Sponzorovaný odkaz

Třídy norem ČSN - strana 1319

České technické normy ČSN

Technická norma je podrobný předpis, který stanoví důležité parametry či vlastnosti materiálu, výrobku, součásti nebo pracovního postupu. Technické normy nejsou obecně závazné, jsou to však odborně kvalifikované předpisy, na které se mohou odkazovat smluvní strany při specifikaci předmětu smlouvy nebo státní autorita ve svých obecně závazných předpisech. Umožňují například výměnu výrobků nebo zaměnitelnost součástek a tím zlepšují hospodárnost výroby i bezpečnost výrobků. Stanovením závazných parametrů výrobků přispívají také k ochraně spotřebitele.

Zdroj: www.unmz.cz

 

Technické normy nejsou volně šiřitelné a poskytují se za úplatu. 

 

Normy se podle rozsahu platnosti mohou rozdělovat na:

  • Mezinárodní normy světové (ISO, IEC) nebo evropské (EN), které platí přes hranice jednotlivých států

  • Národní normy, jako např. ČSN, DIN, BSI, NF.. s celostátní platností, které shrnují široký okruh problematik. Tyto normy se postupně uvádějí do souladu (harmonizují) s normami mezinárodními, tím že přebírají a překládají texty mezinárodních norem. Tyto normy se potom zavádějí do národních normalizačních soustav jako např. ČSN EN xxxxx, ČSN EN ISO xxxxxx

  • Oborové normy (ON) - tyto byly v ČR zrušeny k 31.12.1993 a částečně nahrazeny normami podnikovými (PN)

  • Podnikové normy (PN) - tyto normy si vydávají jednotliví výrobci, skupiny výrobců nebo podniky pro vlastní potřebu

České národní normy ČSN jsou označovány, v případě převzatých mezinárodních (ČSN ISO, ČSN IEC..) a evropských (ČSN EN) norem číslem převzaté normy a třídícím znakem, v případě "čistých" ČSN norem pouze třídícím znakem.

 

Třídicí znak

Třídicí znak slouží k přiřazení norem k určité třídě a skupině norem. Skládá se z 6 číslic XX YYZZ.

První dvě číslice XX označují třídu 01 - 99 (např. 01 - Obecná třída, 73 - Navrhování a provádění staveb).

Druhé dvě číslice YY označují skupinu v rámci třídy (např. 2740 - Výtahy, všeobecně).

Poslední dvě číslice ZZ jsou pouze pořadové. 

Seznam tříd norem Vás provede jednotlivými kategoriemi a podkategoriemi.

Pokud nevíte, jakou normu právě potřebujete, její zatřídění do skupiny a podskupiny Vás dovede až ke konkrétní normě.

V našem e-shopu jsou pro snadnější orientaci uvedeny pouze platné normy ČSN.

Pokud požadovanou normu nenajdete jedná se o normu zrušenou, popř. neexistující. Na tel./mailový/faxový dotaz Vám rádi sdělíme datum zrušení nebo náhradní normu.

 

Seřadit podle: 
Počet: 
Třídící znakNázev
ČSN ISO 13909-8 - Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 8: Metody zkoušení systematické chyby 
Katalogové číslo:  507241
ČSN ISO 13909-8 - Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 8: Metody zkoušení systematické chyby
ČSN ISO 13909-8ČSN ISO 13909-8 Tato část ISO 13909 vymezuje zásady a postupy pro zkoušení systematické chyby (vychýlení) [bias] uhlí a koksu, v souladu ostatními částmi ISO 13909.
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 14852 - Stanovení úplné aerobní biodegradability plastových materiálů ve vodném prostředí - Metoda založená na analýze uvolněného oxidu uhličitého 
Katalogové číslo:  506654
ČSN EN ISO 14852 - Stanovení úplné aerobní biodegradability plastových materiálů ve vodném prostředí - Metoda založená na analýze uvolněného oxidu uhličitého
ČSN EN ISO 14852ČSN EN ISO 14852 This document specifies a method, by measuring the amount of carbon dioxide evolved, for the determination of the degree of aerobic biodegradability of plastic ma
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 19893 - Plastové potrubní systémy - Trubky z termoplastů a tvarovky pro horkou a studenou vodu - Stanovení odolnosti montovaných sestav opakovanému působení zvýšené teploty (teplotním cyklům) 
Katalogové číslo:  506655
ČSN EN ISO 19893 - Plastové potrubní systémy - Trubky z termoplastů a tvarovky pro horkou a studenou vodu - Stanovení odolnosti montovaných sestav opakovanému působení zvýšené teploty (teplotním cyklům)
ČSN EN ISO 19893ČSN EN ISO 19893 This International Standard specifies a method for testing the resistance to temperature cycling of joints for piping systems with rigid or flexible thermoplastics
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 1856 - Měkké lehčené polymerní materiály - Stanovení trvalé deformace v tlaku 
Katalogové číslo:  507094
ČSN EN ISO 1856 - Měkké lehčené polymerní materiály - Stanovení trvalé deformace v tlaku
ČSN EN ISO 1856ČSN EN ISO 1856 Tento dokument specifikuje tři metody stanovení trvalé deformace v tlaku měkkých lehčených polymerních materiálů, použije se pro latex a polyuretanovou pěnu o tloušťc
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 927-6 - Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Část 6: Expozice povlaků dřeva umělému stárnutí s použitím fluorescenčních UV lamp a vody 
Katalogové číslo:  506658
ČSN EN 927-6 - Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Část 6: Expozice povlaků dřeva umělému stárnutí s použitím fluorescenčních UV lamp a vody
ČSN EN 927-6ČSN EN 927-6 This part of EN 927 specifies a method for determining the resistance of wood coatings to artificial weathering performed in an apparatus equipped with fluorescent UV lamps
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 12691 - Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové, plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech - Stanovení odolnosti proti nárazu 
Katalogové číslo:  505186
ČSN EN 12691 - Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové, plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech - Stanovení odolnosti proti nárazu
ČSN EN 12691ČSN EN 12691 This European Standard specifies a test for puncture by impact on sheets for roof waterproofing. Mechanical stress on waterproofing sheets ranges from static long-term load
Cena:  232,- Kč
ČSN 73 0040 - Zatížení stavebních objektů technickou seizmicitou a jejich odezva 
Katalogové číslo:  507252
ČSN 73 0040 - Zatížení stavebních objektů technickou seizmicitou a jejich odezva
ČSN 73 0040ČSN 73 0040 ČSN 73 0040 platí pro stanovení zatížení technickou seizmicitou a odezvy konstrukcí pozemních a inženýrských staveb v oblastech s výskytem technických otřesů na území ČR.
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 16929 - Zkušební metody - Dřevěné stropy - Stanovení vibračních vlastností 
Katalogové číslo:  507055
ČSN EN 16929 - Zkušební metody - Dřevěné stropy - Stanovení vibračních vlastností
ČSN EN 16929ČSN EN 16929 This document specifies test methods for the determination of natural frequencies, damping, unit point load deflection and acceleration of floors composed of sawn timber, e
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 18895 - Obuv - Zkoušení klenků - Únavová odolnost 
Katalogové číslo:  506676
ČSN EN ISO 18895 - Obuv - Zkoušení klenků - Únavová odolnost
ČSN EN ISO 18895ČSN EN ISO 18895 This European standard specifies a method for assessing the fatigue resistance of steel shanks used for the reinforcement of the waist region of women's shoes and o
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 17702 - Obuv - Zkoušení vrchů - Odolnost proti vodě 
Katalogové číslo:  506678
ČSN EN ISO 17702 - Obuv - Zkoušení vrchů - Odolnost proti vodě
ČSN EN ISO 17702ČSN EN ISO 17702 This European Standard specifies a test method for determining the resistance of a footwear upper material to water penetration on flexing, in order to assess the s
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 23470 - Kvalita půdy - Stanovení kationtové výměnné kapacity (CEC) a výměnných kationtů za použití roztoku chloridu hexaamminkobaltitého 
Katalogové číslo:  506682
ČSN EN ISO 23470 - Kvalita půdy - Stanovení kationtové výměnné kapacity (CEC) a výměnných kationtů za použití roztoku chloridu hexaamminkobaltitého
ČSN EN ISO 23470ČSN EN ISO 23470 This document specifies a method for the determination of cation exchange capacity (CEC) and the content of exchangeable cations (Al, Ca, Fe, K, Mg Mn, Na) in soils
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 20569 - Stomatologie - Trepanační vrtáky 
Katalogové číslo:  506688
ČSN EN ISO 20569 - Stomatologie - Trepanační vrtáky
ČSN EN ISO 20569ČSN EN ISO 20569 This document specifies requirements and their test methods for trephine burs used in dentistry especially for oral implantology procedures such as collecting bone
Cena:  232,- Kč
ČSN ETSI EN 303 472 V1.1.1 - Environmentální inženýrství (EE) - Metodika a metriky měření energetické účinnosti pro zařízení RAN 
Katalogové číslo:  507108
ČSN ETSI EN 303 472 V1.1.1 - Environmentální inženýrství (EE) - Metodika a metriky měření energetické účinnosti pro zařízení RAN
ČSN ETSI EN 303 472 V1.1.1ČSN ETSI EN 303 472 V1.1.1 Tento dokument stanovuje klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) a přidružené procesy měření, které odrážejí provozní energetickou účinnost dále uv
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 19119 - Geografická informace - Služby 
Katalogové číslo:  507079
ČSN EN ISO 19119 - Geografická informace - Služby
ČSN EN ISO 19119ČSN EN ISO 19119 Tato norma definuje požadavky, jak musí být vytvářena specifikace vůči platformě neutrálních a vůči platformě specifických služeb, aby to umožňovalo jedné službě bý
Cena:  803,- Kč
ČSN IEC 358 ZMĚNA Z4 - Vazební kondenzátory a kapacitní děliče 
Katalogové číslo:  507263
ČSN IEC 358 ZMĚNA Z4 - Vazební kondenzátory a kapacitní děliče
ČSN IEC 358 ZMĚNA Z4
Cena:  34,- Kč
ČSN EN 13480-2 ZMĚNA A2 - Kovová průmyslová potrubí - Část 2: Materiály 
Katalogové číslo:  507358
ČSN EN 13480-2 ZMĚNA A2 - Kovová průmyslová potrubí - Část 2: Materiály
ČSN EN 13480-2 ZMĚNA A2
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 13445-5 ZMĚNA A1 - Netopené tlakové nádoby - Část 5: Kontrola a zkoušení 
Katalogové číslo:  507355
ČSN EN 13445-5 ZMĚNA A1 - Netopené tlakové nádoby - Část 5: Kontrola a zkoušení
ČSN EN 13445-5 ZMĚNA A1
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 16157-7 - Inteligentní dopravní systémy - Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace - Část 7: Společné datové prvky 
Katalogové číslo:  507472
ČSN EN 16157-7 - Inteligentní dopravní systémy - Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace - Část 7: Společné datové prvky
ČSN EN 16157-7ČSN EN 16157-7 Tento dokument stanoví a definuje prvky komponent podporující výměnu a sdílené používání dat a informací v oblasti dopravního provozu a cestování. Prvky komponent
Cena:  1 155,- Kč
ČSN EN ISO 11124-1 - Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Specifikace kovových otryskávacích prostředků - Část 1: Obecný úvod a klasifikace 
Katalogové číslo:  507312
ČSN EN ISO 11124-1 - Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Specifikace kovových otryskávacích prostředků - Část 1: Obecný úvod a klasifikace
ČSN EN ISO 11124-1ČSN EN ISO 11124-1 Norma popisuje klasifikaci kovových otryskávacích prostředků sloužících k přípravě ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků. Dále s
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 15316-4-10 - Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 4-10: Systémy výroby energie z větru, Modul M11-8-7 
Katalogové číslo:  507305
ČSN EN 15316-4-10 - Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 4-10: Systémy výroby energie z větru, Modul M11-8-7
ČSN EN 15316-4-10ČSN EN 15316-4-10 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 15316-4-10:2017. Tato norma je součástí souboru norem zaměřených na mezinárodní harmonizaci metodiky posuzování ene
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 15378-3 - Energetická náročnost budov - Otopné soustavy a soustavy přípravy teplé vody v budovách - Část 3: Měřená energetická náročnost - Modul M3-10, M8-10 
Katalogové číslo:  507303
ČSN EN 15378-3 - Energetická náročnost budov - Otopné soustavy a soustavy přípravy teplé vody v budovách - Část 3: Měřená energetická náročnost - Modul M3-10, M8-10
ČSN EN 15378-3ČSN EN 15378-3 Tato evropská norma specifikuje metody pro posuzování dodané energie na vytápění prostorů a na přípravu teplé vody pro účely stanovení energetické náročnosti budovy na
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 12261 - Plynoměry - Turbínové plynoměry 
Katalogové číslo:  506503
ČSN EN 12261 - Plynoměry - Turbínové plynoměry
ČSN EN 12261ČSN EN 12261 Tento dokument stanovuje podmínky měření, požadavky a zkoušky pro konstrukci, funkci a bezpečnost axiálních a radiálních turbínových plynoměrů třídy 1,0, s mechanickým in
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 9146 - Letectví a kosmonautika - Program prevence poškození cizím předmětem (FOD) - Požadavky pro organizace v letectví, kosmonautice a obraně 
Katalogové číslo:  506881
ČSN EN 9146 - Letectví a kosmonautika - Program prevence poškození cizím předmětem (FOD) - Požadavky pro organizace v letectví, kosmonautice a obraně
ČSN EN 9146ČSN EN 9146 This European standard defines FOD Prevention Program requirements for organizations that design, develop, and provide aviation, space, and defence products and services; and
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 2894 - Letectví a kosmonautika - Samojistné dvanáctihranné matice s válcovým zahloubením, ze žáruvzdorné slitiny niklu, pasivované, mazané MoS2 - Třída: 1 550 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C 
Katalogové číslo:  506885
ČSN EN 2894 - Letectví a kosmonautika - Samojistné dvanáctihranné matice s válcovým zahloubením, ze žáruvzdorné slitiny niklu, pasivované, mazané MoS2 - Třída: 1 550 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C
ČSN EN 2894ČSN EN 2894 This European standard specifies the characteristics of self-locking bihexagonal nuts, with counterbore, in heat resisting nickel base alloy, passivated, MoS2 lubricated. C
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 4710-03 - Letectví a kosmonautika - Rychloupínací systémy pro nekonstrukční aplikace - Část 03: Třmen pružnice 
Katalogové číslo:  506883
ČSN EN 4710-03 - Letectví a kosmonautika - Rychloupínací systémy pro nekonstrukční aplikace - Část 03: Třmen pružnice
ČSN EN 4710-03ČSN EN 4710-03 This European standard specifies the dimensions, mass, tolerances and static values of spring clamps for use in fuselage interior equipment and non-structural or seco
Cena:  171,- Kč
ČSN EN IEC 61788-25 - Supravodivost - Část 25: Měření mechanických vlastností - Zkouška tahem na drátech REBCO při pokojové teplotě 
Katalogové číslo:  506887
ČSN EN IEC 61788-25 - Supravodivost - Část 25: Měření mechanických vlastností - Zkouška tahem na drátech REBCO při pokojové teplotě
ČSN EN IEC 61788-25ČSN EN IEC 61788-25 This part of IEC 61788 specifies the test method and procedures for testing tensile mechanical properties of REBCO superconductive composite tapes at room tem
Cena:  358,- Kč
ČSN EN IEC 60076-11 ed. 2 - Výkonové transformátory - Část 11: Suché transformátory 
Katalogové číslo:  507477
ČSN EN IEC 60076-11 ed. 2 - Výkonové transformátory - Část 11: Suché transformátory
ČSN EN IEC 60076-11 ed. 2ČSN EN IEC 60076-11 ed. 2 Norma se vztahuje na suché výkonové transformátory (včetně autotransformátorů), které mají nejvyšší napětí pro zařízení do 72,5 kV včetně a nejmén
Cena:  545,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat