrokardiografů 
Katalogové číslo:  99710
ČSN EN 60601-2-25 ed. 2 - Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-25: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost elektrokardiografů
ČSN EN 60601-2-25 ed. 2ČSN EN 60601-2-25 ed. 2 platí pro základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost elektrokardiografů. Do jejího rozsahu platnosti je nyní zahrnut i obsah normy ČSN EN 60601-2-51 Zd
Cena:  803,- Kč
ČSN EN 62842 - Systém umístění souborů s minimálním znovuumístěním pro domácí multimediální server 
Katalogové číslo:  99401
ČSN EN 62842 - Systém umístění souborů s minimálním znovuumístěním pro domácí multimediální server
ČSN EN 62842ČSN EN 62842 This International Standard specifies the method for allocating requested file space with no fragmentation, to minimize the need for reallocation of fragmented files in t
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 61029-2-5 ed. 2 - Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 2-5: Zvláštní požadavky na pásové pily 
Katalogové číslo:  90820
ČSN EN 61029-2-5 ed. 2 - Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 2-5: Zvláštní požadavky na pásové pily
ČSN EN 61029-2-5 ed. 2ČSN EN 61029-2-5 ed. 2 Tato norma platí pro přenosné pásové pily s pilovým pásem o délce nepřesahující 2 700 mm a vodicími kladkami pásu o průměru nepřesahujícím 350 mm.
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 60335-2-25 ed. 5 - Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-25: Zvláštní požadavky na mikrovlnné trouby včetně kombinovaných mikrovlnných trub 
Katalogové číslo:  91074
ČSN EN 60335-2-25 ed. 5 - Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-25: Zvláštní požadavky na mikrovlnné trouby včetně kombinovaných mikrovlnných trub
ČSN EN 60335-2-25 ed. 5ČSN EN 60335-2-25 ed. 5 Tato norma se zabývá bezpečností mikrovlnných trub pro domácnost a podobné použití, jejichž jmenovité napětí nepřesahuje 250 V. Pro kombinované mikr
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 60335-1 ed. 3 - Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky 
Katalogové číslo:  91213
ČSN EN 60335-1 ed. 3 - Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky
ČSN EN 60335-1 ed. 3ČSN EN 60335-1 ed. 3 Tato norma se zabývá bezpečností elektrických spotřebičů pro domácnost a pro komerční účely, jejichž jmenovité napětí nepřesahuje 250 V u jednofázových spot
Cena:  1 320,- Kč
ČSN EN 60730-1 ed. 3 - Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 1: Obecné požadavky 
Katalogové číslo:  90850
ČSN EN 60730-1 ed. 3 - Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 1: Obecné požadavky
ČSN EN 60730-1 ed. 3ČSN EN 6073-1 ed. 3 Tato norma platí obecně pro automatická elektrická řídicí zařízení pro použití v zařízeních pro domácnost a podobné účely, na těchto zařízeních nebo ve spoje
Cena:  1 925,- Kč
ČSN EN 60335-2-79 ed. 4 - Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-79: Zvláštní požadavky na vysokotlaké čističe a čističe parou 
Katalogové číslo:  92178
ČSN EN 60335-2-79 ed. 4 - Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-79: Zvláštní požadavky na vysokotlaké čističe a čističe parou
ČSN EN 60335-2-79 ed. 4ČSN EN 60335-2-79 ed. 4 Tato norma se zabývá bezpečností vysokotlakých čističů bez trakčního pohonu určených pro domácnost a vnitřní nebo venkovní komerční použití, které maj
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 60335-2-68 ed. 4 - Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-68: Zvláštní požadavky na extrakční čisticí stroje s rozprašováním pro komerční použití 
Katalogové číslo:  92501
ČSN EN 60335-2-68 ed. 4 - Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-68: Zvláštní požadavky na extrakční čisticí stroje s rozprašováním pro komerční použití
ČSN EN 60335-2-68 ed. 4ČSN EN 60335-2-68 ed. 4 Tato norma se zabývá bezpečností elektrických přenosných nesamočinně poháněných elektromechanických extrakčních čisticích strojů s rozprašováním s pří
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 60728-3 - Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 3: Aktivní širokopásmové díly pro koaxiální kabelové sítě 
Katalogové číslo:  88893
ČSN EN 60728-3 - Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 3: Aktivní širokopásmové díly pro koaxiální kabelové sítě
ČSN EN 60728-3ČSN EN 60728-3 Tato norma stanovuje metody měření, požadavky na vlastnosti a požadavky na publikovaná data pro aktivní širokopásmová zařízení kabelových sítí pro televizní signály, zv
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 61029-2-4 ed. 2 - Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 2-4: Zvláštní požadavky na stolní brusky 
Katalogové číslo:  89020
ČSN EN 61029-2-4 ed. 2 - Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 2-4: Zvláštní požadavky na stolní brusky
ČSN EN 61029-2-4 ed. 2ČSN EN 61029-2-4 ed. 2 Tato norma platí pro přenosné stolní brusky a kombinované stolní brusky s průměrem kotouče a drátěného kartáče nepřesahujícím 200 mm, tloušťkou nepřesah
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 62359 ed. 2 - Ultrazvuk - Charakterizace pole - Zkušební metody určování tepelného a mechanického indexu pro zdravotnická diagnostická ultrazvuková pole 
Katalogové číslo:  89331
ČSN EN 62359 ed. 2 - Ultrazvuk - Charakterizace pole - Zkušební metody určování tepelného a mechanického indexu pro zdravotnická diagnostická ultrazvuková pole
ČSN EN 62359 ed. 2ČSN EN 62359 ed. 2 Tato norma je použitelná pro zdravotnická diagnostická ultrazvuková pole. Tato norma stanovuje: parametry, které se vztahují k tepelným a netepelným hlediskům v
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 60601-2-45 ed. 3 - Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-45: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost mamografických rentgenových zařízení a mamografických stereotaktických přístrojů 
Katalogové číslo:  89346
ČSN EN 60601-2-45 ed. 3 - Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-45: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost mamografických rentgenových zařízení a mamografických stereotaktických přístrojů
ČSN EN 60601-2-45 ed. 3ČSN EN 60601-2-45 ed. 3 Předmětem této normy je stanovení požadavků na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost pro mamografická rentgenová zařízení a mamografické stereotak
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 61029-2-12 - Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 2-12: Zvláštní požadavky na stroje na závity 
Katalogové číslo:  89529
ČSN EN 61029-2-12 - Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 2-12: Zvláštní požadavky na stroje na závity
ČSN EN 61029-2-12ČSN EN 61029-2-12 Tato norma platí pro závitnice, které otáčením obrobku nebo řezací hlavy vytváří vnější závity na trubky.
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA
3600 Osvětlování, všeobecně3601 Žárovky3602 Výbojky a zářivky3603 Součásti, patice, objímky světelných zdrojů3604 Vnitřní a venkovní osvětlení3605 Terminologie svítidel a předřadníku3606 Elektrická svítidla3607 Bezpečnost elektronických fotoblesků3608 Životní prostředí - elektrotechnické a elektronické produkty a systémy3609 Stomatologická svítidla3610 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost3611 Průmyslová elektrotepelná zařízení a spotřebiče pro domácnost3612 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost3613 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost3614 Bezpečnost elektrických spotřebičů všeobecného použití3615 Bezpečnost elektrického ručního nářadí3619 Elektrická řídicí zařízení pro domácnost3622 Točivé stroje a přístroje kolejových vozidel3623 Sběrače proudu kolejových vozidel3627 Trolejové sběrače jeřábů3638 Elektrické sirény3641 Primární články a baterie3643 Akumulátory3646 Fotovoltaické součástky3647 Rentgeny3648 Zdravotnické elektrické přístroje3649 Elektrické přístroje pro laboratoře3652 Světelná hledací zařízení3656 Světelná signalizační zařízení3657 Dálkové měření3660 Drátová spojovací technika, všeobecně3661 Telegrafní a telefonní přístroje3667 Signály a impedance přenosových systémů3670 Elektronika a rádiotechnika všeobecně3671 Vysílače3672 Antény3673 Přijímače3674 Zesilovače3675 Televize3676 Radioreléová a družicová zařízení a systémy3677 Plynové lasery a modulátory laserů3678 Navigační a bezpečnostní systémy3679 Elektromagnetická pole v prostředí člověka3680 Aplikovaná elektronika3682 Mikrofony, sluchátka, reproduktory3683 Elektroakustická zařízení3684 Záznam a reprodukce zvuku3685 Záznam a reprodukce obrazu3686 Záznamové materiály3688 Elektroakustická měření3690 Informační technika všeobecně a terminologie3691 Znaky, kódování, počítačová grafika a programovací jazyky3692 Lokální počítačové sítě (LAN)3693 Pružná magnetická média pro digitální záznam3694 Optické disky3695 Kancelářské zařízení3696 Propojení otevřených systémů3697 Identifikační karty a ochrana dat3698 Zpracování a výměna dokumentů3699 Propojení zařízení informační techniky
37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat