Sponzorovaný odkaz

Třídy norem ČSN - strana 1322

České technické normy ČSN

Technická norma je podrobný předpis, který stanoví důležité parametry či vlastnosti materiálu, výrobku, součásti nebo pracovního postupu. Technické normy nejsou obecně závazné, jsou to však odborně kvalifikované předpisy, na které se mohou odkazovat smluvní strany při specifikaci předmětu smlouvy nebo státní autorita ve svých obecně závazných předpisech. Umožňují například výměnu výrobků nebo zaměnitelnost součástek a tím zlepšují hospodárnost výroby i bezpečnost výrobků. Stanovením závazných parametrů výrobků přispívají také k ochraně spotřebitele.

Zdroj: www.unmz.cz

 

Technické normy nejsou volně šiřitelné a poskytují se za úplatu. 

 

Normy se podle rozsahu platnosti mohou rozdělovat na:

  • Mezinárodní normy světové (ISO, IEC) nebo evropské (EN), které platí přes hranice jednotlivých států

  • Národní normy, jako např. ČSN, DIN, BSI, NF.. s celostátní platností, které shrnují široký okruh problematik. Tyto normy se postupně uvádějí do souladu (harmonizují) s normami mezinárodními, tím že přebírají a překládají texty mezinárodních norem. Tyto normy se potom zavádějí do národních normalizačních soustav jako např. ČSN EN xxxxx, ČSN EN ISO xxxxxx

  • Oborové normy (ON) - tyto byly v ČR zrušeny k 31.12.1993 a částečně nahrazeny normami podnikovými (PN)

  • Podnikové normy (PN) - tyto normy si vydávají jednotliví výrobci, skupiny výrobců nebo podniky pro vlastní potřebu

České národní normy ČSN jsou označovány, v případě převzatých mezinárodních (ČSN ISO, ČSN IEC..) a evropských (ČSN EN) norem číslem převzaté normy a třídícím znakem, v případě "čistých" ČSN norem pouze třídícím znakem.

 

Třídicí znak

Třídicí znak slouží k přiřazení norem k určité třídě a skupině norem. Skládá se z 6 číslic XX YYZZ.

První dvě číslice XX označují třídu 01 - 99 (např. 01 - Obecná třída, 73 - Navrhování a provádění staveb).

Druhé dvě číslice YY označují skupinu v rámci třídy (např. 2740 - Výtahy, všeobecně).

Poslední dvě číslice ZZ jsou pouze pořadové. 

Seznam tříd norem Vás provede jednotlivými kategoriemi a podkategoriemi.

Pokud nevíte, jakou normu právě potřebujete, její zatřídění do skupiny a podskupiny Vás dovede až ke konkrétní normě.

V našem e-shopu jsou pro snadnější orientaci uvedeny pouze platné normy ČSN.

Pokud požadovanou normu nenajdete jedná se o normu zrušenou, popř. neexistující. Na tel./mailový/faxový dotaz Vám rádi sdělíme datum zrušení nebo náhradní normu.

 

Seřadit podle: 
Počet: 
Třídící znakNázev
ČSN 73 0032 - Navrhování stavebních konstrukcí zatížených dynamickými účinky strojů 
Katalogové číslo:  509350
ČSN 73 0032 - Navrhování stavebních konstrukcí zatížených dynamickými účinky strojů
ČSN 73 0032ČSN 73 0032 (73 0032) ČSN 73 0032 platí pro výpočet stavebních konstrukcí včetně základů (dále jen konstrukcí) zatížených dynamickými účinky strojů a strojních zařízení, spočívajících
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 17271 - Plasty - Profily z polyvinylchloridu (PVC) - Stanovení pevnosti v odlupování profilů laminovaných fóliemi 
Katalogové číslo:  508584
ČSN EN 17271 - Plasty - Profily z polyvinylchloridu (PVC) - Stanovení pevnosti v odlupování profilů laminovaných fóliemi
ČSN EN 17271ČSN EN 17271 This document specifies a test method for determining the peel strength of poly(vinyl chloride) (PVC) based profiles laminated with foils.
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 1833-16 - Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 16: Směsi polypropylenových vláken s určitými jinými vlákny (metoda s použitím xylenu) 
Katalogové číslo:  509371
ČSN EN ISO 1833-16 - Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 16: Směsi polypropylenových vláken s určitými jinými vlákny (metoda s použitím xylenu)
ČSN EN ISO 1833-16ČSN EN ISO 1833-16 Tato část normy specifikuje metodu, při které se používá xylen, ke stanovení procentuálního hmotnostního podílu polypropylenu po odstranění nevlákenných látek v
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 17131 - Textilie a textilní výrobky - Stanovení dimethylformamidu (DMF), metoda s použitím plynové chromatografie 
Katalogové číslo:  508588
ČSN EN 17131 - Textilie a textilní výrobky - Stanovení dimethylformamidu (DMF), metoda s použitím plynové chromatografie
ČSN EN 17131ČSN EN 17131 This document specifies a method to determine the amounts of extractable dimethylformamide (DMF) in components of textile products containing polyurethane or acrylic. NO
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 14150 - Geosyntetické izolace - Zjišťování propustnosti kapalin 
Katalogové číslo:  508590
ČSN EN 14150 - Geosyntetické izolace - Zjišťování propustnosti kapalin
ČSN EN 14150ČSN EN 14150 This document specifies a method for measuring the steady-state liquid flow through a geosynthetic barrier, used to contain liquids in long-term applications. The test
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 943-2 - Ochranné oděvy proti nebezpečným pevným, kapalným a plynným chemikáliím včetně kapalných a pevných aerosolů - Část 2: Požadavky na účinnost protichemických ochranných oděvů typ 1 (plynotěsných) pro záchranné jednotky (ET) 
Katalogové číslo:  509367
ČSN EN 943-2 - Ochranné oděvy proti nebezpečným pevným, kapalným a plynným chemikáliím včetně kapalných a pevných aerosolů - Část 2: Požadavky na účinnost protichemických ochranných oděvů typ 1 (plynotěsných) pro záchranné jednotky (ET)
ČSN EN 943-2ČSN EN 943-2 Tato norma stanoví minimální požadavky, zkušební metody, značení a informace poskytované výrobcem pro ventilované a neventilované plynotěsné protichemické ochranné oděvy pr
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 20607 - Bezpečnost strojních zařízení - Návod k používání - Obecné principy pro návrh 
Katalogové číslo:  508597
ČSN EN ISO 20607 - Bezpečnost strojních zařízení - Návod k používání - Obecné principy pro návrh
ČSN EN ISO 20607ČSN EN ISO 20607 This document specifies requirements for the machine manufacturer for preparation of the safety-relevant parts of an instruction handbook for machinery. This d
Cena:  446,- Kč
ČSN ETSI EN 302 890-1 V1.2.1 - Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Funkce vrstvy zařízení - Část 1: Specifikace oznámení služeb (SA) 
Katalogové číslo:  509327
ČSN ETSI EN 302 890-1 V1.2.1 - Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Funkce vrstvy zařízení - Část 1: Specifikace oznámení služeb (SA)
ČSN ETSI EN 302 890-1 V1.2.1ČSN ETSI EN 302 890-1 V1.2.1 Tento dokument uvádí specifikaci služby oznámení služeb (SA) včetně jejích funkcí protokolu založených na ISO/TS 16460. Definice rozhraní
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 1069-1+A1 - Vodní skluzavky - Část 1: Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení 
Katalogové číslo:  509229
ČSN EN 1069-1+A1 - Vodní skluzavky - Část 1: Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení
ČSN EN 1069-1+A1ČSN EN 1069-1+A1 Tato evropská norma platí pro všechny typy vodních skluzavek instalovaných ve veřejných plaveckých bazé-nech. Tato norma stanovuje obecné požadavky na vodní skluz
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 14974 - Skateparky - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení 
Katalogové číslo:  509369
ČSN EN 14974 - Skateparky - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení
ČSN EN 14974ČSN EN 14974 Tento dokument platí pro skateparky pro veřejné použití určené pro uživatele skateboardů, ostatních kolečkových sportovních potřeb a kol BMX. Stanoví bezpečnostní požadav
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 13606-2 - Zdravotnická informatika - Přenos elektronických zdravotních záznamů - Část 2: Specifikace výměny archetypů 
Katalogové číslo:  508608
ČSN EN ISO 13606-2 - Zdravotnická informatika - Přenos elektronických zdravotních záznamů - Část 2: Specifikace výměny archetypů
ČSN EN ISO 13606-2ČSN EN ISO 13606-2 This document specifies a means for communicating part or all of the electronic health record (EHR) of one or more identified subjects of care between EHR syste
Cena:  655,- Kč
ČSN 73 0804 ZMĚNA Z3 - Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty 
Katalogové číslo:  509105
ČSN 73 0804 ZMĚNA Z3 - Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty
ČSN 73 0804 ZMĚNA Z3
Cena:  171,- Kč
ČSN 73 0802 ZMĚNA Z3 - Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty 
Katalogové číslo:  509104
ČSN 73 0802 ZMĚNA Z3 - Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty
ČSN 73 0802 ZMĚNA Z3  
Cena:  232,- Kč
ČSN 73 0833 ZMĚNA Z2 - Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování 
Katalogové číslo:  509107
ČSN 73 0833 ZMĚNA Z2 - Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování
ČSN 73 0833 ZMĚNA Z2  
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 12954 - Obecné zásady katodické ochrany pozemních kovových zařízení uložených v půdě nebo ve vodě 
Katalogové číslo:  508737
ČSN EN 12954 - Obecné zásady katodické ochrany pozemních kovových zařízení uložených v půdě nebo ve vodě
ČSN EN 12954ČSN EN 12954 This document describes the general principles for the implementation and management of a system of cathodic protection against corrosive attacks on structures which are
Cena:  446,- Kč
ČSN EN IEC 61158-6-21 ed. 2 - Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-21: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 21 
Katalogové číslo:  508742
ČSN EN IEC 61158-6-21 ed. 2 - Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-21: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 21
ČSN EN IEC 61158-6-21 ed. 2ČSN EN IEC 61158-6-21 ed. 2 (18 4020) This document provides common elements for basic time-critical and non-time-critical messaging communications between application pr
Cena:  605,- Kč
ČSN EN IEC 61158-6-12 ed. 4 - Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-12: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 12 
Katalogové číslo:  508746
ČSN EN IEC 61158-6-12 ed. 4 - Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-12: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 12
ČSN EN IEC 61158-6-12 ed. 4ČSN EN IEC 61158-6-12 ed. 4 (18 4020) This part of IEC 61158 provides common elements for basic time-critical and non-time-critical messaging communications between appli
Cena:  1 320,- Kč
ČSN EN IEC 61158-6-2 ed. 4 - Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-2: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 2 
Katalogové číslo:  508754
ČSN EN IEC 61158-6-2 ed. 4 - Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-2: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 2
ČSN EN IEC 61158-6-2 ed. 4ČSN EN IEC 61158-6-2 ed. 4 (18 4020) This part of IEC 61158 provides common elements for basic time-critical and non-time-critical messaging communications between applica
Cena:  2 145,- Kč
ČSN EN IEC 62668-2 - Management procesu pro letectví - Ochrana před padělky - Část 2: Správa elektronických součástek z nefrančízovaných zdrojů 
Katalogové číslo:  508760
ČSN EN IEC 62668-2 - Management procesu pro letectví - Ochrana před padělky - Část 2: Správa elektronických součástek z nefrančízovaných zdrojů
ČSN EN IEC 62668-2ČSN EN IEC 62668-2 This part of IEC 62668, defines requirements for avoiding the use of counterfeit, recycled and fraudulent components when these components are not purchased fro
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 4612-002 - Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Potahované nebo stíněné a potahované - Část 002: Obecně 
Katalogové číslo:  508768
ČSN EN 4612-002 - Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Potahované nebo stíněné a potahované - Část 002: Obecně
ČSN EN 4612-002ČSN EN 4612-002 This document specifies the characteristics of UV laser printable jacket, tin plated copper conductor, electrical cables Crosslinked Ethylene Tetra Fluoro Ethylene co
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 3155-027 - Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 027: Elektrické kontakty, s dutinkami, typ A, mačkaný spoj, třída R - Norma výrobku 
Katalogové číslo:  508770
ČSN EN 3155-027 - Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 027: Elektrické kontakty, s dutinkami, typ A, mačkaný spoj, třída R - Norma výrobku
ČSN EN 3155-027ČSN EN 3155-027 This document specifies the required characteristics and tests applicable to female electrical contacts 027, type A, crimp, class R, used in elements of connection ac
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 4660-004 - Letectví a kosmonautika - Standardní a otevřená letecká struktura - Část 004: Montáž 
Katalogové číslo:  508761
ČSN EN 4660-004 - Letectví a kosmonautika - Standardní a otevřená letecká struktura - Část 004: Montáž
ČSN EN 4660-004ČSN EN 4660-004 This European standard establishes uniform requirements for Packaging for the Common Functional Modules (CFM) within an Integrated Modular Avionic (IMA) system. It
Cena:  446,- Kč
ČSN EN IEC 62026-1 ed. 2 - Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Rozhraní řadič-zařízení (CDI) - Část 1: Obecné požadavky 
Katalogové číslo:  509490
ČSN EN IEC 62026-1 ed. 2 - Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Rozhraní řadič-zařízení (CDI) - Část 1: Obecné požadavky
ČSN EN IEC 62026-1 ed. 2ČSN EN IEC 62026-1 ed. 2 (35 4105) Tato část IEC 62026 platí pro rozhraní mezi nízkonapěťovými spínacími přístroji, řídicími přístroji a řadiči (tj. programovatelné řadiče,
Cena:  232,- Kč
ČSN EN IEC 60730-2-9 ed. 4 + A1 - Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-9: Zvláštní požadavky na řídicí zařízení pro snímání teploty 
Katalogové číslo:  509471
ČSN EN IEC 60730-2-9 ed. 4 + A1 - Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-9: Zvláštní požadavky na řídicí zařízení pro snímání teploty
ČSN EN IEC 60730-2-9 ed. 4 + A1ČSN EN IEC 60730-2-9 ed. 4+A1 Tato část IEC 60730 platí pro automatická elektrická řídicí zařízení pro snímání teploty pro použití v zařízeních, na zařízeních nebo ve
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 50600-1 ed. 2 - Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 1: Obecné pojmy 
Katalogové číslo:  509479
ČSN EN 50600-1 ed. 2 - Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 1: Obecné pojmy
ČSN EN 50600-1 ed. 2ČSN EN 50600-1 ed. 2 Tento dokument: a) popisuje obecné zásady pro datová centra, na kterých jsou založeny požadavky souboru EN 50600; a) definuje společné aspekty datových
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 489-1 - Vedení vodních tepelných sítí - Předizolované sdružené potrubní systémy pro bezkanálové vedení vodních tepelných sítí - Část 1: Spojky pro teplonosné trubky s tepelnou izolací pro vodní tepelné sítě podle EN 13941-1 
Katalogové číslo:  509116
ČSN EN 489-1 - Vedení vodních tepelných sítí - Předizolované sdružené potrubní systémy pro bezkanálové vedení vodních tepelných sítí - Část 1: Spojky pro teplonosné trubky s tepelnou izolací pro vodní tepelné sítě podle EN 13941-1
ČSN EN 489-1ČSN EN 489-1 (38 3374) This document specifies requirements and test methods for joints between adjacent factory made pipe, and/or fitting and/or valve assemblies for buried hot water n
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 15182-3 - Přenosné prostředky pro dodávku hasiv dopravovaných požárními čerpadly - Ručně ovládané požární proudnice - Část 3: Plnoproudové a/nebo sprchové proudnice s jedním pevným úhlem výstřiku PN 16 
Katalogové číslo:  508629
ČSN EN 15182-3 - Přenosné prostředky pro dodávku hasiv dopravovaných požárními čerpadly - Ručně ovládané požární proudnice - Část 3: Plnoproudové a/nebo sprchové proudnice s jedním pevným úhlem výstřiku PN 16
ČSN EN 15182-3ČSN EN 15182-3 (38 9480) In addition to the requirements given in EN 15182-1:2019, this document applies to hand-held branchpipes with smooth bore jet and/or one fixed spray jet ang
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 10025-2 - Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí - Část 2: Technické dodací podmínky pro nelegované konstrukční oceli 
Katalogové číslo:  508785
ČSN EN 10025-2 - Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí - Část 2: Technické dodací podmínky pro nelegované konstrukční oceli
ČSN EN 10025-2ČSN EN 10025-2 This document specifies the technical delivery conditions for flat and long products as well as semi-finished products which are meant for further processing to flat
Cena:  446,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat