Sponzorovaný odkaz

Třídy norem ČSN - strana 1326

České technické normy ČSN

Technická norma je podrobný předpis, který stanoví důležité parametry či vlastnosti materiálu, výrobku, součásti nebo pracovního postupu. Technické normy nejsou obecně závazné, jsou to však odborně kvalifikované předpisy, na které se mohou odkazovat smluvní strany při specifikaci předmětu smlouvy nebo státní autorita ve svých obecně závazných předpisech. Umožňují například výměnu výrobků nebo zaměnitelnost součástek a tím zlepšují hospodárnost výroby i bezpečnost výrobků. Stanovením závazných parametrů výrobků přispívají také k ochraně spotřebitele.

Zdroj: www.unmz.cz

 

Technické normy nejsou volně šiřitelné a poskytují se za úplatu. 

 

Normy se podle rozsahu platnosti mohou rozdělovat na:

  • Mezinárodní normy světové (ISO, IEC) nebo evropské (EN), které platí přes hranice jednotlivých států

  • Národní normy, jako např. ČSN, DIN, BSI, NF.. s celostátní platností, které shrnují široký okruh problematik. Tyto normy se postupně uvádějí do souladu (harmonizují) s normami mezinárodními, tím že přebírají a překládají texty mezinárodních norem. Tyto normy se potom zavádějí do národních normalizačních soustav jako např. ČSN EN xxxxx, ČSN EN ISO xxxxxx

  • Oborové normy (ON) - tyto byly v ČR zrušeny k 31.12.1993 a částečně nahrazeny normami podnikovými (PN)

  • Podnikové normy (PN) - tyto normy si vydávají jednotliví výrobci, skupiny výrobců nebo podniky pro vlastní potřebu

České národní normy ČSN jsou označovány, v případě převzatých mezinárodních (ČSN ISO, ČSN IEC..) a evropských (ČSN EN) norem číslem převzaté normy a třídícím znakem, v případě "čistých" ČSN norem pouze třídícím znakem.

 

Třídicí znak

Třídicí znak slouží k přiřazení norem k určité třídě a skupině norem. Skládá se z 6 číslic XX YYZZ.

První dvě číslice XX označují třídu 01 - 99 (např. 01 - Obecná třída, 73 - Navrhování a provádění staveb).

Druhé dvě číslice YY označují skupinu v rámci třídy (např. 2740 - Výtahy, všeobecně).

Poslední dvě číslice ZZ jsou pouze pořadové. 

Seznam tříd norem Vás provede jednotlivými kategoriemi a podkategoriemi.

Pokud nevíte, jakou normu právě potřebujete, její zatřídění do skupiny a podskupiny Vás dovede až ke konkrétní normě.

V našem e-shopu jsou pro snadnější orientaci uvedeny pouze platné normy ČSN.

Pokud požadovanou normu nenajdete jedná se o normu zrušenou, popř. neexistující. Na tel./mailový/faxový dotaz Vám rádi sdělíme datum zrušení nebo náhradní normu.

 

Seřadit podle: 
Počet: 
Třídící znakNázev
ČSN EN ISO 11393-4 - Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 2: Požadavky na provedení a zkušební metody pro ochranné rukavice 
Katalogové číslo:  509301
ČSN EN ISO 11393-4 - Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 2: Požadavky na provedení a zkušební metody pro ochranné rukavice
ČSN EN ISO 11393-4ČSN EN ISO 11393-4 This document specifies the performance requirements, test methods, design requirements, identification and marking information for gloves that offer protection
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 21268-2 - Kvalita půdy - Postupy vyluhování pro následné chemické a ekotoxikologické zkoušení půd a půdních materiálů - Část 2: Vsádková zkouška při poměru kapalné a pevné fáze 10 I/kg 
Katalogové číslo:  509297
ČSN EN ISO 21268-2 - Kvalita půdy - Postupy vyluhování pro následné chemické a ekotoxikologické zkoušení půd a půdních materiálů - Část 2: Vsádková zkouška při poměru kapalné a pevné fáze 10 I/kg
ČSN EN ISO 21268-2ČSN EN ISO 21268-2 This document specifies a test providing information on leaching of soil and soil materials under the experimental conditions specified hereafter, and particu
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 3630-1 - Stomatologie - Endodontické nástroje - Část 1: Základní požadavky 
Katalogové číslo:  509314
ČSN EN ISO 3630-1 - Stomatologie - Endodontické nástroje - Část 1: Základní požadavky
ČSN EN ISO 3630-1ČSN EN ISO 3630-1 This document specifies general requirements and test methods for endodontic instruments used for endodontic purposes, e.g. enlargers, compactors, accessory instr
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 3826-1 - Plastové vaky na lidskou krev a krevní komponenty - Část 1: Konvenční vaky 
Katalogové číslo:  509316
ČSN EN ISO 3826-1 - Plastové vaky na lidskou krev a krevní komponenty - Část 1: Konvenční vaky
ČSN EN ISO 3826-1ČSN EN ISO 3826-1 This document specifies requirements, including performance requirements, for plastics collapsible, non-vented, sterile containers (known as plastics containers)
Cena:  358,- Kč
ČSN ETSI EN 301 908-14 V13.1.1 - Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru - Část 14: Základnové stanice (BS) pro zdokonalený univerzální zemský rádiový přístup (E-UTRA) 
Katalogové číslo:  509319
ČSN ETSI EN 301 908-14 V13.1.1 - Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru - Část 14: Základnové stanice (BS) pro zdokonalený univerzální zemský rádiový přístup (E-UTRA)
ČSN ETSI EN 301 908-14 V13.1.1ČSN ETSI EN 301 908-14 V13.1.1 The present document specifies technical characteristics and methods of measurements for the types of equipment: 1) Base Station for
Cena:  1 155,- Kč
ČSN EN 1993-1-5 ed. 2 ZMĚNA Z1 - Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-5: Boulení stěn 
Katalogové číslo:  509929
ČSN EN 1993-1-5 ed. 2 ZMĚNA Z1 - Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-5: Boulení stěn
ČSN EN 1993-1-5 ed. 2 ZMĚNA Z1
Cena:  34,- Kč
ČSN EN 549 - Pryžové materiály pro těsnění a membrány pro spotřebiče plynných paliv a zařízení na plynná paliva 
Katalogové číslo:  510013
ČSN EN 549 - Pryžové materiály pro těsnění a membrány pro spotřebiče plynných paliv a zařízení na plynná paliva
ČSN EN 549ČSN EN 549 Tento dokument specifikuje požadavky a související zkušební metody pro pryžové materiály používané v plynárenských zařízeních a plynových spotřebičích v kontaktu s hořlavými pl
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 9090 - Plynotěsnost zařízení na plamenové svařování a příbuzné procesy 
Katalogové číslo:  509518
ČSN EN ISO 9090 - Plynotěsnost zařízení na plamenové svařování a příbuzné procesy
ČSN EN ISO 9090ČSN EN ISO 9090 This document specifies the maximum external gas leakage rates which are acceptable for equipment used for welding, cutting and allied processes and provides the pr
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 17277 - Hydrometrie - Požadavky na měření a klasifikaci přístrojů pro měření intenzity srážek 
Katalogové číslo:  509521
ČSN EN 17277 - Hydrometrie - Požadavky na měření a klasifikaci přístrojů pro měření intenzity srážek
ČSN EN 17277ČSN EN 17277 This document considers liquid atmospheric precipitation and defines the procedures and equipment to perform laboratory and field tests, in steady-state conditions, for the
Cena:  347,- Kč
ČSN EN IEC 62025-2 ed. 2 - Vysokofrekvenční indukční součástky - Neelektrické charakteristiky a metody měření - Část 2: Metody zkoušení neelektrických charakteristik 
Katalogové číslo:  510026
ČSN EN IEC 62025-2 ed. 2 - Vysokofrekvenční indukční součástky - Neelektrické charakteristiky a metody měření - Část 2: Metody zkoušení neelektrických charakteristik
ČSN EN IEC 62025-2 ed. 2ČSN EN IEC 62025-2 ed. 2 Norma specifikuje zkušební metody pro neelektrické charakteristiky povrchově montovaných indukčních součástek pro elektronická a telekomunikační zař
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 50411-3-3 - Systémy vláknového managementu a ochranná krytí používaná v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 3-3: Chránítka svařovaných jednovidových optických vláknových spojů 
Katalogové číslo:  510049
ČSN EN 50411-3-3 - Systémy vláknového managementu a ochranná krytí používaná v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 3-3: Chránítka svařovaných jednovidových optických vláknových spojů
ČSN EN 50411-3-3ČSN EN 50411-3-3 Norma obsahuje počáteční a na začátku života rozměrové, optické a mechanické vlastnosti a požadavky funkčnosti ve vnějším prostředí pro chránítka svařovaných jedn
Cena:  358,- Kč
ČSN EN IEC 62343-2-1 - Dynamické moduly - Část 2-1: Kvalifikace bezporuchovosti - Zkušební šablona 
Katalogové číslo:  510052
ČSN EN IEC 62343-2-1 - Dynamické moduly - Část 2-1: Kvalifikace bezporuchovosti - Zkušební šablona
ČSN EN IEC 62343-2-1ČSN EN IEC 62343-2-1 Tato norma poskytuje zkušební šablonu kvalifikace bezporuchovosti pro dynamické moduly (DM). Šablona popisuje zkušební položky kvalifikace bezporuchovosti a
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 80601-2-79 - Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-79: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro podporu ventilace při ventilační tísni 
Katalogové číslo:  510158
ČSN EN ISO 80601-2-79 - Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-79: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro podporu ventilace při ventilační tísni
ČSN EN ISO 80601-2-79ČSN EN ISO 80601-2-79 Tento dokument platí pro základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro podporu ventilace při ventilační tísni, ve spojení s jejich příslušenství
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 14972-8 - Stabilní hasicí zařízení - Mlhová zařízení - Část 8: Zkušební postup systémů s otevřenými hubicemi pro stroje v uzavřených prostorech nad 260 m3 
Katalogové číslo:  510060
ČSN EN 14972-8 - Stabilní hasicí zařízení - Mlhová zařízení - Část 8: Zkušební postup systémů s otevřenými hubicemi pro stroje v uzavřených prostorech nad 260 m3
ČSN EN 14972-8ČSN EN 14972-8 (38 9260) This document specifies fire testing requirements for water mist systems used for fire protection of machinery in enclosures with volumes exceeding 260 m3.
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 17194 - Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení deoxynivalenolu, aflatoxinu B1, fumonisinu B1 a B2, T-2 a HT-2 toxinů, zearalenonu a ochratoxinu A v krmných surovinách a krmných směsích metodou LC-MS/MS 
Katalogové číslo:  509557
ČSN EN 17194 - Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení deoxynivalenolu, aflatoxinu B1, fumonisinu B1 a B2, T-2 a HT-2 toxinů, zearalenonu a ochratoxinu A v krmných surovinách a krmných směsích metodou LC-MS/MS
ČSN EN 17194ČSN EN 17194 This document's method of analysis is applicable for the determination of: - deoxynivalenol (DON) in the tested range of 100 µg/kg to 3 300 µg/kg, - aflatoxin B1 (AfB1)
Cena:  358,- Kč
ČSN ISO 22762-1 - Elastomerní protiseismické izolátory - Část 1: Zkušební metody 
Katalogové číslo:  510188
ČSN ISO 22762-1 - Elastomerní protiseismické izolátory - Část 1: Zkušební metody
ČSN ISO 22762-1ČSN ISO 22762-1 Tento dokument uvádí zkušební metody pro stanovení a) vlastností pryžového materiálu používaného k výrobě elastomerních seismických izolátorů, a b) vlastností ela
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 15804+A2 - Udržitelnost staveb - Environmentální prohlášení o produktu - Základní pravidla pro produktovou kategorii stavebních produktů 
Katalogové číslo:  509583
ČSN EN 15804+A2 - Udržitelnost staveb - Environmentální prohlášení o produktu - Základní pravidla pro produktovou kategorii stavebních produktů
ČSN EN 15804+A2ČSN EN 15804+A2 (73 0912) This European standard provides core product category rules (PCR) for Type III environmental declarations for any construction product and construction se
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 12390-12 - Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 12: Stanovení odolnosti betonu proti karbonataci - Metoda zrychlené karbonatace 
Katalogové číslo:  509872
ČSN EN 12390-12 - Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 12: Stanovení odolnosti betonu proti karbonataci - Metoda zrychlené karbonatace
ČSN EN 12390-12ČSN EN 12390-12 (73 1302) This document quantifies the carbonation resistance of concrete using test conditions that accelerate the rate of carbonation. After a period of precondit
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 12697-56 - Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 56: Příprava vzorků statickým zhutněním 
Katalogové číslo:  509563
ČSN EN 12697-56 - Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 56: Příprava vzorků statickým zhutněním
ČSN EN 12697-56ČSN EN 12697-56 This document specifies a method for compacting cylindrical specimens of bituminous mixtures, to be used for subsequent testing. A given mass of bituminous mixture is
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 1833-13 - Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 13: Směsi určitých chlorovláken s určitými jinými vlákny (metoda s použitím sirouhlíku/acetonu) 
Katalogové číslo:  510175
ČSN EN ISO 1833-13 - Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 13: Směsi určitých chlorovláken s určitými jinými vlákny (metoda s použitím sirouhlíku/acetonu)
ČSN EN ISO 1833-13ČSN EN ISO 1833-13 Tento dokument stanoví metodu, při které se používá sirouhlík/aceton ke zjištění procentuálního podílu chlorovlákna, po odstranění nevlákenných látek, v textili
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 13857 - Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečné vzdálenosti k zamezení dosahu do nebezpečných prostor horními a dolními končetinami 
Katalogové číslo:  509575
ČSN EN ISO 13857 - Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečné vzdálenosti k zamezení dosahu do nebezpečných prostor horními a dolními končetinami
ČSN EN ISO 13857ČSN EN ISO 13857 This document establishes values for safety distances in both industrial and non-industrial environments to prevent machinery hazard zones being reached. The safe
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 24551 - Ergonomie - Funkční navrhování - Mluvené pokyny pro spotřební výrobky 
Katalogové číslo:  509576
ČSN EN ISO 24551 - Ergonomie - Funkční navrhování - Mluvené pokyny pro spotřební výrobky
ČSN EN ISO 24551ČSN EN ISO 24551 This document specifies ergonomic requirements and recommendations for consumer product spoken instructions that are provided to guide users in the operation of a
Cena:  347,- Kč
ČSN EN IEC 61223-3-5 ed. 2 - Hodnocení a provozní zkoušky při zpracování zdravotnických zobrazení - Část 3-5: Přejímací zkoušky a zkoušky stálosti - Zobrazovací vlastnosti rentgenových zařízení pro výpočetní tomografii 
Katalogové číslo:  509578
ČSN EN IEC 61223-3-5 ed. 2 - Hodnocení a provozní zkoušky při zpracování zdravotnických zobrazení - Část 3-5: Přejímací zkoušky a zkoušky stálosti - Zobrazovací vlastnosti rentgenových zařízení pro výpočetní tomografii
ČSN EN IEC 61223-3-5 ed. 2ČSN EN IEC 61223-3-5 ed. 2 This part of IEC 61223 applies to ct scanners that conform to IEC 60601-2-44:2009, IEC 60601-2-44:2009/AMD1:2012 and IEC 60601-2-44:2009/AMD2:
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 14988 - Dětské vysoké židle - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody 
Katalogové číslo:  509835
ČSN EN 14988 - Dětské vysoké židle - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody
ČSN EN 14988ČSN EN 14988 Tato evropská norma stanovuje bezpečnostní požadavky pro volně stojící dětské vysoké židle, které se používají pro vyzvednutí dítěte do výšky jídelního stolu obvykle za úče
Cena:  545,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat