Technické normy

Zboží bylo přidáno do košíku

Sponzorovaný odkaz

36 ELEKTROTECHNIKA

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 61049 - Kondenzátory pro použití v obvodech zářivek a jiných výbojových zdrojích světla. Požadavky na provedení 
Katalogové číslo:  16478
ČSN EN 61049 - Kondenzátory pro použití v obvodech zářivek a jiných výbojových zdrojích světla. Požadavky na provedení
ČSN EN 61049ČSN EN 61049 Norma obsahuje EN 61049:1993. Stanoví požadavky na samoregenerační i nesamoregenerační kondenzátory trvale zatěžované střídavým proudem do 2,5 kvar s kapacitou nejméně 0
Cena:  171,- Kč
ČSN IEC 263 - Měřítka a rozměry pro vynášení kmitočtových charakteristik a polárních diagramů 
Katalogové číslo:  16451
ČSN IEC 263 - Měřítka a rozměry pro vynášení kmitočtových charakteristik a polárních diagramů
ČSN IEC 263ČSN IEC 263 Norma obsahuje IEC 263:1982. Protože nejlepší názor můžeme získat z grafu v němž je vynesena závislost úrovně (v decibelech) na kmitočtu na logaritmické stupnici, je důlež
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 60155 +A1 ZMĚNA A2 - Startéry pro zářivky 
Katalogové číslo:  78940
ČSN EN 60155 +A1 ZMĚNA A2 - Startéry pro zářivky
ČSN EN 60155 +A1 ZMĚNA A2
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 60901 ZMĚNA A4 - Jednopaticové zářivky - Požadavky na provedení 
Katalogové číslo:  81962
ČSN EN 60901 ZMĚNA A4 - Jednopaticové zářivky - Požadavky na provedení
ČSN EN 60901 ZMĚNA A4
Cena:  1 155,- Kč
ČSN ISO 1745 - Zpracování informací. Procedury řízení v základním režimu pro systémy datové komunikace 
Katalogové číslo:  17578
ČSN ISO 1745 - Zpracování informací. Procedury řízení v základním režimu pro systémy datové komunikace
ČSN ISO 1745ČSN ISO 1745 Norma obsahuje iSO 1745:1975. Specifikuje metodu implementace souboru 7-bitových kódovaných znaků ISO/CCITT pro výměnu informace na kanálech přenosu dat. Definuje též fo
Cena:  358,- Kč
ČSN ISO 2784 - Nekonečné tiskopisy pro zpracování informací. Rozměry a vodicí otvory 
Katalogové číslo:  17749
ČSN ISO 2784 - Nekonečné tiskopisy pro zpracování informací. Rozměry a vodicí otvory
ČSN ISO 2784ČSN ISO 2784 Norma je identická s ISO 2784:1974 a je do ní zapracována změna:1974. V této mezinárodní normě se specifikují rozměry nekonečných tiskopisů a průměr a umístění vodicích
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO/IEC 9593-1 - Systémy zpracování informací. Počítačová grafika. Programovací hierarchický interakční grafický systém (PHIGS). Část 1: Rozhraní pro jazyk FORTRAN 
Katalogové číslo:  18058
ČSN ISO/IEC 9593-1 - Systémy zpracování informací. Počítačová grafika. Programovací hierarchický interakční grafický systém (PHIGS). Část 1: Rozhraní pro jazyk FORTRAN
ČSN ISO/IEC 9593-1ČSN ISO/IEC 9593-1 ISO/IEC 9593-1:1990 včetně technické opravenky 1:1993 a 2:1994 "Systémy zpracování informací. Počítačová grafika. Programovací hierarchický interakční grafic
Cena:  34,- Kč
ČSN EN 60756 - Nestabilita časové základny videomagnetofonů pro neprofesionální účely 
Katalogové číslo:  17812
ČSN EN 60756 - Nestabilita časové základny videomagnetofonů pro neprofesionální účely
ČSN EN 60756ČSN EN 60756 Tato mezinárodní norma stanoví chyby časové základny černobílého a úplného barevného obrazového signálu reprodukovaného na dvouhlavovém domácím vieomagnetofonu se šikmým
Cena:  171,- Kč
ČSN IEC 1012 - Filtry pro měření slyšitelného zvuku za přítomnosti ultrazvuku 
Katalogové číslo:  17172
ČSN IEC 1012 - Filtry pro měření slyšitelného zvuku za přítomnosti ultrazvuku
ČSN IEC 1012ČSN IEC 1012 Norma obsahuje IEC 1012:1990. Stanoví elektrické vlastnosti váhového filtru U pro měření slyšitelného zvuku za přítomnosti ultrazvuku, zejména pro použití se zvukoměry,
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 60244-13 - Metody měření rádiových vysílačů. Část 13: Vlastnosti rozhlasového vysílání FM 
Katalogové číslo:  18001
ČSN EN 60244-13 - Metody měření rádiových vysílačů. Část 13: Vlastnosti rozhlasového vysílání FM
ČSN EN 60244-13ČSN EN 60244-13 Norma obsahuje EN 60244-13:1993. Obsahuje metody měření provozních vlastností kmitočtově modulovaného rozhlasového vysílání. K hodnocení ostatních vlastností je tř
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 60969 +A1 - Zdroje světla s integrovanými předřadníky určené pro všeobecné osvětlování. Výkonnostní požadavky (obsahuje změnu A1:1993) 
Katalogové číslo:  16522
ČSN EN 60969 +A1 - Zdroje světla s integrovanými předřadníky určené pro všeobecné osvětlování. Výkonnostní požadavky (obsahuje změnu A1:1993)
ČSN EN 60969 +A1ČSN EN 60969 +A1 Norma obsahuje EN 60969:1992 včetně změny A1:1993. Stanoví výkonnostní požadavky spolu se zkušebními metodami a podmínkami, které se vyžadují jako důkaz souladu
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO/IEC TR 9578 - Informační technika. Konektory komunikačního rozhraní používané v místních počítačových sítích 
Katalogové číslo:  16584
ČSN ISO/IEC TR 9578 - Informační technika. Konektory komunikačního rozhraní používané v místních počítačových sítích
ČSN ISO/IEC TR 9578ČSN ISO/IEC TR 9578 Norma obsahuje ISO/IEC TR 9578:1990, první vydání. Tato technická zpráva popisuje spojovací součástky ve fyzické vrstvě místních počítačových sítí. Tato so
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 60598-2-21 - Svítidla - Část 2-21: Zvláštní požadavky - Světelná lana 
Katalogové číslo:  98684
ČSN EN 60598-2-21 - Svítidla - Část 2-21: Zvláštní požadavky - Světelná lana
ČSN EN 60598-2-21ČSN EN 60598-2-21 Tato část IEC 60598 specifikuje požadavky na světelná lana (zapouzdřené světelné řetězy) vybavená nevyměnitelnými světelnými zdroji zapojenými sériově nebo parale
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 62889 - Digitální video rozhraní - Gigabit video rozhraní pro multimediální systémy 
Katalogové číslo:  98348
ČSN EN 62889 - Digitální video rozhraní - Gigabit video rozhraní pro multimediální systémy
ČSN EN 62889ČSN EN 62889 This International Standard describes a serial digital interface, gigabit video interface (GVIF) for the interconnection of digital video equipment. The GVIF is primarily i
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 62811 - Elektronické ovládací zařízení pro výbojky (kromě zářivek) na střídavé a/nebo stejnosměrné napájení - Požadavky na provedení pro nízkofrekvenční provoz s obdélníkovým průběhem 
Katalogové číslo:  99021
ČSN EN 62811 - Elektronické ovládací zařízení pro výbojky (kromě zářivek) na střídavé a/nebo stejnosměrné napájení - Požadavky na provedení pro nízkofrekvenční provoz s obdélníkovým průběhem
ČSN EN 62811ČSN EN 62811 Mezinárodní norma specifikuje požadavky na provedení elektronických ovládacích zařízení pro výbojky na střídavé a/nebo stejnosměrné napájení až do 1 000 V při 50 Hz nebo 60
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 60601-2-8 ed. 2 - Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-8: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost terapeutických rentgenových přístrojů pracujících v rozsahu 10 kV až 1 MV 
Katalogové číslo:  98312
ČSN EN 60601-2-8 ed. 2 - Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-8: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost terapeutických rentgenových přístrojů pracujících v rozsahu 10 kV až 1 MV
ČSN EN 60601-2-8 ed. 2ČSN EN 60601-2-8 ed. 2 Tato mezinárodní norma platí pro základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost terapeutických rentgenových přístrojů s jmenovitými napětími rentgenky v rozs
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 60601-2-17 ed. 2 - Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-17: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost automaticky řízených afterloadingových přístrojů pro brachyterapii 
Katalogové číslo:  98279
ČSN EN 60601-2-17 ed. 2 - Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-17: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost automaticky řízených afterloadingových přístrojů pro brachyterapii
ČSN EN 60601-2-17 ed. 2ČSN EN 60601-2-17 ed. 2 ČSN EN 60601-2-17 ed. 2 nahrazuje předchozí vydání z listopadu 2004. Pozornost je věnována novým normám IEC, změnám stávajících norem IEC, pokroku v t
Cena:  446,- Kč
ČSN CLC/TS 50574-2 - Požadavky na sběr, logistiku a zpracování zařízení s ukončenou životností, pocházející z domácností, která obsahují těkavé fluoruhlovodíky nebo těkavé uhlovodíky - Část 2: Požadavky na odstraňování znečištění 
Katalogové číslo:  98881
ČSN CLC/TS 50574-2 - Požadavky na sběr, logistiku a zpracování zařízení s ukončenou životností, pocházející z domácností, která obsahují těkavé fluoruhlovodíky nebo těkavé uhlovodíky - Část 2: Požadavky na odstraňování znečištění
ČSN CLC/TS 50574-2ČSN EN 50574 dává osobám odpovědným za zpětný odběr úkol definovat cílové hodnoty. Tato technická specifikace stanoví příslušné cílové hodnoty, charakteristické údaje; postupy odb
Cena:  347,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA
3600 Osvětlování, všeobecně3601 Žárovky3602 Výbojky a zářivky3603 Součásti, patice, objímky světelných zdrojů3604 Vnitřní a venkovní osvětlení3605 Terminologie svítidel a předřadníku3606 Elektrická svítidla3607 Bezpečnost elektronických fotoblesků3608 Životní prostředí - elektrotechnické a elektronické produkty a systémy3609 Stomatologická svítidla3610 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost3611 Průmyslová elektrotepelná zařízení a spotřebiče pro domácnost3612 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost3613 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost3614 Bezpečnost elektrických spotřebičů všeobecného použití3615 Bezpečnost elektrického ručního nářadí3619 Elektrická řídicí zařízení pro domácnost3622 Točivé stroje a přístroje kolejových vozidel3623 Sběrače proudu kolejových vozidel3627 Trolejové sběrače jeřábů3638 Elektrické sirény3641 Primární články a baterie3643 Akumulátory3646 Fotovoltaické součástky3647 Rentgeny3648 Zdravotnické elektrické přístroje3649 Elektrické přístroje pro laboratoře3652 Světelná hledací zařízení3656 Světelná signalizační zařízení3657 Dálkové měření3660 Drátová spojovací technika, všeobecně3661 Telegrafní a telefonní přístroje3667 Signály a impedance přenosových systémů3670 Elektronika a rádiotechnika všeobecně3671 Vysílače3672 Antény3673 Přijímače3674 Zesilovače3675 Televize3676 Radioreléová a družicová zařízení a systémy3677 Plynové lasery a modulátory laserů3678 Navigační a bezpečnostní systémy3679 Elektromagnetická pole v prostředí člověka3680 Aplikovaná elektronika3682 Mikrofony, sluchátka, reproduktory3683 Elektroakustická zařízení3684 Záznam a reprodukce zvuku3685 Záznam a reprodukce obrazu3686 Záznamové materiály3688 Elektroakustická měření3690 Informační technika všeobecně a terminologie3691 Znaky, kódování, počítačová grafika a programovací jazyky3692 Lokální počítačové sítě (LAN)3693 Pružná magnetická média pro digitální záznam3694 Optické disky3695 Kancelářské zařízení3696 Propojení otevřených systémů3697 Identifikační karty a ochrana dat3698 Zpracování a výměna dokumentů3699 Propojení zařízení informační techniky
37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat