Sponzorovaný odkaz

Třídy norem ČSN - strana 1323

České technické normy ČSN

Technická norma je podrobný předpis, který stanoví důležité parametry či vlastnosti materiálu, výrobku, součásti nebo pracovního postupu. Technické normy nejsou obecně závazné, jsou to však odborně kvalifikované předpisy, na které se mohou odkazovat smluvní strany při specifikaci předmětu smlouvy nebo státní autorita ve svých obecně závazných předpisech. Umožňují například výměnu výrobků nebo zaměnitelnost součástek a tím zlepšují hospodárnost výroby i bezpečnost výrobků. Stanovením závazných parametrů výrobků přispívají také k ochraně spotřebitele.

Zdroj: www.unmz.cz

 

Technické normy nejsou volně šiřitelné a poskytují se za úplatu. 

 

Normy se podle rozsahu platnosti mohou rozdělovat na:

  • Mezinárodní normy světové (ISO, IEC) nebo evropské (EN), které platí přes hranice jednotlivých států

  • Národní normy, jako např. ČSN, DIN, BSI, NF.. s celostátní platností, které shrnují široký okruh problematik. Tyto normy se postupně uvádějí do souladu (harmonizují) s normami mezinárodními, tím že přebírají a překládají texty mezinárodních norem. Tyto normy se potom zavádějí do národních normalizačních soustav jako např. ČSN EN xxxxx, ČSN EN ISO xxxxxx

  • Oborové normy (ON) - tyto byly v ČR zrušeny k 31.12.1993 a částečně nahrazeny normami podnikovými (PN)

  • Podnikové normy (PN) - tyto normy si vydávají jednotliví výrobci, skupiny výrobců nebo podniky pro vlastní potřebu

České národní normy ČSN jsou označovány, v případě převzatých mezinárodních (ČSN ISO, ČSN IEC..) a evropských (ČSN EN) norem číslem převzaté normy a třídícím znakem, v případě "čistých" ČSN norem pouze třídícím znakem.

 

Třídicí znak

Třídicí znak slouží k přiřazení norem k určité třídě a skupině norem. Skládá se z 6 číslic XX YYZZ.

První dvě číslice XX označují třídu 01 - 99 (např. 01 - Obecná třída, 73 - Navrhování a provádění staveb).

Druhé dvě číslice YY označují skupinu v rámci třídy (např. 2740 - Výtahy, všeobecně).

Poslední dvě číslice ZZ jsou pouze pořadové. 

Seznam tříd norem Vás provede jednotlivými kategoriemi a podkategoriemi.

Pokud nevíte, jakou normu právě potřebujete, její zatřídění do skupiny a podskupiny Vás dovede až ke konkrétní normě.

V našem e-shopu jsou pro snadnější orientaci uvedeny pouze platné normy ČSN.

Pokud požadovanou normu nenajdete jedná se o normu zrušenou, popř. neexistující. Na tel./mailový/faxový dotaz Vám rádi sdělíme datum zrušení nebo náhradní normu.

 

Seřadit podle: 
Počet: 
Třídící znakNázev
ČSN EN IEC 60076-22-3 - Výkonové transformátory - Část 22-3: Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Izolační kapalina pro vzduchové tepelné výměníky 
Katalogové číslo:  507865
ČSN EN IEC 60076-22-3 - Výkonové transformátory - Část 22-3: Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Izolační kapalina pro vzduchové tepelné výměníky
ČSN EN IEC 60076-22-3ČSN EN IEC 60076-22-3 This part of IEC 60076 applies to liquid to air heat exchangers, using forced air and forced liquid circuits, used on liquid immersed power transformers
Cena:  358,- Kč
ČSN EN IEC 61020-1 ed. 2 - Elektromechanické spínače pro elektrické a elektronické zařízení - Část 1: Kmenová specifikace 
Katalogové číslo:  508489
ČSN EN IEC 61020-1 ed. 2 - Elektromechanické spínače pro elektrické a elektronické zařízení - Část 1: Kmenová specifikace
ČSN EN IEC 61020-1 ed. 2ČSN EN IEC 61020-1 ed. 2 Tato část IEC 61020 specifikuje terminologii, značky, zkušební metody a další nezbytné informace pro poskytnutí podrobných specifikací pro elektro
Cena:  803,- Kč
ČSN EN IEC 63093-13 - Feritová jádra - Návod pro rozměry a meze povrchových vad - Část 13: PQ-jádra 
Katalogové číslo:  507605
ČSN EN IEC 63093-13 - Feritová jádra - Návod pro rozměry a meze povrchových vad - Část 13: PQ-jádra
ČSN EN IEC 63093-13ČSN EN IEC 63093-13 This part of IEC 63093 specifies the dimensions that are of importance for mechanical interchangeability for a preferred range of PQ-cores and low-profile PQI
Cena:  358,- Kč
ČSN EN IEC 62496-4-1 - Desky optických obvodů - Část 4-1: Normy rozhraní - Zakončená sestava vlnovodu OCB používající jednořadové dvanáctikanálové konektory typu PMT 
Katalogové číslo:  508639
ČSN EN IEC 62496-4-1 - Desky optických obvodů - Část 4-1: Normy rozhraní - Zakončená sestava vlnovodu OCB používající jednořadové dvanáctikanálové konektory typu PMT
ČSN EN IEC 62496-4-1ČSN EN IEC 62496-4-1 Tato norma definuje rozměry normalizovaného rozhraní pro zakončené sestavy vlnovodu desek optických obvodů (OCB) (jednoduše označováno jako sestava) používa
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 17054 - Vícejazyčný biometrický slovník vycházející z anglické verze ISO/IEC 2382-37:2012 
Katalogové číslo:  508099
ČSN EN 17054 - Vícejazyčný biometrický slovník vycházející z anglické verze ISO/IEC 2382-37:2012
ČSN EN 17054ČSN EN 17054 This document establishes a systematic description of the concepts in the field of biometrics pertaining to recognition of human beings and reconciles variant terms in use
Cena:  655,- Kč
ČSN ISO/IEC 20000-1 - Informační technologie - Management služeb - Část 1: Požadavky na systém managementu služeb 
Katalogové číslo:  508506
ČSN ISO/IEC 20000-1 - Informační technologie - Management služeb - Část 1: Požadavky na systém managementu služeb
ČSN ISO/IEC 20000-1ČSN ISO/IEC 20000-1 Norma stanoví požadavky na organizaci související s vytvořením, zavedením, udržováním a průběžným zlepšováním systému managementu služeb (SMS). Požadavky po
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 10217-6 - Svařované ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 6: Pod tavidlem obloukově svařované trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při nízkých teplotách 
Katalogové číslo:  507871
ČSN EN 10217-6 - Svařované ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 6: Pod tavidlem obloukově svařované trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při nízkých teplotách
ČSN EN 10217-6ČSN EN 10217-6 This document specifies the technical delivery conditions for two test categories of submerged arc longitudinally (SAWL) or helically (SAWH) welded tubes of circular
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 17009 - Podlahoviny z lignifikovaných materiálů jiných než ze dřeva - Charakteristika, posuzování a ověřování stálosti vlastností a značení 
Katalogové číslo:  507877
ČSN EN 17009 - Podlahoviny z lignifikovaných materiálů jiných než ze dřeva - Charakteristika, posuzování a ověřování stálosti vlastností a značení
ČSN EN 17009ČSN EN 17009 This document defines and specifies the relevant characteristics, requirements and appropriate assessment methods for determination of the suitability of floorings made w
Cena:  446,- Kč
ČSN P CEN/TS 17329-2 - Potraviny - Obecné směrnice pro validaci kvalitativních PCR metod v reálném čase - Část 2: Společná studie 
Katalogové číslo:  507880
ČSN P CEN/TS 17329-2 - Potraviny - Obecné směrnice pro validaci kvalitativních PCR metod v reálném čase - Část 2: Společná studie
ČSN P CEN/TS 17329-2ČSN P CEN/TS 17329-2 This document provides information on how the performance characteristics of qualitative (binary) real-time polymerase chain reaction (PCR) methods for dete
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 247-2 - Pryž - Stanovení popela - Část 2: Termogravimetrická analýza (TGA) 
Katalogové číslo:  508622
ČSN ISO 247-2 - Pryž - Stanovení popela - Část 2: Termogravimetrická analýza (TGA)
ČSN ISO 247-2ČSN ISO 247-2 Tento dokument specifikuje dvě metody stanovení popela v surovém kaučuku, kaučukových směsích a vulka-nizátech pomocí termogravimetrického analyzátoru (TGA). Metody
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 846 - Plasty - Hodnocení působení mikroorganismů 
Katalogové číslo:  507884
ČSN EN ISO 846 - Plasty - Hodnocení působení mikroorganismů
ČSN EN ISO 846ČSN EN ISO 846 This document specifies methods for determining the deterioration of plastics due to the action of fungi and bacteria and soil microorganisms. The aim is not to deter
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 15023-2 - Plasty - Polyvinylalkohol (PVAL) - Část 2: Stanovení vlastností 
Katalogové číslo:  507887
ČSN EN ISO 15023-2 - Plasty - Polyvinylalkohol (PVAL) - Část 2: Stanovení vlastností
ČSN EN ISO 15023-2ČSN EN ISO 15023-2 This document specifies the methods to be used in determining the properties of poly(vinyl alcohol), which is normally prepared by hydrolysis of poly(vinyl acet
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 3405 - Ropa a ropné výrobky z přírodních nebo syntetických zdrojů - Stanovení destilační křivky při atmosférickém tlaku 
Katalogové číslo:  507894
ČSN EN ISO 3405 - Ropa a ropné výrobky z přírodních nebo syntetických zdrojů - Stanovení destilační křivky při atmosférickém tlaku
ČSN EN ISO 3405ČSN EN ISO 3405 This document specifies a laboratory method for the determination of the distillation characteristics of light and middle distillates derived from petroleum and relat
Cena:  545,- Kč
ČSN EN ISO 19650-1 - Organizace a digitalizace informací o budovách a inženýrských stavbách včetně informačního modelování staveb (BIM) - Management informací s využitím informačního modelování staveb - Část 1: Pojmy a principy 
Katalogové číslo:  508539
ČSN EN ISO 19650-1 - Organizace a digitalizace informací o budovách a inženýrských stavbách včetně informačního modelování staveb (BIM) - Management informací s využitím informačního modelování staveb - Část 1: Pojmy a principy
ČSN EN ISO 19650-1ČSN EN ISO 19650-1 Tento dokument uvádí pojmy a principy pro management informací ve stadiu vyspělosti popisovaném jako "informační modelování staveb (BIM) podle souboru ISO 19650
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 13848-1 - Železniční aplikace - Kolej - Kvalita geometrie koleje - Část 1: Popis geometrie koleje 
Katalogové číslo:  507901
ČSN EN 13848-1 - Železniční aplikace - Kolej - Kvalita geometrie koleje - Část 1: Popis geometrie koleje
ČSN EN 13848-1ČSN EN 13848-1 This document gives definitions for the principal track geometry parameters and specifies minimum requirements for measurement and the analysis methods. The aim is to a
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 17215 - Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Koagulační činidla na bázi železa - Analytické metody 
Katalogové číslo:  508653
ČSN EN 17215 - Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Koagulační činidla na bázi železa - Analytické metody
ČSN EN 17215ČSN EN 17215 Tento dokument se používá pro koagulační činidla na bázi železa používaná pro úpravu vody určené k lidské spotřebě. Specifikuje analytické metody, které se mají používat pr
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 17072-2 - Usně - Chemické stanovení obsahu kovů - Část 2: Celkový obsah kovů 
Katalogové číslo:  507914
ČSN EN ISO 17072-2 - Usně - Chemické stanovení obsahu kovů - Část 2: Celkový obsah kovů
ČSN EN ISO 17072-2ČSN EN ISO 17072-2 This document specifies a method for the determination of the total metal content in leather using digestion of the leather and subsequent determination with in
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 10320 - Geosyntetika - Identifikace na staveništi 
Katalogové číslo:  507919
ČSN EN ISO 10320 - Geosyntetika - Identifikace na staveništi
ČSN EN ISO 10320ČSN EN ISO 10320 This document specifies the information accompanying geosynthetics to enable the user on site to identify the goods as being identical to the goods ordered. The pos
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 27501 - Organizace zaměřená na člověka - Návod pro manažery 
Katalogové číslo:  507921
ČSN EN ISO 27501 - Organizace zaměřená na člověka - Návod pro manažery
ČSN EN ISO 27501ČSN EN ISO 27501 This document is intended to be used within organizations that embrace and intend to implement the principles of human centredness outlined in ISO 27500. This
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 17199-5 - Expozice pracoviště - Měření prašnosti sypkých materiálů, které obsahují nebo uvolňují dýchatelný NOAA a jiné dýchatelné částice - Část 5: Metoda vířivého třepání 
Katalogové číslo:  507925
ČSN EN 17199-5 - Expozice pracoviště - Měření prašnosti sypkých materiálů, které obsahují nebo uvolňují dýchatelný NOAA a jiné dýchatelné částice - Část 5: Metoda vířivého třepání
ČSN EN 17199-5ČSN EN 17199-5 This document describes the methodology for measuring and characterizing the dustiness of bulk materials that contain or release respirable NOAA or other respirable p
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 11138-7 - Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Biologické indikátory - Část 7: Návod pro výběr, použití a interpretaci výsledků 
Katalogové číslo:  507939
ČSN EN ISO 11138-7 - Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Biologické indikátory - Část 7: Návod pro výběr, použití a interpretaci výsledků
ČSN EN ISO 11138-7ČSN EN ISO 11138-7 This document provides guidance for the selection, use and interpretation of results from application of biological indicators when used in the development, val
Cena:  655,- Kč
ČSN ETSI EN 300 132-2 V2.6.1 - Environmentální inženýrství (EE) - Rozhraní pro napájení na vstupu zařízení informačních a komunikačních technologií (ICT) - Část 2: Napájení stejnosměrným napětím -48 V 
Katalogové číslo:  507964
ČSN ETSI EN 300 132-2 V2.6.1 - Environmentální inženýrství (EE) - Rozhraní pro napájení na vstupu zařízení informačních a komunikačních technologií (ICT) - Část 2: Napájení stejnosměrným napětím -48 V
ČSN ETSI EN 300 132-2 V2.6.1ČSN ETSI EN 300 132-2 V2.6.1 The present document contains requirements and measurements methods for the physical interface "A" that is situated between the power supp
Cena:  446,- Kč
ČSN ETSI EN 301 489-50 V2.2.1 - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 50: Specifické podmínky pro buňkovou komunikační základnovou stanici (BS), opakovač a přidružené zařízení - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU 
Katalogové číslo:  507948
ČSN ETSI EN 301 489-50 V2.2.1 - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 50: Specifické podmínky pro buňkovou komunikační základnovou stanici (BS), opakovač a přidružené zařízení - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU
ČSN ETSI EN 301 489-50 V2.2.1ČSN ETSI EN 301 489-50 V2.2.1 The present document specifies technical characteristics and methods of measurements for equipment the following equipment types: 1)
Cena:  358,- Kč
ČSN ETSI EN 301 489-20 V2.1.1 - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 20: Specifické podmínky pro pohyblivé pozemské stanice (MES) používané v pohyblivých družicových službách (MSS) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU 
Katalogové číslo:  507954
ČSN ETSI EN 301 489-20 V2.1.1 - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 20: Specifické podmínky pro pohyblivé pozemské stanice (MES) používané v pohyblivých družicových službách (MSS) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU
ČSN ETSI EN 301 489-20 V2.1.1ČSN ETSI EN 301 489-20 V2.1.1 The present document, together with ETSI EN 301 489-1 [1], covers the assessment of Mobile Earth Stations (MES) as defined in annex B us
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 1047-2 - Bezpečnostní úschovné objekty - Klasifikace a metody zkoušek požární odolnosti - Část 2: Datové komory a datové kontejnery 
Katalogové číslo:  507965
ČSN EN 1047-2 - Bezpečnostní úschovné objekty - Klasifikace a metody zkoušek požární odolnosti - Část 2: Datové komory a datové kontejnery
ČSN EN 1047-2ČSN EN 1047-2 This part of the document EN 1047 specifies requirements for data rooms and data containers. It includes a method of test for the determination of the ability of data r
Cena:  446,- Kč
TNI CEN/TR 15371-2 - Bezpečnost hraček - Interpretace - Část 2: Odpovědi na žádosti o interpretaci chemických norem souboru EN 71 
Katalogové číslo:  508684
TNI CEN/TR 15371-2 - Bezpečnost hraček - Interpretace - Část 2: Odpovědi na žádosti o interpretaci chemických norem souboru EN 71
TNI CEN/TR 15371-2TNI CEN/TR 15371-2 The purpose of this document is to provide replies to requests for interpretations of actual chemical standards in the EN 71 series: - EN 71-3: Migration of
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60644 ed. 2 ZMĚNA A1 - Vysokonapěťové tavné vložky pro motorové obvody 
Katalogové číslo:  509882
ČSN EN 60644 ed. 2 ZMĚNA A1 - Vysokonapěťové tavné vložky pro motorové obvody
ČSN EN 60644 ed. 2 ZMĚNA A1
Cena:  95,- Kč
TNI CEN ISO/TR 52016-2 - Energetická náročnost budov - Potřeba energie na vytápění a chlazení, vnitřní teploty a citelné a latentní tepelné výkony - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění ISO 52016-1 a ISO 52017-1 
Katalogové číslo:  508947
TNI CEN ISO/TR 52016-2 - Energetická náročnost budov - Potřeba energie na vytápění a chlazení, vnitřní teploty a citelné a latentní tepelné výkony - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění ISO 52016-1 a ISO 52017-1
TNI CEN ISO/TR 52016-2TNI CEN ISO/TR 52016-2 (73 0336) Tento dokument obsahuje informace pro správné porozumnění a použití norem ISO 52016-1 a ISO 52017-1. Tyto dokumenty uvádí výpočtové metod
Cena:  1 155,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat