Sponzorovaný odkaz

Třídy norem ČSN - strana 1325

České technické normy ČSN

Technická norma je podrobný předpis, který stanoví důležité parametry či vlastnosti materiálu, výrobku, součásti nebo pracovního postupu. Technické normy nejsou obecně závazné, jsou to však odborně kvalifikované předpisy, na které se mohou odkazovat smluvní strany při specifikaci předmětu smlouvy nebo státní autorita ve svých obecně závazných předpisech. Umožňují například výměnu výrobků nebo zaměnitelnost součástek a tím zlepšují hospodárnost výroby i bezpečnost výrobků. Stanovením závazných parametrů výrobků přispívají také k ochraně spotřebitele.

Zdroj: www.unmz.cz

 

Technické normy nejsou volně šiřitelné a poskytují se za úplatu. 

 

Normy se podle rozsahu platnosti mohou rozdělovat na:

  • Mezinárodní normy světové (ISO, IEC) nebo evropské (EN), které platí přes hranice jednotlivých států

  • Národní normy, jako např. ČSN, DIN, BSI, NF.. s celostátní platností, které shrnují široký okruh problematik. Tyto normy se postupně uvádějí do souladu (harmonizují) s normami mezinárodními, tím že přebírají a překládají texty mezinárodních norem. Tyto normy se potom zavádějí do národních normalizačních soustav jako např. ČSN EN xxxxx, ČSN EN ISO xxxxxx

  • Oborové normy (ON) - tyto byly v ČR zrušeny k 31.12.1993 a částečně nahrazeny normami podnikovými (PN)

  • Podnikové normy (PN) - tyto normy si vydávají jednotliví výrobci, skupiny výrobců nebo podniky pro vlastní potřebu

České národní normy ČSN jsou označovány, v případě převzatých mezinárodních (ČSN ISO, ČSN IEC..) a evropských (ČSN EN) norem číslem převzaté normy a třídícím znakem, v případě "čistých" ČSN norem pouze třídícím znakem.

 

Třídicí znak

Třídicí znak slouží k přiřazení norem k určité třídě a skupině norem. Skládá se z 6 číslic XX YYZZ.

První dvě číslice XX označují třídu 01 - 99 (např. 01 - Obecná třída, 73 - Navrhování a provádění staveb).

Druhé dvě číslice YY označují skupinu v rámci třídy (např. 2740 - Výtahy, všeobecně).

Poslední dvě číslice ZZ jsou pouze pořadové. 

Seznam tříd norem Vás provede jednotlivými kategoriemi a podkategoriemi.

Pokud nevíte, jakou normu právě potřebujete, její zatřídění do skupiny a podskupiny Vás dovede až ke konkrétní normě.

V našem e-shopu jsou pro snadnější orientaci uvedeny pouze platné normy ČSN.

Pokud požadovanou normu nenajdete jedná se o normu zrušenou, popř. neexistující. Na tel./mailový/faxový dotaz Vám rádi sdělíme datum zrušení nebo náhradní normu.

 

Seřadit podle: 
Počet: 
Třídící znakNázev
ČSN EN 419 - Závěsné světlé zářiče na plynná paliva pro použití vyjma domácností - Bezpečnost a energetická účinnost 
Katalogové číslo:  509192
ČSN EN 419 - Závěsné světlé zářiče na plynná paliva pro použití vyjma domácností - Bezpečnost a energetická účinnost
ČSN EN 419ČSN EN 419 This document specifies the requirements and test methods for the construction, safety, rational use of energy, classification and marking of non-domestic gas-fired overhead
Cena:  1 155,- Kč
ČSN EN ISO 14644-3 - Čisté prostory a příslušná řízená prostředí - Část 3: Zkušební metody 
Katalogové číslo:  509197
ČSN EN ISO 14644-3 - Čisté prostory a příslušná řízená prostředí - Část 3: Zkušební metody
ČSN EN ISO 14644-3ČSN EN ISO 14644-3 This document provides test methods in support of the operation for cleanrooms and clean zones to meet air cleanliness classification, other cleanliness attribu
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 474-1+A6 - Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky 
Katalogové číslo:  509202
ČSN EN 474-1+A6 - Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky
ČSN EN 474-1+A6ČSN EN 474+A6 This European Standard specifies the general safety requirements for earth-moving machinery1) described in EN ISO 6165:2006, except rollers and horizontal directional
Cena:  655,- Kč
ČSN EN IEC 62668-1 - Management procesu pro letectví - Ochrana před padělky - Část 1: Zamezení používání padělků, falešných a recyklovaných elektronických součástek 
Katalogové číslo:  509214
ČSN EN IEC 62668-1 - Management procesu pro letectví - Ochrana před padělky - Část 1: Zamezení používání padělků, falešných a recyklovaných elektronických součástek
ČSN EN IEC 62668-1ČSN EN IEC 62668-1 This part of IEC 62668 defines requirements for avoiding the use of counterfeit, recycled and fraudulent components used in the aerospace, defence and high pe
Cena:  803,- Kč
ČSN EN 4827 - Letectví a kosmonautika - Eloxování hliníku a slitin hliníku bez přítomnosti šestimocného chromu 
Katalogové číslo:  509205
ČSN EN 4827 - Letectví a kosmonautika - Eloxování hliníku a slitin hliníku bez přítomnosti šestimocného chromu
ČSN EN 4827ČSN EN 4827 This document defines the requirements for hexavalent chromium free anodizing of aluminium and aluminium alloys for corrosion protection, bonding and painting. Hard anodizi
Cena:  347,- Kč
ČSN EN IEC 61400-24 ed. 2 - Větrné elektrárny - Část 24: Ochrana před bleskem 
Katalogové číslo:  509931
ČSN EN IEC 61400-24 ed. 2 - Větrné elektrárny - Část 24: Ochrana před bleskem
ČSN EN IEC 61400-24 ed. 261400-24 ed. 2 Tato část IEC 61400 se týká ochrany generátorů větrných turbín a větrných elektráren před bleskem. Příloha M se zabývá směrnicemi pro malé větrné turbíny.
Cena:  1 540,- Kč
ČSN EN IEC 63119-1 - Výměna informací roamingovou službou při nabíjení elektrického vozidla - Část 1: Obecně 
Katalogové číslo:  509850
ČSN EN IEC 63119-1 - Výměna informací roamingovou službou při nabíjení elektrického vozidla - Část 1: Obecně
ČSN EN IEC 63119-1ČSN EN IEC 63119-1 Tato část IEC 63119 vytváří základ pro další části IEC 63119 upřesňující termíny a definice, obecný popis modelu systému, klasifikaci, výměnu informací a bezpeč
Cena:  232,- Kč
ČSN 34 7006 ed. 3 - Zkušební požadavky na kabelové soubory pro použití na napájecích kabelech jmenovitého napětí od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV - Část 1: Kabelové soubory pro kabely s extrudovanou izolací 
Katalogové číslo:  509594
ČSN 34 7006 ed. 3 - Zkušební požadavky na kabelové soubory pro použití na napájecích kabelech jmenovitého napětí od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV - Část 1: Kabelové soubory pro kabely s extrudovanou izolací
ČSN 34 7006 ed. 3ČSN 34 7006 Tato norma stanovuje zkušební požadavky na kabelové soubory pro použití na napájecích kabelech s extrudovanou izolací jmenovitého napětí od 3,6 / 6 (7,2) kV do 20,8 /
Cena:  446,- Kč
ČSN EN IEC 60384-16 ed. 2 - Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 16: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory s dielektrikem z pokovené polypropylenové fólie určené pro stejnosměrný proud 
Katalogové číslo:  509892
ČSN EN IEC 60384-16 ed. 2 - Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 16: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory s dielektrikem z pokovené polypropylenové fólie určené pro stejnosměrný proud
ČSN EN IEC 60384-16 ed. 2ČSN EN IEC 60384-16 ed. 2 Tato norma stanovuje požadavky pro neproměnné kondenzátory pro stejnosměrný proud s pokovenými elektrodami a polypropylenovým dielektrikem pro pou
Cena:  446,- Kč
ČSN EN IEC 60904-7 ed. 3 - Fotovoltaické součástky - Část 7: Výpočet chyby spektrálního nepřizpůsobení při zkouškách fotovoltaické součástky 
Katalogové číslo:  509772
ČSN EN IEC 60904-7 ed. 3 - Fotovoltaické součástky - Část 7: Výpočet chyby spektrálního nepřizpůsobení při zkouškách fotovoltaické součástky
ČSN EN IEC 60904-7 ed. 3ČSN EN IEC 60904-7 ed. 3 (36 4604) Tato část IEC 60904 popisuje postup pro opravu chyby spektrálního nesouladu zavedeného při zkoušení fotovoltaického zařízení způsobené nes
Cena:  232,- Kč
ČSN EN IEC 62680-1-7 - Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a výkon - Část 7: Společné části - Definice formátů dat základní třídy zařízení USB Audio 3.0 
Katalogové číslo:  509249
ČSN EN IEC 62680-1-7 - Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a výkon - Část 7: Společné části - Definice formátů dat základní třídy zařízení USB Audio 3.0
ČSN EN IEC 62680-1-7ČSN EN IEC 62680-1-7 The intention of this document is to describe in detail all the Audio Data Formats that are supported by the Audio Device Class. This document is considered
Cena:  358,- Kč
ČSN ISO/IEC 20546 - Informační technologie - Data velkého objemu - Přehled a slovník 
Katalogové číslo:  509482
ČSN ISO/IEC 20546 - Informační technologie - Data velkého objemu - Přehled a slovník
ČSN ISO/IEC 20546ČSN ISO/IEC 20546 Paradigma dat velkého objemu představuje rychle se měnící oblast s rychle se měnícími technologiemi. ISO/IEC 20546:2019 poskytuje sadu termínů a definic, potřebný
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 4022 - Propustné spékané kovové materiály - Stanovení propustnosti tekutin 
Katalogové číslo:  509917
ČSN EN ISO 4022 - Propustné spékané kovové materiály - Stanovení propustnosti tekutin
ČSN EN ISO 4022ČSN EN ISO 4022 (42 0776) Norma specifikuje metodu stanovení propustnosti tekutin u propustných spékaných materiálů, ve kterých je pórovitost záměrně spojitá nebo vzájemně propojená
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 19903 - Naftový a plynárenský průmysl - Upevněné betonové příbřežní konstrukce 
Katalogové číslo:  509260
ČSN EN ISO 19903 - Naftový a plynárenský průmysl - Upevněné betonové příbřežní konstrukce
ČSN EN ISO 19903ČSN EN ISO 19903 This document specifies requirements and provides recommendations applicable to fixed, floating and grounded concrete offshore structures for the petroleum and na
Cena:  1 155,- Kč
ČSN EN 17256 - Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení ergotových a tropanových alkaloidů v krmných surovinách a krmných směsích metodou LC-MS/MS 
Katalogové číslo:  509268
ČSN EN 17256 - Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení ergotových a tropanových alkaloidů v krmných surovinách a krmných směsích metodou LC-MS/MS
ČSN EN 17256ČSN EN 17256 This document describes a method for the determination of individual ergot alkaloids and tropane alkaloids in unprocessed cereals and cereal-based compound feeds by high
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 6579-1 - Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda průkazu, stanovení počtu a sérotypizace bakterií rodu Salmonella - Část 1: Průkaz bakterií rodu Salmonella 
Katalogové číslo:  509878
ČSN EN ISO 6579-1 - Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda průkazu, stanovení počtu a sérotypizace bakterií rodu Salmonella - Část 1: Průkaz bakterií rodu Salmonella
ČSN EN ISO 6579-1ČSN EN ISO 6579-1 Tento dokument specifikuje horizontální metodu průkazu bakterií rodu Salmonella. Platí pro: - výrobky určené k lidské spotřebě a ke krmení zvířat; - vzorky z
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 15842 - Potraviny - Detekce potravinových alergenů - Obecné zásady a validace metod 
Katalogové číslo:  509272
ČSN EN 15842 - Potraviny - Detekce potravinových alergenů - Obecné zásady a validace metod
ČSN EN 15842ČSN EN 15842 This document specifies how to use the standards for immunoassays, nucleic based and chromatographic methods and their relationship in the analysis of food allergens; and c
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 19220 - Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Směsi kopolymerů styrenu (SAN+PVC) 
Katalogové číslo:  510014
ČSN ISO 19220 - Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Směsi kopolymerů styrenu (SAN+PVC)
ČSN ISO 19220ČSN ISO 19220 Tato norma specifikuje požadavky pro plnostěnné trubky, tvarovky a systémy ze směsi kopolymerů styrenu (SAN+PVC) pro odpady (pro nízkou a vysokou teplotu) používané nad
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 20884 - Ropné výrobky - Stanovení obsahu síry v motorových palivech - Vlnově-disperzní rentgenová fluorescenční spektrometrie 
Katalogové číslo:  509281
ČSN EN ISO 20884 - Ropné výrobky - Stanovení obsahu síry v motorových palivech - Vlnově-disperzní rentgenová fluorescenční spektrometrie
ČSN EN ISO 20884ČSN EN ISO 20884 This document specifies a wavelength-dispersive X-ray fluorescence (WDXRF) test method for the determination of the sulfur content of liquid, homogeneous automotive
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 16437+A1 - Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní povrchová zkouška ke stanovení baktericidní aktivity chemických dezinfekčních přípravků a antiseptik používaných v oblasti veterinární péče na porézních površích bez mechanického působení - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 2) 
Katalogové číslo:  509283
ČSN EN 16437+A1 - Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní povrchová zkouška ke stanovení baktericidní aktivity chemických dezinfekčních přípravků a antiseptik používaných v oblasti veterinární péče na porézních površích bez mechanického působení - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 2)
ČSN EN 16437+A1ČSN EN 16437+A1 This European Standard specifies a test method and the minimum requirements for bactericidal activity of chemical disinfectants and antiseptic products that form a
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 16613 - Sklo ve stavebnictví - Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo - Stanovení mechanických vlastností mezivrstvy 
Katalogové číslo:  509286
ČSN EN 16613 - Sklo ve stavebnictví - Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo - Stanovení mechanických vlastností mezivrstvy
ČSN EN 16613ČSN EN 16613 This document specifies a test method for determining the mechanical viscoelastic properties of interlayer materials. The interlayers under examination are those used in
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 12350-7 - Zkoušení čerstvého betonu - Část 7: Obsah vzduchu - Tlakové metody 
Katalogové číslo:  509866
ČSN EN 12350-7 - Zkoušení čerstvého betonu - Část 7: Obsah vzduchu - Tlakové metody
ČSN EN 12350-7ČSN EN 12350-7 (73 1301) Tento dokument uvádí dvě metody pro stanovení obsahu vzduchu ve zhutněném čerstvém betonu vyrobeném z hutného nebo těžkého kameniva, které má maximální deklar
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 12697-2+A1 - Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 2: Stanovení zrnitosti 
Katalogové číslo:  509505
ČSN EN 12697-2+A1 - Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 2: Stanovení zrnitosti
ČSN EN 12697-2+A1ČSN EN 12697-2+A1 Tato evropská norma popisuje zkušební postup pro stanovení zrnitosti kameniva v asfaltových směsích sítovým rozborem. Zkoušku lze použít pro kamenivo zpětně zís
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 13880-6 - Zálivky za horka - Část 6: Zkušební metoda pro přípravu vzorků pro zkoušení 
Katalogové číslo:  509847
ČSN EN 13880-6 - Zálivky za horka - Část 6: Zkušební metoda pro přípravu vzorků pro zkoušení
ČSN EN 13880-6ČSN EN 13880-6 Tato norma určuje metodu pro přípravu reprezentativního zkušebního vzorku, zahřívání zkušebního vzorku a lití zkušebních těles pro zkoušení zálivek za horka pro použití
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 21253-1 - Kvalita vod - Metody pro analýzu většího počtu látek - Část 1: Kritéria pro identifikaci cílových látek plynovou a kapalinovou chromatografií a hmotnostní spektrometrií 
Katalogové číslo:  509290
ČSN EN ISO 21253-1 - Kvalita vod - Metody pro analýzu většího počtu látek - Část 1: Kritéria pro identifikaci cílových látek plynovou a kapalinovou chromatografií a hmotnostní spektrometrií
ČSN EN ISO 21253-1ČSN EN ISO 21253-1 This document specifies the criteria for mass spectrometric identification of target compounds in water samples and is applicable to environmental samples in ge
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 15154-5 - Bezpečnostní sprchy pro první pomoc - Část 5: Horní vodní tělové sprchy pro jiná pracoviště než laboratoře 
Katalogové číslo:  509299
ČSN EN 15154-5 - Bezpečnostní sprchy pro první pomoc - Část 5: Horní vodní tělové sprchy pro jiná pracoviště než laboratoře
ČSN EN 15154-5ČSN EN 15154-5 This document is a product specification, giving performance requirements for water overhead emergency safety body showers installed on industrial and logistic sites,
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 11393-4 - Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 2: Požadavky na provedení a zkušební metody pro ochranné rukavice 
Katalogové číslo:  509301
ČSN EN ISO 11393-4 - Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 2: Požadavky na provedení a zkušební metody pro ochranné rukavice
ČSN EN ISO 11393-4ČSN EN ISO 11393-4 This document specifies the performance requirements, test methods, design requirements, identification and marking information for gloves that offer protection
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 21268-2 - Kvalita půdy - Postupy vyluhování pro následné chemické a ekotoxikologické zkoušení půd a půdních materiálů - Část 2: Vsádková zkouška při poměru kapalné a pevné fáze 10 I/kg 
Katalogové číslo:  509297
ČSN EN ISO 21268-2 - Kvalita půdy - Postupy vyluhování pro následné chemické a ekotoxikologické zkoušení půd a půdních materiálů - Část 2: Vsádková zkouška při poměru kapalné a pevné fáze 10 I/kg
ČSN EN ISO 21268-2ČSN EN ISO 21268-2 This document specifies a test providing information on leaching of soil and soil materials under the experimental conditions specified hereafter, and particu
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 3630-1 - Stomatologie - Endodontické nástroje - Část 1: Základní požadavky 
Katalogové číslo:  509314
ČSN EN ISO 3630-1 - Stomatologie - Endodontické nástroje - Část 1: Základní požadavky
ČSN EN ISO 3630-1ČSN EN ISO 3630-1 This document specifies general requirements and test methods for endodontic instruments used for endodontic purposes, e.g. enlargers, compactors, accessory instr
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 3826-1 - Plastové vaky na lidskou krev a krevní komponenty - Část 1: Konvenční vaky 
Katalogové číslo:  509316
ČSN EN ISO 3826-1 - Plastové vaky na lidskou krev a krevní komponenty - Část 1: Konvenční vaky
ČSN EN ISO 3826-1ČSN EN ISO 3826-1 This document specifies requirements, including performance requirements, for plastics collapsible, non-vented, sterile containers (known as plastics containers)
Cena:  358,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat