Sponzorovaný odkaz

Třídy norem ČSN - strana 1299

České technické normy ČSN

Technická norma je podrobný předpis, který stanoví důležité parametry či vlastnosti materiálu, výrobku, součásti nebo pracovního postupu. Technické normy nejsou obecně závazné, jsou to však odborně kvalifikované předpisy, na které se mohou odkazovat smluvní strany při specifikaci předmětu smlouvy nebo státní autorita ve svých obecně závazných předpisech. Umožňují například výměnu výrobků nebo zaměnitelnost součástek a tím zlepšují hospodárnost výroby i bezpečnost výrobků. Stanovením závazných parametrů výrobků přispívají také k ochraně spotřebitele.

Zdroj: www.unmz.cz

 

Technické normy nejsou volně šiřitelné a poskytují se za úplatu. 

 

Normy se podle rozsahu platnosti mohou rozdělovat na:

  • Mezinárodní normy světové (ISO, IEC) nebo evropské (EN), které platí přes hranice jednotlivých států

  • Národní normy, jako např. ČSN, DIN, BSI, NF.. s celostátní platností, které shrnují široký okruh problematik. Tyto normy se postupně uvádějí do souladu (harmonizují) s normami mezinárodními, tím že přebírají a překládají texty mezinárodních norem. Tyto normy se potom zavádějí do národních normalizačních soustav jako např. ČSN EN xxxxx, ČSN EN ISO xxxxxx

  • Oborové normy (ON) - tyto byly v ČR zrušeny k 31.12.1993 a částečně nahrazeny normami podnikovými (PN)

  • Podnikové normy (PN) - tyto normy si vydávají jednotliví výrobci, skupiny výrobců nebo podniky pro vlastní potřebu

České národní normy ČSN jsou označovány, v případě převzatých mezinárodních (ČSN ISO, ČSN IEC..) a evropských (ČSN EN) norem číslem převzaté normy a třídícím znakem, v případě "čistých" ČSN norem pouze třídícím znakem.

 

Třídicí znak

Třídicí znak slouží k přiřazení norem k určité třídě a skupině norem. Skládá se z 6 číslic XX YYZZ.

První dvě číslice XX označují třídu 01 - 99 (např. 01 - Obecná třída, 73 - Navrhování a provádění staveb).

Druhé dvě číslice YY označují skupinu v rámci třídy (např. 2740 - Výtahy, všeobecně).

Poslední dvě číslice ZZ jsou pouze pořadové. 

Seznam tříd norem Vás provede jednotlivými kategoriemi a podkategoriemi.

Pokud nevíte, jakou normu právě potřebujete, její zatřídění do skupiny a podskupiny Vás dovede až ke konkrétní normě.

V našem e-shopu jsou pro snadnější orientaci uvedeny pouze platné normy ČSN.

Pokud požadovanou normu nenajdete jedná se o normu zrušenou, popř. neexistující. Na tel./mailový/faxový dotaz Vám rádi sdělíme datum zrušení nebo náhradní normu.

 

Seřadit podle: 
Počet: 
Třídící znakNázev
ČSN ISO 16063-33 - Metody kalibrace snímačů vibrací a rázů - Část 33: Testování citlivosti na magnetické pole 
Katalogové číslo:  506709
ČSN ISO 16063-33 - Metody kalibrace snímačů vibrací a rázů - Část 33: Testování citlivosti na magnetické pole
ČSN ISO 16063-33ČSN ISO 16063-33 Tento dokument specifikuje metodu, postupy a technické požadavky na přístroj, který se používá k testování citlivosti snímačů vibrací a rázů na magnetické pole. Pla
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 16063-13 - Metody kalibrace snímačů vibrací a rázů - Část 13: Primární kalibrace rázy pomocí laserové interferometrie 
Katalogové číslo:  506713
ČSN ISO 16063-13 - Metody kalibrace snímačů vibrací a rázů - Část 13: Primární kalibrace rázy pomocí laserové interferometrie
ČSN ISO 16063-13ČSN ISO 16063-13 Tato část ISO 16063 stanovuje měřicí přístroje a postup, který se má použít při primární kalibraci přímočarých akcelerometrů rázy s využitím laserové interferometri
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 10628-2 - Schémata pro chemický a petrochemický průmysl - Část 2: Grafické značky 
Katalogové číslo:  506428
ČSN EN ISO 10628-2 - Schémata pro chemický a petrochemický průmysl - Část 2: Grafické značky
ČSN EN ISO 10628-2ČSN EN ISO 10628-2 Technická norma ČSN EN ISO 10628-2 navazuje na normu ČSN EN ISO 10628-1, která stanoví požadavky na schémata pro chemický a petrochemický průmysl. Norma ČSN EN
Cena:  545,- Kč
ČSN ISO 18388 - Technická dokumentace produktu (TPD) - Zápichy - Tvary a kótování 
Katalogové číslo:  506432
ČSN ISO 18388 - Technická dokumentace produktu (TPD) - Zápichy - Tvary a kótování
ČSN ISO 18388ČSN ISO 18388 Technická norma ČSN ISO 18388 stanovuje řadu zápichů pro hřídele a díry, které jsou určeny pro všeobecné použití ve strojním inženýrství. Norma má rovněž zabránit zbytečn
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 14511-1 - Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru a procesní chladiče, s elektricky poháněnými kompresory - Část 1: Termíny a definice 
Katalogové číslo:  506304
ČSN EN 14511-1 - Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru a procesní chladiče, s elektricky poháněnými kompresory - Část 1: Termíny a definice
ČSN EN 14511-1ČSN EN 14511-1 Tato evropská norma specifikuje termíny a definice pro hodnocení a výkonnost klimatizátorů vzduchu, jednotek pro chlazení kapalin a tepelných čerpadel s elektricky po
Cena:  232,- Kč
ČSN EN IEC 62714-1 ed. 2 - Technika výměnného formátu dat v technice řízení průmyslových procesů - Jazyk se značkami pro automatizaci - Část 1: Architektura a obecné požadavky 
Katalogové číslo:  505920
ČSN EN IEC 62714-1 ed. 2 - Technika výměnného formátu dat v technice řízení průmyslových procesů - Jazyk se značkami pro automatizaci - Část 1: Architektura a obecné požadavky
ČSN EN IEC 62714-1 ed. 2ČSN EN IEC 62714-1 ed. 2 This part of IEC 62714 specifies general requirements and the architecture of automation markup language (AML) for the modelling of engineering info
Cena:  803,- Kč
ČSN EN 16989 - Železniční aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Zkouška protipožárních vlastností úplného sedadla 
Katalogové číslo:  505923
ČSN EN 16989 - Železniční aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Zkouška protipožárních vlastností úplného sedadla
ČSN EN 16989ČSN EN 16989 This document sets out a test protocol to determine the burning behaviour of a rail vehicle seat design using a set of complete seats prepared and tested according to the
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 9300-115 - Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 115: Explicitní struktura sestav CAD 
Katalogové číslo:  505929
ČSN EN 9300-115 - Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 115: Explicitní struktura sestav CAD
ČSN EN 9300-115ČSN EN 9300-115 EN 9300-115 describes the requirements, and particularly the information required, for the long term archiving and retrieval of a mechanical CAD explicit assembly s
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 50059 ed. 2 - Elektrostatické ruční stříkací zařízení - Bezpečnostní požadavky - Elektrostatické ruční stříkací zařízení pro nanášení nehořlavých nátěrových hmot 
Katalogové číslo:  506495
ČSN EN 50059 ed. 2 - Elektrostatické ruční stříkací zařízení - Bezpečnostní požadavky - Elektrostatické ruční stříkací zařízení pro nanášení nehořlavých nátěrových hmot
ČSN EN 50059 ed. 2ČSN EN 50059 ed. 2 1.1 - Tato evropská norma stanoví požadavky pro ruční nebo rukou ovládané elektrostatické stříkací zařízení pro nehořlavé kapalné nátěrové hmoty, které: - ne
Cena:  358,- Kč
ČSN EN IEC 62282-5-100 - Technologie palivových článků - Část 5-100: Přemístitelné napájecí systémy na palivové články - Bezpečnost 
Katalogové číslo:  506506
ČSN EN IEC 62282-5-100 - Technologie palivových článků - Část 5-100: Přemístitelné napájecí systémy na palivové články - Bezpečnost
ČSN EN IEC 62282-5-100ČSN EN IEC 62282-5-100 Tato část IEC 62282 stanoví požadavky pro konstrukci, označování a zkoušky pro přemístitelné systémy na palivové články. Tyto systémy s palivovými člá
Cena:  655,- Kč
ČSN EN IEC 63093-11 - Feritová jádra - Návod pro rozměry a meze povrchových vad - Část 11: EC-jádra pro napájecí zdroje 
Katalogové číslo:  505935
ČSN EN IEC 63093-11 - Feritová jádra - Návod pro rozměry a meze povrchových vad - Část 11: EC-jádra pro napájecí zdroje
ČSN EN IEC 63093-11ČSN EN IEC 60404-8-11 This part of IEC 60404 defines the grades of Fe-based amorphous strip delivered in the semi-processed state, i.e. without final heat treatment, of nominal
Cena:  347,- Kč
ČSN EN IEC 62386-221 - Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 221: Zvláštní požadavky pro ovládací zařízení - Řízení spotřeby elektrické energie (zařízení typ 20) 
Katalogové číslo:  506502
ČSN EN IEC 62386-221 - Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 221: Zvláštní požadavky pro ovládací zařízení - Řízení spotřeby elektrické energie (zařízení typ 20)
ČSN EN IEC 62386-221ČSN EN IEC 62386-221 Tato část IEC 62386 specifikuje metodologii řízení spotřeby elektrické energie, která se zaměřuje na snížení špičkových elektrických zátěží, čímž se omezí p
Cena:  347,- Kč
ČSN EN IEC 80601-2-71 - Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-71: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro funkční spektroskopii v blízké infračervené oblasti (NIRS) 
Katalogové číslo:  506529
ČSN EN IEC 80601-2-71 - Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-71: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro funkční spektroskopii v blízké infračervené oblasti (NIRS)
ČSN EN IEC 80601-2-71ČSN EN IEC 80601-2-71 Tato mezinárodní norma platí pro základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro funkční spektroskopii v blízké infračervené oblasti (nirs). Tyto
Cena:  446,- Kč
ČSN CLC/TR 50600-99-3 - Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 99-3: Pokyny k aplikaci souboru EN 50600 
Katalogové číslo:  505937
ČSN CLC/TR 50600-99-3 - Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 99-3: Pokyny k aplikaci souboru EN 50600
ČSN CLC/TR 50600-99-3ČSN CLC/TR 50600-99-3 This document offers users additional information on the background of the requirements and recommendations in the EN 50600 series. In addition it constit
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 683-1 - Oceli pro tepelné zpracování, oceli legované a oceli automatové - Část 1: Nelegované oceli k zušlechťování 
Katalogové číslo:  505940
ČSN EN ISO 683-1 - Oceli pro tepelné zpracování, oceli legované a oceli automatové - Část 1: Nelegované oceli k zušlechťování
ČSN EN ISO 683-1ČSN EN ISO 683-1 This part of ISO 683 specifies the technical delivery requirements for - semi-finished products, hot formed, e.g. blooms, billets, slabs (see Note 1), - bars
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 10263-4 - Ocelové dráty válcované, tyče a dráty tažené pro pěchování a protlačování za studena - Část 4: Technické dodací podmínky pro oceli ke kalení a popouštění 
Katalogové číslo:  506214
ČSN EN 10263-4 - Ocelové dráty válcované, tyče a dráty tažené pro pěchování a protlačování za studena - Část 4: Technické dodací podmínky pro oceli ke kalení a popouštění
ČSN EN 10263-4ČSN EN 10263-4 Tato evropská norma platí pro kruhový drát válcovaný, kruhové tyče a drát kruhový o průměru až do 100 mm a včetně, vyrobený z nelegované oceli určené k pěchování a prot
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 15138 - Naftový a plynárenský průmysl - Produkční zařízení v moři - Vytápění, větrání a klimatizace 
Katalogové číslo:  505947
ČSN EN ISO 15138 - Naftový a plynárenský průmysl - Produkční zařízení v moři - Vytápění, větrání a klimatizace
ČSN EN ISO 15138ČSN EN ISO 15138 This document specifies requirements and provides guidance for the design, testing, installation and commissioning of heating, ventilation, air-conditioning and p
Cena:  1 320,- Kč
ČSN EN 16952 - Zemědělské stroje - Terénní pracovní plošiny pro provoz v sadech (WPO) - Bezpečnost 
Katalogové číslo:  505949
ČSN EN 16952 - Zemědělské stroje - Terénní pracovní plošiny pro provoz v sadech (WPO) - Bezpečnost
ČSN EN 16952ČSN EN 16952 This European Standard, when used together with EN ISO 4254-1 and EN 15811, specifies safety requirements and measures for self-propelled rough-terrain work platforms for
Cena:  655,- Kč
ČSN EN ISO 10927 - Plasty - Stanovení molekulové hmotnosti a distribuce molekulových hmotností polymerů hmotnostní spektroskopií technikou desorpce a ionizace laserem za přítomnosti matrice s analyzátorem doby letu (hmotnostní spektroskopie v modifikaci MALDI-TOF-MS) 
Katalogové číslo:  505954
ČSN EN ISO 10927 - Plasty - Stanovení molekulové hmotnosti a distribuce molekulových hmotností polymerů hmotnostní spektroskopií technikou desorpce a ionizace laserem za přítomnosti matrice s analyzátorem doby letu (hmotnostní spektroskopie v modifikaci MALDI-TOF-MS)
ČSN EN ISO 10927ČSN EN ISO 10927 This document specifies a general method for determining the average molecular mass and molecular mass distribution of polymers (see Reference [1]) from 2 000 g .
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 17041 - Hnojiva - Stanovení boru v koncentracích <= 10 % s využitím spektrometrie s azomethinem-H 
Katalogové číslo:  505958
ČSN EN 17041 - Hnojiva - Stanovení boru v koncentracích <= 10 % s využitím spektrometrie s azomethinem-H
ČSN EN 17041ČSN EN 17041 This European Standard specifies a method for the determination of total and water extractable boron in mineral fertilizers containing less than or equal to 10 % boron. The
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 4259-2 - Ropa a ropné výrobky - Preciznost metod a výsledků měření - Část 2: Výklad a použití preciznosti údajů ve vztahu ke zkušebním metodám 
Katalogové číslo:  505854
ČSN EN ISO 4259-2 - Ropa a ropné výrobky - Preciznost metod a výsledků měření - Část 2: Výklad a použití preciznosti údajů ve vztahu ke zkušebním metodám
ČSN EN ISO 4259-2ČSN EN ISO 4259-2 Tento dokument specifikuje metodiku pro použití odhadů preciznosti zkušební metody odvozené z normy ISO 4259-1. Definuje zejména postupy pro stanovení limitů spec
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 12972 - Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Zkoušení, kontrola a značení kovových nádrží 
Katalogové číslo:  505962
ČSN EN 12972 - Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Zkoušení, kontrola a značení kovových nádrží
ČSN EN 12972ČSN EN 12972 This document specifies testing, inspection and marking for the type approval, initial inspection, periodic inspection, intermediate inspection and exceptional check of met
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 1366-11 - Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 11: Systémy ochrany kabelových rozvodů a příslušenství proti požáru 
Katalogové číslo:  506443
ČSN EN 1366-11 - Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 11: Systémy ochrany kabelových rozvodů a příslušenství proti požáru
ČSN EN 1366-11ČSN EN 1366-11 Tato evropská norma popisuje metodu pro posouzení vlastnosti systému ochrany proti požáru kabelových rozvodů a přípojnic zachovat funkčnost při požáru pro klasifikaci
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 13285 ed. 2 - Nestmelené směsi - Specifikace 
Katalogové číslo:  505968
ČSN EN 13285 ed. 2 - Nestmelené směsi - Specifikace
ČSN EN 13285 ed. 2
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 16727-1 - Železniční aplikace - Kolej - Protihlukové zábrany a souvisící zařízení proti šíření zvuku vzduchem - Neakustický přenos - Část 1: Mechanický výkon za statického zatížení - Výpočetní a zkušební metody 
Katalogové číslo:  505975
ČSN EN 16727-1 - Železniční aplikace - Kolej - Protihlukové zábrany a souvisící zařízení proti šíření zvuku vzduchem - Neakustický přenos - Část 1: Mechanický výkon za statického zatížení - Výpočetní a zkušební metody
ČSN EN 16727-1ČSN EN 16727-1 This document applies only to noise barriers composed of posts as structural elements and panels as acoustic elements (fabricated for example from metal, timber, plasti
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 1793-6 - Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metody stanovení akustických vlastností - Část 6: Vnitřní charakteristiky - Určení vzduchové neprůzvučnosti in situ v podmínkách přímého zvukového pole 
Katalogové číslo:  505969
ČSN EN 1793-6 - Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metody stanovení akustických vlastností - Část 6: Vnitřní charakteristiky - Určení vzduchové neprůzvučnosti in situ v podmínkách přímého zvukového pole
ČSN EN 1793-6ČSN EN 1793-6 This document describes a test method for measuring a quantity representative of the intrinsic characteristics of airborne sound insulation for traffic noise reducing d
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 12453 - Vrata - Bezpečnost při používání motoricky ovládaných vrat - Požadavky a zkušební metody 
Katalogové číslo:  506534
ČSN EN 12453 - Vrata - Bezpečnost při používání motoricky ovládaných vrat - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 12453ČSN EN 12453 Tato norma specifikuje požadavky a zkušební metody pro bezpečnost při používání motoricky ovládaných vrat, bran a závor určených k montáži do míst s pohybem osob, jejichž
Cena:  545,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat