Sponzorovaný odkaz

Třídy norem ČSN - strana 1315

České technické normy ČSN

Technická norma je podrobný předpis, který stanoví důležité parametry či vlastnosti materiálu, výrobku, součásti nebo pracovního postupu. Technické normy nejsou obecně závazné, jsou to však odborně kvalifikované předpisy, na které se mohou odkazovat smluvní strany při specifikaci předmětu smlouvy nebo státní autorita ve svých obecně závazných předpisech. Umožňují například výměnu výrobků nebo zaměnitelnost součástek a tím zlepšují hospodárnost výroby i bezpečnost výrobků. Stanovením závazných parametrů výrobků přispívají také k ochraně spotřebitele.

Zdroj: www.unmz.cz

 

Technické normy nejsou volně šiřitelné a poskytují se za úplatu. 

 

Normy se podle rozsahu platnosti mohou rozdělovat na:

  • Mezinárodní normy světové (ISO, IEC) nebo evropské (EN), které platí přes hranice jednotlivých států

  • Národní normy, jako např. ČSN, DIN, BSI, NF.. s celostátní platností, které shrnují široký okruh problematik. Tyto normy se postupně uvádějí do souladu (harmonizují) s normami mezinárodními, tím že přebírají a překládají texty mezinárodních norem. Tyto normy se potom zavádějí do národních normalizačních soustav jako např. ČSN EN xxxxx, ČSN EN ISO xxxxxx

  • Oborové normy (ON) - tyto byly v ČR zrušeny k 31.12.1993 a částečně nahrazeny normami podnikovými (PN)

  • Podnikové normy (PN) - tyto normy si vydávají jednotliví výrobci, skupiny výrobců nebo podniky pro vlastní potřebu

České národní normy ČSN jsou označovány, v případě převzatých mezinárodních (ČSN ISO, ČSN IEC..) a evropských (ČSN EN) norem číslem převzaté normy a třídícím znakem, v případě "čistých" ČSN norem pouze třídícím znakem.

 

Třídicí znak

Třídicí znak slouží k přiřazení norem k určité třídě a skupině norem. Skládá se z 6 číslic XX YYZZ.

První dvě číslice XX označují třídu 01 - 99 (např. 01 - Obecná třída, 73 - Navrhování a provádění staveb).

Druhé dvě číslice YY označují skupinu v rámci třídy (např. 2740 - Výtahy, všeobecně).

Poslední dvě číslice ZZ jsou pouze pořadové. 

Seznam tříd norem Vás provede jednotlivými kategoriemi a podkategoriemi.

Pokud nevíte, jakou normu právě potřebujete, její zatřídění do skupiny a podskupiny Vás dovede až ke konkrétní normě.

V našem e-shopu jsou pro snadnější orientaci uvedeny pouze platné normy ČSN.

Pokud požadovanou normu nenajdete jedná se o normu zrušenou, popř. neexistující. Na tel./mailový/faxový dotaz Vám rádi sdělíme datum zrušení nebo náhradní normu.

 

Seřadit podle: 
Počet: 
Třídící znakNázev
ČSN EN ISO 27830 - Kovové a jiné anorganické povlaky - Požadavky na označování kovových a anorganických povlaků 
Katalogové číslo:  505707
ČSN EN ISO 27830 - Kovové a jiné anorganické povlaky - Požadavky na označování kovových a anorganických povlaků
ČSN EN ISO 27830ČSN EN ISO 27830 Norma specifikuje technické požadavky na kovové a jiné anorganické povlaky. Cílem je sjednotit vypracovávání technických norem a stanovit normalizovaný způsob označ
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 17633 - Svařovací materiály - Plněné elektrody a tyče pro obloukové svařování korozivzdorných a žáruvzdorných ocelí s přívodem a bez přívodu ochranného plynu - Klasifikace 
Katalogové číslo:  505690
ČSN EN ISO 17633 - Svařovací materiály - Plněné elektrody a tyče pro obloukové svařování korozivzdorných a žáruvzdorných ocelí s přívodem a bez přívodu ochranného plynu - Klasifikace
ČSN EN ISO 17633ČSN EN ISO 17633 Tento dokument stanovuje požadavky na klasifikaci plněných elektrod a tyčí pro obloukové svařování s přívodem nebo bez přívodu ochranného plynu korozivzdorných a
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 9223-105 - Management programu - Management konfigurace - Část 105: Slovník pojmů 
Katalogové číslo:  505163
ČSN EN 9223-105 - Management programu - Management konfigurace - Část 105: Slovník pojmů
ČSN EN 9223-105ČSN EN 9223-105 This document explains the wording in use within the following standards: EN 9223-100, Programme Management - Configuration Management - Part 100: A guide for the a
Cena:  232,- Kč
ČSN EN IEC 62559-3 - Metodika pro případy použití - Část 3: Definování případů použití artefaktů šablony do serializovaného formátu XML 
Katalogové číslo:  505166
ČSN EN IEC 62559-3 - Metodika pro případy použití - Část 3: Definování případů použití artefaktů šablony do serializovaného formátu XML
ČSN EN IEC 62559-3ČSN EN IEC 62559-3 In order to exchange use cases based on the template which is defined in IEC 62559-2, this part of IEC 62559 establishes the interfaces between the different us
Cena:  803,- Kč
ČSN EN IEC 62613-1 - Vidlice, zásuvky a lodní zásuvková spojení pro vysokonapěťové pobřežní připojovací systémy (systémy HVSC) - Část 1: Obecné požadavky 
Katalogové číslo:  505170
ČSN EN IEC 62613-1 - Vidlice, zásuvky a lodní zásuvková spojení pro vysokonapěťové pobřežní připojovací systémy (systémy HVSC) - Část 1: Obecné požadavky
ČSN EN IEC 62613-1ČSN EN IEC 62613-1 This part of IEC 62613 applies to accessories with - three phases (3 poles and Earth) with up to three pilot contacts, - one single pole (Neutral). T
Cena:  605,- Kč
ČSN EN IEC 60051-7 - Elektrické měřicí přístroje přímopůsobící ukazovací analogové a jejich příslušenství - Část 7: Zvláštní požadavky pro vícefunkční přístroje 
Katalogové číslo:  505613
ČSN EN IEC 60051-7 - Elektrické měřicí přístroje přímopůsobící ukazovací analogové a jejich příslušenství - Část 7: Zvláštní požadavky pro vícefunkční přístroje
ČSN EN IEC 60051-7ČSN EN IEC 60051-7 Tato část souboru norem platí pro vícefunkční analogové přístroje. Tento dokument platí také pro nezáměnná příslušenství (jak jsou definována v 3.1.23 IEC 60051
Cena:  232,- Kč
ČSN EN IEC 61730-1 ed. 2 - Způsobilost k bezpečné činnosti fotovoltaických (PV) modulů - Část 1: Požadavky na konstrukci 
Katalogové číslo:  505683
ČSN EN IEC 61730-1 ed. 2 - Způsobilost k bezpečné činnosti fotovoltaických (PV) modulů - Část 1: Požadavky na konstrukci
ČSN EN IEC 61730-1 ed. 2ČSN EN IEC 61730-1 ed. 2 Tato část IEC 61730 specifikuje a popisuje základní konstrukční požadavky na fotovoltaické (PV) moduly s cílem zajistit bezpečný elektrický a mechan
Cena:  545,- Kč
ČSN EN ISO 26203-1 - Kovové materiály - Metoda zkoušení tahem při vysokých rychlostech deformace - Část 1: Systémy typu pružné tyče 
Katalogové číslo:  505777
ČSN EN ISO 26203-1 - Kovové materiály - Metoda zkoušení tahem při vysokých rychlostech deformace - Část 1: Systémy typu pružné tyče
ČSN EN ISO 26203-1ČSN EN ISO 26203-1 Tento dokument specifikuje metody zkoušení materiálů kovových pásů za účelem stanovení napěťově-deformačních charakteristik při vysokých rychlostech deformace.
Cena:  358,- Kč
ČSN ISO 7409 - Hnojiva - Označování - Provedení na obalu a deklarované údaje 
Katalogové číslo:  505787
ČSN ISO 7409 - Hnojiva - Označování - Provedení na obalu a deklarované údaje
ČSN ISO 7409ČSN ISO 7409 This document specifies the procedure for marking containers or labels for fertilizers. This document is applicable to all fertilizers in containers or bulk.
Cena:  232,- Kč
ČSN 73 0331-1 - Energetická náročnost budov - Typické hodnoty pro výpočet - Část 1: Obecná část a měsíční výpočtová data 
Katalogové číslo:  505634
ČSN 73 0331-1 - Energetická náročnost budov - Typické hodnoty pro výpočet - Část 1: Obecná část a měsíční výpočtová data
ČSN 73 0331-1ČSN 73 0331-1 Tato norma obsahuje v přílohách informativní parametry pro: - typické hodnoty a rozmezí zadávaných parametrů účinností technických systémů budov; - typické profily
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 16205+A1 - Laboratorní měření kročejového hluku vyzařovaného z podlah 
Katalogové číslo:  505193
ČSN EN 16205+A1 - Laboratorní měření kročejového hluku vyzařovaného z podlah
ČSN EN 16205+A1ČSN EN 16205+A1 This European Standard specifies a laboratory measurement method to determine noise radiated from a floor covering on a standard concrete floor when excited by a stan
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 1381 - Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Nosné sponkové spoje 
Katalogové číslo:  505702
ČSN EN 1381 - Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Nosné sponkové spoje
ČSN EN 1381ČSN EN 1381 Tato norma stanovuje zkušební metody pro určování charakteristik únosnosti a přetvoření sponkových spojů v nosných dřevěných konstrukcích. Tyto metody posuzují spoje prvků
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 5667-24 - Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 24: Návod pro auditování vzorkování 
Katalogové číslo:  505704
ČSN ISO 5667-24 - Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 24: Návod pro auditování vzorkování
ČSN ISO 5667-24ČSN ISO 5667-24 Tato část ISO 5667 poskytuje protokol (dokumentovaný postup) auditu pro monitorování shody s deklarovanými nebo předpokládanými postupy používanými v praxi ve všech o
Cena:  655,- Kč
ČSN EN ISO 10993-11 - Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 11: Zkoušky na systémovou toxicitu 
Katalogové číslo:  505710
ČSN EN ISO 10993-11 - Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 11: Zkoušky na systémovou toxicitu
ČSN EN ISO 10993-11ČSN EN ISO 10993-11 Tato norma stanovuje požadavky na postupy a dává návod, podle kterého se má postupovat při hodnocení potenciálu materiálů zdravotnických prostředků vyvolávat
Cena:  358,- Kč
ČSN ETSI EN 305 200-2-1 V1.1.1 - Přístup, koncová zařízení, přenos a multiplexování (ATTM) - Management hospodaření s energií - Provozní infrastruktury - Globální KPI - Část 2: Specifické požadavky - Podčást 1: Stanoviště ICT 
Katalogové číslo:  505699
ČSN ETSI EN 305 200-2-1 V1.1.1 - Přístup, koncová zařízení, přenos a multiplexování (ATTM) - Management hospodaření s energií - Provozní infrastruktury - Globální KPI - Část 2: Specifické požadavky - Podčást 1: Stanoviště ICT
ČSN ETSI EN 305 200-2-1 V1.1.1ČSN ETSI EN 305 200-2-1 V1.1.1 Tento dokument stanovuje požadavky na globální KPI pro management hospodaření s energií (KPIEM) a jeho podpůrné účelové KPI zabývající
Cena:  446,- Kč
TNI ISO/TR 17534-3 - Akustika - Software pro výpočet zvuku ve venkovním prostoru - Část 3: Doporučení pro implementaci ISO 9613-2 se zabezpečením kvality v softwaru v souladu s ISO 17534-1 
Katalogové číslo:  505415
TNI ISO/TR 17534-3 - Akustika - Software pro výpočet zvuku ve venkovním prostoru - Část 3: Doporučení pro implementaci ISO 9613-2 se zabezpečením kvality v softwaru v souladu s ISO 17534-1
TNI ISO/TR 17534-3TNI ISO/TR 17534-3 Tato technická zpráva obsahuje přídavná doporučení k výpočtové metodě uvedené v ISO 9613-2, která jsou schválená s testovacími případy pro implementaci v softwa
Cena:  545,- Kč
ČSN IEC/TR 61340-1 OPRAVA 2 - Elektrostatika - Část 1: Elektrostatické jevy - Principy a měření 
Katalogové číslo:  505888
ČSN IEC/TR 61340-1 OPRAVA 2 - Elektrostatika - Část 1: Elektrostatické jevy - Principy a měření
ČSN IEC/TR 61340-1 OPRAVA 2
Cena:  0,- Kč
ČSN EN ISO 15589-1 - Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Katodická ochrana potrubních dopravních systémů - Část 1: Potrubí na souši 
Katalogové číslo:  505866
ČSN EN ISO 15589-1 - Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Katodická ochrana potrubních dopravních systémů - Část 1: Potrubí na souši
ČSN EN ISO 15589-1ČSN EN ISO 15589-1 Norma popisuje požadavky a doporučuje přípravné průzkumy, používané materiály, zařízení, instalace, uvádění do provozu, provoz, inspekci a údržbu katodicky chrá
Cena:  655,- Kč
ČSN EN ISO 10675-1 - Nedestruktivní zkoušení svarů - Kritéria přípustnosti pro radiografické zkoušení - Část 1: Ocel, nikl, titan a jejich slitiny 
Katalogové číslo:  505883
ČSN EN ISO 10675-1 - Nedestruktivní zkoušení svarů - Kritéria přípustnosti pro radiografické zkoušení - Část 1: Ocel, nikl, titan a jejich slitiny
ČSN EN ISO 10675-1ČSN EN ISO 10675-1 Tento dokument specifikuje stupně přípustnosti pro indikace vad tupých svarů oceli, niklu, titanu a jejich slitin zjištěných radiografickým zkoušením. V případě
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12814-4 - Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 4: Odlupovací zkouška 
Katalogové číslo:  505302
ČSN EN 12814-4 - Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 4: Odlupovací zkouška
ČSN EN 12814-4ČSN EN 12814-4 This document specifies the dimensions, the method of sampling and the preparation of the test specimens, and also the conditions for performing the peel test perpend
Cena:  232,- Kč
ČSN P CEN/TR 12831-2 - Energetická náročnost budov - Výpočet tepelného výkonu - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění EN 12831-1, Modul M3-3 
Katalogové číslo:  505307
ČSN P CEN/TR 12831-2 - Energetická náročnost budov - Výpočet tepelného výkonu - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění EN 12831-1, Modul M3-3
ČSN P CEN/TR 12831-2ČSN P CEN/TR 12831-2 This Technical Report refers to standard EN 12831, module M3-3 (EN 12831 1). It contains information to support the correct understanding, use and nationa
Cena:  358,- Kč
ČSN P CEN/TR 15316-6-2 - Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 6-2: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-2, Modul M3-5, M4-5 
Katalogové číslo:  505317
ČSN P CEN/TR 15316-6-2 - Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 6-2: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-2, Modul M3-5, M4-5
ČSN P CEN/TR 15316-6-2ČSN P CEN/TR 15316-6-2 This Technical Report refers to standard EN 15316 2. It contains information to support the correct understanding and use of EN 15316 2. The scope o
Cena:  545,- Kč
ČSN P CEN/TR 15316-6-8 - Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 6-8: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-4-5, Modul M3-8-5, M4-8-5, M8-8-5, M11-8-5 
Katalogové číslo:  505311
ČSN P CEN/TR 15316-6-8 - Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 6-8: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-4-5, Modul M3-8-5, M4-8-5, M8-8-5, M11-8-5
ČSN P CEN/TR 15316-6-8ČSN P CEN/TR 15316-6-8 This Technical Report refers to standard EN 15316 4 5:2017. It contains information to support the correct understanding, use and national adaptation
Cena:  446,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat