Sponzorovaný odkaz

73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB - strana 57

Seřadit podle: 
Počet: 
TNI CEN ISO/TR 52022-2 - Energetická náročnost budov - Tepelné a solární vlastnosti a vlastnosti denního osvětlení stavebních částí a prvků - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění 
Katalogové číslo:  504656
TNI CEN ISO/TR 52022-2 - Energetická náročnost budov - Tepelné a solární vlastnosti a vlastnosti denního osvětlení stavebních částí a prvků - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění
TNI CEN ISO/TR 52022-2TNI CEN ISO/TR 52022-2 Tato technická zpráva stanovuje vysvětlení a zdůvodnění energetické náročnosti budov pro tepelné a solární vlastnosti a vlastnosti denního osvětlení sta
Cena:  605,- Kč
ČSN P ISO 6707-2 - Pozemní a inženýrské stavby - Terminologie - Část 2: Termíny pro smlouvy a zakázky 
Katalogové číslo:  504809
ČSN P ISO 6707-2 - Pozemní a inženýrské stavby - Terminologie - Část 2: Termíny pro smlouvy a zakázky
ČSN P ISO 6707-2ČSN P ISO 6707-2 (73 0000) Tato část ISO 6707 definuje terminologii pro smlouvy a zakázky použitelnou v pozemních a inženýrských stavbách.
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 13501-6 - Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 6: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň elektrických kabelů 
Katalogové číslo:  505021
ČSN EN 13501-6 - Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 6: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň elektrických kabelů
ČSN EN 13501-6ČSN EN 13501-6 (73 0860) Tato evropská norma určuje postup pro klasifikaci podle reakce na oheň pro elektrické kabely. POZNÁMKA - Pro účely této evropské normy zahrnuje termín "ele
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 12697-35 - Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 35: Laboratorní výroba směsi 
Katalogové číslo:  505039
ČSN EN 12697-35 - Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 35: Laboratorní výroba směsi
ČSN EN 12697-35ČSN EN 12697-35 Tato evropská norma popisuje laboratorní míchání asfaltových materiálů pro výrobu vzorků. Tato norma specifikuje referenční teploty hutnění pro míchání podle gradace
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 29481-2 - Informační modely staveb - Manuál pro předávání informací - Část 2: Rámec pro interakce 
Katalogové číslo:  503543
ČSN EN ISO 29481-2 - Informační modely staveb - Manuál pro předávání informací - Část 2: Rámec pro interakce
ČSN EN ISO 29481-2ČSN EN ISO 29481-2 Tato část ISO 29481 specifikuje metodiku a formát pro popis vzájemné koordinace účastníků stavebního projektu během všech fází jeho životního cyklu. Specif
Cena:  803,- Kč
ČSN EN ISO 9972 - Tepelné chování budov - Stanovení průvzdušnosti budov - Tlaková metoda 
Katalogové číslo:  503907
ČSN EN ISO 9972 - Tepelné chování budov - Stanovení průvzdušnosti budov - Tlaková metoda
ČSN EN ISO 9972ČSN EN ISO 9972 Tato mezinárodní norma je určena k měření průvzdušnosti budov nebo částí budov in-situ. Stanovuje použití mechanicky vyvolaného podtlaku nebo přetlaku v budově nebo v
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 13108-5 ed. 2 - Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 5: Asfaltový koberec mastixový 
Katalogové číslo:  503945
ČSN EN 13108-5 ed. 2 - Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 5: Asfaltový koberec mastixový
ČSN EN 13108-5 ed. 2ČSN EN 13108-5 ed. 2 Tato evropská norma specifikuje požadavky pro směsi ze skupiny směsí asfaltového koberce mastixového používaného pro vozovky pozemních komunikací, letišt
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 12977-5 - Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy stavěné na zakázku - Část 5: Metody zkoušení parametrů regulačního zařízení 
Katalogové číslo:  505390
ČSN EN 12977-5 - Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy stavěné na zakázku - Část 5: Metody zkoušení parametrů regulačního zařízení
ČSN EN 12977-5ČSN EN 12977-5 This European Standard specifies performance test methods for control equipment. Furthermore, this document contains requirements on accuracy, durability and reliabil
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 12977-3 - Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy stavěné na zakázku - Část 3: Metody zkoušení parametrů solárních zásobníků pro ohřev vody 
Katalogové číslo:  505391
ČSN EN 12977-3 - Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy stavěné na zakázku - Část 3: Metody zkoušení parametrů solárních zásobníků pro ohřev vody
ČSN EN 12977-3ČSN EN 12977-3 This European Standard specifies test methods for the performance characterization of stores which are intended for use in small custom built systems as specified in EN
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 13381-5 - Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 5: Ochrana aplikovaná na spřažené ocelobetonové prvky 
Katalogové číslo:  505863
ČSN EN 13381-5 - Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 5: Ochrana aplikovaná na spřažené ocelobetonové prvky
ČSN EN 13381-5ČSN EN 13381-5 Tato evropská norma specifikuje zkušební metodu pro stanovení příspěvku k požární odolnosti systémy ochrany proti požáru konstrukčních spřažených ocelobetonových prvk
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 12390-14 - Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 14: Semiadiabatická metoda pro stanovení tepla uvolněného z betonu během tvrdnutí 
Katalogové číslo:  505867
ČSN EN 12390-14 - Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 14: Semiadiabatická metoda pro stanovení tepla uvolněného z betonu během tvrdnutí
ČSN EN 12390-14ČSN EN 12390-14 This document specifies the procedure for the determination of heat released by concrete during its hardening process in semi-adiabatic conditions in a laboratory. An
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 16497-2 - Komíny - Betonové systémové komíny - Část 2: Uzavřené (vyvážené) aplikace 
Katalogové číslo:  506026
ČSN EN 16497-2 - Komíny - Betonové systémové komíny - Část 2: Uzavřené (vyvážené) aplikace
ČSN EN 16497-2ČSN EN 16497-2 Tato evropská norma určuje materiálové, rozměrové a funkční požadavky pro přímé systémové komíny z betonu pro uzavřené aplikace, které se skládají z betonové komínové v
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 12274-5 - Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 5: Stanovení minimálního obsahu pojiva a odolnosti vůči opotřebení 
Katalogové číslo:  506184
ČSN EN 12274-5 - Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 5: Stanovení minimálního obsahu pojiva a odolnosti vůči opotřebení
ČSN EN 12274-5ČSN EN 12274-5 Tato evropská norma stanoví zkušební metodu pro navrhování kalové směsi, založenou na stanovení minimálního obsahu pojiva ve směsi a odolnosti vůči opotřebení prováděné
Cena:  232,- Kč
ČSN 73 0034 - Doplňující pokyny k zatížení konstrukcí námrazou 
Katalogové číslo:  506278
ČSN 73 0034 - Doplňující pokyny k zatížení konstrukcí námrazou
ČSN 73 0034ČSN 73 0034 ČSN 73 0034 uvádí doplňující informace potřebné pro používání mezinárodní normy ČSN ISO 12424 na našem území včetně postupů pro kombinace zatížení a doporučení pro hodnoty
Cena:  95,- Kč
ČSN 73 6124-3 - Stavba vozovek - Vrstvy ze směsí stmelených hydraulickými pojivy - Část 3: Vrstva z válcovaného betonu 
Katalogové číslo:  506415
ČSN 73 6124-3 - Stavba vozovek - Vrstvy ze směsí stmelených hydraulickými pojivy - Část 3: Vrstva z válcovaného betonu
ČSN 73 6124-3ČSN 73 6124-3 Tato norma stanovuje požadavky pro výrobu a pokládku směsí stmelených cementem podle ČSN EN 14227-1 třídy pevnosti C12/16 a vyšší, označovaných jako válcovaný beton, urče
Cena:  232,- Kč
ČSN 73 6130 - Stavba vozovek - Kalové vrstvy 
Katalogové číslo:  506413
ČSN 73 6130 - Stavba vozovek - Kalové vrstvy
ČSN 73 6130ČSN 73 6130 Tato norma stanovuje požadavky na provádění a zkoušení emulzních kalových zákrytů a mikrokoberců za studena při povrchové úpravě vozovek pozemních komunikací a jiných dopravn
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 1991-2 ed. 2 - Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 2: Zatížení mostů dopravou 
Katalogové číslo:  506453
ČSN EN 1991-2 ed. 2 - Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 2: Zatížení mostů dopravou
ČSN EN 1991-2 ed. 2
Cena:  1 485,- Kč
TNI CEN/TR 16961 - Deklarace nejistot v protokolech o zkoušce 
Katalogové číslo:  506408
TNI CEN/TR 16961 - Deklarace nejistot v protokolech o zkoušce
TNI CEN/TR 16961TNI CEN/TR 16961 Účelem tohoto dokumentu je uvést, jak předkládat údaje o nejistotě určené podle EN ISO 12999-1, v protokolu o zkoušce laboratorní neprůzvučnosti R stavebního výrobk
Cena:  95,- Kč
ČSN 73 0040 - Zatížení stavebních objektů technickou seizmicitou a jejich odezva 
Katalogové číslo:  507252
ČSN 73 0040 - Zatížení stavebních objektů technickou seizmicitou a jejich odezva
ČSN 73 0040ČSN 73 0040 ČSN 73 0040 platí pro stanovení zatížení technickou seizmicitou a odezvy konstrukcí pozemních a inženýrských staveb v oblastech s výskytem technických otřesů na území ČR.
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 16929 - Zkušební metody - Dřevěné stropy - Stanovení vibračních vlastností 
Katalogové číslo:  507055
ČSN EN 16929 - Zkušební metody - Dřevěné stropy - Stanovení vibračních vlastností
ČSN EN 16929ČSN EN 16929 This document specifies test methods for the determination of natural frequencies, damping, unit point load deflection and acceleration of floors composed of sawn timber, e
Cena:  347,- Kč
ČSN 73 2044 - Dynamické zkoušky stavebních konstrukcí 
Katalogové číslo:  507322
ČSN 73 2044 - Dynamické zkoušky stavebních konstrukcí
ČSN 73 2044ČSN 73 0040 ČSN 73 0040 platí pro stanovení zatížení technickou seizmicitou a odezvy konstrukcí pozemních a inženýrských staveb v oblastech s výskytem technických otřesů na území ČR. P
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 13285 ed. 2 - Nestmelené směsi - Specifikace 
Katalogové číslo:  507469
ČSN EN 13285 ed. 2 - Nestmelené směsi - Specifikace
ČSN EN 13285 ed. 2ČSN EN 13285 ed. 2 Tato evropská norma předepisuje požadavky pro nestmelené směsi použité pro stavbu a údržbu pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch. Tato
Cena:  347,- Kč
TNI CEN/TR 17081 - Navrhování kotvení do betonu - Plastický návrh kotev s hlavou a dodatečně osazovaných kotev 
Katalogové číslo:  507107
TNI CEN/TR 17081 - Navrhování kotvení do betonu - Plastický návrh kotev s hlavou a dodatečně osazovaných kotev
TNI CEN/TR 17081TNI CEN/TR 17081 Tato technická zpráva stanovuje požadavky pro navrhování kotvení do betonu pro plastický návrh kotev s hlavou a dodatečně osazovaných kotev.
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12966 ZMĚNA Z1 - Svislé dopravní značky - Proměnné dopravní značky 
Katalogové číslo:  507184
ČSN EN 12966 ZMĚNA Z1 - Svislé dopravní značky - Proměnné dopravní značky
ČSN EN 12966 ZMĚNA Z1
Cena:  34,- Kč
ČSN EN 1090-5 - Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 5: Technické požadavky na hliníkové za studena tvarované konstrukční prvky a za studena tvarované konstrukce pro použití ve střechách, stropech, podlahách a stěnách 
Katalogové číslo:  504547
ČSN EN 1090-5 - Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 5: Technické požadavky na hliníkové za studena tvarované konstrukční prvky a za studena tvarované konstrukce pro použití ve střechách, stropech, podlahách a stěnách
ČSN EN 1090-5ČSN EN 1090-5 This European Standard specifies requirements for the execution i.e. the manufacture and the installation of cold-formed structural aluminium components made from profi
Cena:  605,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB
7300 Navrhování staveb, všeobecně7301 Organizace informací o stavbách7302 Geometrická přesnost staveb7303 Stavební fyzika - Teplo7304 Geodetické práce7305 Stavební fyzika (akustika, teplo, denní osvětelní)7306 Ochrana staveb proti vodě7308 Požární bezpečnost staveb7309 Udržitelnost staveb7310 Zakládání staveb, navrhování7311 Zděné konstrukce, navrhování7312 Betonové konstrukce, navrhování7313 Beton a betonové konstrukce, zkoušení7314 Kovové konstrukce, navrhování7315 Kovové konstrukce, navrhování7316 Konstrukce z plastů, navrhování7317 Dřevěné konstrukce, navrhování7318 Zakládání staveb, zkoušení7319 Střechy, navrhování7320 Stavební konstrukce a dílce, navrhování a zkoušení7321 Sanace betonových konstrukcí7322 Kanalizační práce7323 Zděné konstrukce, provádění a zkoušení7324 Betonové konstrukce, provádění7325 Stavební konstrukce, zkoušení povrchu7326 Kovové konstrukce, provádění7328 Dřevěné konstrukce, provádění7329 Ostatní konstrukce, provádění7330 Zemní práce7331 Stavební práce přidružené - truhlářské, tesařské a tapetářské7332 Stavební práce přidružené - kamenické7334 Stavební práce přidružené - obkladačské7336 Stavební práce přidružené - klempířské7337 Stavební práce přidružené - omítání7340 Stavební objekty, všeobecně7341 Funkční díly stavebních objektů7342 Funkční díly stavebních objektů7343 Stavby pro bydlení7344 Prevence kriminality při navrhování staveb7345 Zemědělské stavby7349 Pozemní stavby železniční7351 Stavby pro průmysl7352 Stavby pro školství a kulturu7353 Stavby pro správu a řízení7355 Stavby pro skladování, šatny7357 Ostatní stavby účelové (požární stanice, laboratoře apod.)7359 Stavby pro tělesnou výchovu7360 Stavby pro dopravu apod.7361 Silniční komunikace7362 Stavby mostní7363 Železniční komunikace7364 Ostatní inženýrské stavby (tramvajové, letištní apod.)7365 Stavby pro vodní hospodářství, všeobecně7366 Vodovody7367 Kanalizace7368 Vodní toky a hráze7369 Rybníky, odvodňování, závlahy, meliorace7370 Silniční zařízení7375 Tunely a jiné podzemní stavby7380 Stavební a silniční stroje7381 Stavební lešení a výtahy7385 Automatizační a řidící systémy budov7390 Stavby civilní obrany
74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat