Sponzorovaný odkaz

Třídy norem ČSN - strana 1320

České technické normy ČSN

Technická norma je podrobný předpis, který stanoví důležité parametry či vlastnosti materiálu, výrobku, součásti nebo pracovního postupu. Technické normy nejsou obecně závazné, jsou to však odborně kvalifikované předpisy, na které se mohou odkazovat smluvní strany při specifikaci předmětu smlouvy nebo státní autorita ve svých obecně závazných předpisech. Umožňují například výměnu výrobků nebo zaměnitelnost součástek a tím zlepšují hospodárnost výroby i bezpečnost výrobků. Stanovením závazných parametrů výrobků přispívají také k ochraně spotřebitele.

Zdroj: www.unmz.cz

 

Technické normy nejsou volně šiřitelné a poskytují se za úplatu. 

 

Normy se podle rozsahu platnosti mohou rozdělovat na:

  • Mezinárodní normy světové (ISO, IEC) nebo evropské (EN), které platí přes hranice jednotlivých států

  • Národní normy, jako např. ČSN, DIN, BSI, NF.. s celostátní platností, které shrnují široký okruh problematik. Tyto normy se postupně uvádějí do souladu (harmonizují) s normami mezinárodními, tím že přebírají a překládají texty mezinárodních norem. Tyto normy se potom zavádějí do národních normalizačních soustav jako např. ČSN EN xxxxx, ČSN EN ISO xxxxxx

  • Oborové normy (ON) - tyto byly v ČR zrušeny k 31.12.1993 a částečně nahrazeny normami podnikovými (PN)

  • Podnikové normy (PN) - tyto normy si vydávají jednotliví výrobci, skupiny výrobců nebo podniky pro vlastní potřebu

České národní normy ČSN jsou označovány, v případě převzatých mezinárodních (ČSN ISO, ČSN IEC..) a evropských (ČSN EN) norem číslem převzaté normy a třídícím znakem, v případě "čistých" ČSN norem pouze třídícím znakem.

 

Třídicí znak

Třídicí znak slouží k přiřazení norem k určité třídě a skupině norem. Skládá se z 6 číslic XX YYZZ.

První dvě číslice XX označují třídu 01 - 99 (např. 01 - Obecná třída, 73 - Navrhování a provádění staveb).

Druhé dvě číslice YY označují skupinu v rámci třídy (např. 2740 - Výtahy, všeobecně).

Poslední dvě číslice ZZ jsou pouze pořadové. 

Seznam tříd norem Vás provede jednotlivými kategoriemi a podkategoriemi.

Pokud nevíte, jakou normu právě potřebujete, její zatřídění do skupiny a podskupiny Vás dovede až ke konkrétní normě.

V našem e-shopu jsou pro snadnější orientaci uvedeny pouze platné normy ČSN.

Pokud požadovanou normu nenajdete jedná se o normu zrušenou, popř. neexistující. Na tel./mailový/faxový dotaz Vám rádi sdělíme datum zrušení nebo náhradní normu.

 

Seřadit podle: 
Počet: 
Třídící znakNázev
ČSN EN IEC 61191-1 ed. 3 - Osazené desky s plošnými spoji - Část 1: Kmenová specifikace - Požadavky na pájené elektrické a elektronické sestavy používající povrchové a obdobné montážní technologie 
Katalogové číslo:  507347
ČSN EN IEC 61191-1 ed. 3 - Osazené desky s plošnými spoji - Část 1: Kmenová specifikace - Požadavky na pájené elektrické a elektronické sestavy používající povrchové a obdobné montážní technologie
ČSN EN IEC 61191-1 ed. 3ČSN EN IEC 61191-1 ed. 3 Tato norma popisuje požadavky na materiály, metody a ověřovací kritéria pro kvalitu vyráběných pájených propojení a sestav používajících povrchové a
Cena:  446,- Kč
ČSN EN IEC 62923-1 - Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Zpracování výstrah z můstku - Část 1: Požadavky na provoz a funkci, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek 
Katalogové číslo:  507487
ČSN EN IEC 62923-1 - Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Zpracování výstrah z můstku - Část 1: Požadavky na provoz a funkci, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek
ČSN EN IEC 62923-1ČSN EN IEC 62923-1 Tato norma stanovuje provozní a funkční požadavky, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek pro řízení výstrah z můstku (BAM) na podporu rezoluce IMO MSC
Cena:  1 155,- Kč
ČSN EN 1104 - Papír a lepenka určené pro styk s potravinami - Stanovení přenosu antimikrobiálních látek 
Katalogové číslo:  506893
ČSN EN 1104 - Papír a lepenka určené pro styk s potravinami - Stanovení přenosu antimikrobiálních látek
ČSN EN 1104ČSN EN 1104 This document specifies a method for the determination of transfer of antimicrobial constituents from paper and board materials and articles intended for food contact. N
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 17041 - Hnojiva - Stanovení boru v koncentracích ? 10 % s využitím spektrometrie s azomethinem-H 
Katalogové číslo:  507352
ČSN EN 17041 - Hnojiva - Stanovení boru v koncentracích ? 10 % s využitím spektrometrie s azomethinem-H
ČSN EN 17041ČSN EN 17041 Norma specifikuje spektrometrickou metodu s azomethinem-H k stanovení celkového a vodorozpustného boru v minerálních hnojivech obsahujících méně než nebo právě 10 % boru. P
Cena:  232,- Kč
ČSN 73 2044 - Dynamické zkoušky stavebních konstrukcí 
Katalogové číslo:  507322
ČSN 73 2044 - Dynamické zkoušky stavebních konstrukcí
ČSN 73 2044ČSN 73 0040 ČSN 73 0040 platí pro stanovení zatížení technickou seizmicitou a odezvy konstrukcí pozemních a inženýrských staveb v oblastech s výskytem technických otřesů na území ČR. P
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 13285 ed. 2 - Nestmelené směsi - Specifikace 
Katalogové číslo:  507469
ČSN EN 13285 ed. 2 - Nestmelené směsi - Specifikace
ČSN EN 13285 ed. 2ČSN EN 13285 ed. 2 Tato evropská norma předepisuje požadavky pro nestmelené směsi použité pro stavbu a údržbu pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch. Tato
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 14593-1 - Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Hadicové dýchací prostředky na tlakový vzduch s plicní automatikou - Část 1: Prostředky s obličejovou maskou - Požadavky, zkoušení a značení 
Katalogové číslo:  507257
ČSN EN 14593-1 - Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Hadicové dýchací prostředky na tlakový vzduch s plicní automatikou - Část 1: Prostředky s obličejovou maskou - Požadavky, zkoušení a značení
ČSN EN 14593-1ČSN EN 14593-1 Tato evropská norma specifikuje jak minimální požadavky, tak i laboratorní a praktické zkoušky dýchacích prostředků s dávkovacím zařízením tlakového vzduchu pro použití
Cena:  358,- Kč
ČSN ETSI EN 300 698 V2.3.1 - Radiotelefonní vysílače a přijímače pro pohyblivou námořní službu provozované v pásmech VHF, používané na vnitrostátních vodních cestách - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru a pro vlastnosti pro záchranné služby 
Katalogové číslo:  506904
ČSN ETSI EN 300 698 V2.3.1 - Radiotelefonní vysílače a přijímače pro pohyblivou námořní službu provozované v pásmech VHF, používané na vnitrostátních vodních cestách - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru a pro vlastnosti pro záchranné služby
ČSN ETSI EN 300 698 V2.3.1ČSN ETSI EN 300 698 V2.3.1 The present document specifies technical characteristics and methods of measurements for VHF radio transmitters and receivers operating on boa
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 14527+A1 - Vany pro sprchové kouty pro domácí použití 
Katalogové číslo:  506909
ČSN EN 14527+A1 - Vany pro sprchové kouty pro domácí použití
ČSN EN 14527+A1ČSN EN 14527+A1 This European Standard specifies the functional characteristics and test methods for bidets used for domestic purposes and made from either ceramics or stainless st
Cena:  347,- Kč
TNI CEN/TR 17081 - Navrhování kotvení do betonu - Plastický návrh kotev s hlavou a dodatečně osazovaných kotev 
Katalogové číslo:  507107
TNI CEN/TR 17081 - Navrhování kotvení do betonu - Plastický návrh kotev s hlavou a dodatečně osazovaných kotev
TNI CEN/TR 17081TNI CEN/TR 17081 Tato technická zpráva stanovuje požadavky pro navrhování kotvení do betonu pro plastický návrh kotev s hlavou a dodatečně osazovaných kotev.
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60268-4 ed. 4 ZMĚNA Z1 - Elektroakustická zařízení - Část 4: Mikrofony 
Katalogové číslo:  507499
ČSN EN 60268-4 ed. 4 ZMĚNA Z1 - Elektroakustická zařízení - Část 4: Mikrofony
ČSN EN 60268-4 ed. 4 ZMĚNA Z1
Cena:  34,- Kč
ČSN EN 14399-9 - Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 9: Systém HR nebo HV - Přímé indikátory napětí pro sestavy šroubu a matice 
Katalogové číslo:  506807
ČSN EN 14399-9 - Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 9: Systém HR nebo HV - Přímé indikátory napětí pro sestavy šroubu a matice
ČSN EN 14399-9ČSN EN 14399-9 Tento dokument společně s EN 14399-1 a EN 14399-2 specifikuje požadavky na přímé indikátory napětí, podložky pod matice (HN) a podložky pod šrouby (HB) jako část sest
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 14399-6 - Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 6: Ploché kruhové podložky se zkosením 
Katalogové číslo:  506806
ČSN EN 14399-6 - Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 6: Ploché kruhové podložky se zkosením
ČSN EN 14399-6ČSN EN 14399-6 Tato evropská norma specifikuje společně s EN 14399-1 a EN 14399-2 kalené a popouštěné ploché kruhové podložky se zkosením určené pro sestavy vysokopevnostních konstr
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 11125-1 - Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody zkoušení kovových otryskávacích prostředků - Část 1: Vzorkování 
Katalogové číslo:  507495
ČSN EN ISO 11125-1 - Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody zkoušení kovových otryskávacích prostředků - Část 1: Vzorkování
ČSN EN ISO 11125-1ČSN EN ISO 11125-1 Norma stanoví metodu vzorkování kovových otryskávacích prostředků z dodávek. Dále stanoví postup dělení vzorků na množství vhodná k provedení příslušných zkouše
Cena:  171,- Kč
ČSN EN IEC 61784-5-3 ed. 4 - Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-3: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 3 
Katalogové číslo:  506870
ČSN EN IEC 61784-5-3 ed. 4 - Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-3: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 3
ČSN EN IEC 61784-5-3 ed. 4ČSN EN IEC 61784-5-3 ed. 4 This part of IEC 61784-5 specifies the installation profiles for CPF 3 (PROFIBUS/PROFINET) . The installation profiles are specified in the anne
Cena:  1 155,- Kč
ČSN EN IEC 61340-6-1 - Elektrostatika - Část 6-1: Potlačování elektrostatiky ve zdravotní péči - Obecné požadavky pro zdravotnická zařízení 
Katalogové číslo:  507740
ČSN EN IEC 61340-6-1 - Elektrostatika - Část 6-1: Potlačování elektrostatiky ve zdravotní péči - Obecné požadavky pro zdravotnická zařízení
ČSN EN IEC 61340-6-1ČSN EN IEC 61340-6-1 Tato část IEC 61340 se vztahuje na zařízení, která poskytují zdravotní péči včetně nemocnic, středisek zdravotní péče a klinik. Poskytuje technické požadavk
Cena:  347,- Kč
ČSN EN IEC 60268-21 - Elektroakustická zařízení - Část 21: Akustická měření (založená na výstupu) 
Katalogové číslo:  506998
ČSN EN IEC 60268-21 - Elektroakustická zařízení - Část 21: Akustická měření (založená na výstupu)
ČSN EN IEC 60268-21ČSN EN IEC 60268-21 This part of IEC 60268 specifies an acoustical measurement method that applies to electroacoustical transducers and passive and active sound systems, such a
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 13941-2 - Vedení vodních tepelných sítí - Navrhování a instalace předizolovaných jednotlivých a dvojitých potrubí pro vodní tepelné sítě ukládaných přímo do země - Část 2: Instalace 
Katalogové číslo:  507729
ČSN EN 13941-2 - Vedení vodních tepelných sítí - Navrhování a instalace předizolovaných jednotlivých a dvojitých potrubí pro vodní tepelné sítě ukládaných přímo do země - Část 2: Instalace
ČSN EN 13941-2ČSN EN 13941-2 This document specifies requirements for design, calculation and installation of factory made thermal insulated bonded single and twin pipe systems for buried hot wat
Cena:  803,- Kč
ČSN EN 648 - Papír a lepenka určené pro styk s potravinami - Stanovení stálosti fluorescenčně běleného papíru a lepenky 
Katalogové číslo:  507703
ČSN EN 648 - Papír a lepenka určené pro styk s potravinami - Stanovení stálosti fluorescenčně běleného papíru a lepenky
ČSN EN 648ČSN EN 648 This document describes procedures for the testing of the fastness of fluorescent whitened paper and board intended to come into contact with foodstuffs. Some procedures depend
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 17129 - Plastové kompozity vyztužené nekonečnými vlákny - Jednosměrně tažené tyče - Stanovení tahových vlastností rovnoběžně se směrem vláken 
Katalogové číslo:  507337
ČSN EN 17129 - Plastové kompozity vyztužené nekonečnými vlákny - Jednosměrně tažené tyče - Stanovení tahových vlastností rovnoběžně se směrem vláken
ČSN EN 17129ČSN EN 17129 This document specifies a method for determining the tensile properties of pultruded, unidirectional rods made from continuous fibre-reinforced plastic composites, in paral
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 17090 - Hnojiva - Stanovení inhibitoru nitrifikace DMPSA v hnojivech - Metoda využívající vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC) 
Katalogové číslo:  507747
ČSN EN 17090 - Hnojiva - Stanovení inhibitoru nitrifikace DMPSA v hnojivech - Metoda využívající vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC)
ČSN EN 17090ČSN EN 17090 Dokument ČSN EN 17090 specifikuje metodu stanovení inhibitoru nitrifikace DMPSA (kyseliny 2-(3.4-dimethylpyrazol-1-yl)-jantarové) v minerálních hnojivech s využitím vysokoú
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 196-6 - Metody zkoušení cementu - Část 6: Stanovení jemnosti mletí 
Katalogové číslo:  507353
ČSN EN 196-6 - Metody zkoušení cementu - Část 6: Stanovení jemnosti mletí
ČSN EN 196-6ČSN EN 196-6 Tato evropská norma uvádí tři metody pro stanovení jemnosti mletí cementu. Prosévací metoda slouží pouze ke stanovení hrubých částic cementu. Tato metoda je vhodná předev
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 14351-2 - Okna a dveře - Norma výrobku, funkční charakteristiky - Část 2: Vnitřní dveře 
Katalogové číslo:  507505
ČSN EN 14351-2 - Okna a dveře - Norma výrobku, funkční charakteristiky - Část 2: Vnitřní dveře
ČSN EN 14351-2ČSN EN 14351-2 Tato evropská norma stanovuje funkční vlastnosti nezávislé na materiálu, kromě charakteristik požární odolnosti a kouřotěsnosti, které jsou použitelné pro vnitřní dve
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 868-8 - Obaly pro zdravotnické prostředky sterilizované v konečném obalu - Část 8: Opakovaně použitelné sterilizační kontejnery pro parní sterilizátory podle EN 285 - Požadavky a zkušební metody 
Katalogové číslo:  507335
ČSN EN 868-8 - Obaly pro zdravotnické prostředky sterilizované v konečném obalu - Část 8: Opakovaně použitelné sterilizační kontejnery pro parní sterilizátory podle EN 285 - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 868-8ČSN EN 868-8 This document specifies test methods and values for re-usable containers used as sterile barrier systems that are intended to maintain sterility of terminally sterilized
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 23702-1 - Usně - Organický fluor - Část 1: Stanovení obsahu netěkavých sloučenin extrační metodou pomocí kapalinové chromatografie s tandemově hmotnostní detekcí (LC-MS/MS) 
Katalogové číslo:  507334
ČSN EN ISO 23702-1 - Usně - Organický fluor - Část 1: Stanovení obsahu netěkavých sloučenin extrační metodou pomocí kapalinové chromatografie s tandemově hmotnostní detekcí (LC-MS/MS)
ČSN EN ISO 23702-1ČSN EN ISO 23702-1 This document specifies a test method for detection and quantification of extractable neutral, ionic, long, medium and short chain perfluorinated and poly-fluor
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 80369-1 - Konektory s malým vnitřním průměrem pro kapaliny a plyny používané ve zdravotnictví - Část 1: Obecné požadavky 
Katalogové číslo:  507222
ČSN EN ISO 80369-1 - Konektory s malým vnitřním průměrem pro kapaliny a plyny používané ve zdravotnictví - Část 1: Obecné požadavky
ČSN EN ISO 80369-1ČSN EN ISO 80369-1 This document specifies general requirements for small-bore connectors, which convey liquids or gases in healthcare applications. These small-bore connectors
Cena:  446,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat