Sponzorovaný odkaz

Třídy norem ČSN - strana 1312

České technické normy ČSN

Technická norma je podrobný předpis, který stanoví důležité parametry či vlastnosti materiálu, výrobku, součásti nebo pracovního postupu. Technické normy nejsou obecně závazné, jsou to však odborně kvalifikované předpisy, na které se mohou odkazovat smluvní strany při specifikaci předmětu smlouvy nebo státní autorita ve svých obecně závazných předpisech. Umožňují například výměnu výrobků nebo zaměnitelnost součástek a tím zlepšují hospodárnost výroby i bezpečnost výrobků. Stanovením závazných parametrů výrobků přispívají také k ochraně spotřebitele.

Zdroj: www.unmz.cz

 

Technické normy nejsou volně šiřitelné a poskytují se za úplatu. 

 

Normy se podle rozsahu platnosti mohou rozdělovat na:

  • Mezinárodní normy světové (ISO, IEC) nebo evropské (EN), které platí přes hranice jednotlivých států

  • Národní normy, jako např. ČSN, DIN, BSI, NF.. s celostátní platností, které shrnují široký okruh problematik. Tyto normy se postupně uvádějí do souladu (harmonizují) s normami mezinárodními, tím že přebírají a překládají texty mezinárodních norem. Tyto normy se potom zavádějí do národních normalizačních soustav jako např. ČSN EN xxxxx, ČSN EN ISO xxxxxx

  • Oborové normy (ON) - tyto byly v ČR zrušeny k 31.12.1993 a částečně nahrazeny normami podnikovými (PN)

  • Podnikové normy (PN) - tyto normy si vydávají jednotliví výrobci, skupiny výrobců nebo podniky pro vlastní potřebu

České národní normy ČSN jsou označovány, v případě převzatých mezinárodních (ČSN ISO, ČSN IEC..) a evropských (ČSN EN) norem číslem převzaté normy a třídícím znakem, v případě "čistých" ČSN norem pouze třídícím znakem.

 

Třídicí znak

Třídicí znak slouží k přiřazení norem k určité třídě a skupině norem. Skládá se z 6 číslic XX YYZZ.

První dvě číslice XX označují třídu 01 - 99 (např. 01 - Obecná třída, 73 - Navrhování a provádění staveb).

Druhé dvě číslice YY označují skupinu v rámci třídy (např. 2740 - Výtahy, všeobecně).

Poslední dvě číslice ZZ jsou pouze pořadové. 

Seznam tříd norem Vás provede jednotlivými kategoriemi a podkategoriemi.

Pokud nevíte, jakou normu právě potřebujete, její zatřídění do skupiny a podskupiny Vás dovede až ke konkrétní normě.

V našem e-shopu jsou pro snadnější orientaci uvedeny pouze platné normy ČSN.

Pokud požadovanou normu nenajdete jedná se o normu zrušenou, popř. neexistující. Na tel./mailový/faxový dotaz Vám rádi sdělíme datum zrušení nebo náhradní normu.

 

Seřadit podle: 
Počet: 
Třídící znakNázev
ČSN ISO 26683-3 - Inteligentní dopravní systémy - Identifikace obsahu nákladních dopravních prostředků a komunikační architektura (FLC-CIC) - Část 3: Informace z monitorování podmínek zásilky během přepravy 
Katalogové číslo:  509154
ČSN ISO 26683-3 - Inteligentní dopravní systémy - Identifikace obsahu nákladních dopravních prostředků a komunikační architektura (FLC-CIC) - Část 3: Informace z monitorování podmínek zásilky během přepravy
ČSN ISO 26683-3ČSN ISO 26683-3 Tato norma stanoví požadavky na přepravu potravin a zboží podléhající rychlé zkáze prostřednictvím aplikací, modelů, procesů a informačních balíčků, a popisuje způsob
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 2063-1 - Žárové stříkání - Zinek, hliník a jejich slitiny - Část 1: Navrhování a požadavky na kvalitu systémů ochrany proti korozi 
Katalogové číslo:  509334
ČSN EN ISO 2063-1 - Žárové stříkání - Zinek, hliník a jejich slitiny - Část 1: Navrhování a požadavky na kvalitu systémů ochrany proti korozi
ČSN EN ISO 2063-1ČSN EN ISO 2063-1 Norma specifikuje požadavky na protikorozní ochranu povrchů železa a oceli nanášením žárově stříkaných kovových povlaků zinku, hliníku nebo jejich slitin. Dále js
Cena:  358,- Kč
ČSN EN IEC 60974-7 ed. 4 - Zařízení pro obloukové svařování - Část 7: Hořáky 
Katalogové číslo:  507812
ČSN EN IEC 60974-7 ed. 4 - Zařízení pro obloukové svařování - Část 7: Hořáky
ČSN EN IEC 60974-7 ed. 4ČSN EN IEC 60974-7 ed. 4 This part of IEC 60974 specifies safety and construction requirements for TORCHES used for arc welding and allied processes. This document is appl
Cena:  446,- Kč
ČSN EN IEC 60193 ed. 2 - Vodní turbíny, akumulační čerpadla a čerpadlové turbíny - Přejímací zkoušky na modelu 
Katalogové číslo:  509422
ČSN EN IEC 60193 ed. 2 - Vodní turbíny, akumulační čerpadla a čerpadlové turbíny - Přejímací zkoušky na modelu
ČSN EN IEC 60193 ed. 2ČSN EN IEC 60193 ed. 2 Tato norma se používá při práci s laboratorními modely rovnotlakých nebo přetlakových turbín, akumulačních čerpadel nebo čerpadlových turbín jakéhokol
Cena:  2 530,- Kč
ČSN EN IEC 61131-10 - Programovatelné řídicí jednotky - Část 10: Výměnný formát otevřený XML pro PLC 
Katalogové číslo:  508561
ČSN EN IEC 61131-10 - Programovatelné řídicí jednotky - Část 10: Výměnný formát otevřený XML pro PLC
ČSN EN IEC 61131-10ČSN EN IEC 61131-10 (18 7050) This part of IEC 61131 specifies an XML-based exchange format for the export and import of IEC 61131-3 projects. A complete IEC 61131-3 project impl
Cena:  2 145,- Kč
ČSN ISO 3070-1 - Obráběcí stroje - Podmínky zkoušek přesnosti vyvrtávaček a frézek s vodorovným vřetenem - Část 1: Stroje s pevným stojanem a pohyblivým stolem 
Katalogové číslo:  509436
ČSN ISO 3070-1 - Obráběcí stroje - Podmínky zkoušek přesnosti vyvrtávaček a frézek s vodorovným vřetenem - Část 1: Stroje s pevným stojanem a pohyblivým stolem
ČSN ISO 3070-1ČSN ISO 3070-1 Tato část ISO 3070 specifikuje, s odkazem na ISO 230-1, ISO 230-2 a ISO 230-7, geometrické zkoušky, zkoušky obrábění, zkoušky vřetena a zkoušky pro kontrolu přesnosti
Cena:  605,- Kč
ČSN ISO 10791-6 - Podmínky zkoušek pro obráběcí centra - Část 6: Přesnost frekvence otáčení a interpolací 
Katalogové číslo:  509444
ČSN ISO 10791-6 - Podmínky zkoušek pro obráběcí centra - Část 6: Přesnost frekvence otáčení a interpolací
ČSN ISO 10791-6ČSN ISO 10791-6 Tato část ISO 10791 specifikuje, s odkazem na ISO 230-1 a ISO 230-4, určité kinematické zkoušky obráběcích center, týkající se frekvence otáčení vřetena, posuvu a pře
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 17095 - Železniční aplikace - Údržba drážních vozidel - Záznamy o údržbě 
Katalogové číslo:  509403
ČSN EN 17095 - Železniční aplikace - Údržba drážních vozidel - Záznamy o údržbě
ČSN EN 17095ČSN EN 17095 Tato evropská norma definuje požadavky na obsah záznamů o údržbě drážních vozidel a je směrnicí napomáhající subjektům podílejícím se na procesu údržby naplnit odpovědnost
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 16604-10 - Udržitelný vesmír - Požadavky na snížení kosmického odpadu 
Katalogové číslo:  508542
ČSN EN 16604-10 - Udržitelný vesmír - Požadavky na snížení kosmického odpadu
ČSN EN 16604-10ČSN EN 16604-10 This document defines the primary space debris mitigation requirements applicable to all elements of systems launched into, or passing through, near-Earth space, incl
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 6059-407 - Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra - Zkušební metody - Část 407: Přilnavost značek a trvanlivost potisku 
Katalogové číslo:  508529
ČSN EN 6059-407 - Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra - Zkušební metody - Část 407: Přilnavost značek a trvanlivost potisku
ČSN EN 6059-407ČSN EN 6059-407 This document specifies the method and means for testing the mark adherence and print permanence characteristics of sleeves used to identify electrical cable and cabl
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 16495 - Uspořádání letového provozu - Zabezpečení informací u organizací poskytujících podporu civilnímu letovému provozu 
Katalogové číslo:  508528
ČSN EN 16495 - Uspořádání letového provozu - Zabezpečení informací u organizací poskytujících podporu civilnímu letovému provozu
ČSN EN 16495ČSN EN 16495 This document provides guidance based on EN ISO/IEC 27002:2017 applied to organisations supporting civil aviation, with a focus on air traffic management operations. This
Cena:  605,- Kč
ČSN EN IEC 61869-9 - Přístrojové transformátory - Část 9: Digitální rozhraní pro přístrojové transformátory 
Katalogové číslo:  509072
ČSN EN IEC 61869-9 - Přístrojové transformátory - Část 9: Digitální rozhraní pro přístrojové transformátory
ČSN EN IEC 61869-9ČSN EN IEC 61869-9 (35 1350) Tato část souboru norem je normou skupiny výrobků použitelná na přístrojové transformátory s digitálním výstupem. Norma výrobku sestává z části 1 a čá
Cena:  655,- Kč
ČSN EN IEC 62129-3 - Kalibrace přístrojů pro měření vlnové délky/optického kmitočtu - Část 3: Měřiče optického kmitočtu vnitřně odkázané na hřebenové rozložení kmitočtů 
Katalogové číslo:  509419
ČSN EN IEC 62129-3 - Kalibrace přístrojů pro měření vlnové délky/optického kmitočtu - Část 3: Měřiče optického kmitočtu vnitřně odkázané na hřebenové rozložení kmitočtů
ČSN EN IEC 62129-3ČSN EN IEC 62129-3 Tato norma popisuje kalibraci měřičů optického kmitočtu pomocí hřebenového rozložení kmitočtů jako vnitřní reference. Norma je použitelná pro přístroje měřící o
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 50411-4-1 - Systémy vláknového managementu a ochranná zapouzdření používaná v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 4-1: Pasivní optická pouliční rozvodná skříň pro kategorii A 
Katalogové číslo:  509421
ČSN EN 50411-4-1 - Systémy vláknového managementu a ochranná zapouzdření používaná v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 4-1: Pasivní optická pouliční rozvodná skříň pro kategorii A
ČSN EN 50411-4-1ČSN EN 50411-4-1 Tato norma se vztahuje na pasivní optické vláknové pouliční rozvodné skříně pro použití ve vnějších prostředích kategorie A podle EN 61753-1. Norma obsahuje rozmě
Cena:  446,- Kč
ČSN EN IEC 63128 - Řízené rozhraní stmívatelného osvětlení - Analogové napěťově stmívatelné rozhraní pro elektronické ovládací zařízení 
Katalogové číslo:  509239
ČSN EN IEC 63128 - Řízené rozhraní stmívatelného osvětlení - Analogové napěťově stmívatelné rozhraní pro elektronické ovládací zařízení
ČSN EN IEC 63128ČSN EN IEC 63128 Tento dokument specifikuje analogově řízené rozhraní ovládacího zařízení, které má funkci řízení výkonu ovládacího zařízení. Výkon ovládacího zařízení je řízen regu
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO/IEC 21823-1 - Internet věci (IoT) - Interoperabilita systémů IoT - Část 1: Struktura 
Katalogové číslo:  509169
ČSN ISO/IEC 21823-1 - Internet věci (IoT) - Interoperabilita systémů IoT - Část 1: Struktura
ČSN ISO/IEC 21823-1ČSN ISO/IEC 21823-1 Systémy Internetu věcí (IoT) zahrnují komunikaci mezi různými entitami. To platí pro propojení mezi různými systémy IoT. Platí to také pro mnoho propojení, kt
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 15630-1 - Ocel pro výztuž a předpínání do betonu - Zkušební metody - Část 1: Tyče, válcovaný drát a drát pro výztuž do betonu 
Katalogové číslo:  509227
ČSN EN ISO 15630-1 - Ocel pro výztuž a předpínání do betonu - Zkušební metody - Část 1: Tyče, válcovaný drát a drát pro výztuž do betonu
ČSN EN ISO 15630-1ČSN EN ISO 15630-1 Norma specifikuje chemické a mechanické zkušební metody a metody měření geometrických charakteristik vhodných pro tyče a válcované dráty pro výztuž betonu.
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 683-2 - Oceli pro tepelné zpracování, oceli legované a oceli automatové - Část 2: Legované oceli k zušlechťování 
Katalogové číslo:  509228
ČSN EN ISO 683-2 - Oceli pro tepelné zpracování, oceli legované a oceli automatové - Část 2: Legované oceli k zušlechťování
ČSN EN ISO 683-2ČSN EN ISO 683-2 Tato část ISO 683 specifikuje technické dodací požadavky pro polotovary za tepla tvářené (například válcované bloky, sochory, bramy), tyče, válcovaný drát, hotové p
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 13489 - Dřevěné podlahoviny - Vícevrstvé parketové dílce 
Katalogové číslo:  509330
ČSN EN 13489 - Dřevěné podlahoviny - Vícevrstvé parketové dílce
ČSN EN 13489ČSN EN 13489 Tato evropská norma stanovuje vlastnosti vícevrstvých parketových prvků pro použití jako podlahovina v interiéru.
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 12625-11 - Tissue papíry a tissue výrobky - Část 11: Stanovení pevnosti protržení za mokra průtlakem kuličkou 
Katalogové číslo:  508571
ČSN EN ISO 12625-11 - Tissue papíry a tissue výrobky - Část 11: Stanovení pevnosti protržení za mokra průtlakem kuličkou
ČSN EN ISO 12625-11ČSN EN ISO 12625-11 This document specifies a test method for the determination of the resistance to mechanical penetration (ball burst strength procedure) of tissue paper and ti
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 13468-1 - Plasty - Stanovení celkové propustnosti světla transparentními materiály - Část 1: Jednopaprskový přístroj 
Katalogové číslo:  508572
ČSN EN ISO 13468-1 - Plasty - Stanovení celkové propustnosti světla transparentními materiály - Část 1: Jednopaprskový přístroj
ČSN EN ISO 13468-1ČSN EN ISO 13468-1 This document covers the determination of the total luminous transmittance, in the visible region of the spectrum, of planar transparent and substantially col
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 18473-3 - Funkční pigmenty a plniva pro speciální aplikace - Část 3: Pyrogenní oxid křemičitý pro silikonové pryže 
Katalogové číslo:  508578
ČSN EN ISO 18473-3 - Funkční pigmenty a plniva pro speciální aplikace - Část 3: Pyrogenní oxid křemičitý pro silikonové pryže
ČSN EN ISO 18473-3ČSN EN ISO 18473-3 This document specifies requirements and corresponding methods of test for fumed silica in powder form for silicone rubber application. This document is applica
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12012-4 - Stroje na zpracování plastů a pryže - Rozmělňovací stroje - Část 4: Bezpečnostní požadavky na aglomerátory 
Katalogové číslo:  509363
ČSN EN 12012-4 - Stroje na zpracování plastů a pryže - Rozmělňovací stroje - Část 4: Bezpečnostní požadavky na aglomerátory
ČSN EN 12012-4ČSN EN 12012-4 Tento dokument zahrnuje veškerá významná nebezpečí, nebezpečné situace a události týkající se aglomerátorů na úpravu tvaru, velikosti a charakteristik tečení plastové
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 490+A1 - Betonové tašky a tvarovky pro střešní krytiny a obklady stěn - Specifikace výrobku 
Katalogové číslo:  508940
ČSN EN 490+A1 - Betonové tašky a tvarovky pro střešní krytiny a obklady stěn - Specifikace výrobku
ČSN EN 490+A1ČSN EN 490+A1 Tato norma stanovuje požadavky na betonové tašky a tvarovky pro šikmé střechy a vnitřní a vnější obklady stěn. Betonové střešní tašky a tvarovky mohou být opatřeny povrch
Cena:  358,- Kč
ČSN 73 0032 - Navrhování stavebních konstrukcí zatížených dynamickými účinky strojů 
Katalogové číslo:  509350
ČSN 73 0032 - Navrhování stavebních konstrukcí zatížených dynamickými účinky strojů
ČSN 73 0032ČSN 73 0032 (73 0032) ČSN 73 0032 platí pro výpočet stavebních konstrukcí včetně základů (dále jen konstrukcí) zatížených dynamickými účinky strojů a strojních zařízení, spočívajících
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 17271 - Plasty - Profily z polyvinylchloridu (PVC) - Stanovení pevnosti v odlupování profilů laminovaných fóliemi 
Katalogové číslo:  508584
ČSN EN 17271 - Plasty - Profily z polyvinylchloridu (PVC) - Stanovení pevnosti v odlupování profilů laminovaných fóliemi
ČSN EN 17271ČSN EN 17271 This document specifies a test method for determining the peel strength of poly(vinyl chloride) (PVC) based profiles laminated with foils.
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 1833-16 - Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 16: Směsi polypropylenových vláken s určitými jinými vlákny (metoda s použitím xylenu) 
Katalogové číslo:  509371
ČSN EN ISO 1833-16 - Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 16: Směsi polypropylenových vláken s určitými jinými vlákny (metoda s použitím xylenu)
ČSN EN ISO 1833-16ČSN EN ISO 1833-16 Tato část normy specifikuje metodu, při které se používá xylen, ke stanovení procentuálního hmotnostního podílu polypropylenu po odstranění nevlákenných látek v
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 17131 - Textilie a textilní výrobky - Stanovení dimethylformamidu (DMF), metoda s použitím plynové chromatografie 
Katalogové číslo:  508588
ČSN EN 17131 - Textilie a textilní výrobky - Stanovení dimethylformamidu (DMF), metoda s použitím plynové chromatografie
ČSN EN 17131ČSN EN 17131 This document specifies a method to determine the amounts of extractable dimethylformamide (DMF) in components of textile products containing polyurethane or acrylic. NO
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 14150 - Geosyntetické izolace - Zjišťování propustnosti kapalin 
Katalogové číslo:  508590
ČSN EN 14150 - Geosyntetické izolace - Zjišťování propustnosti kapalin
ČSN EN 14150ČSN EN 14150 This document specifies a method for measuring the steady-state liquid flow through a geosynthetic barrier, used to contain liquids in long-term applications. The test
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 943-2 - Ochranné oděvy proti nebezpečným pevným, kapalným a plynným chemikáliím včetně kapalných a pevných aerosolů - Část 2: Požadavky na účinnost protichemických ochranných oděvů typ 1 (plynotěsných) pro záchranné jednotky (ET) 
Katalogové číslo:  509367
ČSN EN 943-2 - Ochranné oděvy proti nebezpečným pevným, kapalným a plynným chemikáliím včetně kapalných a pevných aerosolů - Část 2: Požadavky na účinnost protichemických ochranných oděvů typ 1 (plynotěsných) pro záchranné jednotky (ET)
ČSN EN 943-2ČSN EN 943-2 Tato norma stanoví minimální požadavky, zkušební metody, značení a informace poskytované výrobcem pro ventilované a neventilované plynotěsné protichemické ochranné oděvy pr
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat