Sponzorovaný odkaz

Třídy norem ČSN - strana 1309

České technické normy ČSN

Technická norma je podrobný předpis, který stanoví důležité parametry či vlastnosti materiálu, výrobku, součásti nebo pracovního postupu. Technické normy nejsou obecně závazné, jsou to však odborně kvalifikované předpisy, na které se mohou odkazovat smluvní strany při specifikaci předmětu smlouvy nebo státní autorita ve svých obecně závazných předpisech. Umožňují například výměnu výrobků nebo zaměnitelnost součástek a tím zlepšují hospodárnost výroby i bezpečnost výrobků. Stanovením závazných parametrů výrobků přispívají také k ochraně spotřebitele.

Zdroj: www.unmz.cz

 

Technické normy nejsou volně šiřitelné a poskytují se za úplatu. 

 

Normy se podle rozsahu platnosti mohou rozdělovat na:

  • Mezinárodní normy světové (ISO, IEC) nebo evropské (EN), které platí přes hranice jednotlivých států

  • Národní normy, jako např. ČSN, DIN, BSI, NF.. s celostátní platností, které shrnují široký okruh problematik. Tyto normy se postupně uvádějí do souladu (harmonizují) s normami mezinárodními, tím že přebírají a překládají texty mezinárodních norem. Tyto normy se potom zavádějí do národních normalizačních soustav jako např. ČSN EN xxxxx, ČSN EN ISO xxxxxx

  • Oborové normy (ON) - tyto byly v ČR zrušeny k 31.12.1993 a částečně nahrazeny normami podnikovými (PN)

  • Podnikové normy (PN) - tyto normy si vydávají jednotliví výrobci, skupiny výrobců nebo podniky pro vlastní potřebu

České národní normy ČSN jsou označovány, v případě převzatých mezinárodních (ČSN ISO, ČSN IEC..) a evropských (ČSN EN) norem číslem převzaté normy a třídícím znakem, v případě "čistých" ČSN norem pouze třídícím znakem.

 

Třídicí znak

Třídicí znak slouží k přiřazení norem k určité třídě a skupině norem. Skládá se z 6 číslic XX YYZZ.

První dvě číslice XX označují třídu 01 - 99 (např. 01 - Obecná třída, 73 - Navrhování a provádění staveb).

Druhé dvě číslice YY označují skupinu v rámci třídy (např. 2740 - Výtahy, všeobecně).

Poslední dvě číslice ZZ jsou pouze pořadové. 

Seznam tříd norem Vás provede jednotlivými kategoriemi a podkategoriemi.

Pokud nevíte, jakou normu právě potřebujete, její zatřídění do skupiny a podskupiny Vás dovede až ke konkrétní normě.

V našem e-shopu jsou pro snadnější orientaci uvedeny pouze platné normy ČSN.

Pokud požadovanou normu nenajdete jedná se o normu zrušenou, popř. neexistující. Na tel./mailový/faxový dotaz Vám rádi sdělíme datum zrušení nebo náhradní normu.

 

Seřadit podle: 
Počet: 
Třídící znakNázev
ČSN EN 3875 - Letectví a kosmonautika - Kovové materiály - Přídavný kov pro tvrdé pájení - Technická specifikace 
Katalogové číslo:  503847
ČSN EN 3875 - Letectví a kosmonautika - Kovové materiály - Přídavný kov pro tvrdé pájení - Technická specifikace
ČSN EN 3875ČSN EN 3875 This European Standard defines the requirements for the ordering, manufacture, testing, and delivery of all forms of filler metal for brazing for aerospace applications. It s
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 2040 - Letectví a kosmonautika - Ocelové tyče obdélníkové válcované - Rozměry - Tolerance js 16 
Katalogové číslo:  503851
ČSN EN 2040 - Letectví a kosmonautika - Ocelové tyče obdélníkové válcované - Rozměry - Tolerance js 16
ČSN EN 2040ČSN EN 2040 This European Standard specifies the dimensions, tolerances and physical constants of rolled rectangular steel bars, used in aerospace construction.
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 12217-3 - Malá plavidla - Posuzování a kategorizace podle stability a plovatelnosti - Část 3: Plavidla o délce trupu do 6 m 
Katalogové číslo:  504336
ČSN EN ISO 12217-3 - Malá plavidla - Posuzování a kategorizace podle stability a plovatelnosti - Část 3: Plavidla o délce trupu do 6 m
ČSN EN ISO 12217-3ČSN EN ISO 12217-3 Tato část ISO 12217 určuje metody pro vyhodnocení stability a plovatelnosti neporušených (tj. nepoškozených) plavidel. Jsou zahrnuty také charakteristiky plovat
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 61810-2-1 ed. 2 - Elektromechanická elementární relé - Část 2-1: Spolehlivost - Postup ověřování hodnot B10 
Katalogové číslo:  504577
ČSN EN 61810-2-1 ed. 2 - Elektromechanická elementární relé - Část 2-1: Spolehlivost - Postup ověřování hodnot B10
ČSN EN 61810-2-1 ed. 2ČSN EN 61810-2-1 ed. 2 Tato norma specifikuje postupy zkoušky spolehlivosti pro elektromechanická elementární relé v případě, kdy se uplatňují zvýšené požadavky na ověřování s
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 61577-2 - Přístroje radiační ochrany - Měřicí přístroje pro radon a produkty rozpadu radonu - Část 2: Zvláštní požadavky pro měřicí přístroje pro 222Rn a 220Rn 
Katalogové číslo:  503627
ČSN EN 61577-2 - Přístroje radiační ochrany - Měřicí přístroje pro radon a produkty rozpadu radonu - Část 2: Zvláštní požadavky pro měřicí přístroje pro 222Rn a 220Rn
ČSN EN 61577-2ČSN EN 61577-2 This part of IEC 61577 describes the specific requirements for instruments measuring the activity concentration of airborne 222Rn and 220Rn outdoors, in dwellings, and
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 60679-1 ed. 3 - Piezoelektrické, dielektrické a elektrostatické oscilátory hodnocené kvality - Část 1: Kmenová specifikace 
Katalogové číslo:  504596
ČSN EN 60679-1 ed. 3 - Piezoelektrické, dielektrické a elektrostatické oscilátory hodnocené kvality - Část 1: Kmenová specifikace
ČSN EN 60679-1 ed. 3ČSN EN 60679-1 ed. 3 Tato norma specifikuje obecné požadavky na piezoelektrické, dielektrické a elektrostatické oscilátory, včetně oscilátorů s dielektrickým rezonátorem (DRO) a
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 60728-13-1 ed. 2 - Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 13-1: Rozšíření pásma pro šíření signálu přes systém FTTH 
Katalogové číslo:  504417
ČSN EN 60728-13-1 ed. 2 - Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 13-1: Rozšíření pásma pro šíření signálu přes systém FTTH
ČSN EN 60728-13-1 ed. 2ČSN EN 60728-13-1 ed. 2 Účelem této normy je přesný popis systému vlákna do bytu (FTTH) pro rozšíření širokopásmového vysílání, které přenáší pouze signál ze služeb CATV, ke
Cena:  655,- Kč
ČSN ISO 12135 - Kovové materiály - Jednotná metoda zkoušky pro určení kvazistatické lomové houževnatosti 
Katalogové číslo:  504074
ČSN ISO 12135 - Kovové materiály - Jednotná metoda zkoušky pro určení kvazistatické lomové houževnatosti
ČSN ISO 12135ČSN ISO 12135 Tento dokument specifikuje metody pro určení lomové houževnatosti vyjádřené veličinami K, , J a R-křivkami pro homogenní kovové materiály podrobené kvazistatickému zatěžo
Cena:  655,- Kč
ČSN EN ISO 14692-3 - Naftový a plynárenský průmysl - Sklolaminátová potrubí (GRP) - Část 3: Systém návrhu potrubí 
Katalogové číslo:  503810
ČSN EN ISO 14692-3 - Naftový a plynárenský průmysl - Sklolaminátová potrubí (GRP) - Část 3: Systém návrhu potrubí
ČSN EN ISO 14692-3ČSN EN ISO 14692-3 This document gives guidelines for the design of GRP piping systems. The requirements and recommendations apply to layout dimensions, hydraulic design, structur
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 16944 - Zemědělské stroje a traktory - Normalizovaný přístup k informacím o opravě a údržbě (RMI) - Požadavky 
Katalogové číslo:  503805
ČSN EN 16944 - Zemědělské stroje a traktory - Normalizovaný přístup k informacím o opravě a údržbě (RMI) - Požadavky
ČSN EN 16944ČSN EN 16944 This European Standard specifies the requirements to be fulfilled by manufacturers of tractors, interchangeable towed equipment and trailers used in agriculture and fores
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 21528-1 - Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu bakterií čeledi Enterobacteriaceae - Část 1: Průkaz bakterií čeledi Enterobacteriaceae 
Katalogové číslo:  503967
ČSN EN ISO 21528-1 - Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu bakterií čeledi Enterobacteriaceae - Část 1: Průkaz bakterií čeledi Enterobacteriaceae
ČSN EN ISO 21528-1ČSN EN ISO 21528-1 This document specifies a method, with enrichment, for the detection of Enterobacteriaceae. It is applicable to - products intended for human consumption an
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 22007-4 - Plasty - Stanovení tepelné vodivosti a rozptylu tepla - Část 4: Metoda s laserovým paprskem 
Katalogové číslo:  503795
ČSN EN ISO 22007-4 - Plasty - Stanovení tepelné vodivosti a rozptylu tepla - Část 4: Metoda s laserovým paprskem
ČSN EN ISO 22007-4ČSN EN ISO 22007-4 This document specifies a method for the determination of the thermal diffusivity of a thin solid disc of plastics in the thickness direction by the laser fla
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 15470 - Zkapalněné ropné plyny - Stanovení rozpuštěných zbytkových látek - Metoda vysokoteplotní plynové chromatografie 
Katalogové číslo:  504413
ČSN EN 15470 - Zkapalněné ropné plyny - Stanovení rozpuštěných zbytkových látek - Metoda vysokoteplotní plynové chromatografie
ČSN EN 15470ČSN EN 15470 Tato mezinárodní norma specifikuje metodu na stanovení rozpuštěných zbytkových látek ve zkapalněných ropných plynech (LPG) v rozmezí od 40 mg/kg do 100 mg/kg. Vyšší koncent
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 15824 ed. 2 - Specifikace vnějších a vnitřních omítek s organickými pojivy 
Katalogové číslo:  504401
ČSN EN 15824 ed. 2 - Specifikace vnějších a vnitřních omítek s organickými pojivy
ČSN EN 15824 ed. 2ČSN EN 15824 ed. 2 Tato norma se týká průmyslově vyráběných vnějších a vnitřních omítek s organickými pojivy, používaných pro vnější nebo vnitřní omítkové systémy na stěnách, stro
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 13915 ed. 2 - Prefabrikované sádrokartonové panely s pórovitým kartónovým jádrem - Definice, požadavky a zkušební metody 
Katalogové číslo:  504266
ČSN EN 13915 ed. 2 - Prefabrikované sádrokartonové panely s pórovitým kartónovým jádrem - Definice, požadavky a zkušební metody
ČSN EN 13915 ed. 2ČSN EN 13915 ed. 2 Tato norma určuje vlastnosti a požadavky na prefabrikované panely vyráběné ze sádrokartonových desek podle EN 520 a pórovitého kartónového jádra, určené pro leh
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 52022-3 - Energetická náročnost budov - Tepelné a solární vlastnosti a vlastnosti denního osvětlení stavebních částí a prvků - Část 3: Podrobná metoda výpočtu charakteristik zařízení protisluneční ochrany kombinované se zasklením 
Katalogové číslo:  503679
ČSN EN ISO 52022-3 - Energetická náročnost budov - Tepelné a solární vlastnosti a vlastnosti denního osvětlení stavebních částí a prvků - Část 3: Podrobná metoda výpočtu charakteristik zařízení protisluneční ochrany kombinované se zasklením
ČSN EN ISO 52022-3ČSN EN ISO 52022-3 This document specifies a detailed method, based on spectral data of the transmittance and reflectance of the constituent materials (solar protection devices
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 52018-1 - Energetická náročnost budov - Indikátory pro částečné požadavky ENB vztahující se k tepelné rovnováze a vlastnostem prvků - Část 1: Přehled možností 
Katalogové číslo:  503681
ČSN EN ISO 52018-1 - Energetická náročnost budov - Indikátory pro částečné požadavky ENB vztahující se k tepelné rovnováze a vlastnostem prvků - Část 1: Přehled možností
ČSN EN ISO 52018-1ČSN EN ISO 52018-1 The set of EPB assessment standards produces a great number of overall and partial EPB indicators as outputs, which can be used for different purposes. This d
Cena:  545,- Kč
ČSN EN ISO 13786 - Tepelné chování stavebních dílců - Dynamické tepelné charakteristiky - Výpočtové metody 
Katalogové číslo:  503688
ČSN EN ISO 13786 - Tepelné chování stavebních dílců - Dynamické tepelné charakteristiky - Výpočtové metody
ČSN EN ISO 13786ČSN EN ISO 13786 This document specifies the characteristics related to the dynamic thermal behaviour of a complete building component and provides methods for their calculation.
Cena:  358,- Kč
ČSN ISO 18402 - Dřevěné konstrukce - Konstrukční zateplené střešní panely - Zkušební metody 
Katalogové číslo:  504465
ČSN ISO 18402 - Dřevěné konstrukce - Konstrukční zateplené střešní panely - Zkušební metody
ČSN ISO 18402ČSN ISO 18402 Tato mezinárodní norma stanovuje zkušební metody pro konstrukční zateplené střešní panely. Zahrnuje zkoušky panelů na pevnost v tahu za ohybu, stárnutí, smyk, dotvar
Cena:  358,- Kč
ČSN 74 7250 - Lehké obvodové pláště - Požadavky na zabudování 
Katalogové číslo:  504184
ČSN 74 7250 - Lehké obvodové pláště - Požadavky na zabudování
ČSN 74 7250ČSN 74 7250 Tato norma určuje požadavky na navrhování, provádění a kontrolu zabudování lehkých obvodových plášťů a jeho součástí a dalších konstrukcí včetně prosklených střech a prosklen
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 18295-2 - Zákaznická kontaktní centra - Část 2: Požadavky na klienty využívající služby zákaznických kontaktních center 
Katalogové číslo:  503779
ČSN EN ISO 18295-2 - Zákaznická kontaktní centra - Část 2: Požadavky na klienty využívající služby zákaznických kontaktních center
ČSN EN ISO 18295-2ČSN EN ISO 18295-2 This document specifies requirements for organizations using the services of customer contact centres (CCC). It aims to ensure that customer expectations are co
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 7243 - Ergonomie tepelného prostředí - Stanovení tepelné zátěže pracovníka podle ukazatele WBGT (teploty mokrého a kulového teploměru) 
Katalogové číslo:  503766
ČSN EN ISO 7243 - Ergonomie tepelného prostředí - Stanovení tepelné zátěže pracovníka podle ukazatele WBGT (teploty mokrého a kulového teploměru)
ČSN EN ISO 7243ČSN EN ISO 7243 This document presents a screening method for evaluating the heat stress to which a person is exposed and for establishing the presence or absence of heat stress. I
Cena:  358,- Kč
ČSN ETSI EN 301 908-2 V11.1.2 - Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Část 2: Uživatelská zařízení (UE) CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD) 
Katalogové číslo:  503667
ČSN ETSI EN 301 908-2 V11.1.2 - Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Část 2: Uživatelská zařízení (UE) CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD)
ČSN ETSI EN 301 908-2 V11.1.2ČSN ETSI EN 301 908-2 V11.1.2 The present document applies to the following radio equipment type: - User Equipment for IMT-2000 CDMA Direct Spread (UTRA FDD). The
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 60598-2-21 OPRAVA 1 - Svítidla - Část 2-21: Zvláštní požadavky - Světelná lana 
Katalogové číslo:  504707
ČSN EN 60598-2-21 OPRAVA 1 - Svítidla - Část 2-21: Zvláštní požadavky - Světelná lana
ČSN EN 60598-2-21 OPRAVA 1
Cena:  0,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat