Sponzorovaný odkaz

Třídy norem ČSN - strana 1328

České technické normy ČSN

Technická norma je podrobný předpis, který stanoví důležité parametry či vlastnosti materiálu, výrobku, součásti nebo pracovního postupu. Technické normy nejsou obecně závazné, jsou to však odborně kvalifikované předpisy, na které se mohou odkazovat smluvní strany při specifikaci předmětu smlouvy nebo státní autorita ve svých obecně závazných předpisech. Umožňují například výměnu výrobků nebo zaměnitelnost součástek a tím zlepšují hospodárnost výroby i bezpečnost výrobků. Stanovením závazných parametrů výrobků přispívají také k ochraně spotřebitele.

Zdroj: www.unmz.cz

 

Technické normy nejsou volně šiřitelné a poskytují se za úplatu. 

 

Normy se podle rozsahu platnosti mohou rozdělovat na:

  • Mezinárodní normy světové (ISO, IEC) nebo evropské (EN), které platí přes hranice jednotlivých států

  • Národní normy, jako např. ČSN, DIN, BSI, NF.. s celostátní platností, které shrnují široký okruh problematik. Tyto normy se postupně uvádějí do souladu (harmonizují) s normami mezinárodními, tím že přebírají a překládají texty mezinárodních norem. Tyto normy se potom zavádějí do národních normalizačních soustav jako např. ČSN EN xxxxx, ČSN EN ISO xxxxxx

  • Oborové normy (ON) - tyto byly v ČR zrušeny k 31.12.1993 a částečně nahrazeny normami podnikovými (PN)

  • Podnikové normy (PN) - tyto normy si vydávají jednotliví výrobci, skupiny výrobců nebo podniky pro vlastní potřebu

České národní normy ČSN jsou označovány, v případě převzatých mezinárodních (ČSN ISO, ČSN IEC..) a evropských (ČSN EN) norem číslem převzaté normy a třídícím znakem, v případě "čistých" ČSN norem pouze třídícím znakem.

 

Třídicí znak

Třídicí znak slouží k přiřazení norem k určité třídě a skupině norem. Skládá se z 6 číslic XX YYZZ.

První dvě číslice XX označují třídu 01 - 99 (např. 01 - Obecná třída, 73 - Navrhování a provádění staveb).

Druhé dvě číslice YY označují skupinu v rámci třídy (např. 2740 - Výtahy, všeobecně).

Poslední dvě číslice ZZ jsou pouze pořadové. 

Seznam tříd norem Vás provede jednotlivými kategoriemi a podkategoriemi.

Pokud nevíte, jakou normu právě potřebujete, její zatřídění do skupiny a podskupiny Vás dovede až ke konkrétní normě.

V našem e-shopu jsou pro snadnější orientaci uvedeny pouze platné normy ČSN.

Pokud požadovanou normu nenajdete jedná se o normu zrušenou, popř. neexistující. Na tel./mailový/faxový dotaz Vám rádi sdělíme datum zrušení nebo náhradní normu.

 

Seřadit podle: 
Počet: 
Třídící znakNázev
ČSN EN 3761 - Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina FE-PA2601 - Žíhaná na měkko a tvářená za studena - Tyče pro kované spojovací prvky - D <= 50 mm - 1 100 MPa <= Rm <= 1 300 MPa 
Katalogové číslo:  509958
ČSN EN 3761 - Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina FE-PA2601 - Žíhaná na měkko a tvářená za studena - Tyče pro kované spojovací prvky - D <= 50 mm - 1 100 MPa <= Rm <= 1 300 MPa
ČSN EN 3761ČSN EN 3761 This document specifies the requirements relating to: Heat resisting alloy FE-PA2601 Softened and cold worked Bar for forged fasteners D
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 50238-1 ed. 2 - Drážní zařízení - Kompatibilita mezi drážním vozidlem a systémy pro detekování vlaků - Část 1: Obecně 
Katalogové číslo:  510442
ČSN EN 50238-1 ed. 2 - Drážní zařízení - Kompatibilita mezi drážním vozidlem a systémy pro detekování vlaků - Část 1: Obecně
ČSN EN 50238-1 ed. 2ČSN EN 50238-1 ed. 2 Tato evropská norma určuje postup prokazování kompatibility mezi kolejovými vozidly provozovanými v oblasti použití nebo sítě a systémy detekování vlaků nai
Cena:  446,- Kč
ČSN EN IEC 60077-3 ed. 2 - Drážní zařízení - Elektrická zařízení drážních vozidel - Část 3: Elektrotechnické součástky - Pravidla pro vypínače DC 
Katalogové číslo:  510256
ČSN EN IEC 60077-3 ed. 2 - Drážní zařízení - Elektrická zařízení drážních vozidel - Část 3: Elektrotechnické součástky - Pravidla pro vypínače DC
ČSN EN IEC 60077-3 ed. 2ČSN EN IEC 60077-3 ed. 2 Tato norma stanovuje pravidla pro vypínače, jejichž hlavní kontakty jsou připojeny ke stejnosměrným výkonovým obvodům a/nebo k pomocným obvodům. Jme
Cena:  358,- Kč
ČSN EN IEC 61300-2-54 - Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-54: Zkoušky - Korozivní atmosféra (směs plynů) 
Katalogové číslo:  510429
ČSN EN IEC 61300-2-54 - Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-54: Zkoušky - Korozivní atmosféra (směs plynů)
ČSN EN IEC 61300-2-54ČSN EN IEC 61300-2-54 Účelem této normy je posoudit korozivní účinky atmosfér znečištěných směsí plynů na vláknová optická zařízení. Může být považována za obecnou korozivní zk
Cena:  232,- Kč
ČSN EN IEC 60730-2-22 - Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-22: Zvláštní požadavky na tepelné chrániče motorů 
Katalogové číslo:  510645
ČSN EN IEC 60730-2-22 - Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-22: Zvláštní požadavky na tepelné chrániče motorů
ČSN EN IEC 60730-2-22ČSN EN IEC 60730-2-22 Tato část IEC 60730 se vztahuje na částečné hodnocení tepelných chráničů motorů, jak jsou definovány v IEC 60730-1, pro použití v domácnosti a podobné úče
Cena:  446,- Kč
ČSN EN IEC 60098 - Analogové gramofonové desky a zařízení pro reprodukci 
Katalogové číslo:  510092
ČSN EN IEC 60098 - Analogové gramofonové desky a zařízení pro reprodukci
ČSN EN IEC 60098ČSN EN IEC 60098 This document applies to analogue audio disk records and the corresponding professional and domestic reproducing equipment. It excludes amplifiers and loudspeaker
Cena:  446,- Kč
ČSN EN IEC 62942 - Formát souboru pro profesionální přenos a výměnu digitálních zvukových dat 
Katalogové číslo:  510028
ČSN EN IEC 62942 - Formát souboru pro profesionální přenos a výměnu digitálních zvukových dat
ČSN EN IEC 62942ČSN EN IEC 62942 This document specifies a file format for interchanging audio data between compliant equipment. It is primarily intended for audio applications in professional re
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 10216-2+A1 - Bezešvé ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 2: Trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se stanovenými vlastnostmi při zvýšených teplotách 
Katalogové číslo:  509967
ČSN EN 10216-2+A1 - Bezešvé ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 2: Trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se stanovenými vlastnostmi při zvýšených teplotách
ČSN EN 10216-2+A1ČSN EN 10216-2+A1 This European Standard specifies the technical delivery conditions in two test categories for seamless tubes of circular cross section, with specified elevated
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 1534 - Dřevěné podlahoviny - Stanovení odolnosti proti vtisku - Metoda zkoušení 
Katalogové číslo:  509971
ČSN EN 1534 - Dřevěné podlahoviny - Stanovení odolnosti proti vtisku - Metoda zkoušení
ČSN EN 1534ČSN EN 1534 This document specifies a method, derived from the test, for determining the resistance to indentation of wood flooring.
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 17250 - Potraviny - Stanovení ochratoxinu A v koření, lékořici a produktech z lékořice, kakau a produktech z kakaa metodou HPLC-FLD s předčištěním na IAC 
Katalogové číslo:  509975
ČSN EN 17250 - Potraviny - Stanovení ochratoxinu A v koření, lékořici a produktech z lékořice, kakau a produktech z kakaa metodou HPLC-FLD s předčištěním na IAC
ČSN EN 17250ČSN EN 17250 This document specifies a procedure for the determination of ochratoxin A (OTA) in chilli, paprika, black and white pepper, nutmeg, spice mix, liquorice (root and extract
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 13206+A1 - Plasty - Krycí plastové fólie pro použití v zemědělství a zahradnictví 
Katalogové číslo:  509979
ČSN EN 13206+A1 - Plasty - Krycí plastové fólie pro použití v zemědělství a zahradnictví
ČSN EN 13206+A1ČSN EN 13206+A1 This European Standard specifies the requirements related to dimensional, mechanical, optical and thermal characteristics of thermoplastic films used for covering p
Cena:  545,- Kč
ČSN EN ISO 24444 - Kosmetika - Metody zkoušení ochranného slunečního faktoru - Stanovení ochranného slunečního faktoru in vivo 
Katalogové číslo:  509980
ČSN EN ISO 24444 - Kosmetika - Metody zkoušení ochranného slunečního faktoru - Stanovení ochranného slunečního faktoru in vivo
ČSN EN ISO 24444ČSN EN ISO 24444 This document specifies a method for the in vivo determination of the sun protection factor (SPF) of sunscreen products. It is applicable to products that contain a
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 13373 - Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení geometrických charakteristik výrobků 
Katalogové číslo:  509981
ČSN EN 13373 - Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení geometrických charakteristik výrobků
ČSN EN 13373ČSN EN 13373 This document describes methods for verifying the geometric characteristics of products of natural stone such as rough blocks, rough slabs, finished products for cladding,
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 12350-6 - Zkoušení čerstvého betonu - Část 6: Objemová hmotnost 
Katalogové číslo:  510450
ČSN EN 12350-6 - Zkoušení čerstvého betonu - Část 6: Objemová hmotnost
ČSN EN 12350-6ČSN EN 12350-6 (73 1301) Tento dokument uvádí metodu pro stanovení objemové hmotnosti zhutněného čerstvého betonu v laboratoři i na staveništi. Metoda nemusí být vhodná pro velmi tu
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 16432-1 - Železniční aplikace - Systémy pevné jízdní dráhy - Část 1: Obecné požadavky 
Katalogové číslo:  510189
ČSN EN 16432-1 - Železniční aplikace - Systémy pevné jízdní dráhy - Část 1: Obecné požadavky
ČSN EN 16432-1ČSN EN 16432-1 Tato část souboru evropských norem EN 16432 zahrnuje základní požadavky na systémy pevné jízdní dráhy. Je určena pro použití zákazníky, projektanty a zadavateli systémů
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 12897+A1 - Zásobování vodou - Nepřímo ohřívané tlakové (uzavřené) zásobníkové ohřívače vody 
Katalogové číslo:  510127
ČSN EN 12897+A1 - Zásobování vodou - Nepřímo ohřívané tlakové (uzavřené) zásobníkové ohřívače vody
ČSN EN 12897+A1Scope EN 12897+A1 This document specifies the constructional and performance requirements and methods of test for indirectly heated, unvented (closed) storage water heaters of up to
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 14848 - Aerosolové nádobky - Kovové nádobky s hrdlem 25,4 mm - Rozměry krytů ventilu 
Katalogové číslo:  509983
ČSN EN 14848 - Aerosolové nádobky - Kovové nádobky s hrdlem 25,4 mm - Rozměry krytů ventilu
ČSN EN 14848ČSN EN 14848 This document specifies the critical dimensions of valve cups suitable for clinching into 25,4 mm aperture metal aerosol containers. This document is applicable to ape
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 20706-1 - Textilie - Kvalitativní a kvantitativní analýza některých lýkových vláken (lnu, konopí, ramie) a jejich směsí - Část 1: Identifikace vláken mikroskopickými metodami 
Katalogové číslo:  509984
ČSN EN ISO 20706-1 - Textilie - Kvalitativní a kvantitativní analýza některých lýkových vláken (lnu, konopí, ramie) a jejich směsí - Část 1: Identifikace vláken mikroskopickými metodami
ČSN EN ISO 20706-1ČSN EN ISO 20706-1 This document specifies methods for the identification of some bast fibres (flax, hemp, ramie) using both light microscopy (LM) and scanning electron microscopy
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 19353 - Bezpečnost strojních zařízení - Požární prevence a požární ochrana 
Katalogové číslo:  509405
ČSN EN ISO 19353 - Bezpečnost strojních zařízení - Požární prevence a požární ochrana
ČSN EN ISO 19353ČSN EN ISO 19353 Tento dokument specifikuje metody identifikace požárního nebezpečí vznikajícího u strojního zařízení a provedení odpovídajícího posouzení rizika. Uvádí základn
Cena:  655,- Kč
ČSN P CEN/TS 17390-2 - Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro cirkulující nádorové buňky (CTCs) v plné žilní krvi - Část 2: Izolovaná DNA 
Katalogové číslo:  509993
ČSN P CEN/TS 17390-2 - Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro cirkulující nádorové buňky (CTCs) v plné žilní krvi - Část 2: Izolovaná DNA
ČSN P CEN/TS 17390-2CEN/TS 17390-2 This document gives guidelines on the handling, storage, processing and documentation of venous whole blood specimens intended for the examination of human DNA
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 19107 - Geografická informace - Prostorové schéma 
Katalogové číslo:  509998
ČSN EN ISO 19107 - Geografická informace - Prostorové schéma
ČSN EN ISO 19107ČSN EN ISO 19107 This document specifies conceptual schemas for describing the spatial characteristics of geographic entities, and a set of spatial operations consistent with these
Cena:  1 925,- Kč
ČSN 74 3305 OPRAVA 2 - Ochranná zábradlí 
Katalogové číslo:  510660
ČSN 74 3305 OPRAVA 2 - Ochranná zábradlí
ČSN 74 3305 OPRAVA 2
Cena:  0,- Kč
ČSN EN 14491 OPRAVA 1 - Ochranné systémy pro odlehčení výbuchu prachu 
Katalogové číslo:  510677
ČSN EN 14491 OPRAVA 1 - Ochranné systémy pro odlehčení výbuchu prachu
ČSN EN 14491 OPRAVA 1
Cena:  0,- Kč
ČSN P CEN/TS 13149-7 - Veřejná přeprava osob - Systémy řízení a sestavování jízdních řádů - Část 7: Systémová a síťová architektura 
Katalogové číslo:  510069
ČSN P CEN/TS 13149-7 - Veřejná přeprava osob - Systémy řízení a sestavování jízdních řádů - Část 7: Systémová a síťová architektura
ČSN P CEN/TS 13149-7ČSN P CEN/TS 13149-7 This document specifies the general rules for an on-board data communication system between the different systems that may be used within public transport v
Cena:  358,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat