Sponzorovaný odkaz

Třídy norem ČSN - strana 1305

České technické normy ČSN

Technická norma je podrobný předpis, který stanoví důležité parametry či vlastnosti materiálu, výrobku, součásti nebo pracovního postupu. Technické normy nejsou obecně závazné, jsou to však odborně kvalifikované předpisy, na které se mohou odkazovat smluvní strany při specifikaci předmětu smlouvy nebo státní autorita ve svých obecně závazných předpisech. Umožňují například výměnu výrobků nebo zaměnitelnost součástek a tím zlepšují hospodárnost výroby i bezpečnost výrobků. Stanovením závazných parametrů výrobků přispívají také k ochraně spotřebitele.

Zdroj: www.unmz.cz

 

Technické normy nejsou volně šiřitelné a poskytují se za úplatu. 

 

Normy se podle rozsahu platnosti mohou rozdělovat na:

  • Mezinárodní normy světové (ISO, IEC) nebo evropské (EN), které platí přes hranice jednotlivých států

  • Národní normy, jako např. ČSN, DIN, BSI, NF.. s celostátní platností, které shrnují široký okruh problematik. Tyto normy se postupně uvádějí do souladu (harmonizují) s normami mezinárodními, tím že přebírají a překládají texty mezinárodních norem. Tyto normy se potom zavádějí do národních normalizačních soustav jako např. ČSN EN xxxxx, ČSN EN ISO xxxxxx

  • Oborové normy (ON) - tyto byly v ČR zrušeny k 31.12.1993 a částečně nahrazeny normami podnikovými (PN)

  • Podnikové normy (PN) - tyto normy si vydávají jednotliví výrobci, skupiny výrobců nebo podniky pro vlastní potřebu

České národní normy ČSN jsou označovány, v případě převzatých mezinárodních (ČSN ISO, ČSN IEC..) a evropských (ČSN EN) norem číslem převzaté normy a třídícím znakem, v případě "čistých" ČSN norem pouze třídícím znakem.

 

Třídicí znak

Třídicí znak slouží k přiřazení norem k určité třídě a skupině norem. Skládá se z 6 číslic XX YYZZ.

První dvě číslice XX označují třídu 01 - 99 (např. 01 - Obecná třída, 73 - Navrhování a provádění staveb).

Druhé dvě číslice YY označují skupinu v rámci třídy (např. 2740 - Výtahy, všeobecně).

Poslední dvě číslice ZZ jsou pouze pořadové. 

Seznam tříd norem Vás provede jednotlivými kategoriemi a podkategoriemi.

Pokud nevíte, jakou normu právě potřebujete, její zatřídění do skupiny a podskupiny Vás dovede až ke konkrétní normě.

V našem e-shopu jsou pro snadnější orientaci uvedeny pouze platné normy ČSN.

Pokud požadovanou normu nenajdete jedná se o normu zrušenou, popř. neexistující. Na tel./mailový/faxový dotaz Vám rádi sdělíme datum zrušení nebo náhradní normu.

 

Seřadit podle: 
Počet: 
Třídící znakNázev
ČSN EN ISO 18122 - Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu popela 
Katalogové číslo:  500124
ČSN EN ISO 18122 - Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu popela
ČSN EN ISO 18122ČSN EN ISO 18122 Tato norma popisuje metodu stanovení obsahu popela ve všech tuhých biopalivech.
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 6266 - Lyže pro sjezdové lyžování - Stanovení indexu únavy - Zkouška cyklickým ohybovým namáháním 
Katalogové číslo:  500100
ČSN ISO 6266 - Lyže pro sjezdové lyžování - Stanovení indexu únavy - Zkouška cyklickým ohybovým namáháním
ČSN ISO 6266ČSN ISO 6266 Tato mezinárodní norma stanoví způsob určování indexu únavy lyže pro sjezdové lyžování po provedené zkoušce v ohybu cyklickým ohybovým namáháním (zjišťuje se odolnost lyže
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 28721-4 - Smalty - Smaltovaná zařízení pro výrobní provozy - Část 4: Požadavky na kvalitu smaltovaných přírubových ocelových trub a tvarovek 
Katalogové číslo:  99533
ČSN EN ISO 28721-4 - Smalty - Smaltovaná zařízení pro výrobní provozy - Část 4: Požadavky na kvalitu smaltovaných přírubových ocelových trub a tvarovek
ČSN EN ISO 28721-4ČSN EN ISO 28721-4 This part of ISO 28721 specifies the quality requirements for glass-lined flanged steel pipes and flanged steel fittings used for process plants.
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 997+A1 ZMĚNA Z1 - Záchodové mísy a soupravy se zabudovanou zápachovou uzávěrkou 
Katalogové číslo:  506698
ČSN EN 997+A1 ZMĚNA Z1 - Záchodové mísy a soupravy se zabudovanou zápachovou uzávěrkou
ČSN EN 997+A1 ZMĚNA Z1
Cena:  34,- Kč
ČSN EN 50597 ZMĚNA Z1 - Spotřeba energie výdejních strojů 
Katalogové číslo:  507236
ČSN EN 50597 ZMĚNA Z1 - Spotřeba energie výdejních strojů
ČSN EN 50597 ZMĚNA Z1
Cena:  34,- Kč
ČSN IEC 50(704) ZMĚNA A3 - Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 704: Přenos 
Katalogové číslo:  507088
ČSN IEC 50(704) ZMĚNA A3 - Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 704: Přenos
ČSN IEC 50(704) ZMĚNA A3
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 14026 - Environmentální značky a prohlášení - Zásady, požadavky a směrnice pro komunikaci informací o stopách 
Katalogové číslo:  506544
ČSN EN ISO 14026 - Environmentální značky a prohlášení - Zásady, požadavky a směrnice pro komunikaci informací o stopách
ČSN EN ISO 14026ČSN EN ISO 14026 This document belongs to a suite of standards dealing with environmental labels and declarations for products. It provides requirements and guidelines for how envir
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 6413 - Technická dokumentace produktu - Znázornění drážkování a ozubení 
Katalogové číslo:  506553
ČSN EN ISO 6413 - Technická dokumentace produktu - Znázornění drážkování a ozubení
ČSN EN ISO 6413ČSN EN ISO 6413 This document specifies the rules and graphical symbols for the representations of splines and serrations in technical product documentation. Two methods of repr
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 7539-6 - Koroze kovů a slitin - Zkoušky koroze za napětí - Část 6: Příprava a používání vzorků s předem vytvořenou trhlinou za konstantního zatížení nebo za konstantního rozevření trhliny 
Katalogové číslo:  506561
ČSN EN ISO 7539-6 - Koroze kovů a slitin - Zkoušky koroze za napětí - Část 6: Příprava a používání vzorků s předem vytvořenou trhlinou za konstantního zatížení nebo za konstantního rozevření trhliny
ČSN EN ISO 7539-6ČSN EN ISO 7539-6 This document specifies procedures for designing, preparing and using precracked specimens for investigating susceptibility to stress corrosion. It gives recommen
Cena:  545,- Kč
ČSN EN ISO 11125-5 - Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody zkoušení kovových otryskávacích prostředků - Část 5: Stanovení podílu vadných částic a mikrostruktury 
Katalogové číslo:  506559
ČSN EN ISO 11125-5 - Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody zkoušení kovových otryskávacích prostředků - Část 5: Stanovení podílu vadných částic a mikrostruktury
ČSN EN ISO 11125-5ČSN EN ISO 11125-5 This document specifies test methods for the determination of the percentage of defective particles and of the microstructure of metallic blast-cleaning abrasiv
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 11126-8 - Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Specifikace nekovových otryskávacích prostředků - Část 8: Olivín 
Katalogové číslo:  506567
ČSN EN ISO 11126-8 - Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Specifikace nekovových otryskávacích prostředků - Část 8: Olivín
ČSN EN ISO 11126-8ČSN EN ISO 11126-8 This document specifies requirements for olivine abrasives, as supplied for blast-cleaning processes. It specifies ranges of particle sizes and values for app
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 20378 - Svařovací materiály - Dráty pro plamenové svařování nelegovaných a žáropevných ocelí - Klasifikace 
Katalogové číslo:  506575
ČSN EN ISO 20378 - Svařovací materiály - Dráty pro plamenové svařování nelegovaných a žáropevných ocelí - Klasifikace
ČSN EN ISO 20378ČSN EN ISO 20378 This document specifies a classification for the designation of rods for gas welding of non alloy and creep-resisting steels in terms of the chemical composition of
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 29463-3 - Vysoce účinné filtry a filtrační materiály pro odlučování částic ze vzduchu - Část 3: Zkoušení plochých filtračních materiálů 
Katalogové číslo:  506578
ČSN EN ISO 29463-3 - Vysoce účinné filtry a filtrační materiály pro odlučování částic ze vzduchu - Část 3: Zkoušení plochých filtračních materiálů
ČSN EN ISO 29463-3ČSN EN ISO 29463-3 This part of ISO 29463 specifies the test procedure for testing the efficiency of flat sheet filter media. It is intended for use in conjunction with ISO 29463-
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 14236 - Ultrazvukové plynoměry pro domácnost 
Katalogové číslo:  506586
ČSN EN 14236 - Ultrazvukové plynoměry pro domácnost
ČSN EN 14236ČSN EN 14236 This European Standard specifies requirements and tests for the construction, performance and safety of class 1,0 and class 1,5 battery powered ultrasonic gas meters (her
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 16989 - Železniční aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Zkouška chování úplného sedadla při požáru 
Katalogové číslo:  507202
ČSN EN 16989 - Železniční aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Zkouška chování úplného sedadla při požáru
ČSN EN 16989ČSN EN 16989 Tato norma stanovuje zkušební protokol ke zjišťování chování konstrukce sedadla kolejového vozidla při požáru za použití sady kompletních sedadel, připravených a vyzkouše
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 4611-006 - Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Část 006: Měděné postříbřené - Pracovní teplota mezi -65 °C a 150 °C - Dvojitá lisovaná stěna pro otevřené aplikace - Značené UV laserem - Norma výrobku 
Katalogové číslo:  506592
ČSN EN 4611-006 - Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Část 006: Měděné postříbřené - Pracovní teplota mezi -65 °C a 150 °C - Dvojitá lisovaná stěna pro otevřené aplikace - Značené UV laserem - Norma výrobku
ČSN EN 4611-006ČSN EN 4611-006 This European Standard specifies the characteristics of UV laser printable, silver plated copper conductor electrical cables Crosslinked Ethylene Tetra Fluoro Ethylen
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 3660-005 - Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 005: Kabelový vývod typu A, 90°, netěsněný, s upínkou zachycující tah kabelu - Norma výrobku 
Katalogové číslo:  506600
ČSN EN 3660-005 - Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 005: Kabelový vývod typu A, 90°, netěsněný, s upínkou zachycující tah kabelu - Norma výrobku
ČSN EN 3660-005ČSN EN 3660-005 This European Standard defines a range of cable outlets, style A, 90°, unsealed with clamp strain relief for use under the following conditions: Associated electr
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 4708-102 - Letectví a kosmonautika - Teplem smrštitelné trubičky pro vázání, izolaci a identifikaci - Část 102: Velmi ohebný polymer - Pracovní teplota -75 °C až 150 °C - Norma výrobku 
Katalogové číslo:  506598
ČSN EN 4708-102 - Letectví a kosmonautika - Teplem smrštitelné trubičky pro vázání, izolaci a identifikaci - Část 102: Velmi ohebný polymer - Pracovní teplota -75 °C až 150 °C - Norma výrobku
ČSN EN 4708-102ČSN EN 4708-102 This European Standard specifies the required characteristics for a heat-shrinkable, very flexible polymer sleeving for use in aircraft electrical systems at operat
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 14509-1 - Malá plavidla - Hluk šířený vzduchem vyzařovaný motorovými rekreačními plavidly - Část 1: Postupy měření během proplutí 
Katalogové číslo:  506627
ČSN EN ISO 14509-1 - Malá plavidla - Hluk šířený vzduchem vyzařovaný motorovými rekreačními plavidly - Část 1: Postupy měření během proplutí
ČSN EN ISO 14509-1ČSN EN ISO 14509-1 This part of ISO 14509 specifies the conditions for obtaining reproducible and comparable measurement results of the maximum sound pressure level of airborne
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 12215-2 - Malá plavidla - Konstrukce trupu a rozměry - Část 2: Materiály - Jádra sendvičových konstrukcí, vložkové materiály 
Katalogové číslo:  506604
ČSN EN ISO 12215-2 - Malá plavidla - Konstrukce trupu a rozměry - Část 2: Materiály - Jádra sendvičových konstrukcí, vložkové materiály
ČSN EN ISO 12215-2ČSN EN ISO 12215-2 This part of ISO 12215 specifies requirements for core materials for structural use and materials that are embedded in sandwich construction. It is applicable
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 9093-1 - Malá plavidla - Ventily a prostupy obšívkou - Část 1: Kovové části 
Katalogové číslo:  506606
ČSN EN ISO 9093-1 - Malá plavidla - Ventily a prostupy obšívkou - Část 1: Kovové části
ČSN EN ISO 9093-1ČSN EN ISO 9093-1 This part of IS0 9093 specifies requirements for metallic through-hull fittings, seacocks and hose fittings that specifically form part of water intake and disc
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 21487 - Malá plavidla - Pevně instalované benzínové a naftové palivové nádrže 
Katalogové číslo:  506625
ČSN EN ISO 21487 - Malá plavidla - Pevně instalované benzínové a naftové palivové nádrže
ČSN EN ISO 21487ČSN EN ISO 21487 This International Standard establishes requirements for design and test of petrol and diesel fuel tanks for internal combustion engines that are intended to be per
Cena:  358,- Kč
ČSN EN IEC 62477-2 - Bezpečnostní požadavky pro systémy a zařízení výkonových elektronických měničů - Část 2: Výkonové elektronické měniče od 1 000 V AC nebo 1 500 V DC až do 36 kV AC nebo 54 kV DC 
Katalogové číslo:  506635
ČSN EN IEC 62477-2 - Bezpečnostní požadavky pro systémy a zařízení výkonových elektronických měničů - Část 2: Výkonové elektronické měniče od 1 000 V AC nebo 1 500 V DC až do 36 kV AC nebo 54 kV DC
ČSN EN IEC 62477-2ČSN EN IEC 62477-2 This part of IEC 62477 applies to power electronic converter systems (PECS) and equipment, their components for electronic power conversion and electronic power
Cena:  1 155,- Kč
ČSN EN 13201-2 - Osvětlení pozemních komunikací - Část 2: Požadavky 
Katalogové číslo:  507064
ČSN EN 13201-2 - Osvětlení pozemních komunikací - Část 2: Požadavky
ČSN EN 13201-2ČSN EN 13201-2 Tato část evropské normy stanovuje požadavky specifikované prostřednictvím tříd osvětlení pozemních komunikací s ohledem na zrakové potřeby uživatelů pozemních komuni
Cena:  347,- Kč
ČSN EN IEC 60728-113 - Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 113: Optické systémy pro přenos televizního a rozhlasového signálu používající pouze digitální kanály 
Katalogové číslo:  507083
ČSN EN IEC 60728-113 - Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 113: Optické systémy pro přenos televizního a rozhlasového signálu používající pouze digitální kanály
ČSN EN IEC 60728-113ČSN EN IEC 60728-113 Tato norma je použitelná pro optické přenosové systémy pro přenos vysílaného signálu, který se skládá ze základního vybavení, optických přenosových vedení,
Cena:  803,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat