Sponzorovaný odkaz

Třídy norem ČSN - strana 1320

České technické normy ČSN

Technická norma je podrobný předpis, který stanoví důležité parametry či vlastnosti materiálu, výrobku, součásti nebo pracovního postupu. Technické normy nejsou obecně závazné, jsou to však odborně kvalifikované předpisy, na které se mohou odkazovat smluvní strany při specifikaci předmětu smlouvy nebo státní autorita ve svých obecně závazných předpisech. Umožňují například výměnu výrobků nebo zaměnitelnost součástek a tím zlepšují hospodárnost výroby i bezpečnost výrobků. Stanovením závazných parametrů výrobků přispívají také k ochraně spotřebitele.

Zdroj: www.unmz.cz

 

Technické normy nejsou volně šiřitelné a poskytují se za úplatu. 

 

Normy se podle rozsahu platnosti mohou rozdělovat na:

  • Mezinárodní normy světové (ISO, IEC) nebo evropské (EN), které platí přes hranice jednotlivých států

  • Národní normy, jako např. ČSN, DIN, BSI, NF.. s celostátní platností, které shrnují široký okruh problematik. Tyto normy se postupně uvádějí do souladu (harmonizují) s normami mezinárodními, tím že přebírají a překládají texty mezinárodních norem. Tyto normy se potom zavádějí do národních normalizačních soustav jako např. ČSN EN xxxxx, ČSN EN ISO xxxxxx

  • Oborové normy (ON) - tyto byly v ČR zrušeny k 31.12.1993 a částečně nahrazeny normami podnikovými (PN)

  • Podnikové normy (PN) - tyto normy si vydávají jednotliví výrobci, skupiny výrobců nebo podniky pro vlastní potřebu

České národní normy ČSN jsou označovány, v případě převzatých mezinárodních (ČSN ISO, ČSN IEC..) a evropských (ČSN EN) norem číslem převzaté normy a třídícím znakem, v případě "čistých" ČSN norem pouze třídícím znakem.

 

Třídicí znak

Třídicí znak slouží k přiřazení norem k určité třídě a skupině norem. Skládá se z 6 číslic XX YYZZ.

První dvě číslice XX označují třídu 01 - 99 (např. 01 - Obecná třída, 73 - Navrhování a provádění staveb).

Druhé dvě číslice YY označují skupinu v rámci třídy (např. 2740 - Výtahy, všeobecně).

Poslední dvě číslice ZZ jsou pouze pořadové. 

Seznam tříd norem Vás provede jednotlivými kategoriemi a podkategoriemi.

Pokud nevíte, jakou normu právě potřebujete, její zatřídění do skupiny a podskupiny Vás dovede až ke konkrétní normě.

V našem e-shopu jsou pro snadnější orientaci uvedeny pouze platné normy ČSN.

Pokud požadovanou normu nenajdete jedná se o normu zrušenou, popř. neexistující. Na tel./mailový/faxový dotaz Vám rádi sdělíme datum zrušení nebo náhradní normu.

 

Seřadit podle: 
Počet: 
Třídící znakNázev
ČSN EN ISO 10418 - Naftový a plynárenský průmysl - Těžba v příbřežních oblastech - Bezpečnostní systémy technologických procesů 
Katalogové číslo:  508408
ČSN EN ISO 10418 - Naftový a plynárenský průmysl - Těžba v příbřežních oblastech - Bezpečnostní systémy technologických procesů
ČSN EN ISO 10418ČSN EN ISO 10418 This document provides objectives, functional requirements and guidelines for techniques for the analysis and design of surface process safety systems for offshor
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 10272-1 - Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu bakterií rodu Campylobacter - Část 1: Metoda průkazu 
Katalogové číslo:  508946
ČSN EN ISO 10272-1 - Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu bakterií rodu Campylobacter - Část 1: Metoda průkazu
ČSN EN ISO 10272-1ČSN EN ISO 10272-1 Tento dokument specifikuje horizontální metodu průkazu bakterií rodu Campylobacter pomnožením nebo přímým vyočkováním. Je použitelný pro - výrobky určené k l
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 16014-5 - Plasty - Stanovení průměrné molekulové hmotnosti a distribuce molekulových hmotností polymerů rozměrově vylučovací chromatografií - Část 5: Metoda detekce rozptylem světla 
Katalogové číslo:  508428
ČSN EN ISO 16014-5 - Plasty - Stanovení průměrné molekulové hmotnosti a distribuce molekulových hmotností polymerů rozměrově vylučovací chromatografií - Část 5: Metoda detekce rozptylem světla
ČSN EN ISO 16014-5ČSN EN ISO 16014-5 This document specifies a general method for determining the average molecular weight and the molecular weight distribution of polymers using SEC-LS, i.e. size-
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 6721-2 - Plasty - Stanovení dynamických mechanických vlastností - Část 2: Metoda torzního kyvadla 
Katalogové číslo:  508422
ČSN EN ISO 6721-2 - Plasty - Stanovení dynamických mechanických vlastností - Část 2: Metoda torzního kyvadla
ČSN EN ISO 6721-2ČSN EN ISO 6721-2 This document specifies two methods (A and B) for determining the linear dynamic mechanical properties of plastics, i.e. the storage and loss components of the
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 307 - Plasty - Polyamidy - Stanovení viskozitního čísla 
Katalogové číslo:  508420
ČSN EN ISO 307 - Plasty - Polyamidy - Stanovení viskozitního čísla
ČSN EN ISO 307ČSN EN ISO 307 This document specifies a method for the determination of the viscosity number of dilute solutions of polyamides in certain specified solvents. The method is applicab
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 10123 - Lepidla - Stanovení smykové pevnosti anaerobních lepidel s použitím zkušebních těles čep-objímka 
Katalogové číslo:  508429
ČSN EN ISO 10123 - Lepidla - Stanovení smykové pevnosti anaerobních lepidel s použitím zkušebních těles čep-objímka
ČSN EN ISO 10123ČSN EN ISO 10123 This International Standard specifies a method for the determination of the shear strength of anaerobic-curing liquid adhesives used for retaining cylindrical assem
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12670 - Přírodní kámen - Terminologie 
Katalogové číslo:  508434
ČSN EN 12670 - Přírodní kámen - Terminologie
ČSN EN 12670ČSN EN 12670 This document defines the recommended terminology covering scientific and technical terms, test methods, products, and the classification of Natural Stones. This document d
Cena:  1 155,- Kč
ČSN EN 13454-2 - Pojiva pro podlahové potěry ze síranu vápenatého - Část 2: Zkušební metody 
Katalogové číslo:  508852
ČSN EN 13454-2 - Pojiva pro podlahové potěry ze síranu vápenatého - Část 2: Zkušební metody
ČSN EN 13454-2ČSN EN 13454-2 Tento dokument se týká zkušebních metod pojiv vyrobených ze síranu vápenatého specifikovaných v EN 13454-1. Současně je možné některé z uvedených zkušebních metod pou
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 15254-3 - Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Nenosné stěny - Část 3: Lehké příčky 
Katalogové číslo:  508932
ČSN EN 15254-3 - Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Nenosné stěny - Část 3: Lehké příčky
ČSN EN 15254-3ČSN EN 15254-3 (73 0855) This document provides guidance and, where appropriate, defines procedures for variations of certain parameters and factors associated with the design of ligh
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 9697 - Kvalita vod - Měření celkové objemové aktivity beta - Metoda tlusté vrstvy 
Katalogové číslo:  508437
ČSN EN ISO 9697 - Kvalita vod - Měření celkové objemové aktivity beta - Metoda tlusté vrstvy
ČSN EN ISO 9697ČSN EN ISO 9697 This document specifies a test method for the determination of gross beta activity concentration in non-saline waters. The method covers non-volatile radionuclides wi
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 29862 - Samolepicí pásky - Stanovení pevnostních vlastností při odlupování 
Katalogové číslo:  508438
ČSN EN ISO 29862 - Samolepicí pásky - Stanovení pevnostních vlastností při odlupování
ČSN EN ISO 29862ČSN EN ISO 29862 This document specifies a series of methods for the determination of peel adhesion properties of self adhesives tapes. This document contains: - Method 1: Self ad
Cena:  347,- Kč
ČSN P CEN/TS 17337 - Stacionární zdroje emisí - Souběžné stanovení hmotnostní koncentrace několika plynných analytů - Infračervená absorpční spektrometrie s Fourierovou transformací 
Katalogové číslo:  508442
ČSN P CEN/TS 17337 - Stacionární zdroje emisí - Souběžné stanovení hmotnostní koncentrace několika plynných analytů - Infračervená absorpční spektrometrie s Fourierovou transformací
ČSN P CEN/TS 17337ČSN P CEN/TS 17337 This document describes a method for sampling and determining the concentration of gaseous emissions to atmosphere of multiple species from ducts and stacks by
Cena:  605,- Kč
ČSN 91 0015 - Čalouněný nábytek - Základní a bezpečnostní požadavky 
Katalogové číslo:  508889
ČSN 91 0015 - Čalouněný nábytek - Základní a bezpečnostní požadavky
ČSN 91 0015ČSN 91 0015 Tato norma stanovuje základní požadavky na bezpečnost, provedení, zkoušení, balení, přepravu a skladování čalouněného nábytku používaného v interiéru.
Cena:  171,- Kč
TNI CEN/TR 16829+AC - Ochrana a prevence proti požáru a výbuchu pro korečkové elevátory 
Katalogové číslo:  509394
TNI CEN/TR 16829+AC - Ochrana a prevence proti požáru a výbuchu pro korečkové elevátory
TNI CEN/TR 16829+AC
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 303-5 - Kotle pro ústřední vytápění - Část 5: Kotle pro ústřední vytápění na pevná paliva, s ruční a samočinnou dodávkou, o jmenovitém tepelném výkonu nejvýše 500 kW - Terminologie, požadavky, zkoušení a značení 
Katalogové číslo:  92127
ČSN EN 303-5 - Kotle pro ústřední vytápění - Část 5: Kotle pro ústřední vytápění na pevná paliva, s ruční a samočinnou dodávkou, o jmenovitém tepelném výkonu nejvýše 500 kW - Terminologie, požadavky, zkoušení a značení
ČSN EN 303-5ČSN EN 303-5 Tato evropská norma platí pro kotle pro ústřední vytápění, včetně bezpečnostních zařízení (součástí), do jmenovitého tepelného výkonu nejvýše 500 kW, které jsou navrženy pr
Cena:  655,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat