Sponzorovaný odkaz

Třídy norem ČSN - strana 1299

České technické normy ČSN

Technická norma je podrobný předpis, který stanoví důležité parametry či vlastnosti materiálu, výrobku, součásti nebo pracovního postupu. Technické normy nejsou obecně závazné, jsou to však odborně kvalifikované předpisy, na které se mohou odkazovat smluvní strany při specifikaci předmětu smlouvy nebo státní autorita ve svých obecně závazných předpisech. Umožňují například výměnu výrobků nebo zaměnitelnost součástek a tím zlepšují hospodárnost výroby i bezpečnost výrobků. Stanovením závazných parametrů výrobků přispívají také k ochraně spotřebitele.

Zdroj: www.unmz.cz

 

Technické normy nejsou volně šiřitelné a poskytují se za úplatu. 

 

Normy se podle rozsahu platnosti mohou rozdělovat na:

  • Mezinárodní normy světové (ISO, IEC) nebo evropské (EN), které platí přes hranice jednotlivých států

  • Národní normy, jako např. ČSN, DIN, BSI, NF.. s celostátní platností, které shrnují široký okruh problematik. Tyto normy se postupně uvádějí do souladu (harmonizují) s normami mezinárodními, tím že přebírají a překládají texty mezinárodních norem. Tyto normy se potom zavádějí do národních normalizačních soustav jako např. ČSN EN xxxxx, ČSN EN ISO xxxxxx

  • Oborové normy (ON) - tyto byly v ČR zrušeny k 31.12.1993 a částečně nahrazeny normami podnikovými (PN)

  • Podnikové normy (PN) - tyto normy si vydávají jednotliví výrobci, skupiny výrobců nebo podniky pro vlastní potřebu

České národní normy ČSN jsou označovány, v případě převzatých mezinárodních (ČSN ISO, ČSN IEC..) a evropských (ČSN EN) norem číslem převzaté normy a třídícím znakem, v případě "čistých" ČSN norem pouze třídícím znakem.

 

Třídicí znak

Třídicí znak slouží k přiřazení norem k určité třídě a skupině norem. Skládá se z 6 číslic XX YYZZ.

První dvě číslice XX označují třídu 01 - 99 (např. 01 - Obecná třída, 73 - Navrhování a provádění staveb).

Druhé dvě číslice YY označují skupinu v rámci třídy (např. 2740 - Výtahy, všeobecně).

Poslední dvě číslice ZZ jsou pouze pořadové. 

Seznam tříd norem Vás provede jednotlivými kategoriemi a podkategoriemi.

Pokud nevíte, jakou normu právě potřebujete, její zatřídění do skupiny a podskupiny Vás dovede až ke konkrétní normě.

V našem e-shopu jsou pro snadnější orientaci uvedeny pouze platné normy ČSN.

Pokud požadovanou normu nenajdete jedná se o normu zrušenou, popř. neexistující. Na tel./mailový/faxový dotaz Vám rádi sdělíme datum zrušení nebo náhradní normu.

 

Seřadit podle: 
Počet: 
Třídící znakNázev
ČSN EN 12977-5 - Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy stavěné na zakázku - Část 5: Metody zkoušení parametrů regulačního zařízení 
Katalogové číslo:  505390
ČSN EN 12977-5 - Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy stavěné na zakázku - Část 5: Metody zkoušení parametrů regulačního zařízení
ČSN EN 12977-5ČSN EN 12977-5 This European Standard specifies performance test methods for control equipment. Furthermore, this document contains requirements on accuracy, durability and reliabil
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 12977-3 - Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy stavěné na zakázku - Část 3: Metody zkoušení parametrů solárních zásobníků pro ohřev vody 
Katalogové číslo:  505391
ČSN EN 12977-3 - Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy stavěné na zakázku - Část 3: Metody zkoušení parametrů solárních zásobníků pro ohřev vody
ČSN EN 12977-3ČSN EN 12977-3 This European Standard specifies test methods for the performance characterization of stores which are intended for use in small custom built systems as specified in EN
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 13381-5 - Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 5: Ochrana aplikovaná na spřažené ocelobetonové prvky 
Katalogové číslo:  505863
ČSN EN 13381-5 - Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 5: Ochrana aplikovaná na spřažené ocelobetonové prvky
ČSN EN 13381-5ČSN EN 13381-5 Tato evropská norma specifikuje zkušební metodu pro stanovení příspěvku k požární odolnosti systémy ochrany proti požáru konstrukčních spřažených ocelobetonových prvk
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 12390-14 - Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 14: Semiadiabatická metoda pro stanovení tepla uvolněného z betonu během tvrdnutí 
Katalogové číslo:  505867
ČSN EN 12390-14 - Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 14: Semiadiabatická metoda pro stanovení tepla uvolněného z betonu během tvrdnutí
ČSN EN 12390-14ČSN EN 12390-14 This document specifies the procedure for the determination of heat released by concrete during its hardening process in semi-adiabatic conditions in a laboratory. An
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 15797 - Textilie - Postupy průmyslového praní a doúpravy pro zkoušení pracovních oděvů 
Katalogové číslo:  505830
ČSN EN ISO 15797 - Textilie - Postupy průmyslového praní a doúpravy pro zkoušení pracovních oděvů
ČSN EN ISO 15797ČSN EN ISO 15797 Tato norma specifikuje zkušební postupy a zařízení, které mohou být použity pro hodnocení pracovních oděvů (včetně některých osobních ochranných prostředků, pokud j
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 748+A1 - Zařízení hracích ploch - Branky pro fotbal - Funkční a bezpečnostní požadavky, zkušební metody 
Katalogové číslo:  506006
ČSN EN 748+A1 - Zařízení hracích ploch - Branky pro fotbal - Funkční a bezpečnostní požadavky, zkušební metody
ČSN EN 748+A1ČSN EN 748+A1 Tento dokument stanoví funkční požadavky pro 4 typy a 2 velikosti (viz kapitola 3) a bezpečnostní požadavky (viz kapitola 4) branek pro fotbal. Je použitelná pro fot
Cena:  232,- Kč
ČSN P CEN ISO/TS 21719-2 - Elektronický výběr poplatků - Personalizace palubního zařízení (OBE) - Část 2: Použití vyhrazeného spojení krátkého dosahu 
Katalogové číslo:  505902
ČSN P CEN ISO/TS 21719-2 - Elektronický výběr poplatků - Personalizace palubního zařízení (OBE) - Část 2: Použití vyhrazeného spojení krátkého dosahu
ČSN P CEN ISO/TS 21719-2ČSN P CEN ISO/TS 21719-2 Tato technická specifikace stanoví: - rozhraní pro personalizaci - vyhrazené spojení krátkého dosahu (DSRC), - fyzické systémy - palubní zař
Cena:  545,- Kč
ČSN EN ISO 17662 - Svařování - Kalibrace, verifikace a validace zařízení používaných pro svařování, včetně příbuzných činností 
Katalogové číslo:  506179
ČSN EN ISO 17662 - Svařování - Kalibrace, verifikace a validace zařízení používaných pro svařování, včetně příbuzných činností
ČSN EN ISO 17662ČSN EN ISO 17662 Tato mezinárodní norma stanoví požadavky na kalibraci, verifikaci a validaci zařízení používaných pro kontrolu procesních parametrů v průběhu výroby, a kontrolu vla
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 13918 - Svařování - Svorníky a keramické kroužky pro obloukové přivařování svorníků 
Katalogové číslo:  506225
ČSN EN ISO 13918 - Svařování - Svorníky a keramické kroužky pro obloukové přivařování svorníků
ČSN EN ISO 13918ČSN EN ISO 13918 Tato norma stanoví výběr typů svorníků a keramických kroužků pro obloukové přivařování svorníků odpovídající obvyklému použití. V normě jsou obsaženy jak požadavky
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 13480-8 - Kovová průmyslová potrubí - Část 8: Doplňující požadavky pro průmyslová potrubí z hliníku a hliníkových slitin 
Katalogové číslo:  504891
ČSN EN 13480-8 - Kovová průmyslová potrubí - Část 8: Doplňující požadavky pro průmyslová potrubí z hliníku a hliníkových slitin
ČSN EN 13480-8ČSN EN 13480-8 Tato část EN 13480 stanovuje požadavky na systémy průmyslových potrubí vyrobených z hliníku a hliníkových slitin v návaznosti na všeobecné požadavky na průmyslová po
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 15654-1 - Železniční aplikace - Měření svislých sil na kolech a dvojkolích - Část 1: Měřicí místa v koleji pro vozidla za provozu 
Katalogové číslo:  506050
ČSN EN 15654-1 - Železniční aplikace - Měření svislých sil na kolech a dvojkolích - Část 1: Měřicí místa v koleji pro vozidla za provozu
ČSN EN 15654-1ČSN EN 15654-1 Tato evropská norma byla vytvořena za účelem zajištění společného postupu pro stanovení hmotnosti na nápravu, síly na kolo a hmotnosti vozidel provozovaných v Evropě. T
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 1645-1 - Obytná vozidla pro volný čas - Karavany - Část 1: Požadavky na obyvatelnost z hlediska zdraví a bezpečnosti 
Katalogové číslo:  505518
ČSN EN 1645-1 - Obytná vozidla pro volný čas - Karavany - Část 1: Požadavky na obyvatelnost z hlediska zdraví a bezpečnosti
ČSN EN 1645-1ČSN EN 1645-1 This European Standard specifies requirements intended to ensure the safety and health of people when they use caravans for temporary or seasonal habitation. It also sp
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 2234 - Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely odolné proti ohni - Technická specifikace 
Katalogové číslo:  505520
ČSN EN 2234 - Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely odolné proti ohni - Technická specifikace
ČSN EN 2234ČSN EN 2234 This document specifies the required characteristics and test procedures for fire resistant or fire-proof electrical cables for use in aircraft electrical systems. These cabl
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 8385 - Lodě a lodní technika - Bagry - Klasifikace 
Katalogové číslo:  505529
ČSN EN ISO 8385 - Lodě a lodní technika - Bagry - Klasifikace
ČSN EN ISO 8385ČSN EN ISO 8385 This document provides a single classification for all types of dredgers designed for loosening, raising, transporting and disposing of dredged material.
Cena:  232,- Kč
ČSN EN IEC 62325-301 ed. 2 - Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 301: Rozšíření obecného informačního modelu (CIM) pro trhy 
Katalogové číslo:  506236
ČSN EN IEC 62325-301 ed. 2 - Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 301: Rozšíření obecného informačního modelu (CIM) pro trhy
ČSN EN IEC 62325-301 ed. 2ČSN EN IEC 62325-301 ed. 2 Tato norma specifikuje obecný informační model pro komunikaci na trhu s energií. Obecný informační model (CIM) je abstraktní model, který znáz
Cena:  3 080,- Kč
ČSN EN IEC 60034-27-1 - Točivé elektrické stroje - Část 27-1: Offline měření částečných výbojů na izolaci statorových vinutí točivých elektrických strojů 
Katalogové číslo:  506190
ČSN EN IEC 60034-27-1 - Točivé elektrické stroje - Část 27-1: Offline měření částečných výbojů na izolaci statorových vinutí točivých elektrických strojů
ČSN EN IEC 60034-27-1ČSN EN IEC 60034-27-1 Tato norma poskytuje společný základ pro měřicí techniky a přístroje, uspořádání zkušebních obvodů, normalizaci a zkušební postupy, snížení šumu, dokument
Cena:  605,- Kč
ČSN EN IEC 62246-1-1 ed. 2 - Jazýčkové přepínače - Část 1-1: Kmenová specifikace - Vzorová předmětová specifikace 
Katalogové číslo:  506059
ČSN EN IEC 62246-1-1 ed. 2 - Jazýčkové přepínače - Část 1-1: Kmenová specifikace - Vzorová předmětová specifikace
ČSN EN IEC 62246-1-1 ed. 2ČSN EN IEC 62246-1-1 ed. 2 Tato část souboru IEC 62246, vzorová předmětová specifikace, definuje požadavky a zkoušky pro jazýčkové přepínače k použití v obecných a průmysl
Cena:  655,- Kč
ČSN EN IEC 62386-216 - Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 216: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Informace o zátěži (zařízení typ 15) 
Katalogové číslo:  506209
ČSN EN IEC 62386-216 - Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 216: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Informace o zátěži (zařízení typ 15)
ČSN EN IEC 62386-216ČSN EN IEC 62386-216 Tato část souboru IEC 62386 specifikuje sběrnicový systém pro řízení digitálních signálů elektronického osvětlovacího zařízení, který je v souladu s poža
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 419241-1 - Důvěryhodné systémy podporující podpisový server - Část 1: Obecné bezpečnostní požadavky systému 
Katalogové číslo:  505865
ČSN EN 419241-1 - Důvěryhodné systémy podporující podpisový server - Část 1: Obecné bezpečnostní požadavky systému
ČSN EN 419241-1ČSN EN 419241-1 This document specifies security requirements and recommendations for Trustworthy Systems Supporting Server Signing (TW4S) that generate digital signatures. The TW4
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 15653 - Kovové materiály - Zkušební metoda stanovení kvazistatické lomové houževnatosti svarů 
Katalogové číslo:  506032
ČSN EN ISO 15653 - Kovové materiály - Zkušební metoda stanovení kvazistatické lomové houževnatosti svarů
ČSN EN ISO 15653ČSN EN ISO 15653 Tato norma specifikuje metody stanovení lomové houževnatosti svarových spojů kovových materiálů vyjádřené pomocí faktoru intenzity napětí (K), rozevření čela trhlin
Cena:  446,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat