Sponzorovaný odkaz

Třídy norem ČSN - strana 1308

České technické normy ČSN

Technická norma je podrobný předpis, který stanoví důležité parametry či vlastnosti materiálu, výrobku, součásti nebo pracovního postupu. Technické normy nejsou obecně závazné, jsou to však odborně kvalifikované předpisy, na které se mohou odkazovat smluvní strany při specifikaci předmětu smlouvy nebo státní autorita ve svých obecně závazných předpisech. Umožňují například výměnu výrobků nebo zaměnitelnost součástek a tím zlepšují hospodárnost výroby i bezpečnost výrobků. Stanovením závazných parametrů výrobků přispívají také k ochraně spotřebitele.

Zdroj: www.unmz.cz

 

Technické normy nejsou volně šiřitelné a poskytují se za úplatu. 

 

Normy se podle rozsahu platnosti mohou rozdělovat na:

  • Mezinárodní normy světové (ISO, IEC) nebo evropské (EN), které platí přes hranice jednotlivých států

  • Národní normy, jako např. ČSN, DIN, BSI, NF.. s celostátní platností, které shrnují široký okruh problematik. Tyto normy se postupně uvádějí do souladu (harmonizují) s normami mezinárodními, tím že přebírají a překládají texty mezinárodních norem. Tyto normy se potom zavádějí do národních normalizačních soustav jako např. ČSN EN xxxxx, ČSN EN ISO xxxxxx

  • Oborové normy (ON) - tyto byly v ČR zrušeny k 31.12.1993 a částečně nahrazeny normami podnikovými (PN)

  • Podnikové normy (PN) - tyto normy si vydávají jednotliví výrobci, skupiny výrobců nebo podniky pro vlastní potřebu

České národní normy ČSN jsou označovány, v případě převzatých mezinárodních (ČSN ISO, ČSN IEC..) a evropských (ČSN EN) norem číslem převzaté normy a třídícím znakem, v případě "čistých" ČSN norem pouze třídícím znakem.

 

Třídicí znak

Třídicí znak slouží k přiřazení norem k určité třídě a skupině norem. Skládá se z 6 číslic XX YYZZ.

První dvě číslice XX označují třídu 01 - 99 (např. 01 - Obecná třída, 73 - Navrhování a provádění staveb).

Druhé dvě číslice YY označují skupinu v rámci třídy (např. 2740 - Výtahy, všeobecně).

Poslední dvě číslice ZZ jsou pouze pořadové. 

Seznam tříd norem Vás provede jednotlivými kategoriemi a podkategoriemi.

Pokud nevíte, jakou normu právě potřebujete, její zatřídění do skupiny a podskupiny Vás dovede až ke konkrétní normě.

V našem e-shopu jsou pro snadnější orientaci uvedeny pouze platné normy ČSN.

Pokud požadovanou normu nenajdete jedná se o normu zrušenou, popř. neexistující. Na tel./mailový/faxový dotaz Vám rádi sdělíme datum zrušení nebo náhradní normu.

 

Seřadit podle: 
Počet: 
Třídící znakNázev
ČSN EN 196-6 - Metody zkoušení cementu - Část 6: Stanovení jemnosti mletí 
Katalogové číslo:  507353
ČSN EN 196-6 - Metody zkoušení cementu - Část 6: Stanovení jemnosti mletí
ČSN EN 196-6ČSN EN 196-6 Tato evropská norma uvádí tři metody pro stanovení jemnosti mletí cementu. Prosévací metoda slouží pouze ke stanovení hrubých částic cementu. Tato metoda je vhodná předev
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 19650-2 - Organizace informací o stavbách - Management informací využívající informační modelování staveb - Část 2: Fáze přípravy staveb 
Katalogové číslo:  507171
ČSN EN ISO 19650-2 - Organizace informací o stavbách - Management informací využívající informační modelování staveb - Část 2: Fáze přípravy staveb
ČSN EN ISO 19650-2ČSN EN ISO 19650-2 This document specifies requirements for information management, in the form of a management process, within the context of the delivery phase of assets and the
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 14351-2 - Okna a dveře - Norma výrobku, funkční charakteristiky - Část 2: Vnitřní dveře 
Katalogové číslo:  507505
ČSN EN 14351-2 - Okna a dveře - Norma výrobku, funkční charakteristiky - Část 2: Vnitřní dveře
ČSN EN 14351-2ČSN EN 14351-2 Tato evropská norma stanovuje funkční vlastnosti nezávislé na materiálu, kromě charakteristik požární odolnosti a kouřotěsnosti, které jsou použitelné pro vnitřní dve
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 868-8 - Obaly pro zdravotnické prostředky sterilizované v konečném obalu - Část 8: Opakovaně použitelné sterilizační kontejnery pro parní sterilizátory podle EN 285 - Požadavky a zkušební metody 
Katalogové číslo:  507335
ČSN EN 868-8 - Obaly pro zdravotnické prostředky sterilizované v konečném obalu - Část 8: Opakovaně použitelné sterilizační kontejnery pro parní sterilizátory podle EN 285 - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 868-8ČSN EN 868-8 This document specifies test methods and values for re-usable containers used as sterile barrier systems that are intended to maintain sterility of terminally sterilized
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 23702-1 - Usně - Organický fluor - Část 1: Stanovení obsahu netěkavých sloučenin extrační metodou pomocí kapalinové chromatografie s tandemově hmotnostní detekcí (LC-MS/MS) 
Katalogové číslo:  507334
ČSN EN ISO 23702-1 - Usně - Organický fluor - Část 1: Stanovení obsahu netěkavých sloučenin extrační metodou pomocí kapalinové chromatografie s tandemově hmotnostní detekcí (LC-MS/MS)
ČSN EN ISO 23702-1ČSN EN ISO 23702-1 This document specifies a test method for detection and quantification of extractable neutral, ionic, long, medium and short chain perfluorinated and poly-fluor
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 13832-3 - Obuv chránící před chemikáliemi - Část 3: Požadavky pro dlouhodobý kontakt s chemikáliemi 
Katalogové číslo:  507332
ČSN EN 13832-3 - Obuv chránící před chemikáliemi - Část 3: Požadavky pro dlouhodobý kontakt s chemikáliemi
ČSN EN 13832-3ČSN EN 13832-3 This European Standard specifies requirements for footwear intended to protect the wearer from a prolonged continuous contact (more than 1 hour) with specific chemicals
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 80369-1 - Konektory s malým vnitřním průměrem pro kapaliny a plyny používané ve zdravotnictví - Část 1: Obecné požadavky 
Katalogové číslo:  507222
ČSN EN ISO 80369-1 - Konektory s malým vnitřním průměrem pro kapaliny a plyny používané ve zdravotnictví - Část 1: Obecné požadavky
ČSN EN ISO 80369-1ČSN EN ISO 80369-1 This document specifies general requirements for small-bore connectors, which convey liquids or gases in healthcare applications. These small-bore connectors
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 15288-1 - Plavecké bazény - Část 1: Bezpečnostní požadavky pro navrhování bazénů 
Katalogové číslo:  507327
ČSN EN 15288-1 - Plavecké bazény - Část 1: Bezpečnostní požadavky pro navrhování bazénů
ČSN EN 15288-1ČSN EN 15288-1 This document specifies safety requirements relevant to certain aspects of the design and construction of classified pools according to Clause 4. It is intended for tho
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 17114 - Ochrana kulturního dědictví - Ochrana povrchu porézních anorganických materiálů - Technické a chemické datové listy hydrofobizačních prostředků 
Katalogové číslo:  507323
ČSN EN 17114 - Ochrana kulturního dědictví - Ochrana povrchu porézních anorganických materiálů - Technické a chemické datové listy hydrofobizačních prostředků
ČSN EN 17114ČSN EN 17114 This document specifies the information contained in the technical data sheet of the product in order to allow a preliminary selection of the most suitable products to use
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 30401 - Systémy managementu znalostí - Požadavky 
Katalogové číslo:  507799
ČSN ISO 30401 - Systémy managementu znalostí - Požadavky
ČSN ISO 30401ČSN ISO 30401 ČSN ISO 30401 stanovuje požadavky a poskytuje směrnice pro vytváření, implementaci, přezkoumávání a zlepšování efektivního systému managementu znalostí v organizacích. Vš
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 8504-3 - Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody přípravy povrchu - Část 3: Ruční a mechanizované čištění 
Katalogové číslo:  508032
ČSN EN ISO 8504-3 - Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody přípravy povrchu - Část 3: Ruční a mechanizované čištění
ČSN EN ISO 8504-3ČSN EN ISO 8504-3 Norma popisuje metody ručního a mechanizovaného čištění ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků. Lze ji použít jak pro nové ocelové
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 8993 - Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Systém hodnocení bodové koroze - Grafická metoda 
Katalogové číslo:  508006
ČSN EN ISO 8993 - Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Systém hodnocení bodové koroze - Grafická metoda
ČSN EN ISO 8993ČSN EN ISO 8993 Tento dokument stanovuje grafický hodnotící systém založený na normalizovaných grafech, které poskytují prostředky definující úrovně provedení anodických oxidových
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 11666 - Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení ultrazvukem - Úrovně přípustnosti 
Katalogové číslo:  507981
ČSN EN ISO 11666 - Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení ultrazvukem - Úrovně přípustnosti
ČSN EN ISO 11666ČSN EN ISO 11666 Norma specifikuje dvě úrovně přípustnosti pro ultrazvukové zkoušení svarových spojů feritických ocelí s úplným průvarem, které odpovídají úrovním kvality B a C podl
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 14728 - Vady svarových spojů termoplastů - Klasifikace 
Katalogové číslo:  507378
ČSN EN 14728 - Vady svarových spojů termoplastů - Klasifikace
ČSN EN 14728ČSN EN 14728 This document specifies a system for classifying imperfections that may be encountered in thermoplastic welded joints during manufacture and provides examples of imperfec
Cena:  358,- Kč
ČSN EN IEC 61784-5-21 - Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-21: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 21 
Katalogové číslo:  507131
ČSN EN IEC 61784-5-21 - Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-21: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 21
ČSN EN IEC 61784-5-21ČSN EN IEC 61784-5-21 This part of IEC 61784 specifies the installation profile for CPF 21 (FL-net).
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 14363+A1 - Železniční aplikace - Zkoušení a simulace pro schvalování železničních vozidel z hlediska jízdních vlastností - Jízdní chování a stacionární zkoušky 
Katalogové číslo:  507135
ČSN EN 14363+A1 - Železniční aplikace - Zkoušení a simulace pro schvalování železničních vozidel z hlediska jízdních vlastností - Jízdní chování a stacionární zkoušky
ČSN EN 14363+A1ČSN EN 14363+A1 This European Standard defines the process for assessment of the running characteristics of railway vehicles for the European network of standard gauge tracks (nomi
Cena:  1 540,- Kč
ČSN EN 14067-4+A1 - Železniční aplikace - Aerodynamika - Část 4: Požadavky a zkušební postupy pro aerodynamiku na širé trati 
Katalogové číslo:  507134
ČSN  EN 14067-4+A1 - Železniční aplikace - Aerodynamika - Část 4: Požadavky a zkušební postupy pro aerodynamiku na širé trati
ČSN EN 14067-4+A1ČSN EN 14067-4+A1 This European Standard deals with requirements, test procedures and conformity assessment for aerodynamics on open track. Addressed within this standard are the
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 14198+A1 - Železniční aplikace - Brzdění - Požadavky na brzdový systém vlaků tažených lokomotivou 
Katalogové číslo:  507144
ČSN EN 14198+A1 - Železniční aplikace - Brzdění - Požadavky na brzdový systém vlaků tažených lokomotivou
ČSN EN 14198+A1ČSN EN 14198+A1 This European Standard specifies basic requirements for the braking of trains hauled by locomotives: - For trains hauled by locomotives and intended for use in gen
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 16601-00 - Kosmické systémy - Soubor EN 16600 - Popis, realizace, všeobecné požadavky 
Katalogové číslo:  507149
ČSN EN 16601-00 - Kosmické systémy - Soubor EN 16600 - Popis, realizace, všeobecné požadavky
ČSN EN 16601-00ČSN EN 16601-00 This document is the top-level document of the EN 16000 Series of European Space Standards. It gives a general introduction into European Space Standards and their
Cena:  358,- Kč
ČSN EN IEC 61000-6-1 ed. 3 - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-1: Kmenové normy - Odolnost - Prostředí obytné, obchodní a lehkého průmyslu 
Katalogové číslo:  507753
ČSN EN IEC 61000-6-1 ed. 3 - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-1: Kmenové normy - Odolnost - Prostředí obytné, obchodní a lehkého průmyslu
ČSN EN IEC 61000-6-1 ed. 3ČSN EN IEC 61000-6-1 ed. 3 Tato část souboru norem stanovující požadavky EMC pro odolnost platí pro elektrické a elektronické přístroje určené pro použití v prostředích ob
Cena:  347,- Kč
ČSN EN IEC 62840-2 - Systém pro výměnu baterií elektrického vozidla - Část 2: Bezpečnostní požadavky 
Katalogové číslo:  508018
ČSN EN IEC 62840-2 - Systém pro výměnu baterií elektrického vozidla - Část 2: Bezpečnostní požadavky
ČSN EN IEC 62840-2ČSN EN IEC 692840-2 Tato část IEC 62840 stanovuje bezpečnostní požadavky na systém pro výměnu baterie za účelem výměny výměnných bateriových systémů (SBS) elektrických vozidel. Sy
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 60898-1 ed. 2 - Elektrická příslušenství - Jističe pro nadproudové jištění domovních a podobných instalací - Část 1: Jističe pro střídavý provoz (AC) 
Katalogové číslo:  507791
ČSN EN 60898-1 ed. 2 - Elektrická příslušenství - Jističe pro nadproudové jištění domovních a podobných instalací - Část 1: Jističe pro střídavý provoz (AC)
ČSN EN 60898-1 ed. 2 ČSN EN 60898-1 ed. 2 Tato část IEC 60898 platí pro AC vzduchové jističe určené pro provoz při 50 Hz, 60 Hz nebo 50/60 Hz, jejichž jmenovité napětí nepřesahuje 440 V (mezi fáze
Cena:  1 320,- Kč
ČSN EN IEC 62660-2 ed. 2 - Lithium-ion akumulátorové články pro pohon elektrických silničních vozidel - Část 2: Zkoušky spolehlivosti a zkoušky při nesprávném použití 
Katalogové číslo:  507768
ČSN EN IEC 62660-2 ed. 2 - Lithium-ion akumulátorové články pro pohon elektrických silničních vozidel - Část 2: Zkoušky spolehlivosti a zkoušky při nesprávném použití
ČSN EN IEC 62660-2 ed. 2ČSN EN IEC 62660-2 ed. 2 Tato norma se týká podmínek zkoušek spolehlivosti a zkoušek při nesprávném použití lithium-ion akumulátorových baterií pro pohon elektrických silnič
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 15276-1 - Stabilní hasicí zařízení - Aerosolová hasicí zařízení - Část 1: Požadavky a zkušební metody pro komponenty 
Katalogové číslo:  507689
ČSN EN 15276-1 - Stabilní hasicí zařízení - Aerosolová hasicí zařízení - Část 1: Požadavky a zkušební metody pro komponenty
ČSN EN 15276-1ČSN EN 15276-1 This document specifies requirements and test methods for condensed aerosol extinguishing system components. This document covers the use of condensed aerosol extingu
Cena:  446,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat