Sponzorovaný odkaz

Třídy norem ČSN - strana 1327

České technické normy ČSN

Technická norma je podrobný předpis, který stanoví důležité parametry či vlastnosti materiálu, výrobku, součásti nebo pracovního postupu. Technické normy nejsou obecně závazné, jsou to však odborně kvalifikované předpisy, na které se mohou odkazovat smluvní strany při specifikaci předmětu smlouvy nebo státní autorita ve svých obecně závazných předpisech. Umožňují například výměnu výrobků nebo zaměnitelnost součástek a tím zlepšují hospodárnost výroby i bezpečnost výrobků. Stanovením závazných parametrů výrobků přispívají také k ochraně spotřebitele.

Zdroj: www.unmz.cz

 

Technické normy nejsou volně šiřitelné a poskytují se za úplatu. 

 

Normy se podle rozsahu platnosti mohou rozdělovat na:

  • Mezinárodní normy světové (ISO, IEC) nebo evropské (EN), které platí přes hranice jednotlivých států

  • Národní normy, jako např. ČSN, DIN, BSI, NF.. s celostátní platností, které shrnují široký okruh problematik. Tyto normy se postupně uvádějí do souladu (harmonizují) s normami mezinárodními, tím že přebírají a překládají texty mezinárodních norem. Tyto normy se potom zavádějí do národních normalizačních soustav jako např. ČSN EN xxxxx, ČSN EN ISO xxxxxx

  • Oborové normy (ON) - tyto byly v ČR zrušeny k 31.12.1993 a částečně nahrazeny normami podnikovými (PN)

  • Podnikové normy (PN) - tyto normy si vydávají jednotliví výrobci, skupiny výrobců nebo podniky pro vlastní potřebu

České národní normy ČSN jsou označovány, v případě převzatých mezinárodních (ČSN ISO, ČSN IEC..) a evropských (ČSN EN) norem číslem převzaté normy a třídícím znakem, v případě "čistých" ČSN norem pouze třídícím znakem.

 

Třídicí znak

Třídicí znak slouží k přiřazení norem k určité třídě a skupině norem. Skládá se z 6 číslic XX YYZZ.

První dvě číslice XX označují třídu 01 - 99 (např. 01 - Obecná třída, 73 - Navrhování a provádění staveb).

Druhé dvě číslice YY označují skupinu v rámci třídy (např. 2740 - Výtahy, všeobecně).

Poslední dvě číslice ZZ jsou pouze pořadové. 

Seznam tříd norem Vás provede jednotlivými kategoriemi a podkategoriemi.

Pokud nevíte, jakou normu právě potřebujete, její zatřídění do skupiny a podskupiny Vás dovede až ke konkrétní normě.

V našem e-shopu jsou pro snadnější orientaci uvedeny pouze platné normy ČSN.

Pokud požadovanou normu nenajdete jedná se o normu zrušenou, popř. neexistující. Na tel./mailový/faxový dotaz Vám rádi sdělíme datum zrušení nebo náhradní normu.

 

Seřadit podle: 
Počet: 
Třídící znakNázev
ČSN EN ISO 15512 - Plasty - Stanovení obsahu vody 
Katalogové číslo:  510194
ČSN EN ISO 15512 - Plasty - Stanovení obsahu vody
ČSN EN ISO 15512ČSN EN ISO 15512 Tento dokument specifikuje metody pro stanovení obsahu vody v plastech ve formě prášku, granulí nebo konečných výrobků. Těmito metodami se nezkouší nasákavost pla
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 20884 - Ropné výrobky - Stanovení obsahu síry v motorových palivech - Vlnově-disperzní rentgenová fluorescenční spektrometrie 
Katalogové číslo:  510262
ČSN EN ISO 20884 - Ropné výrobky - Stanovení obsahu síry v motorových palivech - Vlnově-disperzní rentgenová fluorescenční spektrometrie
ČSN EN ISO 20884ČSN EN ISO 20884 Tento dokument popisuje zkušební metodu vlnově-disperzní rentgenové fluorescence (WDXRF) pro stanovení obsahu síry od 5 mg/kg do 500 mg/kg v kapalných homogenních m
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 17122 - Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška na neporézních površích pro hodnocení virucidní aktivity chemických dezinfekčních přípravků a antiseptik používaných v oblasti veterinární péče - Zkušební metoda a požadavky - Fáze 2, stupeň 2 
Katalogové číslo:  509734
ČSN EN 17122 - Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška na neporézních površích pro hodnocení virucidní aktivity chemických dezinfekčních přípravků a antiseptik používaných v oblasti veterinární péče - Zkušební metoda a požadavky - Fáze 2, stupeň 2
ČSN EN 17122ČSN EN 17122 This document specifies a test method and the minimum requirements for virucidal activity of chemical disinfectants that form a homogeneous physically stable preparation
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 21012 - Kryogenické nádoby - Hadice 
Katalogové číslo:  510263
ČSN EN ISO 21012 - Kryogenické nádoby - Hadice
ČSN EN ISO 21012ČSN EN ISO 21012 Tento dokument specifikuje požadavky na návrh, výrobu, typ a výrobní zkoušení, a značení pro neizolované kryogenické pružné hadice, použité pro přenos kryogenický
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 20670 - Opětovné využití vody - Slovník 
Katalogové číslo:  510201
ČSN ISO 20670 - Opětovné využití vody - Slovník
ČSN ISO 20670ČSN ISO 20670 Tento dokument uvádí termíny a definice běžně používané v normách pro opětovné využití vody.
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 1833-15 - Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 15: Směsi juty s určitými živočišnými vlákny (metoda se stanovením obsahu dusíku) 
Katalogové číslo:  510283
ČSN EN ISO 1833-15 - Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 15: Směsi juty s určitými živočišnými vlákny (metoda se stanovením obsahu dusíku)
ČSN EN ISO 1833-15ČSN EN ISO 1833-15 Tento dokument specifikuje metodu, při které se stanovením obsahu dusíku ve směsi juty s živočišnými vlákny, po odstranění nevlákenných látek v textiliích, vypo
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 11611 - Ochranné oděvy pro použití při svařování a příbuzných postupech 
Katalogové číslo:  510240
ČSN EN ISO 11611 - Ochranné oděvy pro použití při svařování a příbuzných postupech
ČSN EN ISO 11611ČSN EN ISO 11611 Tato mezinárodní norma specifikuje minimální základní bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro ochranné oděvy včetně kukel, zástěr, rukávů a kamaší, které jsou
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 16214-1+A1 - Kritéria udržitelnosti pro výrobu biopaliv a biokapalin pro energetické využití - Zásady, kritéria, ukazatele a ověřovatelé - Část 1: Terminologie 
Katalogové číslo:  510250
ČSN EN 16214-1+A1 - Kritéria udržitelnosti pro výrobu biopaliv a biokapalin pro energetické využití - Zásady, kritéria, ukazatele a ověřovatelé - Část 1: Terminologie
ČSN EN 16214-1+A1ČSN EN 16214-1+A1 Tato evropská norma definuje termíny, které mají být použity v oblasti udržitelné produkce biopaliv a biokapalin pro energetické využití. Tento dokument se spec
Cena:  446,- Kč
ČSN ETSI EN 300 175-3 V2.8.1 - Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (Cl) - Část 3: Vrstva řízení přístupu k médiím (MAC) 
Katalogové číslo:  509751
ČSN ETSI EN 300 175-3 V2.8.1 - Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (Cl) - Část 3: Vrstva řízení přístupu k médiím (MAC)
ČSN ETSI EN 300 175-3 V2.8.1ČSN ETSI EN 300 175-3 V2.8.1 The present document is one of the parts of the specification of the Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) Common Interface
Cena:  2 530,- Kč
ČSN ETSI EN 300 175-8 V2.8.1 - Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (Cl) - Část 8: Kódování a přenos řeči a zvuku 
Katalogové číslo:  509755
ČSN ETSI EN 300 175-8 V2.8.1 - Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (Cl) - Část 8: Kódování a přenos řeči a zvuku
ČSN ETSI EN 300 175-8 V2.8.1ČSN ETSI EN 300 175-8 V2.8.1 The present document is one of the parts of the specification of the Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) Common Interface (C
Cena:  1 540,- Kč
ČSN ETSI EN 301 908-13 V13.1.1 - Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru - Část 13: Uživatelská zařízení (UE) pro zdokonalený univerzální zemský rádiový přístup (E-UTRA) 
Katalogové číslo:  509747
ČSN ETSI EN 301 908-13 V13.1.1 - Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru - Část 13: Uživatelská zařízení (UE) pro zdokonalený univerzální zemský rádiový přístup (E-UTRA)
ČSN ETSI EN 301 908-13 V13.1.1ČSN ETSI EN 301 908-13 V13.1.1 The present document applies to the following radio equipment type: - User Equipment for Evolved Universal Terrestrial Radio Access (
Cena:  1 155,- Kč
TNI CLC/TR 50174-99-2 - Informační technologie - Instalace kabelů - Část 99-2: Zmírnění a ochrana před elektrickým rušením 
Katalogové číslo:  510277
TNI CLC/TR 50174-99-2 - Informační technologie - Instalace kabelů - Část 99-2: Zmírnění a ochrana před elektrickým rušením
TNI CLC/TR 50174-99-2TNI CLC/TR 50174-99-2 Tento dokument se zabývá zmírňováním a ochranou telekomunikačních kabelů před elektromagnetickým rušením popisem: a) spojovacích mechanismů a možných p
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 62115 ZMĚNA Z2 - Elektrické hračky - Bezpečnost 
Katalogové číslo:  510634
ČSN EN 62115 ZMĚNA Z2 - Elektrické hračky - Bezpečnost
ČSN EN 62115 ZMĚNA Z2
Cena:  34,- Kč
ČSN EN 50163 ed. 2 ZMĚNA A2 - Drážní zařízení - Napájecí napětí trakčních soustav 
Katalogové číslo:  510626
ČSN EN 50163 ed. 2 ZMĚNA A2 - Drážní zařízení - Napájecí napětí trakčních soustav
ČSN EN 50163 ed. 2 ZMĚNA A2
Cena:  95,- Kč
ČSN IEC 60050-121 ZMĚNA A3 - Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 121: Elektromagnetismus 
Katalogové číslo:  510581
ČSN IEC 60050-121 ZMĚNA A3 - Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 121: Elektromagnetismus
ČSN IEC 60050-121 ZMĚNA A3
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 12973 - Hodnotový management 
Katalogové číslo:  509935
ČSN EN 12973 - Hodnotový management
ČSN EN 12973ČSN EN 12973 This document aims to: a) guide and give ideas for leaders, managers, and teams to plan the deployment of Value Management approaches and the effective application of Va
Cena:  655,- Kč
ČSN EN ISO/IEC 17029 - Posuzování shody - Obecné zásady a požadavky na validační a ověřovací orgány 
Katalogové číslo:  510605
ČSN EN ISO/IEC 17029 - Posuzování shody - Obecné zásady a požadavky na validační a ověřovací orgány
ČSN EN ISO/IEC 17029ČSN EN ISO/IEC 17029 Tento dokument obsahuje obecné zásady a požadavky na kompetence, konzistentní činnost a nestrannost orgánů provádějících validaci/ověřování jako činnosti
Cena:  446,- Kč
ČSN EN IEC 60974-7 ed. 4 - Zařízení pro obloukové svařování - Část 7: Hořáky 
Katalogové číslo:  510468
ČSN EN IEC 60974-7 ed. 4 - Zařízení pro obloukové svařování - Část 7: Hořáky
ČSN EN IEC 60974-7 ed. 4ČSN EN IEC 60974-7 ed. 4 Tato norma specifikuje bezpečnostní a konstrukční požadavky na hořáky pro obloukové svařování a příbuzné procesy. Tento dokument platí pro ruční, me
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 9809-3 - Lahve na plyny - Návrh, konstrukce a zkoušení znovuplnitelných bezešvých ocelových lahví a velkoobjemových lahví na plyny - Část 3: Lahve a velkoobjemové lahve z normalizačně žíhané oceli 
Katalogové číslo:  509941
ČSN EN ISO 9809-3 - Lahve na plyny - Návrh, konstrukce a zkoušení znovuplnitelných bezešvých ocelových lahví a velkoobjemových lahví na plyny - Část 3: Lahve a velkoobjemové lahve z normalizačně žíhané oceli
ČSN EN ISO 9809-3ČSN EN ISO 9809-3 This document specifies minimum requirements for the material, design, construction and workmanship, manufacturing processes, examination and testing at the time
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 16842-1 - Motorové manipulační vozíky - Viditelnost - Zkušební metody a ověřování - Část 1: Obecné požadavky 
Katalogové číslo:  509801
ČSN EN 16842-1 - Motorové manipulační vozíky - Viditelnost - Zkušební metody a ověřování - Část 1: Obecné požadavky
ČSN EN 16842-1ČSN EN 16842-1 V této části řady EN 16842 jsou uvedeny obecné požadavky na zkoušení viditelnosti motorových manipulačních vozíků; norma je určena k použití ve spojení s EN 16842 čás
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 15153-3 - Železniční aplikace - Vnější výstražná světelná a zvuková zařízení - Část 3: Vnější výstražná světelná zařízení pro městské dráhy 
Katalogové číslo:  509949
ČSN EN 15153-3 - Železniční aplikace - Vnější výstražná světelná a zvuková zařízení - Část 3: Vnější výstražná světelná zařízení pro městské dráhy
ČSN EN 15153-3ČSN EN 15153-3 This document defines the functional and technical requirements for exterior visible warning devices for urban rail vehicles as defined in the CEN-CENELEC Guide 26, i
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 15153-1 - Železniční aplikace - Vnější výstražná světelná a zvuková zařízení - Část 1: Čelní světlomety, poziční světla a koncová světla pro železniční vozidla 
Katalogové číslo:  509947
ČSN EN 15153-1 - Železniční aplikace - Vnější výstražná světelná a zvuková zařízení - Část 1: Čelní světlomety, poziční světla a koncová světla pro železniční vozidla
ČSN EN 15153-1ČSN EN 15153-1 This document defines the functional and technical requirements for head, marker and tail lamps for heavy rail units, excluding road, metro and self-contained systems.
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 16604-20 - Udržitelný vesmír - Planetární ochrana 
Katalogové číslo:  509951
ČSN EN 16604-20 - Udržitelný vesmír - Planetární ochrana
ČSN EN 16604-20ČSN EN 16604-20 This standard contains planetary protection requirements, including: - Planetary protection management requirements; - Technical planetary protection requirements
Cena:  545,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat