Technické normy

Zboží bylo přidáno do košíku

Sponzorovaný odkaz

Třídy norem ČSN

České technické normy ČSN

Technická norma je podrobný předpis, který stanoví důležité parametry či vlastnosti materiálu, výrobku, součásti nebo pracovního postupu. Technické normy nejsou obecně závazné, jsou to však odborně kvalifikované předpisy, na které se mohou odkazovat smluvní strany při specifikaci předmětu smlouvy nebo státní autorita ve svých obecně závazných předpisech. Umožňují například výměnu výrobků nebo zaměnitelnost součástek a tím zlepšují hospodárnost výroby i bezpečnost výrobků. Stanovením závazných parametrů výrobků přispívají také k ochraně spotřebitele.

Zdroj: www.unmz.cz

 

Technické normy nejsou volně šiřitelné a poskytují se za úplatu. 

 

Normy se podle rozsahu platnosti mohou rozdělovat na:

  • Mezinárodní normy světové (ISO, IEC) nebo evropské (EN), které platí přes hranice jednotlivých států

  • Národní normy, jako např. ČSN, DIN, BSI, NF.. s celostátní platností, které shrnují široký okruh problematik. Tyto normy se postupně uvádějí do souladu (harmonizují) s normami mezinárodními, tím že přebírají a překládají texty mezinárodních norem. Tyto normy se potom zavádějí do národních normalizačních soustav jako např. ČSN EN xxxxx, ČSN EN ISO xxxxxx

  • Oborové normy (ON) - tyto byly v ČR zrušeny k 31.12.1993 a částečně nahrazeny normami podnikovými (PN)

  • Podnikové normy (PN) - tyto normy si vydávají jednotliví výrobci, skupiny výrobců nebo podniky pro vlastní potřebu

České národní normy ČSN jsou označovány, v případě převzatých mezinárodních (ČSN ISO, ČSN IEC..) a evropských (ČSN EN) norem číslem převzaté normy a třídícím znakem, v případě "čistých" ČSN norem pouze třídícím znakem.

 

Třídicí znak

Třídicí znak slouží k přiřazení norem k určité třídě a skupině norem. Skládá se z 6 číslic XX YYZZ.

První dvě číslice XX označují třídu 01 - 99 (např. 01 - Obecná třída, 73 - Navrhování a provádění staveb).

Druhé dvě číslice YY označují skupinu v rámci třídy (např. 2740 - Výtahy, všeobecně).

Poslední dvě číslice ZZ jsou pouze pořadové. 

Seznam tříd norem Vás provede jednotlivými kategoriemi a podkategoriemi.

Pokud nevíte, jakou normu právě potřebujete, její zatřídění do skupiny a podskupiny Vás dovede až ke konkrétní normě.

V našem e-shopu jsou pro snadnější orientaci uvedeny pouze platné normy ČSN.

Pokud požadovanou normu nenajdete jedná se o normu zrušenou, popř. neexistující. Na tel./mailový/faxový dotaz Vám rádi sdělíme datum zrušení nebo náhradní normu.

 

Seřadit podle: 
Počet: 
Třídící znakNázev
ČSN EN ISO 4757 - Spojovací součásti. Křížové drážky pro šrouby (ISO 4757:1983) 
Katalogové číslo:  19290
ČSN EN ISO 4757 - Spojovací součásti. Křížové drážky pro šrouby (ISO 4757:1983)
ČSN EN ISO 4757ČSN EN ISO 4757 Norma specifikuje dva tvary křížových drážek pro šrouby: - křížová drážka H (obchodní název PHILIPS); - křížová drážka Z (obchodní název POZIDRIVE). Norma pře
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 2374 - Letectví a kosmonautika. Skelné lamináty a sendviče. Výroba zkušebních desek 
Katalogové číslo:  19151
ČSN EN 2374 - Letectví a kosmonautika. Skelné lamináty a sendviče. Výroba zkušebních desek
ČSN EN 2374ČSN EN 2374 Tato norma popisuje výrobu laminátových a sendvičových desek ze skelných tkanin a pryskyřičné směsi (dále jen pryskyřice - rozumí se směs pryskyřice nebo směs pryskyřic obs
Cena:  232,- Kč
ČSN IEC 50(731) - Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 731: Přenos optickými vlákny 
Katalogové číslo:  19199
ČSN IEC 50(731) - Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 731: Přenos optickými vlákny
ČSN IEC 50(731)ČSN IEC 50(731) Norma obsahuje IEC 50(731):1991. Normalizuje termíny a definice v češtině i v angličtině. Konečně uvádí další cizojazyčné (ekvivalentní) termíny v pořadí: francouz
Cena:  803,- Kč
ČSN 39 5002-1 - Civilní střelné zbraně a střelivo. Všeobecné termíny a definice 
Katalogové číslo:  19030
ČSN 39 5002-1 - Civilní střelné zbraně a střelivo. Všeobecné termíny a definice
ČSN 39 5002-1ČSN 39 5002-1 Účelem normy je stanovit používané termíny a jejich definice pro potřeby odborníků i uživatelů a přiřadit k nim zavedené cizojazyčné ekvivalenty.
Cena:  655,- Kč
ČSN 46 2200-6 - Brambory. Část 6: Krmné brambory 
Katalogové číslo:  19522
ČSN 46 2200-6 - Brambory. Část 6: Krmné brambory
ČSN 46 2200-6ČSN 46 2200-6 Kapitola 4 této normy je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., od 1.6.1996, závazná v rozsahu půso
Cena:  73,- Kč
ČSN EN 29885 - Skleněné obaly širokohrdlé. Nerovinnost dosedací plochy ústí. Metody zkoušení (ISO 9885:1991) 
Katalogové číslo:  19616
ČSN EN 29885 - Skleněné obaly širokohrdlé. Nerovinnost dosedací plochy ústí. Metody zkoušení (ISO 9885:1991)
ČSN EN 29885ČSN EN 29885 Norma je identická s EN 29885:1994. Tato mezinárodní norma určuje dvě doplňující se metody zkoušení pro stanovení nerovinnost dosedací plochy ústí širokohrdlých skleněný
Cena:  95,- Kč
ČSN ETS 300 019-2-1 - Navrhování zařízení (EE). Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení. Část 2-1: Specifikace zkoušek vlivu prostředí. Skladování 
Katalogové číslo:  19534
ČSN ETS 300 019-2-1 - Navrhování zařízení (EE). Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení. Část 2-1: Specifikace zkoušek vlivu prostředí. Skladování
ČSN ETS 300 019-2-1ČSN ETS 300 019-2-1 Tato evropská telekomunikační norma (ETS) specifikuje stupně přísnosti zkoušek a metody pro ověření požadované odolnosti zařízení podle příslušných tříd pr
Cena:  347,- Kč
ČSN ETS 300 019-2-4 - Navrhování zařízení (EE). Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení. Část 2-4: Specifikace zkoušek vlivu prostředí. Stacionární použití na místech nechráněných proti povětrnostním vlivům 
Katalogové číslo:  19537
ČSN ETS 300 019-2-4 - Navrhování zařízení (EE). Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení. Část 2-4: Specifikace zkoušek vlivu prostředí. Stacionární použití na místech nechráněných proti povětrnostním vlivům
ČSN ETS 300 019-2-4ČSN ETS 300 019-2-4 Tato evropská telekomunikační norma (ETS) specifikuje stupně přísnosti zkoušek a metody pro ověření požadované odolnosti zařízení podle příslušných tříd pr
Cena:  232,- Kč
ČSN 93 6210-2 - Zdrhovadla. Část 2: Technické požadavky 
Katalogové číslo:  19294
ČSN 93 6210-2 - Zdrhovadla. Část 2: Technické požadavky
ČSN 93 6210-2ČSN 93 6210-2 Tato část normy stanoví požadavky na provedení všech typů zdrhovadel a zdrhovadlových pásů.
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 2032-2 - Letectví a kosmonautika. Kovové materiály. Část 2: Kódování stavů při dodání 
Katalogové číslo:  19577
ČSN EN 2032-2 - Letectví a kosmonautika. Kovové materiály. Část 2: Kódování stavů při dodání
ČSN EN 2032-2ČSN EN 2032-2 Tato norma stanoví kódová písmena určená pro definovaní stavů při dodávání hutních výrobků pro použití v letectví a kosmonautice.
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 60870-5-3 - Systémy a zařízení pro dálkové ovládání. Část 5: Přenosové protokoly. Oddíl 3: Obecná struktura aplikačních dat 
Katalogové číslo:  19510
ČSN EN 60870-5-3 - Systémy a zařízení pro dálkové ovládání. Část 5: Přenosové protokoly. Oddíl 3: Obecná struktura aplikačních dat
ČSN EN 60870-5-3ČSN EN 60870-5-3 Norma je identická s EN 60870-5-3:1992. Tento oddíl souboru IEC 870-5 se týká zařízení a systémů se sériovým přenosem bitově kódovaných dat pro sledování a řízen
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60835-3-5 - Metody měření zařízení používaných v digitálních mikrovlnných přenosových systémech. Část 3: Měření pozemských stanic družicové služby. Oddíl 5: Konvertory nahoru a dolů 
Katalogové číslo:  19750
ČSN EN 60835-3-5 - Metody měření zařízení používaných v digitálních mikrovlnných přenosových systémech. Část 3: Měření pozemských stanic družicové služby. Oddíl 5: Konvertory nahoru a dolů
ČSN EN 60835-3-5ČSN EN 60835-3-5 Tento oddíl norem IEC 835-3 popisuje metody měření elektrických charakteristik konvertorů (kmitočtových měničů) nahoru a konvertorů dolů, používaných ve vysílačí
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 20-2 - Ochranné prostředky na dřevo. Zjišťování preventivního účinku proti Lyctus brunneus (Stephens). Část 2: Aplikace impregnací (Laboratorní metoda) 
Katalogové číslo:  19565
ČSN EN 20-2 - Ochranné prostředky na dřevo. Zjišťování preventivního účinku proti Lyctus brunneus (Stephens). Část 2: Aplikace impregnací (Laboratorní metoda)
ČSN EN 20-2ČSN EN 20-2 Norma je identická s EN 20-02:1993. Stanovuje metodu na zjištění preventivního účinku nebo hranice účinnosti ochranného prostředku na dřevo proti napadnutí hmyzem Lyctus b
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 9264 - Dřevozpracující zařízení. Úzkopásové brusky s posuvným stolem nebo rámem. Terminologie 
Katalogové číslo:  19470
ČSN ISO 9264 - Dřevozpracující zařízení. Úzkopásové brusky s posuvným stolem nebo rámem. Terminologie
ČSN ISO 9264ČSN ISO 9264 Norma je identická s ISO 9264:1988. Uvádí terminologii příslušných částí úzkopásových brusek s posuvným stolem nebo rámem, aby pomohla výrobcům a uživatelům v identifika
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 9414 - Dřevozpracující zařízení. Clonové nanášečky. Terminologie 
Katalogové číslo:  19475
ČSN ISO 9414 - Dřevozpracující zařízení. Clonové nanášečky. Terminologie
ČSN ISO 9414ČSN ISO 9414 Norma je identická s ISO 9414:1989. Uvádí terminologii příslušných částí clonových nanášeček, aby pomohla výrobcům a uživatelům v identifikaci těchto částí. Poznámka: Kr
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 9558 - Dřevozpracující zařízení. Krájecí stroje na dýhy. Terminologie 
Katalogové číslo:  19360
ČSN ISO 9558 - Dřevozpracující zařízení. Krájecí stroje na dýhy. Terminologie
ČSN ISO 9558ČSN ISO 9558 Norma je identická s ISO 9558:1989. Uvádí terminologii příslušných částí krájecích strojů na dýhy, aby pomohla výrobcům a uživatelům v identifikaci těchto částí. Poznámk
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 9617 - Dřevozpracující zařízení. Stabilní zdvihací stoly a plošiny. Terminologie 
Katalogové číslo:  19364
ČSN ISO 9617 - Dřevozpracující zařízení. Stabilní zdvihací stoly a plošiny. Terminologie
ČSN ISO 9617ČSN ISO 9617 Norma je identická s ISO 9617:1989. Uvádí terminologii příslušných částí stabilních zdvihacích stolů a plošin, aby výrobcům a uživatelům v identifikaci těchto částí. Poz
Cena:  95,- Kč
ČSN 69 0015 - Nádoby stabilní kategorie 5. Technická pravidla 
Katalogové číslo:  19695
ČSN 69 0015 - Nádoby stabilní kategorie 5. Technická pravidla
ČSN 69 0015ČSN 69 0015 Norma stanoví základní požadavky na volbu materiálu, výpočet pevnosti, konstrukci, výstroj, výrobu, zkoušení, přejímání a dokumentaci a platí pro stabilní svařované nádoby
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 903 - Jakost vod. Stanovení aniontových tenzidů methylenovou modří (MBAS) (ISO 7875-1:1984, modifikovaná) 
Katalogové číslo:  19688
ČSN EN 903 - Jakost vod. Stanovení aniontových tenzidů methylenovou modří (MBAS) (ISO 7875-1:1984, modifikovaná)
ČSN EN 903ČSN EN 903 Norma je identická s EN 27888:1993. Metoda je použitelná pro analýzu pitné, povrchové i odpadní vody. Používá se také pro stanovení primární biologické rozložitelnosti tenzi
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 464 - Ochranné oděvy. Ochrana proti kapalným a plynným chemikáliím, včetně kapalných aerosolů a pevných částic. Zkušební metoda. Stanovení těsnosti plynotěsných oděvů (Zkouška vnitřním přetlakem) 
Katalogové číslo:  19686
ČSN EN 464 - Ochranné oděvy. Ochrana proti kapalným a plynným chemikáliím, včetně kapalných aerosolů a pevných částic. Zkušební metoda. Stanovení těsnosti plynotěsných oděvů (Zkouška vnitřním přetlakem)
ČSN EN 464ČSN EN 464 Norma je identická s EN 464:1994. Specifikuje zkušební metodu stanovení odolnosti plynotěsného obleku vůči pronikání plynů, například velkými otvory, připevněními, švy, přek
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 12777-1 - Metody zkoušení paletových spojů. Část 1: Stanovení odolnosti paletových hřebíků a spon proti ohybu 
Katalogové číslo:  19896
ČSN ISO 12777-1 - Metody zkoušení paletových spojů. Část 1: Stanovení odolnosti paletových hřebíků a spon proti ohybu
ČSN ISO 12777-1ČSN ISO 12777-1 Norma obsahuje ISO 12777-1:1993. Norma je identická s EN ISO 12777-1:1996. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy ISO 12777-1:1993 byl schválen CEN jako evro
Cena:  171,- Kč
ČSN 65 0205 - Hořlavé zkapalněné uhlovodíkové plyny. Výrobny a sklady 
Katalogové číslo:  19682
ČSN 65 0205 - Hořlavé zkapalněné uhlovodíkové plyny. Výrobny a sklady
ČSN 65 0205ČSN 65 0205 Tato norma stanoví zásady pro projektování a bezpečné provozování nových výroben, v nichž se vyrábějí a chemicky zpracovávají hořlavé zkapalněné uhlovodíkové plyny a někter
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 2575 - Letectví a kosmonautika. Snímkování dokumentů. Mikrofilm 16 mm 
Katalogové číslo:  19994
ČSN EN 2575 - Letectví a kosmonautika. Snímkování dokumentů. Mikrofilm 16 mm
ČSN EN 2575
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO/IEC 11321 - Informační technika. Zásobník 3,81 mm široké magnetické pásky určený pro výměnu informací. Šikmý záznam. Formát DATA/DAT 
Katalogové číslo:  19667
ČSN ISO/IEC 11321 - Informační technika. Zásobník 3,81 mm široké magnetické pásky určený pro výměnu informací. Šikmý záznam. Formát DATA/DAT
ČSN ISO/IEC 11321ČSN ISO/IEC 11321 Norma obsahuje ISO/IEC 11321:1992. Definuje fyzikální a magnetické vlastnosti takovýchto zásobníků tak, aby byla umožněna jejich výměna. Stanovuje také jakost
Cena:  1 155,- Kč
ČSN EN ISO 1741 - Dextróza. Stanovení ztráty hmotnosti sušením. Metoda vakuové sušárny (ISO 1741:1980) 
Katalogové číslo:  20014
ČSN EN ISO 1741 - Dextróza. Stanovení ztráty hmotnosti sušením. Metoda vakuové sušárny (ISO 1741:1980)
ČSN EN ISO 1741ČSN EN ISO 1741 Tato norma specifikuje stanovení ztráty hmotnosti dextrózy metodou sušení ve vakuové sušárně. Postup se používá pro bezvodou dextrózu a monohydrát dextrózy.
Cena:  95,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat