Sponzorovaný odkaz

Třídy norem ČSN - strana 1315

České technické normy ČSN

Technická norma je podrobný předpis, který stanoví důležité parametry či vlastnosti materiálu, výrobku, součásti nebo pracovního postupu. Technické normy nejsou obecně závazné, jsou to však odborně kvalifikované předpisy, na které se mohou odkazovat smluvní strany při specifikaci předmětu smlouvy nebo státní autorita ve svých obecně závazných předpisech. Umožňují například výměnu výrobků nebo zaměnitelnost součástek a tím zlepšují hospodárnost výroby i bezpečnost výrobků. Stanovením závazných parametrů výrobků přispívají také k ochraně spotřebitele.

Zdroj: www.unmz.cz

 

Technické normy nejsou volně šiřitelné a poskytují se za úplatu. 

 

Normy se podle rozsahu platnosti mohou rozdělovat na:

  • Mezinárodní normy světové (ISO, IEC) nebo evropské (EN), které platí přes hranice jednotlivých států

  • Národní normy, jako např. ČSN, DIN, BSI, NF.. s celostátní platností, které shrnují široký okruh problematik. Tyto normy se postupně uvádějí do souladu (harmonizují) s normami mezinárodními, tím že přebírají a překládají texty mezinárodních norem. Tyto normy se potom zavádějí do národních normalizačních soustav jako např. ČSN EN xxxxx, ČSN EN ISO xxxxxx

  • Oborové normy (ON) - tyto byly v ČR zrušeny k 31.12.1993 a částečně nahrazeny normami podnikovými (PN)

  • Podnikové normy (PN) - tyto normy si vydávají jednotliví výrobci, skupiny výrobců nebo podniky pro vlastní potřebu

České národní normy ČSN jsou označovány, v případě převzatých mezinárodních (ČSN ISO, ČSN IEC..) a evropských (ČSN EN) norem číslem převzaté normy a třídícím znakem, v případě "čistých" ČSN norem pouze třídícím znakem.

 

Třídicí znak

Třídicí znak slouží k přiřazení norem k určité třídě a skupině norem. Skládá se z 6 číslic XX YYZZ.

První dvě číslice XX označují třídu 01 - 99 (např. 01 - Obecná třída, 73 - Navrhování a provádění staveb).

Druhé dvě číslice YY označují skupinu v rámci třídy (např. 2740 - Výtahy, všeobecně).

Poslední dvě číslice ZZ jsou pouze pořadové. 

Seznam tříd norem Vás provede jednotlivými kategoriemi a podkategoriemi.

Pokud nevíte, jakou normu právě potřebujete, její zatřídění do skupiny a podskupiny Vás dovede až ke konkrétní normě.

V našem e-shopu jsou pro snadnější orientaci uvedeny pouze platné normy ČSN.

Pokud požadovanou normu nenajdete jedná se o normu zrušenou, popř. neexistující. Na tel./mailový/faxový dotaz Vám rádi sdělíme datum zrušení nebo náhradní normu.

 

Seřadit podle: 
Počet: 
Třídící znakNázev
ČSN EN ISO 21083-1 - Zkušební metoda pro měření účinnosti filtračního materiálu pro odlučování sférického nanomateriálu ze vzduchu - Část 1: Rozsah velikostí od 20 nm do 500 nm 
Katalogové číslo:  507539
ČSN EN ISO 21083-1 - Zkušební metoda pro měření účinnosti filtračního materiálu pro odlučování sférického nanomateriálu ze vzduchu - Část 1: Rozsah velikostí od 20 nm do 500 nm
ČSN EN ISO 21083-1ČSN EN ISO 21083-1 This document specifies the testing instruments and procedure for determining the fractional filtration efficiencies of flat sheet filter medium against airborn
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 14825 - Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru - Zkoušení a hodnocení při podmínkách s částečným zatížením a výpočet sezonní výkonnosti 
Katalogové číslo:  507543
ČSN EN 14825 - Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru - Zkoušení a hodnocení při podmínkách s částečným zatížením a výpočet sezonní výkonnosti
ČSN EN 14825ČSN EN 14825 This document covers air conditioners, heat pumps and liquid chilling packages, including comfort and process chillers. It applies to factory made units defined in EN 145
Cena:  1 155,- Kč
ČSN EN 1434-4+A1 - Měřidla tepla - Část 4: Zkoušky pro schválení typu 
Katalogové číslo:  507549
ČSN EN 1434-4+A1 - Měřidla tepla - Část 4: Zkoušky pro schválení typu
ČSN EN 1434-4+A1ČSN EN 1434-4+A1 This European Standard specifies pattern approval tests for !thermal energy meters". !Thermal energy meters" are instruments intended for measuring the energy which
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 16842-3 - Motorové vozíky - Viditelnost - Zkušební metody a ověřování - Část 3: Výložníkové vozíky do 10 000 kg včetně 
Katalogové číslo:  507556
ČSN EN 16842-3 - Motorové vozíky - Viditelnost - Zkušební metody a ověřování - Část 3: Výložníkové vozíky do 10 000 kg včetně
ČSN EN 16842-3ČSN EN 16842-3 This document specifies the requirements and test procedures for 360° visibility of reach trucks with a sit-on or stand-on operator (herein after referred to as truck
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12397 - Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Provoz 
Katalogové číslo:  508231
ČSN EN 12397 - Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Provoz
ČSN EN 12397ČSN EN 12397 Tato evropská norma uvádí bezpečnostní požadavky pro provoz zařízení osobních lanových drah. Tato norma se vztahuje na různé typy zařízení a bere v úvahu jejich okolí. Ta
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 17018 - Železniční aplikace - Údržba drážních vozidel - Termíny a definice 
Katalogové číslo:  507563
ČSN EN 17018 - Železniční aplikace - Údržba drážních vozidel - Termíny a definice
ČSN EN 17018ČSN EN 17018 This document defines the meaning of the common terms in use in the field of railway rolling stock maintenance. Unless otherwise specified in this document, the terms of EN
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 15329 - Železniční aplikace - Brzdění - Brzdové botky a zajišťovací klíny brzdových špalíků pro drážní vozidla 
Katalogové číslo:  507565
ČSN EN 15329 - Železniční aplikace - Brzdění - Brzdové botky a zajišťovací klíny brzdových špalíků pro drážní vozidla
ČSN EN 15329ČSN EN 15329 This document applies to brake block holders and brake block keys included in brake rigging installed on railway vehicles. Brake block holders and brake block keys made o
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 9115 - Systémy managementu kvality - Požadavky pro organizace v letectví, kosmonautice a obraně - Dodávaný software (dodatek k EN 9100) 
Katalogové číslo:  508450
ČSN EN 9115 - Systémy managementu kvality - Požadavky pro organizace v letectví, kosmonautice a obraně - Dodávaný software (dodatek k EN 9100)
ČSN EN 9115ČSN EN 9115 Platí požadavky EN 9100 s následujícím objasněním pro software. Tato evropská norma doplňuje požadavky EN 9100 pro dodávaný software a obsahuje požadavky na systém manag
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 16602-70-26 - Zabezpečování kosmických produktů - Zamačkávání elektrických spojení s vysokou spolehlivostí 
Katalogové číslo:  507599
ČSN EN 16602-70-26 - Zabezpečování kosmických produktů - Zamačkávání elektrických spojení s vysokou spolehlivostí
ČSN EN 16602-70-26ČSN EN 16602-70-26 This Standard specifies: - Requirements for the following crimping wire connections intended for high reliability electrical connections for use on spacecraf
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 4611-003 - Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Část 003: Měděné pocínované - Pracovní teplota mezi -65 °C a 135 °C - Jednoduchá lisovaná stěna pro uzavřené aplikace - Značené UV laserem - Norma výrobku 
Katalogové číslo:  507600
ČSN EN 4611-003 - Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Část 003: Měděné pocínované - Pracovní teplota mezi -65 °C a 135 °C - Jednoduchá lisovaná stěna pro uzavřené aplikace - Značené UV laserem - Norma výrobku
ČSN EN 4611-003ČSN EN 4611-003 This European Standard specifies the characteristics of UV laser printable, tin plated copper conductor electrical cables Crosslinked Ethylene Tetra Fluoro Ethylene c
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 2715 - Letectví a kosmonautika - Makrografické zkoušení tvářených výrobků, přířezů pro kování a výkovků z hliníku a slitiny hliníku 
Katalogové číslo:  507594
ČSN EN 2715 - Letectví a kosmonautika - Makrografické zkoušení tvářených výrobků, přířezů pro kování a výkovků z hliníku a slitiny hliníku
ČSN EN 2715ČSN EN 2715 This European Standard specifies the procedure for the macrographic examination of the cut surface from aluminium and aluminium alloy wrought products, forging stock and forg
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 2709 - Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku 2024- - T3510 - Tyče a profily - 1,2 mm <= (a nebo D) <= 150 mm - S kontrolou hrubého zrna na obvodu 
Katalogové číslo:  507585
ČSN EN 2709 - Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku 2024- - T3510 - Tyče a profily - 1,2 mm <= (a nebo D) <= 150 mm - S kontrolou hrubého zrna na obvodu
ČSN EN 2709ČSN EN 2709 This European Standard specifies the requirements relating to: Aluminium alloy 2024- T3510 Bars and sections 1,2 mm
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 2728 - Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-C42101 - T6 - Odlitky odlité do pískové formy - a <= 20 mm 
Katalogové číslo:  507583
ČSN EN 2728 - Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-C42101 - T6 - Odlitky odlité do pískové formy - a <= 20 mm
ČSN EN 2728ČSN EN 2728 This European Standard specifies the requirements relating to: Aluminium alloy AL-C42101 T6 Sand casting a
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 2585 - Letectví a kosmonautika - Kulová kluzná ložiska z korozivzdorné oceli se samomaznou výstelkou - Široká řada - Zvýšené únosnosti při okolní teplotě - Rozměry a únosnosti 
Katalogové číslo:  507573
ČSN EN 2585 - Letectví a kosmonautika - Kulová kluzná ložiska z korozivzdorné oceli se samomaznou výstelkou - Široká řada - Zvýšené únosnosti při okolní teplotě - Rozměry a únosnosti
ČSN EN 2585ČSN EN 2585 This standard specifies the characteristics of spherical plain bearings in corrosion resisting steel, with self-lubricating liner, wide series, for elevated load at ambient
Cena:  232,- Kč
ČSN EN IEC 55016-1-4 ed. 4 - Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 1-4: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Antény a zkušební stanoviště pro měření rušení šířeného zářením 
Katalogové číslo:  508271
ČSN EN IEC 55016-1-4 ed. 4 - Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 1-4: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Antény a zkušební stanoviště pro měření rušení šířeného zářením
ČSN EN IEC 55016-1-4 ed. 4ČSN EN IEC 55016-1-4 ed. 4 (33 4210) Tato část souboru norem určuje vlastnosti a provoz zařízení pro měření vyzařovaného rušení v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 18 GHz Jsou
Cena:  1 155,- Kč
ČSN EN 50117-9-1 - Koaxiální kabely - Část 9-1: Dílčí specifikace koaxiálních kabelů pro analogový a digitální přenos signálu - Vnitřní kabely pro systémy pracující při kmitočtech mezi 5 MHz a 1 000 MHz 
Katalogové číslo:  508196
ČSN EN 50117-9-1 - Koaxiální kabely - Část 9-1: Dílčí specifikace koaxiálních kabelů pro analogový a digitální přenos signálu - Vnitřní kabely pro systémy pracující při kmitočtech mezi 5 MHz a 1 000 MHz
ČSN EN 50117-9-1ČSN EN 50117-9-1 This part of EN 50117 which is a sectional specification applies to coaxial indoor drop cables for analogue and digital one and two way signal transmission, e.g. fo
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 50551-1 ed. 2 - Simplexní a duplexní kabely pro použití v zakončených kabelových sestavách - Část 1: Vzorová předmětová specifikace a minimální požadavky 
Katalogové číslo:  508455
ČSN EN 50551-1 ed. 2 - Simplexní a duplexní kabely pro použití v zakončených kabelových sestavách - Část 1: Vzorová předmětová specifikace a minimální požadavky
ČSN EN 50551-1 ed. 2ČSN EN 50551-1 ed. 2 Tato norma popisuje parametry, které mohou být uvažovány při použití simplexních a duplexních optických vláknových kabelů v zakončených kabelových sestavách
Cena:  232,- Kč
ČSN EN IEC 62902 - Akumulátorové články a baterie - Značky pro označování jejich chemického složení 
Katalogové číslo:  508269
ČSN EN IEC 62902 - Akumulátorové články a baterie - Značky pro označování jejich chemického složení
ČSN EN IEC 62902ČSN EN IEC 62902 Tento dokument specifikuje metody pro jasnou identifikaci akumulátorových článků a baterií, bateriových modulů a monobloků podle jejich chemického složení (elektroc
Cena:  358,- Kč
ČSN EN IEC 62474 ed. 2 - Materiálová deklarace pro elektrotechnický průmysl a jeho produkty 
Katalogové číslo:  508255
ČSN EN IEC 62474 ed. 2 - Materiálová deklarace pro elektrotechnický průmysl a jeho produkty
ČSN EN IEC 62474 ed. 2ČSN EN IEC 62474 ed. 2 Tento dokument specifikuje postup, obsah a formu materiálových deklarací pro produkty a jejich příslušenství organizací elektrotechnického průmyslu a or
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 9443 - Třídy jakosti povrchu pro tyče a dráty válcované za tepla 
Katalogové číslo:  508055
ČSN EN ISO 9443 - Třídy jakosti povrchu pro tyče a dráty válcované za tepla
ČSN EN ISO 9443ČSN EN ISO 9443 Norma stanoví technické dodací požadavky pro jakost povrchu tyčí kruhových, čtvercových, šestiúhelníkových a drátů válcovaných za tepla o jmenovitých rozměrech dN od
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 10058 - Ocelové tyče ploché a široká plochá ocel válcované za tepla pro obecné použití - Rozměry, mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru 
Katalogové číslo:  508140
ČSN EN 10058 - Ocelové tyče ploché a široká plochá ocel válcované za tepla pro obecné použití - Rozměry, mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru
ČSN EN 10058ČSN EN 10058 Tato evropská norma stanoví jmenovité rozměry, mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru ocelových tyčí plochých válcovaných za tepla pro všeobecné použití. Tato evropská nor
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 19277 - Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Kvalifikační zkoušení a kritéria přijatelnosti pro ochranné nátěrové systémy pod izolací 
Katalogové číslo:  507621
ČSN EN ISO 19277 - Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Kvalifikační zkoušení a kritéria přijatelnosti pro ochranné nátěrové systémy pod izolací
ČSN EN ISO 19277ČSN EN ISO 19277 This document describes various corrosion under insulation (CUI) environments in refineries and other related industries and environments, and establishes CUI env
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 25119-4 - Zemědělské a lesnické stroje a traktory - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 4: Výroba, provoz, úpravy a podpůrné procesy 
Katalogové číslo:  507627
ČSN EN ISO 25119-4 - Zemědělské a lesnické stroje a traktory - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 4: Výroba, provoz, úpravy a podpůrné procesy
ČSN EN ISO 25119-4ČSN EN ISO 25119-4 This document sets out general principles for the design and development of safety-related parts of control systems (SRP/CS) on tractors used in agriculture a
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 5165 - Ropné výrobky - Stanovení cetanového čísla motorové nafty - Motorová metoda 
Katalogové číslo:  508257
ČSN EN ISO 5165 - Ropné výrobky - Stanovení cetanového čísla motorové nafty - Motorová metoda
ČSN EN ISO 5165ČSN EN ISO 5165 Tento dokument popisuje hodnocení motorové nafty libovolného rozsahu cetanových čísel (CN) za použití normalizovaného jednoválcového čtyřtaktního vznětového motoru s
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 16402 - Nátěrové hmoty - Posuzování emisí z nátěrů do vnitřního ovzduší - Vzorkování, kondicionování a zkoušení 
Katalogové číslo:  507644
ČSN EN 16402 - Nátěrové hmoty - Posuzování emisí z nátěrů do vnitřního ovzduší - Vzorkování, kondicionování a zkoušení
ČSN EN 16402ČSN EN 16402 This document specifies a reference method for the determination of emissions from coatings into indoor air. This method is applicable to volatile organic compounds, semi
Cena:  605,- Kč
ČSN EN ISO 21012 - Kryogenické nádoby - Hadice 
Katalogové číslo:  507646
ČSN EN ISO 21012 - Kryogenické nádoby - Hadice
ČSN EN ISO 21012ČSN EN ISO 21012 This document specifies design, construction, type and production testing, and marking requirements for non-insulated cryogenic flexible hoses used for the transf
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 17160 - Pravidla pro produktovou kategorii keramických obkladových prvků 
Katalogové číslo:  507648
ČSN EN 17160 - Pravidla pro produktovou kategorii keramických obkladových prvků
ČSN EN 17160ČSN EN 17160 This document defines Product Category Rules (PCR) providing guidelines and rules for developing a type III environmental declaration (EPD) for ceramic tiles produced by ex
Cena:  655,- Kč
ČSN 73 0601 - Ochrana staveb proti radonu z podloží 
Katalogové číslo:  508311
ČSN 73 0601 - Ochrana staveb proti radonu z podloží
ČSN 73 0601ČSN 73 0601 Tato norma uvádí doporučený optimalizovaný postup navrhování a provádění ochrany staveb proti radonu z podloží zajišťující, že ve stavbách nedojde k překročení referenční úro
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 13501-1 - Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň 
Katalogové číslo:  508247
ČSN EN 13501-1 - Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň
ČSN EN 13501-1ČSN EN 13501-1 (73 0860) Tento dokument určuje postup klasifikace podle reakce na oheň pro všechny stavební výrobky včetně výrobků zabudovaných v konstrukčních prvcích kromě silovýc
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 12350-2 - Zkoušení čerstvého betonu - Část 2: Zkouška sednutím 
Katalogové číslo:  508185
ČSN EN 12350-2 - Zkoušení čerstvého betonu - Část 2: Zkouška sednutím
ČSN EN 12350-2ČSN EN 12350-2 (73 1301) This document specifies a method for determining the consistence of fresh concrete by the slump test. The slump test is sensitive to changes in the consiste
Cena:  171,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat