Technické normy

Zboží bylo přidáno do košíku

Sponzorovaný odkaz

73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 12697-4 - Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 4: Znovuzískání extrahovaného pojiva: Frakcionační kolona 
Katalogové číslo:  98944
ČSN EN 12697-4 - Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 4: Znovuzískání extrahovaného pojiva: Frakcionační kolona
ČSN EN 12697-4ČSN EN 12697-4 Tato evropská norma popisuje zkušební metodu na znovuzískání rozpustného asfaltu z asfaltových směsí z vozovek ve formě vhodné pro další zkoušení. Postup je vhodný pr
Cena:  232,- Kč
ČSN P CEN/TS 16272-7 - Železniční aplikace - Kolej - Protihlukové zábrany a souvisící zařízení proti šíření zvuku vzduchem - Zkušební metoda pro zjištění akustického výkonu - Část 7: Vnější charakteristiky - Na místě zjištěné hodnoty vloženého útlumu 
Katalogové číslo:  99162
ČSN P CEN/TS 16272-7 - Železniční aplikace - Kolej - Protihlukové zábrany a souvisící zařízení proti šíření zvuku vzduchem - Zkušební metoda pro zjištění akustického výkonu - Část 7: Vnější charakteristiky - Na místě zjištěné hodnoty vloženého útlumu
ČSN P CEN/TS 16272-7ČSN P CEN/TS 16272-7 The purpose of insertion loss measurements is to have an indication of the "efficiency" of the complete installation in attenuating noise from a technical
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 1457-1 - Komíny - Keramické komínové vložky - Část 1: Komínové vložky pro suchý provoz - Požadavky a zkušební metody 
Katalogové číslo:  91053
ČSN EN 1457-1 - Komíny - Keramické komínové vložky - Část 1: Komínové vložky pro suchý provoz - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 1457-1ČSN EN 1457-1 Tato evropská norma je výrobkovou normou pro keramické komínové vložky s kompaktními nebo vertikálně děrovanými stěnami, které se používají ve vícevrstvých komínech při s
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 14592+A1 - Dřevěné konstrukce - Kolíkové spojovací prostředky - Požadavky 
Katalogové číslo:  91345
ČSN EN 14592+A1 - Dřevěné konstrukce - Kolíkové spojovací prostředky - Požadavky
ČSN EN 14592+A1ČSN EN 14592+A1 Norma stanovuje požadavky a zkušební metody pro materiály, geometrii, únosnost, tuhost a aspekty trvanlivosti (tj. ochranu proto korozi) kolíkových spojovacích prostř
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 12697-34 - Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 34: Marshallova zkouška 
Katalogové číslo:  91427
ČSN EN 12697-34 - Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 34: Marshallova zkouška
ČSN EN 12697-34ČSN EN 12697-34 Tato evropská norma specifikuje zkušební metodu pro stanovení hodnot stability, přetvoření a míry tuhosti zkušebních těles z asfaltových směsí namíchaných podle EN 12
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12697-11 - Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 11: Stanovení afinity mezi pojivem a kamenivem 
Katalogové číslo:  91639
ČSN EN 12697-11 - Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 11: Stanovení afinity mezi pojivem a kamenivem
ČSN EN 12697-11ČSN EN 12697-11 Tato evropská norma určuje postupy ke stanovení afinity mezi pojivem a kamenivem a její vliv na náchylnost této kombinace ke ztrátě přilnavosti. Účelem této vlastnost
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 13286-47 - Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 47: Zkušební metoda pro stanovení kalifornského poměru únosnosti, okamžitého indexu únosnosti a lineárního bobtnání 
Katalogové číslo:  91637
ČSN EN 13286-47 - Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 47: Zkušební metoda pro stanovení kalifornského poměru únosnosti, okamžitého indexu únosnosti a lineárního bobtnání
ČSN EN 13286-47ČSN EN 13286-47 Tato evropská norma popisuje metodu pro laboratorní stanovení kalifornského poměru únosnosti a okamžitého indexu únosnosti. Zkoušky jsou vhodné pro směsi s maximální
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 13381-6 - Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 6: Ochrana použitá na duté ocelové sloupy plněné betonem 
Katalogové číslo:  91761
ČSN EN 13381-6 - Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 6: Ochrana použitá na duté ocelové sloupy plněné betonem
ČSN EN 13381-6ČSN EN 13381-6 Tato evropská norma specifikuje zkušební metodu pro stanovení příspěvku požárních ochranných systémů k požární odolnosti dutých ocelových sloupů plněných betonem. Beton
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 12504-2 - Zkoušení betonu v konstrukcích - Část 2: Nedestruktivní zkoušení - Stanovení tvrdosti odrazovým tvrdoměrem 
Katalogové číslo:  92102
ČSN EN 12504-2 - Zkoušení betonu v konstrukcích - Část 2: Nedestruktivní zkoušení - Stanovení tvrdosti odrazovým tvrdoměrem
ČSN EN 12504-2ČSN EN 12504-2 Tato evropská norma uvádí postup pro stanovení tvrdosti odrazovým tvrdoměrem na povrchu ztvrdlého betonu pomocí ocelového berana vymrštěného pružinou.
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 10845-7 - Stavební zakázky - Část 7: Účast oslovených lokálních dodavatelů a pracovníků na plnění cílů zakázky 
Katalogové číslo:  88873
ČSN ISO 10845-7 - Stavební zakázky - Část 7: Účast oslovených lokálních dodavatelů a pracovníků na plnění cílů zakázky
ČSN ISO 10845-7ČSN ISO 10845-7 Tato část ISO 10845 stanovuje základní ukazatele výkonnosti ve formě cílů (CPG) pro účast oslovených lokálních dodavatelů a pracovníků na zakázce. Stanovuje podíly je
Cena:  446,- Kč
ČSN 73 1373 - Nedestruktivní zkoušení betonu - Tvrdoměrné metody zkoušení betonu 
Katalogové číslo:  88877
ČSN 73 1373 - Nedestruktivní zkoušení betonu - Tvrdoměrné metody zkoušení betonu
ČSN 73 1373ČSN 73 1373 Tato norma uvádí postup pro zkoušení a hodnocení mechanických vlastností obyčejného hutného betonu, zpravidla pevnosti betonu v tlaku, při použití tvrdoměrných metod zkoušení
Cena:  232,- Kč
ČSN 73 6058 - Jednotlivé, řadové a hromadné garáže 
Katalogové číslo:  88898
ČSN 73 6058 - Jednotlivé, řadové a hromadné garáže
ČSN 73 6058ČSN 73 6058 Tato norma je určena pro projektanty, správní orgány, orgány územního plánování (regulační plán), stavební úřady a ostatní organizace, které se vyjadřují k projektové dokumen
Cena:  446,- Kč
ČSN P CEN/TR 14383-5 - Prevence kriminality - Plánování městské výstavby a navrhování budov - Část 5: Čerpací stanice 
Katalogové číslo:  88716
ČSN P CEN/TR 14383-5 - Prevence kriminality - Plánování městské výstavby a navrhování budov - Část 5: Čerpací stanice
ČSN P CEN/TR 14383-5ČSN P CEN/TR 14383-5 Tato technická zpráva poskytuje směrnice pro účinný boj proti různým typům kriminality, kterou lze předpokládat u čerpacích stanic, lze ji použít na nové i
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 1824 - Vodorovné dopravní značení - Materiály pro dopravní značení - Zkoušení na zkušebních úsecích 
Katalogové číslo:  89705
ČSN EN 1824 - Vodorovné dopravní značení - Materiály pro dopravní značení - Zkoušení na zkušebních úsecích
ČSN EN 1824ČSN EN 1824 Tato evropská norma specifikuje požadavky na zkoušení materiálů určených pro vodorovné dopravní značení. Norma uvádí podrobnosti o zkušebních úsecích, o pokládce materiálů pr
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 1858+A1 - Komíny - Konstrukční díly - Betonové komínové tvárnice 
Katalogové číslo:  89835
ČSN EN 1858+A1 - Komíny - Konstrukční díly - Betonové komínové tvárnice
ČSN EN 1858+A1ČSN EN 1858+A1 Tato evropská norma specifikuje materiálové, rozměrové a funkční požadavky pro prefabrikované betonové komínové tvárnice, jak je stanoveno v podmínce 3 pro použití v
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 12802 - Vodorovné dopravní značení - Materiály pro dopravní značení - Laboratorní metody pro identifikaci 
Katalogové číslo:  89706
ČSN EN 12802 - Vodorovné dopravní značení - Materiály pro dopravní značení - Laboratorní metody pro identifikaci
ČSN EN 12802ČSN EN 12802 Tato evropská norma popisuje laboratorní metody pro identifikaci materiálů používaných pro vodorovné dopravní značení. Pro jednotlivé materiály (barvy, plasty za studena, t
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 13036-4 - Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Zkušební metody - Část 4: Metoda pro měření protismykových vlastností povrchu - Zkouška kyvadlem 
Katalogové číslo:  90437
ČSN EN 13036-4 - Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Zkušební metody - Část 4: Metoda pro měření protismykových vlastností povrchu - Zkouška kyvadlem
ČSN EN 13036-4ČSN EN 13036-4 Tato evropská norma popisuje zkušební metodu pro stanovení protismykových vlastností povrchu použitím přenosného zařízení na místě zkoušky. Protismykové vlastnosti se
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 1090-1+A1 - Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců 
Katalogové číslo:  90455
ČSN EN 1090-1+A1 - Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců
ČSN EN 1090-1+A1ČSN EN 1090-1+A1 ČSN EN 1090-1+A1 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců přejímá evropskou normu EN 1090-
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 13232-3+A1 - Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 3: Požadavky na interakci kolo/kolejnice 
Katalogové číslo:  90640
ČSN EN 13232-3+A1 - Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 3: Požadavky na interakci kolo/kolejnice
ČSN EN 13232-3+A1ČSN EN 13232-3+A1 Tato část evropské normy specifikuje: - charakteristiku parametrů kola a koleje; - principy geometrického uspořádání pro vedení kola; - principy návrhu pr
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 13232-2+A1 - Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 2: Požadavky na geometrické uspořádání 
Katalogové číslo:  90637
ČSN EN 13232-2+A1 - Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 2: Požadavky na geometrické uspořádání
ČSN EN 13232-2+A1ČSN EN 13232-2+A1 Předmětem této části evropské normy jsou: - principy geometrického uspořádání pro vedení kola; - určení základních mezních hodnot rozsahu dodávky; - vysky
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 15287-1+A1 - Komíny - Navrhování, provádění a přejímka komínů - Část 1: Komíny pro otevřené spotřebiče paliv 
Katalogové číslo:  87608
ČSN EN 15287-1+A1 - Komíny - Navrhování, provádění a přejímka komínů - Část 1: Komíny pro otevřené spotřebiče paliv
ČSN EN 15287-1+A1ČSN EN 15287-1+A1 Tato evropská norma popisuje metodu specifikující navrhování, montážní zásady pro systémové komíny, provádění individuelně stavěných komínů a vložkování stávající
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 13674-3+A1 - Železniční aplikace - Kolej - Kolejnice - Část 3: Přídržné kolejnice 
Katalogové číslo:  87465
ČSN EN 13674-3+A1 - Železniční aplikace - Kolej - Kolejnice - Část 3: Přídržné kolejnice
ČSN EN 13674-3+A1ČSN EN 13674-3+A1 Norma odráží nejnovější stav techniky v oblasti výroby kolejnic a definuje technické kvalitativní požadavky s příslušnými tolerancemi a zkoušky, kterými je jejich
Cena:  347,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB
7300 Navrhování staveb, všeobecně7301 Organizace informací o stavbách7302 Geometrická přesnost staveb7303 Stavební fyzika - Teplo7304 Geodetické práce7305 Stavební fyzika (akustika, teplo, denní osvětelní)7306 Ochrana staveb proti vodě7308 Požární bezpečnost staveb7309 Udržitelnost staveb7310 Zakládání staveb, navrhování7311 Zděné konstrukce, navrhování7312 Betonové konstrukce, navrhování7313 Beton a betonové konstrukce, zkoušení7314 Kovové konstrukce, navrhování7315 Kovové konstrukce, navrhování7316 Konstrukce z plastů, navrhování7317 Dřevěné konstrukce, navrhování7318 Zakládání staveb, zkoušení7319 Střechy, navrhování7320 Stavební konstrukce a dílce, navrhování a zkoušení7321 Sanace betonových konstrukcí7322 Kanalizační práce7323 Zděné konstrukce, provádění a zkoušení7324 Betonové konstrukce, provádění7325 Stavební konstrukce, zkoušení povrchu7326 Kovové konstrukce, provádění7328 Dřevěné konstrukce, provádění7329 Ostatní konstrukce, provádění7330 Zemní práce7331 Stavební práce přidružené - truhlářské, tesařské a tapetářské7332 Stavební práce přidružené - kamenické7334 Stavební práce přidružené - obkladačské7336 Stavební práce přidružené - klempířské7337 Stavební práce přidružené - omítání7340 Stavební objekty, všeobecně7341 Funkční díly stavebních objektů7342 Funkční díly stavebních objektů7343 Stavby pro bydlení7344 Prevence kriminality při navrhování staveb7345 Zemědělské stavby7349 Pozemní stavby železniční7351 Stavby pro průmysl7352 Stavby pro školství a kulturu7353 Stavby pro správu a řízení7355 Stavby pro skladování, šatny7357 Ostatní stavby účelové (požární stanice, laboratoře apod.)7359 Stavby pro tělesnou výchovu7360 Stavby pro dopravu apod.7361 Silniční komunikace7362 Stavby mostní7363 Železniční komunikace7364 Ostatní inženýrské stavby (tramvajové, letištní apod.)7365 Stavby pro vodní hospodářství, všeobecně7366 Vodovody7367 Kanalizace7368 Vodní toky a hráze7369 Rybníky, odvodňování, závlahy, meliorace7370 Silniční zařízení7375 Tunely a jiné podzemní stavby7380 Stavební a silniční stroje7381 Stavební lešení a výtahy7385 Automatizační a řidící systémy budov7390 Stavby civilní obrany
74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat