Sponzorovaný odkaz

Třídy norem ČSN - strana 1316

České technické normy ČSN

Technická norma je podrobný předpis, který stanoví důležité parametry či vlastnosti materiálu, výrobku, součásti nebo pracovního postupu. Technické normy nejsou obecně závazné, jsou to však odborně kvalifikované předpisy, na které se mohou odkazovat smluvní strany při specifikaci předmětu smlouvy nebo státní autorita ve svých obecně závazných předpisech. Umožňují například výměnu výrobků nebo zaměnitelnost součástek a tím zlepšují hospodárnost výroby i bezpečnost výrobků. Stanovením závazných parametrů výrobků přispívají také k ochraně spotřebitele.

Zdroj: www.unmz.cz

 

Technické normy nejsou volně šiřitelné a poskytují se za úplatu. 

 

Normy se podle rozsahu platnosti mohou rozdělovat na:

  • Mezinárodní normy světové (ISO, IEC) nebo evropské (EN), které platí přes hranice jednotlivých států

  • Národní normy, jako např. ČSN, DIN, BSI, NF.. s celostátní platností, které shrnují široký okruh problematik. Tyto normy se postupně uvádějí do souladu (harmonizují) s normami mezinárodními, tím že přebírají a překládají texty mezinárodních norem. Tyto normy se potom zavádějí do národních normalizačních soustav jako např. ČSN EN xxxxx, ČSN EN ISO xxxxxx

  • Oborové normy (ON) - tyto byly v ČR zrušeny k 31.12.1993 a částečně nahrazeny normami podnikovými (PN)

  • Podnikové normy (PN) - tyto normy si vydávají jednotliví výrobci, skupiny výrobců nebo podniky pro vlastní potřebu

České národní normy ČSN jsou označovány, v případě převzatých mezinárodních (ČSN ISO, ČSN IEC..) a evropských (ČSN EN) norem číslem převzaté normy a třídícím znakem, v případě "čistých" ČSN norem pouze třídícím znakem.

 

Třídicí znak

Třídicí znak slouží k přiřazení norem k určité třídě a skupině norem. Skládá se z 6 číslic XX YYZZ.

První dvě číslice XX označují třídu 01 - 99 (např. 01 - Obecná třída, 73 - Navrhování a provádění staveb).

Druhé dvě číslice YY označují skupinu v rámci třídy (např. 2740 - Výtahy, všeobecně).

Poslední dvě číslice ZZ jsou pouze pořadové. 

Seznam tříd norem Vás provede jednotlivými kategoriemi a podkategoriemi.

Pokud nevíte, jakou normu právě potřebujete, její zatřídění do skupiny a podskupiny Vás dovede až ke konkrétní normě.

V našem e-shopu jsou pro snadnější orientaci uvedeny pouze platné normy ČSN.

Pokud požadovanou normu nenajdete jedná se o normu zrušenou, popř. neexistující. Na tel./mailový/faxový dotaz Vám rádi sdělíme datum zrušení nebo náhradní normu.

 

Seřadit podle: 
Počet: 
Třídící znakNázev
ČSN P CEN/TR 15459-2 - Energetická náročnost budov - Postup pro ekonomické hodnocení energetických soustav v budovách - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15459-1, Modul M1-14 
Katalogové číslo:  505305
ČSN P CEN/TR 15459-2 - Energetická náročnost budov - Postup pro ekonomické hodnocení energetických soustav v budovách - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15459-1, Modul M1-14
ČSN P CEN/TR 15459-2ČSN P CEN/TR 15459-2 This technical report refers to standard EN 15459 1, module M1-14. It contains information to support the correct understanding, use and national adaptati
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 12953-4 - Válcové kotle - Část 4: Provedení a konstrukce částí kotle namáhaných tlakem 
Katalogové číslo:  505319
ČSN EN 12953-4 - Válcové kotle - Část 4: Provedení a konstrukce částí kotle namáhaných tlakem
ČSN EN 12953-4ČSN EN 12953-4 This European Standard specifies requirements for the workmanship and construction of shell boilers as defined in EN 12953 1.
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 8980-2 - Oční optika - Dokončené nezabroušené brýlové čočky - Část 2: Požadavky na čočky s progresivní lámavostí 
Katalogové číslo:  505330
ČSN EN ISO 8980-2 - Oční optika - Dokončené nezabroušené brýlové čočky - Část 2: Požadavky na čočky s progresivní lámavostí
ČSN EN ISO 8980-2ČSN EN ISO 8980-2 This document specifies requirements and verification methods for the optical and geometrical properties for uncut finished power-variation lenses.
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 13757-2 - Komunikační systémy pro měřidla - Část 2: Komunikace pomocí kabelové sběrnice M-Bus 
Katalogové číslo:  505335
ČSN EN 13757-2 - Komunikační systémy pro měřidla - Část 2: Komunikace pomocí kabelové sběrnice M-Bus
ČSN EN 13757-2ČSN EN 13757-2 This European Standard is applicable to the physical and link layer parameters of baseband communication over twisted pair (M Bus) for meter communication systems. It
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 16602-30 - Zabezpečování kosmických produktů - Spolehlivost 
Katalogové číslo:  505349
ČSN EN 16602-30 - Zabezpečování kosmických produktů - Spolehlivost
ČSN EN 16602-30ČSN EN 16602-30 This Standard defines the dependability assurance programme and the dependability requirements for space systems. Dependability assurance is a continuous and ite
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 4652-220 - Letectví a kosmonautika - Konektory, koaxiální, vysokofrekvenční - Část 220: Typ 2, rozhraní TNC - Verze k zalisování - Přímá zástrčka - Norma výrobku 
Katalogové číslo:  505355
ČSN EN 4652-220 - Letectví a kosmonautika - Konektory, koaxiální, vysokofrekvenční - Část 220: Typ 2, rozhraní TNC - Verze k zalisování - Přímá zástrčka - Norma výrobku
ČSN EN 4652-220ČSN EN 4652-220 This European Standard specifies the characteristics of screwed on coupling (TNC interface) coaxial straight plugs - 50 ohms. These connectors are foreseen for l
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 1306 - Plavidla vnitrozemské plavby - Přípojky pro vyčerpávání odpadních vod 
Katalogové číslo:  505662
ČSN EN 1306 - Plavidla vnitrozemské plavby - Přípojky pro vyčerpávání odpadních vod
ČSN EN 1306ČSN EN 1306 Tato evropská norma specifikuje konstrukci, rozměry, technické požadavky a zkoušení přípojek pro vyčerpávání odpadních vod produkovaných plavidly vnitrozemské plavby. Ta
Cena:  171,- Kč
ČSN EN IEC 61643-352 - Součástky nízkonapěťových zařízení pro ochranu před přepětím - Část 352: Zásady pro výběr a instalaci oddělovacích transformátorů pro ochranu před bleskem v telekomunikačních a signalizačních sítích 
Katalogové číslo:  505167
ČSN EN IEC 61643-352 - Součástky nízkonapěťových zařízení pro ochranu před přepětím - Část 352: Zásady pro výběr a instalaci oddělovacích transformátorů pro ochranu před bleskem v telekomunikačních a signalizačních sítích
ČSN EN IEC 61643-352ČSN EN IEC 61643-352 This part of IEC 61643 covers the application of surge isolation transformers (SITs) that are used in tele-communication transformer applications with signa
Cena:  358,- Kč
ČSN EN IEC 61340-4-5 ed. 2 - Elektrostatika - Část 4-5: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Metody charakterizování elektrostatické ochrany obuví a podlahou v kombinaci s osobou 
Katalogové číslo:  505886
ČSN EN IEC 61340-4-5 ed. 2 - Elektrostatika - Část 4-5: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Metody charakterizování elektrostatické ochrany obuví a podlahou v kombinaci s osobou
ČSN EN IEC 61340-4-5 ed. 2ČSN EN IEC 61340-4-5 ed. 2 IEC 61340-4-5 specifikuje zkušební metody pro hodnocení elektrostatické ochrany poskytované systémem obuvi a podlahy v kombinaci s osobou. Výs
Cena:  347,- Kč
ČSN EN IEC 60317-74 - Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 74: Hliníkový vodič pravoúhlého průřezu lakovaný polyesterimidem, třída 180 
Katalogové číslo:  505359
ČSN EN IEC 60317-74 - Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 74: Hliníkový vodič pravoúhlého průřezu lakovaný polyesterimidem, třída 180
ČSN EN IEC 60317-74ČSN EN IEC 60317-74 This part of IEC 60317 specifies the requirements of enamelled rectangular aluminium winding wire of class 180 with a sole coating based on polyesterimide r
Cena:  232,- Kč
ČSN EN IEC 63093-7 - Feritová jádra - Pokyny pro rozměry a meze povrchových vad - Část 7: EER-jádra 
Katalogové číslo:  505365
ČSN EN IEC 63093-7 - Feritová jádra - Pokyny pro rozměry a meze povrchových vad - Část 7: EER-jádra
ČSN EN IEC 63093-7ČSN EN IEC 63063-7 This part of IEC 63093 specifies the dimensions that are of importance for mechanical interchangeability for a preferred range of EER-cores made of ferrite, t
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 50321-1 - Práce pod napětím - Obuv pro elektrickou ochranu - Část 1: Izolační obuv a návleky 
Katalogové číslo:  505834
ČSN EN 50321-1 - Práce pod napětím - Obuv pro elektrickou ochranu - Část 1: Izolační obuv a návleky
ČSN EN 50321-1ČSN EN 50321-1 Tato evropská norma stanovuje požadavky a zkoušení pro PPE obuv používanou jako elektrická izolační obuv a návleky, které poskytují ochranu před úrazem elektrickým pr
Cena:  347,- Kč
ČSN EN IEC 60601-2-2 ed. 4 - Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-2: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost vysokofrekvenčních chirurgických přístrojů a vysokofrekvenčního chirurgického příslušenství 
Katalogové číslo:  505878
ČSN EN IEC 60601-2-2 ed. 4 - Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-2: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost vysokofrekvenčních chirurgických přístrojů a vysokofrekvenčního chirurgického příslušenství
ČSN EN IEC 60601-2-2 ed. 4ČSN EN IEC 60601-2-2 ed.4 Tato část IEC 60601 platí pro základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost vf chirurgických přístrojů a vf chirurgických příslušenství. Vf chirurgic
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 16712-4 - Přenosné prostředky pro dodávku hasiv požárními čerpadly - Přenosná pěnotvorná zařízení - Část 4: Generátory lehké pěny PN 16 
Katalogové číslo:  505857
ČSN EN 16712-4 - Přenosné prostředky pro dodávku hasiv požárními čerpadly - Přenosná pěnotvorná zařízení - Část 4: Generátory lehké pěny PN 16
ČSN EN 16712-4ČSN EN 16712-4 This document applies to high expansion foam generators, having an expansion ratio greater than 200:1, whose only source of external power is the pressure and/or flow
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 13909-7 - Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 7: Metody pro stanovení preciznosti odběru, úpravy vzorků a zkoušení 
Katalogové číslo:  506016
ČSN ISO 13909-7 - Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 7: Metody pro stanovení preciznosti odběru, úpravy vzorků a zkoušení
ČSN ISO 13909-7ČSN ISO 13909-7 V této části ISO 13909 jsou sestaveny rovnice propojující proměnné, které přispívají k celkové preciznosti vzorkování. Jsou uvedeny metody pro odhad celkové preciznos
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 1329-1+A1 - Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 1: Požadavky na trubky, tvarovky a systém 
Katalogové číslo:  506025
ČSN EN 1329-1+A1 - Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 1: Požadavky na trubky, tvarovky a systém
ČSN EN 1329-1+A1ČSN EN 1329-1+A1 Tato norma specifikuje požadavky na plnostěnné trubky, tvarovky a systém pro potrubní systémy z měkčeného plyvinylchloridu (PVC-U) určené pro odpadní systémy (pro n
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 21028-2 - Kryogenické nádoby - Požadavky na houževnatost materiálů při kryogenických teplotách - Teploty mezi -80 °C a -20 °C 
Katalogové číslo:  505381
ČSN EN ISO 21028-2 - Kryogenické nádoby - Požadavky na houževnatost materiálů při kryogenických teplotách - Teploty mezi -80 °C a -20 °C
ČSN EN ISO 21028-2ČSN EN ISO 21028-2 This document specifies the toughness requirements of metallic materials for use at temperatures between -20 °C and -80 °C to ensure their suitability for cry
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 12977-5 - Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy stavěné na zakázku - Část 5: Metody zkoušení parametrů regulačního zařízení 
Katalogové číslo:  505390
ČSN EN 12977-5 - Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy stavěné na zakázku - Část 5: Metody zkoušení parametrů regulačního zařízení
ČSN EN 12977-5ČSN EN 12977-5 This European Standard specifies performance test methods for control equipment. Furthermore, this document contains requirements on accuracy, durability and reliabil
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 12977-3 - Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy stavěné na zakázku - Část 3: Metody zkoušení parametrů solárních zásobníků pro ohřev vody 
Katalogové číslo:  505391
ČSN EN 12977-3 - Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy stavěné na zakázku - Část 3: Metody zkoušení parametrů solárních zásobníků pro ohřev vody
ČSN EN 12977-3ČSN EN 12977-3 This European Standard specifies test methods for the performance characterization of stores which are intended for use in small custom built systems as specified in EN
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 13381-5 - Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 5: Ochrana aplikovaná na spřažené ocelobetonové prvky 
Katalogové číslo:  505863
ČSN EN 13381-5 - Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 5: Ochrana aplikovaná na spřažené ocelobetonové prvky
ČSN EN 13381-5ČSN EN 13381-5 Tato evropská norma specifikuje zkušební metodu pro stanovení příspěvku k požární odolnosti systémy ochrany proti požáru konstrukčních spřažených ocelobetonových prvk
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 12390-14 - Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 14: Semiadiabatická metoda pro stanovení tepla uvolněného z betonu během tvrdnutí 
Katalogové číslo:  505867
ČSN EN 12390-14 - Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 14: Semiadiabatická metoda pro stanovení tepla uvolněného z betonu během tvrdnutí
ČSN EN 12390-14ČSN EN 12390-14 This document specifies the procedure for the determination of heat released by concrete during its hardening process in semi-adiabatic conditions in a laboratory. An
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 15797 - Textilie - Postupy průmyslového praní a doúpravy pro zkoušení pracovních oděvů 
Katalogové číslo:  505830
ČSN EN ISO 15797 - Textilie - Postupy průmyslového praní a doúpravy pro zkoušení pracovních oděvů
ČSN EN ISO 15797ČSN EN ISO 15797 Tato norma specifikuje zkušební postupy a zařízení, které mohou být použity pro hodnocení pracovních oděvů (včetně některých osobních ochranných prostředků, pokud j
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 748+A1 - Zařízení hracích ploch - Branky pro fotbal - Funkční a bezpečnostní požadavky, zkušební metody 
Katalogové číslo:  506006
ČSN EN 748+A1 - Zařízení hracích ploch - Branky pro fotbal - Funkční a bezpečnostní požadavky, zkušební metody
ČSN EN 748+A1ČSN EN 748+A1 Tento dokument stanoví funkční požadavky pro 4 typy a 2 velikosti (viz kapitola 3) a bezpečnostní požadavky (viz kapitola 4) branek pro fotbal. Je použitelná pro fot
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat