Technické normy

Zboží bylo přidáno do košíku

Sponzorovaný odkaz

36 ELEKTROTECHNIKA

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 60901 ZMĚNA A5 - Jednopaticové zářivky - Požadavky na provedení 
Katalogové číslo:  91339
ČSN EN 60901 ZMĚNA A5 - Jednopaticové zářivky - Požadavky na provedení
ČSN EN 60901 ZMĚNA A5
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 61049 - Kondenzátory pro použití v obvodech zářivek a jiných výbojových zdrojích světla. Požadavky na provedení 
Katalogové číslo:  16478
ČSN EN 61049 - Kondenzátory pro použití v obvodech zářivek a jiných výbojových zdrojích světla. Požadavky na provedení
ČSN EN 61049ČSN EN 61049 Norma obsahuje EN 61049:1993. Stanoví požadavky na samoregenerační i nesamoregenerační kondenzátory trvale zatěžované střídavým proudem do 2,5 kvar s kapacitou nejméně 0
Cena:  171,- Kč
ČSN IEC 263 - Měřítka a rozměry pro vynášení kmitočtových charakteristik a polárních diagramů 
Katalogové číslo:  16451
ČSN IEC 263 - Měřítka a rozměry pro vynášení kmitočtových charakteristik a polárních diagramů
ČSN IEC 263ČSN IEC 263 Norma obsahuje IEC 263:1982. Protože nejlepší názor můžeme získat z grafu v němž je vynesena závislost úrovně (v decibelech) na kmitočtu na logaritmické stupnici, je důlež
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 60155 +A1 ZMĚNA A2 - Startéry pro zářivky 
Katalogové číslo:  78940
ČSN EN 60155 +A1 ZMĚNA A2 - Startéry pro zářivky
ČSN EN 60155 +A1 ZMĚNA A2
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 60901 ZMĚNA A4 - Jednopaticové zářivky - Požadavky na provedení 
Katalogové číslo:  81962
ČSN EN 60901 ZMĚNA A4 - Jednopaticové zářivky - Požadavky na provedení
ČSN EN 60901 ZMĚNA A4
Cena:  1 155,- Kč
ČSN ISO/IEC 8859-2 - Informační technologie - Jedním 8-bitovým bytem kódované soubory grafických znaků - Část 2: Latinská abeceda č. 2 
Katalogové číslo:  58078
ČSN ISO/IEC 8859-2 - Informační technologie - Jedním 8-bitovým bytem kódované soubory grafických znaků - Část 2: Latinská abeceda č. 2
ČSN ISO/IEC 8859-2ČSN ISO/IEC 8859-2 Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO/IEC 8859-2:1999. Mezinárodní norma ISO/IEC 8859-2:1999 má status české technické normy. ISO/IEC 8859 obsahuj
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO/IEC 10731 - Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Základní referenční model - Konvence pro definování služeb OSI 
Katalogové číslo:  59731
ČSN ISO/IEC 10731 - Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Základní referenční model - Konvence pro definování služeb OSI
ČSN ISO/IEC 10731ČSN ISO/IEC 10731 Tato norma je jednou ze souboru norem, které se zabývají problematikou propojení otevřených systémů (Open Systems Interconnection, OSI). Pro komunikaci systémů
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 61834-3 - Záznam - Kazetové videomagnetofony pro záznam digitálního obrazového signálu v šikmých stopách na pásek 6,35 mm pro neprofesionální účely (systémy 525/60, 625/50, 1125/60 a 1250/50) - Část 3: Formát HD pro systémy 1125/60 a 1250/50 
Katalogové číslo:  59988
ČSN EN 61834-3 - Záznam - Kazetové videomagnetofony pro záznam digitálního obrazového signálu v šikmých stopách na pásek 6,35 mm pro neprofesionální účely (systémy 525/60, 625/50, 1125/60 a 1250/50) - Část 3: Formát HD pro systémy 1125/60 a 1250/50
ČSN EN 61834-3ČSN EN 61834-3 Tato mezinárodní norma se vztahuje na systém záznamu příští generace digitálních kazetových video-magnetofonů. Stanovuje obsah, formát a metodu záznamu datových blok
Cena:  34,- Kč
ČSN ISO/IEC 10746-1 - Informační technologie - Otevřené distribuované zpracování - Referenční model: Přehled 
Katalogové číslo:  60047
ČSN ISO/IEC 10746-1 - Informační technologie - Otevřené distribuované zpracování - Referenční model: Přehled
ČSN ISO/IEC 10746-1ČSN ISO/IEC 10746-1 Rychlý růst distribuovaného zpracování vedl k potřebě koordinující základní struktury pro normalizaci otevřeného distribuovaného zpracování (ODP). Referenč
Cena:  803,- Kč
ČSN ISO/IEC 14417 - Informační technologie - Formát záznamu dat DD-1 pro kazety s magnetickou páskou ve shodě s ISO/IEC 1016 
Katalogové číslo:  59281
ČSN ISO/IEC 14417 - Informační technologie - Formát záznamu dat DD-1 pro kazety s magnetickou páskou ve shodě s ISO/IEC 1016
ČSN ISO/IEC 14417ČSN ISO/IEC 14417 Norma přebírá mezinárodní normu ISO/IEC 14417:1999 schválením k přímému používání. Mezi-národní norma ISO/IEC 14417:1999 obsahuje 78 stran textu rozčleněného d
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO/IEC 14473 - Informační technologie - Kancelářská zařízení - Minimální informace pro specifikaci obrazových snímačů 
Katalogové číslo:  59515
ČSN ISO/IEC 14473 - Informační technologie - Kancelářská zařízení - Minimální informace pro specifikaci obrazových snímačů
ČSN ISO/IEC 14473ČSN ISO/IEC 14473 Norma přebírá překladem mezinárodní normu ISO/IEC 14473:1999. Norma specifikuje minimální informace, které musí výrobce obrazových snímačů zahrnout do technick
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO/IEC 10164-19 - Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Management systémů: Funkce managementu managementové domény a politiky managementu 
Katalogové číslo:  59233
ČSN ISO/IEC 10164-19 - Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Management systémů: Funkce managementu managementové domény a politiky managementu
ČSN ISO/IEC 10164-19ČSN ISO/IEC 10164-19 V této normě je definována funkce managementu managementové domény a politiky managementu. Tato funkce managementu je funkce managementu systému, kterou
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO/IEC 11581-6 - Informační technologie - Rozhraní uživatelských systémů a symboly - Symboly a funkce ikon - Část 6: Ikony akcí 
Katalogové číslo:  59365
ČSN ISO/IEC 11581-6 - Informační technologie - Rozhraní uživatelských systémů a symboly - Symboly a funkce ikon - Část 6: Ikony akcí
ČSN ISO/IEC 11581-6ČSN ISO/IEC 11581-6 Norma ČSN ISO/IEC 11581-6 Informační technologie - Rozhraní uživatelských systémů a symboly - Symboly a funkce ikon - Část 6: Ikony akcí popisuje ikony, kt
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60774-2 - Kazetový systém používající šikmý záznam obrazu na pásek 12,65 mm (0,5 palce), typ VHS - Část 2: FM záznam zvuku 
Katalogové číslo:  59607
ČSN EN 60774-2 - Kazetový systém používající šikmý záznam obrazu na pásek 12,65 mm (0,5 palce), typ VHS - Část 2: FM záznam zvuku
ČSN EN 60774-2ČSN EN 60774-2 Tato část EN 60774-2:1999 se vztahuje na záznam zvuku kmitočtovou modulací (FM), který je plně slučitelný se systémem VHS definovaným v EN 60774-1. Definuje elektric
Cena:  34,- Kč
ČSN ISO/IEC 8859-9 - Informační technologie - Jedním 8-bitovým bytem kódované soubory grafických znaků - Část 9: Latinská abeceda č. 5 
Katalogové číslo:  59564
ČSN ISO/IEC 8859-9 - Informační technologie - Jedním 8-bitovým bytem kódované soubory grafických znaků - Část 9: Latinská abeceda č. 5
ČSN ISO/IEC 8859-9ČSN ISO/IEC 8859-9 Norma ISO/IEC 8859 se skládá z řady částí, které se stále doplňují. Každá část specifikuje soubor až 191 grafických znaků založených na latince a jejich kódo
Cena:  73,- Kč
ČSN ISO/IEC 8859-14 - Informační technologie - Jedním 8-bitovým bytem kódované soubory grafických znaků - Část 14: Latinská abeceda č. 8 (keltština) 
Katalogové číslo:  59524
ČSN ISO/IEC 8859-14 - Informační technologie - Jedním 8-bitovým bytem kódované soubory grafických znaků - Část 14: Latinská abeceda č. 8 (keltština)
ČSN ISO/IEC 8859-14ČSN ISO/IEC 8859-14 Norma ISO/IEC 8859 se skládá z řady částí, které se stále doplňují. Každá část specifikuje soubor až 191 grafických znaků založených na latince a jejich kó
Cena:  73,- Kč
ČSN ISO/IEC 10733 - Informační technologie - Prvky informací managementu vztahující se k síťové vrstvě OSI 
Katalogové číslo:  59597
ČSN ISO/IEC 10733 - Informační technologie - Prvky informací managementu vztahující se k síťové vrstvě OSI
ČSN ISO/IEC 10733ČSN ISO/IEC 10733 Norma přebírá mezinárodní normu ISO/IEC 10733:1998 schválením k přímému používání. Norma uvádí specifikaci informací managementu v otevřeném systému ve vztahu
Cena:  73,- Kč
ČSN EN 60335-2-64 ed. 2 - Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-64: Zvláštní požadavky na elektrické kuchyňské stroje pro komerční účely 
Katalogové číslo:  59832
ČSN EN 60335-2-64 ed. 2 - Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-64: Zvláštní požadavky na elektrické kuchyňské stroje pro komerční účely
ČSN EN 60335-2-64 ed. 2ČSN EN 60335-2-64 Tato norma obsahuje požadavky na konstrukci, výrobu a provoz kuchyňských strojů používaných pro komerční účely. Důraz je kladen na bezpečnost z hlediska
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 61966-3 - Multimediální systémy a zařízení - Barevná měření a management - Část 3: Zařízení používající obrazovky 
Katalogové číslo:  60469
ČSN EN 61966-3 - Multimediální systémy a zařízení - Barevná měření a management - Část 3: Zařízení používající obrazovky
ČSN EN 61966-3ČSN EN 61966-3 Norma se vztahuje na zobrazení barevných obrazů v multimediálních aplikacích. Pro hodnocení barevné reprodukce se používá řada metod, které jsou navrženy tak, aby um
Cena:  34,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA
3600 Osvětlování, všeobecně3601 Žárovky3602 Výbojky a zářivky3603 Součásti, patice, objímky světelných zdrojů3604 Vnitřní a venkovní osvětlení3605 Terminologie svítidel a předřadníku3606 Elektrická svítidla3607 Bezpečnost elektronických fotoblesků3608 Životní prostředí - elektrotechnické a elektronické produkty a systémy3609 Stomatologická svítidla3610 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost3611 Průmyslová elektrotepelná zařízení a spotřebiče pro domácnost3612 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost3613 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost3614 Bezpečnost elektrických spotřebičů všeobecného použití3615 Bezpečnost elektrického ručního nářadí3619 Elektrická řídicí zařízení pro domácnost3622 Točivé stroje a přístroje kolejových vozidel3623 Sběrače proudu kolejových vozidel3627 Trolejové sběrače jeřábů3638 Elektrické sirény3641 Primární články a baterie3643 Akumulátory3646 Fotovoltaické součástky3647 Rentgeny3648 Zdravotnické elektrické přístroje3649 Elektrické přístroje pro laboratoře3652 Světelná hledací zařízení3656 Světelná signalizační zařízení3657 Dálkové měření3660 Drátová spojovací technika, všeobecně3661 Telegrafní a telefonní přístroje3667 Signály a impedance přenosových systémů3670 Elektronika a rádiotechnika všeobecně3671 Vysílače3672 Antény3673 Přijímače3674 Zesilovače3675 Televize3676 Radioreléová a družicová zařízení a systémy3677 Plynové lasery a modulátory laserů3678 Navigační a bezpečnostní systémy3679 Elektromagnetická pole v prostředí člověka3680 Aplikovaná elektronika3682 Mikrofony, sluchátka, reproduktory3683 Elektroakustická zařízení3684 Záznam a reprodukce zvuku3685 Záznam a reprodukce obrazu3686 Záznamové materiály3688 Elektroakustická měření3690 Informační technika všeobecně a terminologie3691 Znaky, kódování, počítačová grafika a programovací jazyky3692 Lokální počítačové sítě (LAN)3693 Pružná magnetická média pro digitální záznam3694 Optické disky3695 Kancelářské zařízení3696 Propojení otevřených systémů3697 Identifikační karty a ochrana dat3698 Zpracování a výměna dokumentů3699 Propojení zařízení informační techniky
37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat