Technické normy

Zboží bylo přidáno do košíku

Sponzorovaný odkaz

36 ELEKTROTECHNIKA

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 61199 ed. 3 ZMĚNA A1 - Jednopaticové zářivky - Požadavky na bezpečnost 
Katalogové číslo:  93400
ČSN EN 61199 ed. 3 ZMĚNA A1 - Jednopaticové zářivky - Požadavky na bezpečnost
ČSN EN 61199 ed. 3 ZMĚNA A1
Cena:  95,- Kč
ČSN 36 0340-2 IEC 61-2 - Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 2: Objímky 
Katalogové číslo:  23928
ČSN 36 0340-2 IEC 61-2 - Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 2: Objímky
ČSN 36 0340-2 IEC 61-2ČSN 36 0340-2 IEC 61-2 Norma je překladem IEC 61-2. Publikace byla připravena subkomisí 34B: Patice a objímky pro zdroje světla při technické komisi 34: Zdroje světla a pří
Cena:  1 540,- Kč
ČSN 36 2729 - Trolejové zberače žeriavov a príslušenstvo trolejových vedení 
Katalogové číslo:  27031
ČSN 36 2729 - Trolejové zberače žeriavov a príslušenstvo trolejových vedení
ČSN 36 2729ČSN 36 2729 Platí pro výrobu, zkoušení a dodávání trolejových sběračů a příslušenství trolejových vedení používaných v elektrických zařízeních pro které platí ČSN 34 1640 z r.1965. St
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 61105 - Referenční pásky pro videomagnetofony 
Katalogové číslo:  18849
ČSN EN 61105 - Referenční pásky pro videomagnetofony
ČSN EN 61105ČSN EN 61105 Tato mezinárodní norma popisuje všeobecné požadavky na referenční pásky používané pro různé formáty videomagnetofonů. Předmětem této normy je umožnit uživatelům systémů
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO/IEC 9545 - Informační technika. Propojení otevřených systémů. Struktura aplikační vrstvy 
Katalogové číslo:  19249
ČSN ISO/IEC 9545 - Informační technika. Propojení otevřených systémů. Struktura aplikační vrstvy
ČSN ISO/IEC 9545ČSN ISO/IEC 9545 Norma obsahuje ISO/IEC 9545:1994. Zpřesňuje popis aplikační vrstvy obsažený v základním referenčním modelu pro OSI (Doporučení ITU-T X.200, norma ISO/IEC 7498-1)
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 60835-2-1 - Metody měření zařízení používaných v digitálních mikrovlnných přenosových systémech. Část 2: Měření pozemních rádioreléových systémů. Oddíl 1: Všeobecně 
Katalogové číslo:  20341
ČSN EN 60835-2-1 - Metody měření zařízení používaných v digitálních mikrovlnných přenosových systémech. Část 2: Měření pozemních rádioreléových systémů. Oddíl 1: Všeobecně
ČSN EN 60835-2-1ČSN EN 60835-2-1 Tato část normy, která doplňuje Část 1 IEC 835-1-1, popisuje metody měření použitelné v pozemních radioreléových systémech používajících digitální modulaci. Předm
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO/IEC 12246 - Informační technika. Zásobník 8 mm široké magnetické pásky s formátem dvojího azimutu, určený pro výměnu informací. Šikmý záznam 
Katalogové číslo:  20009
ČSN ISO/IEC 12246 - Informační technika. Zásobník 8 mm široké magnetické pásky s formátem dvojího azimutu, určený pro výměnu informací. Šikmý záznam
ČSN ISO/IEC 12246ČSN ISO/IEC 12246 Norma obsahuje ISO/IEC 12246:1993. Specifikuje fyzikální a magnetické vlastnosti zásobníku 8 mm široké magnetické pásky tak, aby byla umožněna výměna takovýcht
Cena:  655,- Kč
ČSN ISO/IEC 7350 - Informační technika. Registrace repertoárů grafických znaků z ISO/IEC 10367 
Katalogové číslo:  18600
ČSN ISO/IEC 7350 - Informační technika. Registrace repertoárů grafických znaků z ISO/IEC 10367
ČSN ISO/IEC 7350ČSN ISO/IEC 7350 Norma je identická s ISO/IEC 7350:1991. Specifikuje procedury určené pro přípravu, publikování a udržování registru repertoáru grafických znaků, které se skládaj
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 60244-12-2 - Metody měření rádiových vysílačů. Část 12-2: Tvorba technických popisů rozhlasových a televizních vysílačů a převáděčů. Specifikační listy 
Katalogové číslo:  18413
ČSN EN 60244-12-2 - Metody měření rádiových vysílačů. Část 12-2: Tvorba technických popisů rozhlasových a televizních vysílačů a převáděčů. Specifikační listy
ČSN EN 60244-12-2ČSN EN 60244-12-2 Norma obsahuje EN 60244-12-2:1993. Norma je jednou z řady norem IEC 244 a musí být používána ve spojení s IEC 244-12-1. Její aktualizované vydání je publikován
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA
3600 Osvětlování, všeobecně3601 Žárovky3602 Výbojky a zářivky3603 Součásti, patice, objímky světelných zdrojů3604 Vnitřní a venkovní osvětlení3605 Terminologie svítidel a předřadníku3606 Elektrická svítidla3607 Bezpečnost elektronických fotoblesků3608 Životní prostředí - elektrotechnické a elektronické produkty a systémy3609 Stomatologická svítidla3610 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost3611 Průmyslová elektrotepelná zařízení a spotřebiče pro domácnost3612 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost3613 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost3614 Bezpečnost elektrických spotřebičů všeobecného použití3615 Bezpečnost elektrického ručního nářadí3619 Elektrická řídicí zařízení pro domácnost3622 Točivé stroje a přístroje kolejových vozidel3623 Sběrače proudu kolejových vozidel3627 Trolejové sběrače jeřábů3638 Elektrické sirény3641 Primární články a baterie3643 Akumulátory3646 Fotovoltaické součástky3647 Rentgeny3648 Zdravotnické elektrické přístroje3649 Elektrické přístroje pro laboratoře3652 Světelná hledací zařízení3656 Světelná signalizační zařízení3657 Dálkové měření3660 Drátová spojovací technika, všeobecně3661 Telegrafní a telefonní přístroje3667 Signály a impedance přenosových systémů3670 Elektronika a rádiotechnika všeobecně3671 Vysílače3672 Antény3673 Přijímače3674 Zesilovače3675 Televize3676 Radioreléová a družicová zařízení a systémy3677 Plynové lasery a modulátory laserů3678 Navigační a bezpečnostní systémy3679 Elektromagnetická pole v prostředí člověka3680 Aplikovaná elektronika3682 Mikrofony, sluchátka, reproduktory3683 Elektroakustická zařízení3684 Záznam a reprodukce zvuku3685 Záznam a reprodukce obrazu3686 Záznamové materiály3688 Elektroakustická měření3690 Informační technika všeobecně a terminologie3691 Znaky, kódování, počítačová grafika a programovací jazyky3692 Lokální počítačové sítě (LAN)3693 Pružná magnetická média pro digitální záznam3694 Optické disky3695 Kancelářské zařízení3696 Propojení otevřených systémů3697 Identifikační karty a ochrana dat3698 Zpracování a výměna dokumentů3699 Propojení zařízení informační techniky
37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat