Sponzorovaný odkaz

Třídy norem ČSN - strana 1312

České technické normy ČSN

Technická norma je podrobný předpis, který stanoví důležité parametry či vlastnosti materiálu, výrobku, součásti nebo pracovního postupu. Technické normy nejsou obecně závazné, jsou to však odborně kvalifikované předpisy, na které se mohou odkazovat smluvní strany při specifikaci předmětu smlouvy nebo státní autorita ve svých obecně závazných předpisech. Umožňují například výměnu výrobků nebo zaměnitelnost součástek a tím zlepšují hospodárnost výroby i bezpečnost výrobků. Stanovením závazných parametrů výrobků přispívají také k ochraně spotřebitele.

Zdroj: www.unmz.cz

 

Technické normy nejsou volně šiřitelné a poskytují se za úplatu. 

 

Normy se podle rozsahu platnosti mohou rozdělovat na:

  • Mezinárodní normy světové (ISO, IEC) nebo evropské (EN), které platí přes hranice jednotlivých států

  • Národní normy, jako např. ČSN, DIN, BSI, NF.. s celostátní platností, které shrnují široký okruh problematik. Tyto normy se postupně uvádějí do souladu (harmonizují) s normami mezinárodními, tím že přebírají a překládají texty mezinárodních norem. Tyto normy se potom zavádějí do národních normalizačních soustav jako např. ČSN EN xxxxx, ČSN EN ISO xxxxxx

  • Oborové normy (ON) - tyto byly v ČR zrušeny k 31.12.1993 a částečně nahrazeny normami podnikovými (PN)

  • Podnikové normy (PN) - tyto normy si vydávají jednotliví výrobci, skupiny výrobců nebo podniky pro vlastní potřebu

České národní normy ČSN jsou označovány, v případě převzatých mezinárodních (ČSN ISO, ČSN IEC..) a evropských (ČSN EN) norem číslem převzaté normy a třídícím znakem, v případě "čistých" ČSN norem pouze třídícím znakem.

 

Třídicí znak

Třídicí znak slouží k přiřazení norem k určité třídě a skupině norem. Skládá se z 6 číslic XX YYZZ.

První dvě číslice XX označují třídu 01 - 99 (např. 01 - Obecná třída, 73 - Navrhování a provádění staveb).

Druhé dvě číslice YY označují skupinu v rámci třídy (např. 2740 - Výtahy, všeobecně).

Poslední dvě číslice ZZ jsou pouze pořadové. 

Seznam tříd norem Vás provede jednotlivými kategoriemi a podkategoriemi.

Pokud nevíte, jakou normu právě potřebujete, její zatřídění do skupiny a podskupiny Vás dovede až ke konkrétní normě.

V našem e-shopu jsou pro snadnější orientaci uvedeny pouze platné normy ČSN.

Pokud požadovanou normu nenajdete jedná se o normu zrušenou, popř. neexistující. Na tel./mailový/faxový dotaz Vám rádi sdělíme datum zrušení nebo náhradní normu.

 

Seřadit podle: 
Počet: 
Třídící znakNázev
ČSN EN ISO 18541-4 - Silniční vozidla - Normalizovaný přístup k informaci o opravě a údržbě automobilu (RMI) - Část 4: Zkouška shody 
Katalogové číslo:  99350
ČSN EN ISO 18541-4 - Silniční vozidla - Normalizovaný přístup k informaci o opravě a údržbě automobilu (RMI) - Část 4: Zkouška shody
ČSN EN ISO 18541-4ČSN EN ISO 18541-4 This part of ISO 18541 specifies a conformance test for a vehicle manufacturer assessment of self-conformance of the VM RMI system. The conformance test cases f
Cena:  803,- Kč
ČSN EN 2591-315 - Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 315: Odolnost proti kapalinám 
Katalogové číslo:  99406
ČSN EN 2591-315 - Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 315: Odolnost proti kapalinám
ČSN EN 2591-315ČSN EN 2591-315 This European Standard specifies the method of determining the fluid resistance of a connector, or cable accessory. It shall be used together with EN 2591-100 and E
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 4644-026 - Letectví a kosmonautika - Elektrické a optické konektory, obdélníkové, modulové, s obdélníkovými vložkami, trvalá pracovní teplota 175 °C (nebo 125 °C) - Část 026: Zásuvka, velikost 2, se zemnicím blokem, třídy B a F - Norma výrobku 
Katalogové číslo:  99410
ČSN EN 4644-026 - Letectví a kosmonautika - Elektrické a optické konektory, obdélníkové, modulové, s obdélníkovými vložkami, trvalá pracovní teplota 175 °C (nebo 125 °C) - Část 026: Zásuvka, velikost 2, se zemnicím blokem, třídy B a F - Norma výrobku
ČSN EN 4644-026ČSN EN 4644-026 This European Standard specifies the size 2 receptacle for disconnect applications used in the family of modular rectangular electrical and optical connector with rec
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 4644-024 - Letectví a kosmonautika - Elektrické a optické konektory, obdélníkové, modulové, s obdélníkovými vložkami, trvalá pracovní teplota 175 °C (nebo 125 °C) - Část 024: Zásuvka, velikost 2, třídy A, C a E - Norma výrobku 
Katalogové číslo:  99409
ČSN EN 4644-024 - Letectví a kosmonautika - Elektrické a optické konektory, obdélníkové, modulové, s obdélníkovými vložkami, trvalá pracovní teplota 175 °C (nebo 125 °C) - Část 024: Zásuvka, velikost 2, třídy A, C a E - Norma výrobku
ČSN EN 4644-024ČSN EN 4644-024 This European Standard specifies the size 2 receptacle for disconnect applications used in the family of modular rectangular electrical and optical connector with rec
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 2633 - Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2024-AlCu4Mg1 - T3511 - Tyče a profily lisované - 1,2 mm <= De <= 160 mm s kontrolou hrubého zrna na obvodu 
Katalogové číslo:  99389
ČSN EN 2633 - Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2024-AlCu4Mg1 - T3511 - Tyče a profily lisované - 1,2 mm <= De <= 160 mm s kontrolou hrubého zrna na obvodu
ČSN EN 2633ČSN EN 2633 This standard specifies the requirements relating to: Aluminium alloy AL-P2024 AlCu4Mg1 T3511 Extruded bar and section 1,2 mm
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 6032 - Letectví a kosmonautika - Plasty vyztužené vlákny - Zkušební metoda - Stanovení teplot skelného přechodu 
Katalogové číslo:  99443
ČSN EN 6032 - Letectví a kosmonautika - Plasty vyztužené vlákny - Zkušební metoda - Stanovení teplot skelného přechodu
ČSN EN 6032ČSN EN 6032 This standard specifies a method to determine the apparent glass transition temperatures of non-metallic materials. This standard is applicable to unidirectional tape and w
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 61000-6-5 - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-5: Kmenové normy - Odolnost pro zařízení používané v elektrárnách a rozvodnách 
Katalogové číslo:  99445
ČSN EN 61000-6-5 - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-5: Kmenové normy - Odolnost pro zařízení používané v elektrárnách a rozvodnách
ČSN EN 61000-6-5ČSN EN 61000-6-5 This part of IEC 61000 specifies EMC immunity requirements which apply to electrical and electronic equip-ment intended for use in power stations and substations, a
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 62858 - Měření četnosti blesků založené na systémech jejich lokalizace (LLS) - Obecné principy 
Katalogové číslo:  99390
ČSN EN 62858 - Měření četnosti blesků založené na systémech jejich lokalizace (LLS) - Obecné principy
ČSN EN 62858ČSN EN 62858 This International Standard introduces and discusses all necessary measures to make reliable and homogeneous the values of NG obtained from LLS in various countries. Only
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 61340-5-3 ed. 2 - Elektrostatika - Část 5-3: Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy - Klasifikace vlastností a požadavky na obaly určené pro součástky citlivé na elektrostatické výboje 
Katalogové číslo:  99871
ČSN EN 61340-5-3 ed. 2 - Elektrostatika - Část 5-3: Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy - Klasifikace vlastností a požadavky na obaly určené pro součástky citlivé na elektrostatické výboje
ČSN EN 61340-5-3 ed. 2ČSN EN 61340-5-3 ed. 2 Tato norma definuje vlastnosti ochranných obalů proti ESD, které jsou potřebné pro ochranu součástek citlivých na elektrostatický výboj (ESDS) v průběhu
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 50588-1 - Střední výkonové transformátory 50 Hz s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 1: Obecné požadavky 
Katalogové číslo:  99864
ČSN EN 50588-1 - Střední výkonové transformátory 50 Hz s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 1: Obecné požadavky
ČSN EN 50588-1ČSN EN 50588-1 Tato evropská norma se týká středních výkonových transformátorů. Pod pojmem střední výkonové transfor-mátory se rozumí výkonové transformátory s nejvyšším napětím pro z
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 60424-8 - Feritová jádra - Návod pro meze povrchových vad - Část 8: PQ-jádra 
Katalogové číslo:  99534
ČSN EN 60424-8 - Feritová jádra - Návod pro meze povrchových vad - Část 8: PQ-jádra
ČSN EN 60424-8ČSN EN 60424-8 This part of IEC 60424 gives guidance on allowable limits of surface irregularities applicable to PQ-cores in accordance with the relevant generic specification. T
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 60598-2-5 ed. 2 - Svítidla - Část 2-5: Zvláštní požadavky - Širokoúhlé světlomety 
Katalogové číslo:  99978
ČSN EN 60598-2-5 ed. 2 - Svítidla - Část 2-5: Zvláštní požadavky - Širokoúhlé světlomety
ČSN EN 60598-2-5 ed. 2ČSN EN 60598-2-5 ed. 2 Tato část IEC 60598 specifikuje požadavky na širokoúhlé světlomety s elektrickými světelnými zdroji s napájecím napětím nepřevyšujícím 1 000 V.
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 62467-1 - Zdravotnické elektrické přístroje - Dozimetrické přístroje používané v brachyterapii - Část 1: Přístroje se studnicovými ionizačními komorami 
Katalogové číslo:  99349
ČSN EN 62467-1 - Zdravotnické elektrické přístroje - Dozimetrické přístroje používané v brachyterapii - Část 1: Přístroje se studnicovými ionizačními komorami
ČSN EN 62467-1ČSN EN 62467-1 This part of IEC 62467 specifies the performance and some related constructional requirements of WELL-TYPE IONIZATION CHAMBERS and associated measurement apparatus, a
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 62087-2 - Zvuková, obrazová a přidružená zařízení - Určení spotřeby výkonu - Část 2: Signály a média 
Katalogové číslo:  99951
ČSN EN 62087-2 - Zvuková, obrazová a přidružená zařízení - Určení spotřeby výkonu - Část 2: Signály a média
ČSN EN 62087-2ČSN EN 62087-2 This part of IEC 62087 specifies signals and media used in determination of the power consumption of audio, video, and related equipment, such as television sets and
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 62680-2-3 - Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a výkon - Část 2-3: Kabely univerzální sériové sběrnice a třída konektorů, revize 2.0 
Katalogové číslo:  99400
ČSN EN 62680-2-3 - Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a výkon - Část 2-3: Kabely univerzální sériové sběrnice a třída konektorů, revize 2.0
ČSN EN 62680-2-3ČSN EN 62680-2-3 The information provided in this document serves as a guideline for design, development and voluntary compliance testing of USB connectors and fabricated cables a
Cena:  545,- Kč
ČSN EN ISO 3925 - Otevřené radioaktivní zářiče - Identifikace a dokumentace 
Katalogové číslo:  99395
ČSN EN ISO 3925 - Otevřené radioaktivní zářiče - Identifikace a dokumentace
ČSN EN ISO 3925ČSN EN ISO 3925 This International Standard establishes the requirements for the identification and documentation of unsealed radioactive substances issued commercially by suppliers
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 4074 ed. 2 - Kondomy z přírodního latexu - Požadavky a zkušební metody 
Katalogové číslo:  99446
ČSN EN ISO 4074 ed. 2 - Kondomy z přírodního latexu - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN ISO 4074 ed. 2ČSN EN ISO 4074 ed. 2 This International Standard specifies requirements and test methods for male condoms made from natural rubber latex.
Cena:  655,- Kč
ČSN EN ISO 17892-3 - Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 3: Stanovení zdánlivé hustoty pevných částic 
Katalogové číslo:  99616
ČSN EN ISO 17892-3 - Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 3: Stanovení zdánlivé hustoty pevných částic
ČSN EN ISO 17892-3ČSN EN ISO 17892-3 This part of ISO 17892 specifies methods for the determination of the particle density of soils. This part of ISO 17892 is applicable to the laboratory det
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 997+A1 - Záchodové mísy a soupravy se zabudovanou zápachovou uzávěrkou 
Katalogové číslo:  99668
ČSN EN 997+A1 - Záchodové mísy a soupravy se zabudovanou zápachovou uzávěrkou
ČSN EN 997+A1ČSN EN 997+A1 Tato norma uvádí konstrukční a funkční požadavky a metody zkoušení pro záchodové mísy se zabudovanou zápachovou uzávěrkou (kombinační, monoblokové, se samostatným přívode
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 1269 - Textilní podlahové krytiny - Hodnocení úpravy vpichovaných textilních podlahových krytin zkouškou špinivosti 
Katalogové číslo:  99440
ČSN EN 1269 - Textilní podlahové krytiny - Hodnocení úpravy vpichovaných textilních podlahových krytin zkouškou špinivosti
ČSN EN 1269ČSN EN 1269 This European Standard specifies two methods for the evaluation of impregnations or other treatments in needled floorcoverings by means of a soiling test.There is no correlat
Cena:  171,- Kč
ČSN P CEN/TS 16817-1 - Kvalita ovzduší - Monitoring geneticky modifikovaných organismů (GMO) - Monitoring pylu - Část 1: Vzorkování pylu pomocí pylového filtru (PMF) a vzorkovacího zařízení Sigma-2 
Katalogové číslo:  99426
ČSN P CEN/TS 16817-1 - Kvalita ovzduší - Monitoring geneticky modifikovaných organismů (GMO) - Monitoring pylu - Část 1: Vzorkování pylu pomocí pylového filtru (PMF) a vzorkovacího zařízení Sigma-2
ČSN P CEN/TS 16817-1ČSN P CEN/TS 16817-1 This Technical Specification describes a procedure for the use of the passive samplers Sigma-2 and PMF to sample airborne pollen. Both are designed to sampl
Cena:  545,- Kč
ČSN ETSI EN 302 054-2 V1.2.1 - Pomocné prostředky meteorologie (Met Aids) - Radiosondy používané v kmitočtovém rozsahu 400,15 MHz až 406 MHz s výkonem do 200 mW - Část 2: Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU 
Katalogové číslo:  99435
ČSN ETSI EN 302 054-2 V1.2.1 - Pomocné prostředky meteorologie (Met Aids) - Radiosondy používané v kmitočtovém rozsahu 400,15 MHz až 406 MHz s výkonem do 200 mW - Část 2: Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU
ČSN ETSI EN 302 054-2 V1.2.1ČSN ETSI EN 302 054-2 V1.2.1 The present document applies to Radiosondes in the Meteorological Aids service to be used in the 400,15 MHz to 406 MHz frequency range with
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat