Sponzorovaný odkaz

Třídy norem ČSN - strana 1325

České technické normy ČSN

Technická norma je podrobný předpis, který stanoví důležité parametry či vlastnosti materiálu, výrobku, součásti nebo pracovního postupu. Technické normy nejsou obecně závazné, jsou to však odborně kvalifikované předpisy, na které se mohou odkazovat smluvní strany při specifikaci předmětu smlouvy nebo státní autorita ve svých obecně závazných předpisech. Umožňují například výměnu výrobků nebo zaměnitelnost součástek a tím zlepšují hospodárnost výroby i bezpečnost výrobků. Stanovením závazných parametrů výrobků přispívají také k ochraně spotřebitele.

Zdroj: www.unmz.cz

 

Technické normy nejsou volně šiřitelné a poskytují se za úplatu. 

 

Normy se podle rozsahu platnosti mohou rozdělovat na:

  • Mezinárodní normy světové (ISO, IEC) nebo evropské (EN), které platí přes hranice jednotlivých států

  • Národní normy, jako např. ČSN, DIN, BSI, NF.. s celostátní platností, které shrnují široký okruh problematik. Tyto normy se postupně uvádějí do souladu (harmonizují) s normami mezinárodními, tím že přebírají a překládají texty mezinárodních norem. Tyto normy se potom zavádějí do národních normalizačních soustav jako např. ČSN EN xxxxx, ČSN EN ISO xxxxxx

  • Oborové normy (ON) - tyto byly v ČR zrušeny k 31.12.1993 a částečně nahrazeny normami podnikovými (PN)

  • Podnikové normy (PN) - tyto normy si vydávají jednotliví výrobci, skupiny výrobců nebo podniky pro vlastní potřebu

České národní normy ČSN jsou označovány, v případě převzatých mezinárodních (ČSN ISO, ČSN IEC..) a evropských (ČSN EN) norem číslem převzaté normy a třídícím znakem, v případě "čistých" ČSN norem pouze třídícím znakem.

 

Třídicí znak

Třídicí znak slouží k přiřazení norem k určité třídě a skupině norem. Skládá se z 6 číslic XX YYZZ.

První dvě číslice XX označují třídu 01 - 99 (např. 01 - Obecná třída, 73 - Navrhování a provádění staveb).

Druhé dvě číslice YY označují skupinu v rámci třídy (např. 2740 - Výtahy, všeobecně).

Poslední dvě číslice ZZ jsou pouze pořadové. 

Seznam tříd norem Vás provede jednotlivými kategoriemi a podkategoriemi.

Pokud nevíte, jakou normu právě potřebujete, její zatřídění do skupiny a podskupiny Vás dovede až ke konkrétní normě.

V našem e-shopu jsou pro snadnější orientaci uvedeny pouze platné normy ČSN.

Pokud požadovanou normu nenajdete jedná se o normu zrušenou, popř. neexistující. Na tel./mailový/faxový dotaz Vám rádi sdělíme datum zrušení nebo náhradní normu.

 

Seřadit podle: 
Počet: 
Třídící znakNázev
ČSN ETSI EN 300 132-2 V2.6.1 - Environmentální inženýrství (EE) - Rozhraní pro napájení na vstupu zařízení informačních a komunikačních technologií (ICT) - Část 2: Napájení stejnosměrným napětím -48 V 
Katalogové číslo:  507964
ČSN ETSI EN 300 132-2 V2.6.1 - Environmentální inženýrství (EE) - Rozhraní pro napájení na vstupu zařízení informačních a komunikačních technologií (ICT) - Část 2: Napájení stejnosměrným napětím -48 V
ČSN ETSI EN 300 132-2 V2.6.1ČSN ETSI EN 300 132-2 V2.6.1 The present document contains requirements and measurements methods for the physical interface "A" that is situated between the power supp
Cena:  446,- Kč
ČSN ETSI EN 301 489-50 V2.2.1 - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 50: Specifické podmínky pro buňkovou komunikační základnovou stanici (BS), opakovač a přidružené zařízení - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU 
Katalogové číslo:  507948
ČSN ETSI EN 301 489-50 V2.2.1 - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 50: Specifické podmínky pro buňkovou komunikační základnovou stanici (BS), opakovač a přidružené zařízení - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU
ČSN ETSI EN 301 489-50 V2.2.1ČSN ETSI EN 301 489-50 V2.2.1 The present document specifies technical characteristics and methods of measurements for equipment the following equipment types: 1)
Cena:  358,- Kč
ČSN ETSI EN 301 489-20 V2.1.1 - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 20: Specifické podmínky pro pohyblivé pozemské stanice (MES) používané v pohyblivých družicových službách (MSS) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU 
Katalogové číslo:  507954
ČSN ETSI EN 301 489-20 V2.1.1 - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 20: Specifické podmínky pro pohyblivé pozemské stanice (MES) používané v pohyblivých družicových službách (MSS) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU
ČSN ETSI EN 301 489-20 V2.1.1ČSN ETSI EN 301 489-20 V2.1.1 The present document, together with ETSI EN 301 489-1 [1], covers the assessment of Mobile Earth Stations (MES) as defined in annex B us
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 1047-2 - Bezpečnostní úschovné objekty - Klasifikace a metody zkoušek požární odolnosti - Část 2: Datové komory a datové kontejnery 
Katalogové číslo:  507965
ČSN EN 1047-2 - Bezpečnostní úschovné objekty - Klasifikace a metody zkoušek požární odolnosti - Část 2: Datové komory a datové kontejnery
ČSN EN 1047-2ČSN EN 1047-2 This part of the document EN 1047 specifies requirements for data rooms and data containers. It includes a method of test for the determination of the ability of data r
Cena:  446,- Kč
TNI CEN/TR 15371-2 - Bezpečnost hraček - Interpretace - Část 2: Odpovědi na žádosti o interpretaci chemických norem souboru EN 71 
Katalogové číslo:  508684
TNI CEN/TR 15371-2 - Bezpečnost hraček - Interpretace - Část 2: Odpovědi na žádosti o interpretaci chemických norem souboru EN 71
TNI CEN/TR 15371-2TNI CEN/TR 15371-2 The purpose of this document is to provide replies to requests for interpretations of actual chemical standards in the EN 71 series: - EN 71-3: Migration of
Cena:  232,- Kč
ČSN IEC 60050-112 ZMĚNA A1 - Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 112: Veličiny a jednotky 
Katalogové číslo:  508823
ČSN IEC 60050-112 ZMĚNA A1 - Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 112: Veličiny a jednotky
ČSN IEC 60050-112 ZMĚNA A1
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 8560 - Výkresy pozemních staveb - Zobrazování modulových rozměrů, přímek a sítí 
Katalogové číslo:  508068
ČSN EN ISO 8560 - Výkresy pozemních staveb - Zobrazování modulových rozměrů, přímek a sítí
ČSN EN ISO 8560ČSN EN ISO 8560 This document lays down rules for the representation of modular sizes, lines and grids on construction drawings. The basic module M is 100 mm (see ISO 1006). Genera
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12896-5 - Veřejná přeprava osob - Referenční datový model - Část 5: Management jízdného 
Katalogové číslo:  508830
ČSN EN 12896-5 - Veřejná přeprava osob - Referenční datový model - Část 5: Management jízdného
ČSN EN 12896-5ČSN EN 12896-5 The main objective of the present standard is to present the Reference Data Model for Public Transport, based on: - the Reference Data Model, EN 12896, known as Tr
Cena:  3 080,- Kč
ČSN EN 14071+A1 - Zařízení a příslušenství na LPG - Pojistné ventily pro tlakové nádoby na LPG - Příslušenství 
Katalogové číslo:  508072
ČSN EN 14071+A1 - Zařízení a příslušenství na LPG - Pojistné ventily pro tlakové nádoby na LPG - Příslušenství
ČSN EN 14071+A1ČSN EN 14071+A1 This European Standard specifies the design, testing and inspection requirements for pressure relief valve isolating devices, valve manifolds, vent pipes and system a
Cena:  347,- Kč
ČSN EN IEC 60534-3-1 ed. 2 - Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 3-1: Rozměry - Stavební délky FTF pro přírubové, dvoucestné přímé armatury a stavební délky CTF pro přírubové dvoucestné nárožní armatury 
Katalogové číslo:  507818
ČSN EN IEC 60534-3-1 ed. 2 - Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 3-1: Rozměry - Stavební délky FTF pro přírubové, dvoucestné přímé armatury a stavební délky CTF pro přírubové dvoucestné nárožní armatury
ČSN EN IEC 60534-3-1 ed. 2ČSN EN IEC 60534-3-1 ed. 2 This part of IEC 60534 specifies face-to-face (FTF) and centre-to-face (CTF) dimensions for given nominal sizes and pressure ratings of flanged,
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 13757-4 - Komunikační systémy pro měřidla - Část 4: Bezdrátová komunikace M-Bus 
Katalogové číslo:  508079
ČSN EN 13757-4 - Komunikační systémy pro měřidla - Část 4: Bezdrátová komunikace M-Bus
ČSN EN 13757-4ČSN EN 13757-4 This document specifies the requirements of parameters for the physical and the link layer for systems using radio to remotely read meters. The primary focus is to use
Cena:  803,- Kč
ČSN EN 15355 - Železniční aplikace - Brzdění - Rozváděče a vypínače brzdy 
Katalogové číslo:  508082
ČSN EN 15355 - Železniční aplikace - Brzdění - Rozváděče a vypínače brzdy
ČSN EN 15355ČSN EN 15355 This document applies to distributor valves and distributor-isolating devices. The distributor valves contained in this document are of graduable release type. Direct rel
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 3660-005+AC - Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 005: Kabelový vývod typu A, 90°, netěsněný, s upínkou zachycující tah kabelu - Norma výrobku 
Katalogové číslo:  508092
ČSN EN 3660-005+AC - Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 005: Kabelový vývod typu A, 90°, netěsněný, s upínkou zachycující tah kabelu - Norma výrobku
ČSN EN 3660-005+ACČSN EN 3660-005+AC This European Standard defines a range of cable outlets, style A, 90°, unsealed with clamp strain relief for use under the following conditions: Associated
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 6055 - Letectví a kosmonautika - Stavitelná oka s ložiskem podle EN 4265 z korozivzdorné oceli, se závitovým dříkem - Rozměry a únosnosti - Palcová řada 
Katalogové číslo:  508087
ČSN EN 6055 - Letectví a kosmonautika - Stavitelná oka s ložiskem podle EN 4265 z korozivzdorné oceli, se závitovým dříkem - Rozměry a únosnosti - Palcová řada
ČSN EN 6055ČSN EN 6055 This European standard specifies the characteristics of adjustable rod-ends consisting of: - a spherical plain bearing, metal to metal, in corrosion resisting steel, wide
Cena:  232,- Kč
ČSN EN IEC 60027-2 ed. 2 - Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 2: Telekomunikace a elektronika 
Katalogové číslo:  508822
ČSN EN IEC 60027-2 ed. 2 - Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 2: Telekomunikace a elektronika
ČSN EN IEC 60027-2 ed. 2ČSN EN IEC 60027-2 ed. 2 Tato část IEC 60027 platí pro telekomunikace a elektroniku. Uvádí názvy a značky pro veličiny a jednotky. .
Cena:  1 155,- Kč
ČSN EN 50341-2-2 - Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-2: Národní normativní aspekty (NNA) pro Belgii (založena na EN 50341-1:2012) 
Katalogové číslo:  508096
ČSN EN 50341-2-2 - Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-2: Národní normativní aspekty (NNA) pro Belgii (založena na EN 50341-1:2012)
ČSN EN 50341-2-2ČSN EN 50341-2-2 This NNA has to be read in conjunction with Part 1 (EN 50341-1). All clause numbers used in this NNA correspond to those of Part 1. Specific subclauses, which are p
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 50341-2-4 - Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-4: Národní normativní aspekty (NNA) pro Německo (založena na EN 50341-1:2012) 
Katalogové číslo:  508097
ČSN EN 50341-2-4 - Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-4: Národní normativní aspekty (NNA) pro Německo (založena na EN 50341-1:2012)
ČSN EN 50341-2-4ČSN EN 50341-2-4 This Part 2-4 shall be read in conjunction with EN 50341-1, hereafter referred to as Part 1. All clause numbers used in this NNA correspond to those of Part 1. Sp
Cena:  803,- Kč
ČSN EN 50117-1 ed. 2 - Koaxiální kabely - Část 1: Kmenová specifikace 
Katalogové číslo:  508480
ČSN EN 50117-1 ed. 2 - Koaxiální kabely - Část 1: Kmenová specifikace
ČSN EN 50117-1 ed. 2ČSN EN 50117-1 ed. 2 Tento dokument řeší použití koaxiálních kabelů v analogových a digitálních systémech a měl by být používán ve spojení s EN 50290-1-1. Koaxiální kabely, na
Cena:  232,- Kč
ČSN EN IEC 60947-9-1 - Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 9-1: Aktivní systémy pro zmírnění poruch oblouku - Zařízení pro zhášení oblouku 
Katalogové číslo:  508667
ČSN EN IEC 60947-9-1 - Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 9-1: Aktivní systémy pro zmírnění poruch oblouku - Zařízení pro zhášení oblouku
ČSN EN IEC 60947-9-1ČSN EN IEC 60947-9-1 Tato norma pokrývá nízkonapěťová zařízení pro zhášení oblouku, na něž je dále odkazováno jako na AQD, která jsou určena k potlačení poruch oblouku v rozvadě
Cena:  347,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat