Sponzorovaný odkaz

Třídy norem ČSN - strana 1309

České technické normy ČSN

Technická norma je podrobný předpis, který stanoví důležité parametry či vlastnosti materiálu, výrobku, součásti nebo pracovního postupu. Technické normy nejsou obecně závazné, jsou to však odborně kvalifikované předpisy, na které se mohou odkazovat smluvní strany při specifikaci předmětu smlouvy nebo státní autorita ve svých obecně závazných předpisech. Umožňují například výměnu výrobků nebo zaměnitelnost součástek a tím zlepšují hospodárnost výroby i bezpečnost výrobků. Stanovením závazných parametrů výrobků přispívají také k ochraně spotřebitele.

Zdroj: www.unmz.cz

 

Technické normy nejsou volně šiřitelné a poskytují se za úplatu. 

 

Normy se podle rozsahu platnosti mohou rozdělovat na:

  • Mezinárodní normy světové (ISO, IEC) nebo evropské (EN), které platí přes hranice jednotlivých států

  • Národní normy, jako např. ČSN, DIN, BSI, NF.. s celostátní platností, které shrnují široký okruh problematik. Tyto normy se postupně uvádějí do souladu (harmonizují) s normami mezinárodními, tím že přebírají a překládají texty mezinárodních norem. Tyto normy se potom zavádějí do národních normalizačních soustav jako např. ČSN EN xxxxx, ČSN EN ISO xxxxxx

  • Oborové normy (ON) - tyto byly v ČR zrušeny k 31.12.1993 a částečně nahrazeny normami podnikovými (PN)

  • Podnikové normy (PN) - tyto normy si vydávají jednotliví výrobci, skupiny výrobců nebo podniky pro vlastní potřebu

České národní normy ČSN jsou označovány, v případě převzatých mezinárodních (ČSN ISO, ČSN IEC..) a evropských (ČSN EN) norem číslem převzaté normy a třídícím znakem, v případě "čistých" ČSN norem pouze třídícím znakem.

 

Třídicí znak

Třídicí znak slouží k přiřazení norem k určité třídě a skupině norem. Skládá se z 6 číslic XX YYZZ.

První dvě číslice XX označují třídu 01 - 99 (např. 01 - Obecná třída, 73 - Navrhování a provádění staveb).

Druhé dvě číslice YY označují skupinu v rámci třídy (např. 2740 - Výtahy, všeobecně).

Poslední dvě číslice ZZ jsou pouze pořadové. 

Seznam tříd norem Vás provede jednotlivými kategoriemi a podkategoriemi.

Pokud nevíte, jakou normu právě potřebujete, její zatřídění do skupiny a podskupiny Vás dovede až ke konkrétní normě.

V našem e-shopu jsou pro snadnější orientaci uvedeny pouze platné normy ČSN.

Pokud požadovanou normu nenajdete jedná se o normu zrušenou, popř. neexistující. Na tel./mailový/faxový dotaz Vám rádi sdělíme datum zrušení nebo náhradní normu.

 

Seřadit podle: 
Počet: 
Třídící znakNázev
ČSN EN 16601-00 - Kosmické systémy - Soubor EN 16600 - Popis, realizace, všeobecné požadavky 
Katalogové číslo:  507149
ČSN EN 16601-00 - Kosmické systémy - Soubor EN 16600 - Popis, realizace, všeobecné požadavky
ČSN EN 16601-00ČSN EN 16601-00 This document is the top-level document of the EN 16000 Series of European Space Standards. It gives a general introduction into European Space Standards and their
Cena:  358,- Kč
ČSN EN IEC 61000-6-1 ed. 3 - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-1: Kmenové normy - Odolnost - Prostředí obytné, obchodní a lehkého průmyslu 
Katalogové číslo:  507753
ČSN EN IEC 61000-6-1 ed. 3 - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-1: Kmenové normy - Odolnost - Prostředí obytné, obchodní a lehkého průmyslu
ČSN EN IEC 61000-6-1 ed. 3ČSN EN IEC 61000-6-1 ed. 3 Tato část souboru norem stanovující požadavky EMC pro odolnost platí pro elektrické a elektronické přístroje určené pro použití v prostředích ob
Cena:  347,- Kč
ČSN EN IEC 62840-2 - Systém pro výměnu baterií elektrického vozidla - Část 2: Bezpečnostní požadavky 
Katalogové číslo:  508018
ČSN EN IEC 62840-2 - Systém pro výměnu baterií elektrického vozidla - Část 2: Bezpečnostní požadavky
ČSN EN IEC 62840-2ČSN EN IEC 692840-2 Tato část IEC 62840 stanovuje bezpečnostní požadavky na systém pro výměnu baterie za účelem výměny výměnných bateriových systémů (SBS) elektrických vozidel. Sy
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 60898-1 ed. 2 - Elektrická příslušenství - Jističe pro nadproudové jištění domovních a podobných instalací - Část 1: Jističe pro střídavý provoz (AC) 
Katalogové číslo:  507791
ČSN EN 60898-1 ed. 2 - Elektrická příslušenství - Jističe pro nadproudové jištění domovních a podobných instalací - Část 1: Jističe pro střídavý provoz (AC)
ČSN EN 60898-1 ed. 2ČSN EN 60898-1 ed. 2 Tato část IEC 60898 platí pro AC vzduchové jističe určené pro provoz při 50 Hz, 60 Hz nebo 50/60 Hz, jejichž jmenovité napětí nepřesahuje 440 V (mezi fázemi
Cena:  1 320,- Kč
ČSN EN IEC 62660-2 ed. 2 - Lithium-ion akumulátorové články pro pohon elektrických silničních vozidel - Část 2: Zkoušky spolehlivosti a zkoušky při nesprávném použití 
Katalogové číslo:  507768
ČSN EN IEC 62660-2 ed. 2 - Lithium-ion akumulátorové články pro pohon elektrických silničních vozidel - Část 2: Zkoušky spolehlivosti a zkoušky při nesprávném použití
ČSN EN IEC 62660-2 ed. 2ČSN EN IEC 62660-2 ed. 2 Tato norma se týká podmínek zkoušek spolehlivosti a zkoušek při nesprávném použití lithium-ion akumulátorových baterií pro pohon elektrických silnič
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 15276-1 - Stabilní hasicí zařízení - Aerosolová hasicí zařízení - Část 1: Požadavky a zkušební metody pro komponenty 
Katalogové číslo:  507689
ČSN EN 15276-1 - Stabilní hasicí zařízení - Aerosolová hasicí zařízení - Část 1: Požadavky a zkušební metody pro komponenty
ČSN EN 15276-1ČSN EN 15276-1 This document specifies requirements and test methods for condensed aerosol extinguishing system components. This document covers the use of condensed aerosol extingu
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 10348-2 - Ocel pro výztuž do betonu - Pozinkovaná betonářská ocel - Část 2: Pozinkované ocelové výrobky pro výztuž betonu 
Katalogové číslo:  507155
ČSN EN 10348-2 - Ocel pro výztuž do betonu - Pozinkovaná betonářská ocel - Část 2: Pozinkované ocelové výrobky pro výztuž betonu
ČSN EN 10348-2ČSN EN 10348-2 This document specifies requirements for hot-dip galvanized reinforcing steel in the form of products according to EN 10080 and subjected to further processing, e.g. be
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 17163 - Vlákniny, papír a lepenka - Stanovení primárních aromatických aminů (PAA) ve vodném výluhu metodou LC-MS 
Katalogové číslo:  507400
ČSN EN 17163 - Vlákniny, papír a lepenka - Stanovení primárních aromatických aminů (PAA) ve vodném výluhu metodou LC-MS
ČSN EN 17163ČSN EN 17163 This document describes two representative methods for the determination of the extractable amount of specific primary aromatic amines (PAA) in a water extract of paper, bo
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 294-2 - Plasty - Vstřikování zkušebních těles z termoplastů - Část 2: Malá tahová tělesa 
Katalogové číslo:  507406
ČSN EN ISO 294-2 - Plasty - Vstřikování zkušebních těles z termoplastů - Část 2: Malá tahová tělesa
ČSN EN ISO 294-2ČSN EN ISO 294-2 This document specifies a four-cavity mould, the type C ISO mould, for the injection moulding of small tensile bars measuring >= 60 mm × 10 mm × 3 mm (the type CW
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 11502 - Plasty - Fólie a tenké desky - Stanovení odolnosti proti přilnutí 
Katalogové číslo:  507410
ČSN EN ISO 11502 - Plasty - Fólie a tenké desky - Stanovení odolnosti proti přilnutí
ČSN EN ISO 11502ČSN EN ISO 11502 This document specifies two methods for assessing the tendency of flexible plastic films and sheets to adhere to one another when left in contact for some time, at
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 91 - Ropa a ropné výrobky - Teplotní a tlakové korekční faktory objemu (tabulky měr ropných výrobků) a standardní referenční podmínky 
Katalogové číslo:  507784
ČSN ISO 91 - Ropa a ropné výrobky - Teplotní a tlakové korekční faktory objemu (tabulky měr ropných výrobků) a standardní referenční podmínky
ČSN ISO 91ČSN ISO 91 Tento dokument se odkazuje na teplotní a tlakové korekční faktory objemu, které umožní uživatelům převést objem měřený za okolních podmínek na odpovídající objem naměřený při r
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 4619 - Sušidla pro nátěrové hmoty 
Katalogové číslo:  507419
ČSN EN ISO 4619 - Sušidla pro nátěrové hmoty
ČSN EN ISO 4619ČSN EN ISO 4619 This document specifies the requirements and the corresponding test methods for driers for paints, varnishes and related products. It applies to driers in the solid o
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 3681 - Pojiva nátěrových hmot - Stanovení čísla zmýdelnění - Odměrná metoda 
Katalogové číslo:  507418
ČSN EN ISO 3681 - Pojiva nátěrových hmot - Stanovení čísla zmýdelnění - Odměrná metoda
ČSN EN ISO 3681ČSN EN ISO 3681 This document specifies a titrimetric method for determining the esterified-acid content in binders for paints and varnishes, free acids and acid anhydrides being nec
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 11930 - Kosmetika - Mikrobiologie - Hodnocení antimikrobiální ochrany kosmetického výrobku 
Katalogové číslo:  507423
ČSN EN ISO 11930 - Kosmetika - Mikrobiologie - Hodnocení antimikrobiální ochrany kosmetického výrobku
ČSN EN ISO 11930ČSN EN ISO 11930 This document specifies a procedure for the interpretation of data generated by the preservation efficacy test or by the microbiological risk assessment, or both,
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 16475-3+A1 - Komíny - Příslušenství - Část 3: Regulátory tahu, uzavírací klapky a kombinované vedlejší vzduchové zařízení 
Katalogové číslo:  507172
ČSN EN 16475-3+A1 - Komíny - Příslušenství - Část 3: Regulátory tahu, uzavírací klapky a kombinované vedlejší vzduchové zařízení
ČSN EN 16475-3+A1ČSN EN 16475-3+A1 This European Standard specifies the requirements and test methods for draught regulators, standstill opening devices and combined secondary air devices that are
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 17146 - Stanovení pevnosti držáků výplní - Zkušební metoda a požadavky 
Katalogové číslo:  507176
ČSN EN 17146 - Stanovení pevnosti držáků výplní - Zkušební metoda a požadavky
ČSN EN 17146ČSN EN 17146 This document specifies test methods for the determination of the bearing capacity (ultimate limit state and serviceability limit state) of infill support which cannot be
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 17226-1 - Usně - Chemické stanovení obsahu formaldehydu - Část 1: Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie 
Katalogové číslo:  507438
ČSN EN ISO 17226-1 - Usně - Chemické stanovení obsahu formaldehydu - Část 1: Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie
ČSN EN ISO 17226-1ČSN EN ISO 17226-1 This document specifies a method for the determination of free and released formaldehyde in leathers. This method, based on high performance liquid chromatograp
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 32100 - Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení odolnosti v ohybu flexometrickou metodou 
Katalogové číslo:  507759
ČSN EN ISO 32100 - Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení odolnosti v ohybu flexometrickou metodou
ČSN EN ISO 32100ČSN EN ISO 32100 Tato evropská norma specifikuje zkušební metodu pro stanovení odolnosti v ohybu textilií povrstvených pryží nebo plasty v přehnutém stavu. Tato zkušební metoda plat
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 16190 - Půdy, upravený bioodpad a kaly - Stanovení dioxinů, furanů a polychlorovaných bifenylů podobných dioxinům metodou plynové chromatografie a hmotnostní spektrometrie s vysokým rozlišením (HR GC-MS) 
Katalogové číslo:  507727
ČSN EN 16190 - Půdy, upravený bioodpad a kaly - Stanovení dioxinů, furanů a polychlorovaných bifenylů podobných dioxinům metodou plynové chromatografie a hmotnostní spektrometrie s vysokým rozlišením (HR GC-MS)
ČSN EN 16190ČSN EN 16190 This document specifies a method for quantitative determination of 17 2,3,7,8-chlorine substituted dibenzo-p-dioxins and dibenzofurans and dioxin-like polychlorinated bip
Cena:  545,- Kč
ČSN EN ISO 10524-3 - Redukční ventily k použití s medicinálními plyny - Část 3: Redukční ventily sdružené s ventily lahví na plyny 
Katalogové číslo:  507446
ČSN EN ISO 10524-3 - Redukční ventily k použití s medicinálními plyny - Část 3: Redukční ventily sdružené s ventily lahví na plyny
ČSN EN ISO 10524-3ČSN EN ISO 10524-3 This document specifies design, type testing, and marking requirements for cylinder valves with integrated pressure regulators [as defined in 3.26 and referre
Cena:  545,- Kč
ČSN EN ISO 20184-2 - Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro zmraženou tkáň - Část 2: Izolované proteiny 
Katalogové číslo:  507452
ČSN EN ISO 20184-2 - Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro zmraženou tkáň - Část 2: Izolované proteiny
ČSN EN ISO 20184-2ČSN EN ISO 20184-2 This document gives guidelines on the handling, documentation, storage and processing of frozen tissue specimens intended for the examination of isolated prot
Cena:  358,- Kč
ČSN ETSI EN 319 531 V1.1.1 - Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Požadavky politiky a bezpečnosti na poskytovatele služeb doporučené elektronické pošty 
Katalogové číslo:  508017
ČSN ETSI EN 319 531 V1.1.1 - Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Požadavky politiky a bezpečnosti na poskytovatele služeb doporučené elektronické pošty
ČSN ETSI EN 319 531 V1.1.1ČSN ETSI EN 319 531 V1.1.1 Tento dokument stanovuje obecně použitelné požadavky politiky a bezpečnosti na poskytovatele služeb doporučené elektronické pošty (REMSP) včet
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 959 - Horolezecká výzbroj - Zavrtávané skoby - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody 
Katalogové číslo:  508036
ČSN EN 959 - Horolezecká výzbroj - Zavrtávané skoby - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody
ČSN EN 959ČSN EN 959 Tato evropská norma stanovuje bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro zavrtávané skoby, které se používají při horolezectví včetně stěnového lezení.
Cena:  232,- Kč
ČSN 36 0020 ZMĚNA Z1 - Sdružené osvětlení 
Katalogové číslo:  508157
ČSN 36 0020 ZMĚNA Z1 - Sdružené osvětlení
ČSN 36 0020 ZMĚNA Z1
Cena:  34,- Kč
ČSN EN ISO 472 ZMĚNA A1 - Plasty - Slovník 
Katalogové číslo:  508042
ČSN EN ISO 472 ZMĚNA A1 - Plasty - Slovník
ČSN EN ISO 472 ZMĚNA A1
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 13369 ZMĚNA Z2 - Společná ustanovení pro betonové prefabrikáty 
Katalogové číslo:  508152
ČSN EN 13369 ZMĚNA Z2 - Společná ustanovení pro betonové prefabrikáty
ČSN EN 13369 ZMĚNA Z2
Cena:  34,- Kč
ČSN 73 0580-2 ZMĚNA Z1 - Denní osvětlení budov - Část 2: Denní osvětlení obytných budov 
Katalogové číslo:  508160
ČSN 73 0580-2 ZMĚNA Z1 - Denní osvětlení budov - Část 2: Denní osvětlení obytných budov
ČSN 73 0580-2 ZMĚNA Z1
Cena:  34,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat