Sponzorovaný odkaz

Třídy norem ČSN - strana 1298

České technické normy ČSN

Technická norma je podrobný předpis, který stanoví důležité parametry či vlastnosti materiálu, výrobku, součásti nebo pracovního postupu. Technické normy nejsou obecně závazné, jsou to však odborně kvalifikované předpisy, na které se mohou odkazovat smluvní strany při specifikaci předmětu smlouvy nebo státní autorita ve svých obecně závazných předpisech. Umožňují například výměnu výrobků nebo zaměnitelnost součástek a tím zlepšují hospodárnost výroby i bezpečnost výrobků. Stanovením závazných parametrů výrobků přispívají také k ochraně spotřebitele.

Zdroj: www.unmz.cz

 

Technické normy nejsou volně šiřitelné a poskytují se za úplatu. 

 

Normy se podle rozsahu platnosti mohou rozdělovat na:

  • Mezinárodní normy světové (ISO, IEC) nebo evropské (EN), které platí přes hranice jednotlivých států

  • Národní normy, jako např. ČSN, DIN, BSI, NF.. s celostátní platností, které shrnují široký okruh problematik. Tyto normy se postupně uvádějí do souladu (harmonizují) s normami mezinárodními, tím že přebírají a překládají texty mezinárodních norem. Tyto normy se potom zavádějí do národních normalizačních soustav jako např. ČSN EN xxxxx, ČSN EN ISO xxxxxx

  • Oborové normy (ON) - tyto byly v ČR zrušeny k 31.12.1993 a částečně nahrazeny normami podnikovými (PN)

  • Podnikové normy (PN) - tyto normy si vydávají jednotliví výrobci, skupiny výrobců nebo podniky pro vlastní potřebu

České národní normy ČSN jsou označovány, v případě převzatých mezinárodních (ČSN ISO, ČSN IEC..) a evropských (ČSN EN) norem číslem převzaté normy a třídícím znakem, v případě "čistých" ČSN norem pouze třídícím znakem.

 

Třídicí znak

Třídicí znak slouží k přiřazení norem k určité třídě a skupině norem. Skládá se z 6 číslic XX YYZZ.

První dvě číslice XX označují třídu 01 - 99 (např. 01 - Obecná třída, 73 - Navrhování a provádění staveb).

Druhé dvě číslice YY označují skupinu v rámci třídy (např. 2740 - Výtahy, všeobecně).

Poslední dvě číslice ZZ jsou pouze pořadové. 

Seznam tříd norem Vás provede jednotlivými kategoriemi a podkategoriemi.

Pokud nevíte, jakou normu právě potřebujete, její zatřídění do skupiny a podskupiny Vás dovede až ke konkrétní normě.

V našem e-shopu jsou pro snadnější orientaci uvedeny pouze platné normy ČSN.

Pokud požadovanou normu nenajdete jedná se o normu zrušenou, popř. neexistující. Na tel./mailový/faxový dotaz Vám rádi sdělíme datum zrušení nebo náhradní normu.

 

Seřadit podle: 
Počet: 
Třídící znakNázev
ČSN CLC/TS 61400-26-2 - Větrné elektrárny - Část 26-2: Dostupnost výroby z větrných turbín 
Katalogové číslo:  504516
ČSN CLC/TS 61400-26-2 - Větrné elektrárny - Část 26-2: Dostupnost výroby z větrných turbín
ČSN CLC/TS 61400-26-2ČSN CLC/TS 61400-26-2 This part of IEC 61400 provides a framework from which production-based performance indicators of a WTGS (wind turbine generator system) can be derived.
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 50134-2 ed. 2 - Poplachové systémy - Systémy přivolání pomoci - Část 2: Aktivační zařízení 
Katalogové číslo:  505097
ČSN EN 50134-2 ed. 2 - Poplachové systémy - Systémy přivolání pomoci - Část 2: Aktivační zařízení
ČSN EN 50134-2 ed. 2ČSN EN 50134-2 ed. 2 Tato norma stanoví požadavky na manuálně a automaticky aktivovaná aktivační zařízení přenášející aktivační signál, stanoví požadavky a zkoušky pro aktivač
Cena:  358,- Kč
ČSN EN IEC 60238 ed. 5 - Objímky s Edisonovým závitem pro světelné zdroje 
Katalogové číslo:  505110
ČSN EN IEC 60238 ed. 5 - Objímky s Edisonovým závitem pro světelné zdroje
ČSN EN IEC 60238 ed. 5ČSN EN IEC 60238 ed. 5 Norma se používá pro objímky s Edisonovým závitem E14, E27 a E40, které jsou určeny pouze pro připojení světelných zdrojů a svítidlových adaptérů na nap
Cena:  803,- Kč
ČSN EN 62841-3-14 - Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 3-14: Zvláštní požadavky na přenosné čističe odpadů 
Katalogové číslo:  505072
ČSN EN 62841-3-14 - Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 3-14: Zvláštní požadavky na přenosné čističe odpadů
ČSN EN 62841-3-14ČSN EN 62841-3-14 Tato norma platí pro přenosné čističe odpadů (čističe potrubí). Tato norma neplatí pro ruční čističe odpadů, vysokotlaké čističe určené k čištění odpadů ani pro
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 50385 ed. 2 - Norma výrobku k prokazování shody zařízení základnových stanic s mezemi vystavení vysokofrekvenčním elektromagnetickým polím (110 MHz až 100 GHz) při jejich uvádění na trh 
Katalogové číslo:  505252
ČSN EN 50385 ed. 2 - Norma výrobku k prokazování shody zařízení základnových stanic s mezemi vystavení vysokofrekvenčním elektromagnetickým polím (110 MHz až 100 GHz) při jejich uvádění na trh
ČSN EN 50385 ed. 2ČSN EN 50385 ed. 2 Tato norma výrobku platí pro vystavení člověka vysokofrekvenčním elektromagnetickým polím vyzařovaným ze zařízení základnových stanic v kmitočtovém rozsahu od 1
Cena:  171,- Kč
ČSN CLC/TS 50625-3-3 - Požadavky na sběr, logistiku a zpracování OEEZ - Část 3-3: Specifikace k odstraňování znečištění - OEEZ obsahující obrazovky (CRT) a ploché displeje 
Katalogové číslo:  505094
ČSN CLC/TS 50625-3-3 - Požadavky na sběr, logistiku a zpracování OEEZ - Část 3-3: Specifikace k odstraňování znečištění - OEEZ obsahující obrazovky (CRT) a ploché displeje
ČSN CLC/TS 50625-3-3ČSN CLC/TS 50625-3-3 Tato evropská technická specifikace se má používat společně s EN 50625-1 Sběr, logistika a požadavky na zpracování OEEZ - Část 1: Obecné požadavky na zpraco
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 5754 - Spékané kovové materiály s výjimkou tvrdokovů - Zkušební těleso bez vrubu pro zkoušku rázem v ohybu 
Katalogové číslo:  505205
ČSN EN ISO 5754 - Spékané kovové materiály s výjimkou tvrdokovů - Zkušební těleso bez vrubu pro zkoušku rázem v ohybu
ČSN EN ISO 5754ČSN EN ISO 5754 Tento dokument specifikuje rozměry zkušebního tělesa bez vrubu pro zkoušku rázem v ohybu spékaných kovových materiálů. Zkušební těleso lze získat přímo lisováním a sp
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 19901-2 - Naftový a plynárenský průmysl - Zvláštní požadavky na příbřežní konstrukce - Část 2: Seismické konstrukční postupy a kritéria 
Katalogové číslo:  504523
ČSN EN ISO 19901-2 - Naftový a plynárenský průmysl - Zvláštní požadavky na příbřežní konstrukce - Část 2: Seismické konstrukční postupy a kritéria
ČSN EN ISO 19901-2ČSN EN ISO 19901-2 This document contains requirements for defining the seismic design procedures and criteria for offshore structures; guidance on the requirements is included in
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 16939 - Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Detekce tylosinu, spiramycinu a virginiamycinu - Chromatografie na tenké vrstvě a bioautografie 
Katalogové číslo:  505044
ČSN EN 16939 - Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Detekce tylosinu, spiramycinu a virginiamycinu - Chromatografie na tenké vrstvě a bioautografie
ČSN EN 16939ČSN EN 16939 Tato metoda umožňuje detekci a identifikaci spiramycinu, tylosinu a virginiamycinu v krmivech (v krmných surovinách převážně rostlinného původu a krmných směsích), s výjimk
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 6887-2 - Mikrobiologie potravinového řetězce - Příprava analytických vzorků, výchozí suspenze a desetinásobných ředění pro mikrobiologické zkoušení - Část 2: Specifická pravidla pro vzorky masa a masných výrobků 
Katalogové číslo:  505230
ČSN EN ISO 6887-2 - Mikrobiologie potravinového řetězce - Příprava analytických vzorků, výchozí suspenze a desetinásobných ředění pro mikrobiologické zkoušení - Část 2: Specifická pravidla pro vzorky masa a masných výrobků
ČSN EN ISO 6887-2ČSN EN ISO 6887-2 Tento dokument specifikuje pravidla pro přípravu vzorků čerstvého, syrového a zpracovaného masa, drůbeže, zvěřiny a výrobků z nich a jejich suspenze pro mikrobiol
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 10210 - Plasty - Metody přípravy vzorků pro zkoušení biodegradace plastů 
Katalogové číslo:  504533
ČSN EN ISO 10210 - Plasty - Metody přípravy vzorků pro zkoušení biodegradace plastů
ČSN EN ISO 10210ČSN EN ISO 10210 This International Standard describes methods for the preparation of test samples used in the determination of the ultimate aerobic and anaerobic biodegradability
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 11295 - Návod na klasifikaci a navrhování plastových potrubních systémů používaných pro renovaci a výměnu 
Katalogové číslo:  504538
ČSN EN ISO 11295 - Návod na klasifikaci a navrhování plastových potrubních systémů používaných pro renovaci a výměnu
ČSN EN ISO 11295ČSN EN ISO 11295 This document defines and describes families of techniques for the renovation and trenchless replacement (on or off the line of an existing pipeline) of non-press
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 301 - Fenolická a aminová lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Klasifikace a technické požadavky 
Katalogové číslo:  504544
ČSN EN 301 - Fenolická a aminová lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Klasifikace a technické požadavky
ČSN EN 301ČSN EN 301 This European Standard establishes a classification for phenolic and aminoplastic polycondensation adhesives according to their suitability for use for load-bearing timber stru
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 15969-1 - Nádoby pro přepravu nebezpečného zboží - Digitální rozhraní pro přenos údajů mezi cisternou a stacionárními zařízeními - Část 1: Údaje protokolu - Kontrola, měření a výsledky 
Katalogové číslo:  504545
ČSN EN 15969-1 - Nádoby pro přepravu nebezpečného zboží - Digitální rozhraní pro přenos údajů mezi cisternou a stacionárními zařízeními - Část 1: Údaje protokolu - Kontrola, měření a výsledky
ČSN EN 15969-1ČSN EN 15969-1 This European Standard specifies data protocols and data format for the interfaces between electronic equipment (TVE), on-board computer (OBC) of the tank vehicle and s
Cena:  1 155,- Kč
ČSN EN 1090-5 - Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 5: Technické požadavky na hliníkové za studena tvarované konstrukční prvky a za studena tvarované konstrukce pro použití ve střechách, stropech, podlahách a stěnách 
Katalogové číslo:  504547
ČSN EN 1090-5 - Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 5: Technické požadavky na hliníkové za studena tvarované konstrukční prvky a za studena tvarované konstrukce pro použití ve střechách, stropech, podlahách a stěnách
ČSN EN 1090-5ČSN EN 1090-5 This European Standard specifies requirements for the execution i.e. the manufacture and the installation of cold-formed structural aluminium components made from profi
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 12675 - Řadiče světelných signalizačních zařízení - Funkčně bezpečnostní požadavky 
Katalogové číslo:  505091
ČSN EN 12675 - Řadiče světelných signalizačních zařízení - Funkčně bezpečnostní požadavky
ČSN EN 12675ČSN EN 12675 Tato evropská norma stanovuje požadavky na funkční bezpečnost řadičů světelných signalizačních zařízení. Norma se vztahuje na světelná signalizační zařízení instalovaná t
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 13843 - Kvalita vod - Požadavky na určení výkonnostních charakteristik kvantitativních mikrobiologických metod 
Katalogové číslo:  505269
ČSN EN ISO 13843 - Kvalita vod - Požadavky na určení výkonnostních charakteristik kvantitativních mikrobiologických metod
ČSN EN ISO 13843ČSN EN ISO 13843 Tento dokument se zabývá charakterizací mikrobiologických metod. V souvislosti s tímto dokumentem znamená charakterizace studium parametrů, které je možné změřit, a
Cena:  605,- Kč
ČSN EN ISO 9696 - Kvalita vod - Měření celkové objemové aktivity alfa - Metoda tlusté vrstvy 
Katalogové číslo:  504550
ČSN EN ISO 9696 - Kvalita vod - Měření celkové objemové aktivity alfa - Metoda tlusté vrstvy
ČSN EN ISO 9696ČSN EN ISO 9696 This document specifies a method for the determination of gross alpha activity in non-saline waters for alpha-emitting radionuclides which are not volatile up to 350
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 27065 - Ochranné oděvy - Požadavky na provedení ochranných oděvů pro pracovníky aplikující pesticidy a pro pracovníky vstupující do prostoru ošetřeného pesticidy 
Katalogové číslo:  504560
ČSN EN ISO 27065 - Ochranné oděvy - Požadavky na provedení ochranných oděvů pro pracovníky aplikující pesticidy a pro pracovníky vstupující do prostoru ošetřeného pesticidy
ČSN EN ISO 27065ČSN EN ISO 27065 This document establishes minimum performance, classification, and marking requirements for protective clothing worn by operators handling pesticide products as wel
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 13284-1 - Stacionární zdroje emisí - Stanovení nízkých hmotnostních koncentrací prachu - Část 1: Manuální gravimetrická metoda 
Katalogové číslo:  504554
ČSN EN 13284-1 - Stacionární zdroje emisí - Stanovení nízkých hmotnostních koncentrací prachu - Část 1: Manuální gravimetrická metoda
ČSN EN 13284-1ČSN EN 13284-1 This European Standard specifies the standard reference method (SRM) for the measurement of low dust concentration in ducted gaseous streams in the concentrations below
Cena:  605,- Kč
ČSN EN ISO 7886-1 - Sterilní podkožní injekční stříkačky pro jedno použití - Část 1: Stříkačky pro manuální použití 
Katalogové číslo:  505238
ČSN EN ISO 7886-1 - Sterilní podkožní injekční stříkačky pro jedno použití - Část 1: Stříkačky pro manuální použití
ČSN EN ISO 7886-1ČSN EN ISO 7886-1 Tento dokument stanoví požadavky a metody zkoušení pro ověření provedení prázdných sterilních podkožních injekčních stříkaček pro jedno použití, s jehlou nebo bez
Cena:  358,- Kč
ČSN ETSI EN 300 175-3 V2.7.1 - Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 3: Vrstva řízení přístupu k médiím (MAC) 
Katalogové číslo:  504564
ČSN ETSI EN 300 175-3 V2.7.1 - Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 3: Vrstva řízení přístupu k médiím (MAC)
ČSN ETSI EN 300 175-3 V2.7.1ČSN ETSI EN 300 175-3 V2.7.1 The present document is one of the parts of the specification of the Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) Common Interface
Cena:  2 530,- Kč
ČSN ETSI EN 300 338-1 V1.4.2 - Technické vlastnosti a metody měření zařízení pro generování, vysílání a příjem digitálního selektivního volání (DSC) v námořní pohyblivé službě na středních, krátkých a/nebo velmi krátkých vlnách - Část 1: Společné požadavky 
Katalogové číslo:  504374
ČSN ETSI EN 300 338-1 V1.4.2 - Technické vlastnosti a metody měření zařízení pro generování, vysílání a příjem digitálního selektivního volání (DSC) v námořní pohyblivé službě na středních, krátkých a/nebo velmi krátkých vlnách - Část 1: Společné požadavky
ČSN ETSI EN 300 338-1 V1.4.2ČSN ETSI EN 300 338-1 V1.4.2 The present document states the minimum requirements for equipment to be used for generation, transmission and reception of Digital Select
Cena:  446,- Kč
ČSN ETSI EN 301 925 V1.5.1 - Radiotelefonní vysílače a přijímače pro námořní pohyblivou službu provozované v pásmech VHF - Technické vlastnosti a metody měření 
Katalogové číslo:  504375
ČSN ETSI EN 301 925 V1.5.1 - Radiotelefonní vysílače a přijímače pro námořní pohyblivou službu provozované v pásmech VHF - Technické vlastnosti a metody měření
ČSN ETSI EN 301 925 V1.5.1ČSN ETSI EN 301 925 V1.5.1 The present document specifies the minimum requirements for shipborne radio transmitters and receivers for fixed installations operating in the
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 13329+A1 - Laminátové podlahové krytiny - Prvky s povrchovou vrstvou na bázi reaktoplastických aminových pryskyřic - Specifikace, požadavky a metody zkoušení 
Katalogové číslo:  505096
ČSN EN 13329+A1 - Laminátové podlahové krytiny - Prvky s povrchovou vrstvou na bázi reaktoplastických aminových pryskyřic - Specifikace, požadavky a metody zkoušení
ČSN EN 13329+A1ČSN EN 13329+A1 Tato evropská norma specifikuje vlastnosti, požadavky a zkušební metody pro laminátové podlahové krytiny s povrchovou vrstvou na bázi reaktoplastických aminových prys
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 20957-8 - Stacionární tréninková zařízení - Část 8: Šlapadla, simulátory schodů a stoupadla - Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody 
Katalogové číslo:  504570
ČSN EN ISO 20957-8 - Stacionární tréninková zařízení - Část 8: Šlapadla, simulátory schodů a stoupadla - Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody
ČSN EN ISO 20957-8ČSN EN ISO 20957-8 This document specifies safety requirements for stepper, stairclimber and climber machines (hereafter called training equipment) performed from either a standin
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 11616 - Zdravotnická informatika - Identifikace léčivých přípravků - Datové prvky a jejich struktura pro jednoznačnou identifikace a výměnu informací o regulovaných farmaceutických přípravcích 
Katalogové číslo:  504772
ČSN EN ISO 11616 - Zdravotnická informatika - Identifikace léčivých přípravků - Datové prvky a jejich struktura pro jednoznačnou identifikace a výměnu informací o regulovaných farmaceutických přípravcích
ČSN EN ISO 11616ČSN EN ISO 11616 ISO 11616:2017 is intended to provide specific levels of information relevant to the identification of a Medicinal Product or group of Medicinal Products. It define
Cena:  446,- Kč
TNI ISO/TR 17427-9 - Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Část 9: Aspekty prokazování shody a vymáhání 
Katalogové číslo:  505082
TNI ISO/TR 17427-9 - Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Část 9: Aspekty prokazování shody a vymáhání
TNI ISO/TR 17427-9TNI ISO/TR 17427-9 Tato technická zpráva se zabývá identifikací klíčových aspektů prokazování shody a vymáhání, které se mohou vyskytnout při poskytování služby C-ITS. Navrhuje zp
Cena:  347,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat