Sponzorovaný odkaz

Třídy norem ČSN - strana 1303

České technické normy ČSN

Technická norma je podrobný předpis, který stanoví důležité parametry či vlastnosti materiálu, výrobku, součásti nebo pracovního postupu. Technické normy nejsou obecně závazné, jsou to však odborně kvalifikované předpisy, na které se mohou odkazovat smluvní strany při specifikaci předmětu smlouvy nebo státní autorita ve svých obecně závazných předpisech. Umožňují například výměnu výrobků nebo zaměnitelnost součástek a tím zlepšují hospodárnost výroby i bezpečnost výrobků. Stanovením závazných parametrů výrobků přispívají také k ochraně spotřebitele.

Zdroj: www.unmz.cz

 

Technické normy nejsou volně šiřitelné a poskytují se za úplatu. 

 

Normy se podle rozsahu platnosti mohou rozdělovat na:

  • Mezinárodní normy světové (ISO, IEC) nebo evropské (EN), které platí přes hranice jednotlivých států

  • Národní normy, jako např. ČSN, DIN, BSI, NF.. s celostátní platností, které shrnují široký okruh problematik. Tyto normy se postupně uvádějí do souladu (harmonizují) s normami mezinárodními, tím že přebírají a překládají texty mezinárodních norem. Tyto normy se potom zavádějí do národních normalizačních soustav jako např. ČSN EN xxxxx, ČSN EN ISO xxxxxx

  • Oborové normy (ON) - tyto byly v ČR zrušeny k 31.12.1993 a částečně nahrazeny normami podnikovými (PN)

  • Podnikové normy (PN) - tyto normy si vydávají jednotliví výrobci, skupiny výrobců nebo podniky pro vlastní potřebu

České národní normy ČSN jsou označovány, v případě převzatých mezinárodních (ČSN ISO, ČSN IEC..) a evropských (ČSN EN) norem číslem převzaté normy a třídícím znakem, v případě "čistých" ČSN norem pouze třídícím znakem.

 

Třídicí znak

Třídicí znak slouží k přiřazení norem k určité třídě a skupině norem. Skládá se z 6 číslic XX YYZZ.

První dvě číslice XX označují třídu 01 - 99 (např. 01 - Obecná třída, 73 - Navrhování a provádění staveb).

Druhé dvě číslice YY označují skupinu v rámci třídy (např. 2740 - Výtahy, všeobecně).

Poslední dvě číslice ZZ jsou pouze pořadové. 

Seznam tříd norem Vás provede jednotlivými kategoriemi a podkategoriemi.

Pokud nevíte, jakou normu právě potřebujete, její zatřídění do skupiny a podskupiny Vás dovede až ke konkrétní normě.

V našem e-shopu jsou pro snadnější orientaci uvedeny pouze platné normy ČSN.

Pokud požadovanou normu nenajdete jedná se o normu zrušenou, popř. neexistující. Na tel./mailový/faxový dotaz Vám rádi sdělíme datum zrušení nebo náhradní normu.

 

Seřadit podle: 
Počet: 
Třídící znakNázev
ČSN ISO 20816-2 - Vibrace - Měření a hodnocení vibrací strojů - Část 2: Plynové turbíny, parní turbíny a generátory nad 40 MW s kluznými ložisky, na pozemních základech a jmenovitými otáčkami 1 500 r/min, 1 800 r/min, 3 000 r/min a 3 600 r/min 
Katalogové číslo:  505234
ČSN ISO 20816-2 - Vibrace - Měření a hodnocení vibrací strojů - Část 2: Plynové turbíny, parní turbíny a generátory nad 40 MW s kluznými ložisky, na pozemních základech a jmenovitými otáčkami 1 500 r/min, 1 800 r/min, 3 000 r/min a 3 600 r/min
ČSN ISO 20816-2ČSN ISO 20816-2 Tento dokument platí pro plynové turbíny, parní turbíny a generátory (ať jsou připojeny k plynové a/nebo k parní turbíně) na pozemních základech o výkonu větším než 4
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 15296 - Zařízení pro plamenové svařování - Slovník 
Katalogové číslo:  504718
ČSN EN ISO 15296 - Zařízení pro plamenové svařování - Slovník
ČSN EN ISO 15296ČSN EN ISO 15296 This document defines a vocabulary of terms and definitions specifically related to gas welding equipment. NOTE: In addition to terms used in two of the offici
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 11363-2 - Lahve na plyny - Kuželové závity 17E a 25E pro spojení ventilů s lahvemi na plyny - Část 2: Kontrolní kalibry 
Katalogové číslo:  505276
ČSN EN ISO 11363-2 - Lahve na plyny - Kuželové závity 17E a 25E pro spojení ventilů s lahvemi na plyny - Část 2: Kontrolní kalibry
ČSN EN ISO 11363-2ČSN EN ISO 11363-2 Tento dokument stanovuje typy, rozměry a zásady použití kalibrů, které se používají spolu s kuželovými závity specifikovanými v ISO 11363-1 (tj. závity 17E a 25
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 16864 - Stavební kování - Mechatronické visací zámky - Požadavky a zkušební metody 
Katalogové číslo:  505260
ČSN EN 16864 - Stavební kování - Mechatronické visací zámky - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 16864ČSN EN 16864 Tato norma určuje požadavky na vlastnosti a zkoušení mechatronických visacích zámků (MP) a jejich klíčů a/nebo elektronických klíčů. Jsou stanovené kategorie použití zalo
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 474-1+A5 - Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky 
Katalogové číslo:  504726
ČSN EN 474-1+A5 - Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky
ČSN EN 474-1+A5ČSN EN 474-1+A5 This European Standard specifies the general safety requirements for earth-moving machinery1) described in EN ISO 6165:2006, except rollers and horizontal direction
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 4533-002 - Letectví a kosmonautika - Systémy optických vláken - Příručka - Část 002: Zkoušky a měření 
Katalogové číslo:  504731
ČSN EN 4533-002 - Letectví a kosmonautika - Systémy optických vláken - Příručka - Část 002: Zkoušky a měření
ČSN EN 4533-002ČSN EN 4533-002 This handbook examines the requirements to enable accurate measurement of fibre optic links from start of life and during the life cycle of the system from installati
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 6064 - Letectví a kosmonautika - Analýza nekovových materiálů (vytvrzených) pro stanovení rozsahu vytvrzení pomocí diferenciální skenovací kalorimetrie (DSC) 
Katalogové číslo:  504736
ČSN EN 6064 - Letectví a kosmonautika - Analýza nekovových materiálů (vytvrzených) pro stanovení rozsahu vytvrzení pomocí diferenciální skenovací kalorimetrie (DSC)
ČSN EN 6064ČSN EN 6064 This test method defines the procedure for the estimation of the extent of cure of certain non-metallic materials (e.g. preimpregnated and neat resin systems, adhesives) for
Cena:  232,- Kč
ČSN EN IEC 60519-12 ed. 2 - Bezpečnost u zařízení pro elektroohřev a elektromagnetické zpracování - Část 12: Zvláštní požadavky na infračervený elektroohřev 
Katalogové číslo:  505431
ČSN EN IEC 60519-12 ed. 2 - Bezpečnost u zařízení pro elektroohřev a elektromagnetické zpracování - Část 12: Zvláštní požadavky na infračervený elektroohřev
ČSN EN IEC 60519-12 ed. 2ČSN EN IEC 60519-12 ed. 2 Tato norma specifikuje požadavky na bezpečnost průmyslových elektrotepelných zařízení a instalací, v nichž infračervené záření - obvykle generovan
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 60099-4 ed. 3 - Svodiče přepětí - Část 4: Omezovače přepětí bez jiskřišť pro sítě střídavého napětí 
Katalogové číslo:  505229
ČSN EN 60099-4 ed. 3 - Svodiče přepětí - Část 4: Omezovače přepětí bez jiskřišť pro sítě střídavého napětí
ČSN EN 60099-4 ed. 3ČSN EN 60099-4 ed. 3 Tato norma se vztahuje na omezovače přepětí z nelineárních odporů z oxidu kovů bez jiskřišť, navržené pro omezování přepětí v elektrizačních soustavách stří
Cena:  1 155,- Kč
ČSN EN 694 - Požární hadice - Tvarově stálé hadice pro stabilní zařízení 
Katalogové číslo:  505263
ČSN EN 694 - Požární hadice - Tvarově stálé hadice pro stabilní zařízení
ČSN EN 694ČSN EN 694 Tato evropská norma specifikuje požadavky a zkušební metody pro požární tvarově stálé hadice používané ve stabilních hadicových zařízeních. Hadice o vnitřním průměru 19 mm a
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 21809-5 - Naftový a plynárenský průmysl - Vnější povlaky potrubí uložených v zemi nebo ve vodě používaných v potrubních přepravních systémech - Část 5: Vnější opláštění z betonu 
Katalogové číslo:  505089
ČSN EN ISO 21809-5 - Naftový a plynárenský průmysl - Vnější povlaky potrubí uložených v zemi nebo ve vodě používaných v potrubních přepravních systémech - Část 5: Vnější opláštění z betonu
ČSN EN ISO 21809-5ČSN EN ISO 21809-5 Dokument stanovuje požadavky na způsobilost, používání, zkoušení a manipulaci s materiály požadovaných pro nanášení vnějšího vyztuženého betonového opláštění na
Cena:  358,- Kč
ČSN P CEN/TS 15119-1 - Trvanlivost dřeva a výrobků na bázi dřeva - Stanovení emisí z impregnovaného dřeva do okolního prostředí - Část 1: Dřevo a dřevěné části výrobků ošetřené a uložené ve venkovním prostředí, zařazené do třídy 3 (nezakryté, bez kontaktu se zemí) - Laboratorní metoda 
Katalogové číslo:  504746
ČSN P CEN/TS 15119-1 - Trvanlivost dřeva a výrobků na bázi dřeva - Stanovení emisí z impregnovaného dřeva do okolního prostředí - Část 1: Dřevo a dřevěné části výrobků ošetřené a uložené ve venkovním prostředí, zařazené do třídy 3 (nezakryté, bez kontaktu se zemí) - Laboratorní metoda
ČSN P CEN/TS 15119-1ČSN P CEN/TS 15119-1 This Technical Specification describes a laboratory method for obtaining water samples from preservative treated wood exposed out of ground contact (wood he
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 6943 - Pryž - Stanovení únavy v tahu 
Katalogové číslo:  505282
ČSN ISO 6943 - Pryž - Stanovení únavy v tahu
ČSN ISO 6943ČSN ISO 6943 Tento dokument specifikuje metodu pro stanovení odolnosti pryží vůči únavě při opakované deformaci v tahu, přičemž velikost zkušebního tělesa a frekvence cyklů protahován
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 17098-1 - Plasty - Bariérové fólie pro dezinfekci půdy fumigací v zemědělství a zahradnictví - Část 1: Specifikace pro bariérové fólie 
Katalogové číslo:  504752
ČSN EN 17098-1 - Plasty - Bariérové fólie pro dezinfekci půdy fumigací v zemědělství a zahradnictví - Část 1: Specifikace pro bariérové fólie
ČSN EN 17098-1ČSN EN 17098-1 This document specifies the requirements relating to the dimensional, mechanical and physical-chemical characteristics of thermoplastic barrier films designed for agric
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 23900-1 - Pigmenty a plniva - Metody dispergace a hodnocení dispergovatelnosti v plastech - Část 1: Obecný úvod 
Katalogové číslo:  504756
ČSN EN ISO 23900-1 - Pigmenty a plniva - Metody dispergace a hodnocení dispergovatelnosti v plastech - Část 1: Obecný úvod
ČSN EN ISO 23900-1ČSN EN ISO 23900-1 This part of ISO 23900 provides an introduction to the various parts of ISO 23900 which describe methods for dispersing pigments and extenders in plastics mat
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 105-B03 - Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část B03: Stálobarevnost v povětrnosti: expozice venku 
Katalogové číslo:  505442
ČSN EN ISO 105-B03 - Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část B03: Stálobarevnost v povětrnosti: expozice venku
ČSN EN ISO 105-B03ČSN EN ISO 105-B03 Tato část EN ISO 105 specifikuje metodu pro zjišťování odolnosti barvy textilií všech druhů, s výjimkou volných vláken, vůči působení povětrnostních vlivů, kter
Cena:  171,- Kč
ČSN 83 8036 - Skládkování odpadů - Monitorování skládek 
Katalogové číslo:  505128
ČSN 83 8036 - Skládkování odpadů - Monitorování skládek
ČSN 83 8036ČSN 83 8036 Tato norma stanoví základní podmínky pro sledování (monitorování) provozu skládek odpadů provozovaných i uzavřených z hlediska vlivů na okolní prostředí a chování jednotlivýc
Cena:  95,- Kč
TNI CEN ISO/TR 52010-2 - Energetická náročnost budov - Vnější klimatické podmínky - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění ISO 52010-1 
Katalogové číslo:  505217
TNI CEN ISO/TR 52010-2 - Energetická náročnost budov - Vnější klimatické podmínky - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění ISO 52010-1
TNI CEN ISO/TR 52010-2TNI CEN ISO/TR 52010-2 Tato technická zpráva stanovuje vysvětlení a zdůvodnění ISO 52010-1, která stanovuje přepočet klimatických dat pro energetické výpočty pro energeticko
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 1329-1+A1 - Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 1: Požadavky na trubky, tvarovky a systém 
Katalogové číslo:  506025
ČSN EN 1329-1+A1 - Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 1: Požadavky na trubky, tvarovky a systém
ČSN EN 1329-1+A1ČSN EN 1329-1+A1 Tato norma specifikuje požadavky na plnostěnné trubky, tvarovky a systém pro potrubní systémy z měkčeného plyvinylchloridu (PVC-U) určené pro odpadní systémy (pro n
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 21028-2 - Kryogenické nádoby - Požadavky na houževnatost materiálů při kryogenických teplotách - Teploty mezi -80 °C a -20 °C 
Katalogové číslo:  505381
ČSN EN ISO 21028-2 - Kryogenické nádoby - Požadavky na houževnatost materiálů při kryogenických teplotách - Teploty  mezi -80 °C a -20 °C
ČSN EN ISO 21028-2ČSN EN ISO 21028-2 This document specifies the toughness requirements of metallic materials for use at temperatures between -20 °C and -80 °C to ensure their suitability for cry
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 12977-5 - Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy stavěné na zakázku - Část 5: Metody zkoušení parametrů regulačního zařízení 
Katalogové číslo:  505390
ČSN EN 12977-5 - Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy stavěné na zakázku - Část 5: Metody zkoušení parametrů regulačního zařízení
ČSN EN 12977-5ČSN EN 12977-5 This European Standard specifies performance test methods for control equipment. Furthermore, this document contains requirements on accuracy, durability and reliabil
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 12977-3 - Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy stavěné na zakázku - Část 3: Metody zkoušení parametrů solárních zásobníků pro ohřev vody 
Katalogové číslo:  505391
ČSN EN 12977-3 - Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy stavěné na zakázku - Část 3: Metody zkoušení parametrů solárních zásobníků pro ohřev vody
ČSN EN 12977-3ČSN EN 12977-3 This European Standard specifies test methods for the performance characterization of stores which are intended for use in small custom built systems as specified in EN
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 13381-5 - Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 5: Ochrana aplikovaná na spřažené ocelobetonové prvky 
Katalogové číslo:  505863
ČSN EN 13381-5 - Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 5: Ochrana aplikovaná na spřažené ocelobetonové prvky
ČSN EN 13381-5ČSN EN 13381-5 Tato evropská norma specifikuje zkušební metodu pro stanovení příspěvku k požární odolnosti systémy ochrany proti požáru konstrukčních spřažených ocelobetonových prvk
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 12390-14 - Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 14: Semiadiabatická metoda pro stanovení tepla uvolněného z betonu během tvrdnutí 
Katalogové číslo:  505867
ČSN EN 12390-14 - Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 14: Semiadiabatická metoda pro stanovení tepla uvolněného z betonu během tvrdnutí
ČSN EN 12390-14ČSN EN 12390-14 This document specifies the procedure for the determination of heat released by concrete during its hardening process in semi-adiabatic conditions in a laboratory. An
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 15797 - Textilie - Postupy průmyslového praní a doúpravy pro zkoušení pracovních oděvů 
Katalogové číslo:  505830
ČSN EN ISO 15797 - Textilie - Postupy průmyslového praní a doúpravy pro zkoušení pracovních oděvů
ČSN EN ISO 15797ČSN EN ISO 15797 Tato norma specifikuje zkušební postupy a zařízení, které mohou být použity pro hodnocení pracovních oděvů (včetně některých osobních ochranných prostředků, pokud j
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 748+A1 - Zařízení hracích ploch - Branky pro fotbal - Funkční a bezpečnostní požadavky, zkušební metody 
Katalogové číslo:  506006
ČSN EN 748+A1 - Zařízení hracích ploch - Branky pro fotbal - Funkční a bezpečnostní požadavky, zkušební metody
ČSN EN 748+A1ČSN EN 748+A1 Tento dokument stanoví funkční požadavky pro 4 typy a 2 velikosti (viz kapitola 3) a bezpečnostní požadavky (viz kapitola 4) branek pro fotbal. Je použitelná pro fot
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 1069-1 - Vodní skluzavky - Část 1: Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení 
Katalogové číslo:  505402
ČSN EN 1069-1 - Vodní skluzavky - Část 1: Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení
ČSN EN 1069-1ČSN EN 1069-1 This European Standard is applicable to all water slides installed in swimming pools of public use. This Standard specifies general safety requirements for water slides
Cena:  545,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat