Sponzorovaný odkaz

Třídy norem ČSN - strana 1326

České technické normy ČSN

Technická norma je podrobný předpis, který stanoví důležité parametry či vlastnosti materiálu, výrobku, součásti nebo pracovního postupu. Technické normy nejsou obecně závazné, jsou to však odborně kvalifikované předpisy, na které se mohou odkazovat smluvní strany při specifikaci předmětu smlouvy nebo státní autorita ve svých obecně závazných předpisech. Umožňují například výměnu výrobků nebo zaměnitelnost součástek a tím zlepšují hospodárnost výroby i bezpečnost výrobků. Stanovením závazných parametrů výrobků přispívají také k ochraně spotřebitele.

Zdroj: www.unmz.cz

 

Technické normy nejsou volně šiřitelné a poskytují se za úplatu. 

 

Normy se podle rozsahu platnosti mohou rozdělovat na:

  • Mezinárodní normy světové (ISO, IEC) nebo evropské (EN), které platí přes hranice jednotlivých států

  • Národní normy, jako např. ČSN, DIN, BSI, NF.. s celostátní platností, které shrnují široký okruh problematik. Tyto normy se postupně uvádějí do souladu (harmonizují) s normami mezinárodními, tím že přebírají a překládají texty mezinárodních norem. Tyto normy se potom zavádějí do národních normalizačních soustav jako např. ČSN EN xxxxx, ČSN EN ISO xxxxxx

  • Oborové normy (ON) - tyto byly v ČR zrušeny k 31.12.1993 a částečně nahrazeny normami podnikovými (PN)

  • Podnikové normy (PN) - tyto normy si vydávají jednotliví výrobci, skupiny výrobců nebo podniky pro vlastní potřebu

České národní normy ČSN jsou označovány, v případě převzatých mezinárodních (ČSN ISO, ČSN IEC..) a evropských (ČSN EN) norem číslem převzaté normy a třídícím znakem, v případě "čistých" ČSN norem pouze třídícím znakem.

 

Třídicí znak

Třídicí znak slouží k přiřazení norem k určité třídě a skupině norem. Skládá se z 6 číslic XX YYZZ.

První dvě číslice XX označují třídu 01 - 99 (např. 01 - Obecná třída, 73 - Navrhování a provádění staveb).

Druhé dvě číslice YY označují skupinu v rámci třídy (např. 2740 - Výtahy, všeobecně).

Poslední dvě číslice ZZ jsou pouze pořadové. 

Seznam tříd norem Vás provede jednotlivými kategoriemi a podkategoriemi.

Pokud nevíte, jakou normu právě potřebujete, její zatřídění do skupiny a podskupiny Vás dovede až ke konkrétní normě.

V našem e-shopu jsou pro snadnější orientaci uvedeny pouze platné normy ČSN.

Pokud požadovanou normu nenajdete jedná se o normu zrušenou, popř. neexistující. Na tel./mailový/faxový dotaz Vám rádi sdělíme datum zrušení nebo náhradní normu.

 

Seřadit podle: 
Počet: 
Třídící znakNázev
ČSN EN IEC 60749-17 ed. 2 - Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 17: Neutronové záření 
Katalogové číslo:  508691
ČSN EN IEC 60749-17 ed. 2 - Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 17: Neutronové záření
ČSN EN IEC 60749-17 ed. 2ČSN EN IEC 60749-17 ed. 2 Zkouška neutronovým zářením se provádí, aby se určila citlivost polovodičových součástek na degradaci vlivem neionizující ztráty energie (NIEL).
Cena:  232,- Kč
ČSN EN IEC 61315 ed. 3 - Kalibrace měřidel optického výkonu pro vláknovou optiku 
Katalogové číslo:  508900
ČSN EN IEC 61315 ed. 3 - Kalibrace měřidel optického výkonu pro vláknovou optiku
ČSN EN IEC 61315 ed. 3ČSN EN IEC 61315 ed. 3 Tato norma je použitelná pro přístroje měřící zářivý výkon vyzařovaný ze zdrojů, které jsou typické pro průmysl optických vláknových komunikací. Tyto zd
Cena:  545,- Kč
ČSN EN IEC 61754-7-3 - Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 7-3: Druh optických konektorů typu MPO - Dvě řady vláken o šířce 16 vláken 
Katalogové číslo:  508908
ČSN EN IEC 61754-7-3 - Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 7-3: Druh optických konektorů typu MPO - Dvě řady vláken o šířce 16 vláken
ČSN EN IEC 61754-7-3ČSN EN IEC 61754-7-3 Norma definuje normované rozměry rozhraní pro druh optických konektorů MPO se dvěma řadami po 16 vláknech.
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 62841-4-2 - Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 4-2: Zvláštní požadavky na střihače živých plotů 
Katalogové číslo:  508842
ČSN EN 62841-4-2 - Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 4-2: Zvláštní požadavky na střihače živých plotů
ČSN EN 62841-4-2ČSN EN 62841-4-2 Tato norma platí pro ruční střihače živých plotů, které jsou navrženy pro obsluhu jednou osobou a slouží k zastřihávání živých plotů a keřů, včetně střihačů živých
Cena:  655,- Kč
ČSN EN ISO/IEC 27018 - Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Soubor postupů na ochranu osobně identifikovatelných informací (PII) ve veřejných cloudech vystupujících jako zpracovatelé PII 
Katalogové číslo:  508646
ČSN EN ISO/IEC 27018 - Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Soubor postupů na ochranu osobně identifikovatelných informací (PII) ve veřejných cloudech vystupujících jako zpracovatelé PII
ČSN EN ISO/IEC 27018ČSN ISO/IEC 27018 ISO/IEC 27018:2019 stanoví obecně akceptované kontrolní cíle, kontroly a směrnice pro im-plementování opatření na ochranu osobně identifikovatelných informací
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 10225-3 - Svařitelné konstrukční oceli pro ropná zařízení ukotvená při pobřeží - Technické dodací podmínky - Část 3: Za tepla tvarované duté profily 
Katalogové číslo:  508103
ČSN EN 10225-3 - Svařitelné konstrukční oceli pro ropná zařízení ukotvená při pobřeží - Technické dodací podmínky - Část 3: Za tepla tvarované duté profily
ČSN EN 10225-3ČSN EN 10225-3 This document specifies requirements for weldable structural steels made of hot finished seamless and high frequency welded hollow sections to be used in the fabricat
Cena:  605,- Kč
ČSN EN ISO 4254-9 - Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 9: Secí stroje 
Katalogové číslo:  508879
ČSN EN ISO 4254-9 - Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 9: Secí stroje
ČSN EN ISO 4254-9ČSN EN ISO 4254-9 Tento dokument, pokud je používán společně s ISO 4254-1, stanovuje bezpečnostní požadavky a jejich ověřování pro návrh a konstrukci nesených, návěsných, přívěsn
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 131-3 - Žebříky - Část 3: Značení a návody k používání 
Katalogové číslo:  508835
ČSN EN 131-3 - Žebříky - Část 3: Značení a návody k používání
ČSN EN 131-3ČSN EN 131-3 Tato evropská norma informuje o bezpečném používání žebříků, které spadají do předmětu normy EN 131-1 a které splňují požadavky EN 131-1 a EN 131-2, žebříků s jedním nebo n
Cena:  347,- Kč
ČSN P CEN/TS 17338 - Materiály k vápnění půd - Stanovení potřeby vápnění půdy - Metoda s tlumivým roztokem octanu amonného při pH 5,5 
Katalogové číslo:  508109
ČSN P CEN/TS 17338 - Materiály k vápnění půd - Stanovení potřeby vápnění půdy - Metoda s tlumivým roztokem octanu amonného při pH 5,5
ČSN P CEN/TS 17338ČSN EN 17338 This document specifies a method for the determination of the lime requirement of acid soils to target pH levels at requested time of maintenance as determined by r
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 13074-2 - Asfalty a asfaltová pojiva - Zpětné získání pojiva z asfaltových emulzí, ředěných nebo fluxovaných asfaltových pojiv - Část 2: Stabilizace po zpětném získání odpařováním 
Katalogové číslo:  508825
ČSN EN 13074-2 - Asfalty a asfaltová pojiva - Zpětné získání pojiva z asfaltových emulzí, ředěných nebo fluxovaných asfaltových pojiv - Část 2: Stabilizace po zpětném získání odpařováním
ČSN EN 13074-2ČSN EN 13074-2 Tato evropská norma určuje metodu stabilizace pojiva při teplotě 85 °C po dobu 24 h po zpětném získání z asfaltové emulze, ředěného nebo fluxovaného asfaltu, určeného
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 8130-11 - Práškové nátěrové hmoty - Část 11: Zkouška tečení po nakloněné rovině 
Katalogové číslo:  508112
ČSN EN ISO 8130-11 - Práškové nátěrové hmoty - Část 11: Zkouška tečení po nakloněné rovině
ČSN EN ISO 8130-11ČSN EN ISO 8130-11 This document specifies a comparative method for determining the flow characteristic of a fused thermosetting coating powder down a plane inclined at a set angl
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 8130-13 - Práškové nátěrové hmoty - Část 13: Analýza velikosti částic laserovou difrakcí 
Katalogové číslo:  508114
ČSN EN ISO 8130-13 - Práškové nátěrové hmoty - Část 13: Analýza velikosti částic laserovou difrakcí
ČSN EN ISO 8130-13ČSN EN ISO 8130-13 This document specifies a method for the determination of the equivalent-sphere particle size distribution of coating powders by laser diffraction, for partic
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 33 - Záchodové mísy a soupravy - Připojovací rozměry 
Katalogové číslo:  508118
ČSN EN 33 - Záchodové mísy a soupravy - Připojovací rozměry
ČSN EN 33
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 15610 - Železniční aplikace - Emise hluku - Měření drsnosti povrchu kolejnic ve vztahu k hluku valení 
Katalogové číslo:  508120
ČSN EN 15610 - Železniční aplikace - Emise hluku - Měření drsnosti povrchu kolejnic ve vztahu k hluku valení
ČSN EN 15610ČSN EN 15610 1.1 This document specifies a direct measurement method for characterizing the surface roughness of the rail and wheel associated with rolling noise ("acoustic roughness"
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 1833-18 - Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 18: Směsi hedvábí s jinými proteinovými vlákny (metoda s použitím kyseliny sírové) 
Katalogové číslo:  508122
ČSN EN ISO 1833-18 - Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 18: Směsi hedvábí s jinými proteinovými vlákny (metoda s použitím kyseliny sírové)
ČSN EN ISO 1833-18ČSN EN ISO 1833-18 This document specifies a method, using sulfuric acid, to determine the mass percentage of silk, after removal of non-fibrous matter, in textiles made of bina
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 16868 - Kvalita ovzduší - Vzorkování a analýza pylových zrn a alergizujících spór plísní ve vzduchu - Objemová metoda podle Hirsta 
Katalogové číslo:  508127
ČSN EN 16868 - Kvalita ovzduší - Vzorkování a analýza pylových zrn a alergizujících spór plísní ve vzduchu - Objemová metoda podle Hirsta
ČSN EN 16868ČSN EN 16868 This document specifies the procedure to sample continuously and to analyse the concentration of airborne pollen grains and fungal spores in ambient air using the volumetri
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 9873 - Stomatologie - Zubní zrcátka 
Katalogové číslo:  508129
ČSN EN ISO 9873 - Stomatologie - Zubní zrcátka
ČSN EN ISO 9873ČSN EN ISO 9873 This document specifies requirements and test methods for reusable intra-oral mirrors with a coated glass reflecting surface used for dental purposes in the oral cavi
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 71-3 - Bezpečnost hraček - Část 3: Migrace určitých prvků 
Katalogové číslo:  508912
ČSN EN 71-3 - Bezpečnost hraček - Část 3: Migrace určitých prvků
ČSN EN 71-3ČSN EN 71-3 Tento dokument stanoví požadavky a metody zkoušení pro migraci hliníku, antimonu, arsenu, barya, bóru, kadmia, chromu (III), chromu (VI), kobaltu, mědi, olova, manganu, rtu
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 60086-4 ed. 3 ZMĚNA Z1 - Primární baterie - Část 4: Bezpečnost lithiových baterií 
Katalogové číslo:  508936
ČSN EN 60086-4 ed. 3 ZMĚNA Z1 - Primární baterie - Část 4: Bezpečnost lithiových baterií
ČSN EN 60086-4 ed. 3 ZMĚNA Z1
Cena:  34,- Kč
ČSN EN 62035 ed. 2 ZMĚNA A1 - Výbojové světelné zdroje (kromě zářivek) - Požadavky na bezpečnost 
Katalogové číslo:  509123
ČSN EN 62035 ed. 2 ZMĚNA A1 - Výbojové světelné zdroje (kromě zářivek) - Požadavky na bezpečnost
ČSN EN 62035 ed. 2 ZMĚNA A1
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 3534-3 - Statistika - Slovník a značky - Část 3: Navrhování experimentů 
Katalogové číslo:  508617
ČSN ISO 3534-3 - Statistika - Slovník a značky - Část 3: Navrhování experimentů
ČSN ISO 3534-3ČSN ISO 3534-3 Tato část ISO 3534 definuje termíny používané v oblasti navrhování experimentů a lze ji použít při navrhování dalších mezinárodních norem. Konkrétněji definuje termín
Cena:  803,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat