Sponzorovaný odkaz

Třídy norem ČSN - strana 1330

České technické normy ČSN

Technická norma je podrobný předpis, který stanoví důležité parametry či vlastnosti materiálu, výrobku, součásti nebo pracovního postupu. Technické normy nejsou obecně závazné, jsou to však odborně kvalifikované předpisy, na které se mohou odkazovat smluvní strany při specifikaci předmětu smlouvy nebo státní autorita ve svých obecně závazných předpisech. Umožňují například výměnu výrobků nebo zaměnitelnost součástek a tím zlepšují hospodárnost výroby i bezpečnost výrobků. Stanovením závazných parametrů výrobků přispívají také k ochraně spotřebitele.

Zdroj: www.unmz.cz

 

Technické normy nejsou volně šiřitelné a poskytují se za úplatu. 

 

Normy se podle rozsahu platnosti mohou rozdělovat na:

  • Mezinárodní normy světové (ISO, IEC) nebo evropské (EN), které platí přes hranice jednotlivých států

  • Národní normy, jako např. ČSN, DIN, BSI, NF.. s celostátní platností, které shrnují široký okruh problematik. Tyto normy se postupně uvádějí do souladu (harmonizují) s normami mezinárodními, tím že přebírají a překládají texty mezinárodních norem. Tyto normy se potom zavádějí do národních normalizačních soustav jako např. ČSN EN xxxxx, ČSN EN ISO xxxxxx

  • Oborové normy (ON) - tyto byly v ČR zrušeny k 31.12.1993 a částečně nahrazeny normami podnikovými (PN)

  • Podnikové normy (PN) - tyto normy si vydávají jednotliví výrobci, skupiny výrobců nebo podniky pro vlastní potřebu

České národní normy ČSN jsou označovány, v případě převzatých mezinárodních (ČSN ISO, ČSN IEC..) a evropských (ČSN EN) norem číslem převzaté normy a třídícím znakem, v případě "čistých" ČSN norem pouze třídícím znakem.

 

Třídicí znak

Třídicí znak slouží k přiřazení norem k určité třídě a skupině norem. Skládá se z 6 číslic XX YYZZ.

První dvě číslice XX označují třídu 01 - 99 (např. 01 - Obecná třída, 73 - Navrhování a provádění staveb).

Druhé dvě číslice YY označují skupinu v rámci třídy (např. 2740 - Výtahy, všeobecně).

Poslední dvě číslice ZZ jsou pouze pořadové. 

Seznam tříd norem Vás provede jednotlivými kategoriemi a podkategoriemi.

Pokud nevíte, jakou normu právě potřebujete, její zatřídění do skupiny a podskupiny Vás dovede až ke konkrétní normě.

V našem e-shopu jsou pro snadnější orientaci uvedeny pouze platné normy ČSN.

Pokud požadovanou normu nenajdete jedná se o normu zrušenou, popř. neexistující. Na tel./mailový/faxový dotaz Vám rádi sdělíme datum zrušení nebo náhradní normu.

 

Seřadit podle: 
Počet: 
Třídící znakNázev
ČSN EN IEC 62932-1 - Průtokové bateriové energetické systémy pro stacionární aplikace - Část 1: Terminologie a obecná hlediska 
Katalogové číslo:  511012
ČSN EN IEC 62932-1 - Průtokové bateriové energetické systémy pro stacionární aplikace - Část 1: Terminologie a obecná hlediska
ČSN EN IEC 62932-1ČSN EN IEC 62932-1 Tato část IEC 62932 se týká průtokových bateriových energetických systémů (FBES) používaných v aplikacích pro akumulaci elektrické energie (EES) a poskytuje hla
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 16624 - Pšeničná mouka a semolina z pšenice tvrdé - Stanovení barvy pomocí reflexní difuzní kolorimetrie 
Katalogové číslo:  510349
ČSN EN ISO 16624 - Pšeničná mouka a semolina z pšenice tvrdé - Stanovení barvy pomocí reflexní difuzní kolorimetrie
ČSN EN ISO 16624ČSN EN ISO 16624 This document specifies a method for the determination of colour in durum wheat semolina and wheat flour by diffuse reflectance colorimetry. It is applicable to i
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 11357-2 - Plasty - Diferenciální snímací kalorimetrie (DSC) - Část 2: Stanovení teploty a výšky skoku skelného přechodu 
Katalogové číslo:  510347
ČSN EN ISO 11357-2 - Plasty - Diferenciální snímací kalorimetrie (DSC) - Část 2: Stanovení teploty a výšky skoku skelného přechodu
ČSN EN ISO 11357-2ČSN EN ISO 11357-2 This document specifies methods for the determination of the glass transition temperature and the step height related to the glass transition of amorphous and p
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 17399 - Řasy a produkty z řas - Termíny a definice 
Katalogové číslo:  510342
ČSN EN 17399 - Řasy a produkty z řas - Termíny a definice
ČSN EN 17399ČSN EN 17399 This document defines the terms related to functions, products, and properties of algae and algae products. In order to better pack the methodologies, algae are regarded as
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 17333-3 - Charakterizace jednosložkové pěny - Část 3: Nanášení 
Katalogové číslo:  510341
ČSN EN 17333-3 - Charakterizace jednosložkové pěny - Část 3: Nanášení
ČSN EN 17333-3ČSN EN 17333-3 This document specifies test methods for the evaluation of the application properties for moisture curing, self-curing activatable or water drying foams dispensed from
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12407 - Zkušební metody přírodního kamene - Petrografický rozbor 
Katalogové číslo:  510856
ČSN EN 12407 - Zkušební metody přírodního kamene - Petrografický rozbor
ČSN EN 12407ČSN EN 12407 Tato norma určuje metody pro zpracování technických petrografických popisů přírodního kamene s výjimkou břidlic pro skládanou střešní krytinu. Pro tento výrobek je způsob p
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 6946 - Stavební prvky a stavební konstrukce - Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla - Výpočtové metody 
Katalogové číslo:  510854
ČSN EN ISO 6946 - Stavební prvky a stavební konstrukce - Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla - Výpočtové metody
ČSN EN ISO 6946ČSN EN ISO 6946 Norma poskytuje metodu výpočtu tepelného odporu a součinitele prostupu tepla stavebních prvků a stavebních konstrukcí, kromě dveří, oken a jiných zasklených prvků, le
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 12697-19 - Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 19: Propustnost zkušebního tělesa 
Katalogové číslo:  510331
ČSN EN 12697-19 - Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 19: Propustnost zkušebního tělesa
ČSN EN 12697-19ČSN EN 12697-19 This document specifies a method for determining the vertical and horizontal permeability of cylindrical specimens of bituminous mixtures with interconnecting voids
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12697-20 - Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 20: Stanovení čísla tvrdosti na krychli nebo na válcových zkušebních tělesech (CY) 
Katalogové číslo:  510332
ČSN EN 12697-20 - Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 20: Stanovení čísla tvrdosti na krychli nebo na válcových zkušebních tělesech (CY)
ČSN EN 12697-20ČSN EN 12697-20 This document specifies a test method for determining the depth of indentation of mastic asphalt and other asphalt, when force is applied to them via a cylindrical in
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12697-1 - Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 1: Obsah rozpustného pojiva 
Katalogové číslo:  510320
ČSN EN 12697-1 - Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 1: Obsah rozpustného pojiva
ČSN EN 12697-1ČSN EN 12697-1 This document describes test methods for the determination of the soluble binder content of samples of bituminous mixtures. The test methods described are suitable fo
Cena:  545,- Kč
ČSN P CEN/TS 17073 - Poštovní služby - Rozhraní pro přeshraniční balíky 
Katalogové číslo:  510318
ČSN P CEN/TS 17073 - Poštovní služby - Rozhraní pro přeshraniční balíky
ČSN P CEN/TS 17073ČSN P CEN/TS 17073 This document will specify the interface between the e-merchant (any commercial customer sending parcels) and the first logistic operator, including both publ
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 18526-2 - Ochrana očí a obličeje - Zkušební metody - Část 2: Fyzikální optické vlastnosti 
Katalogové číslo:  510309
ČSN EN ISO 18526-2 - Ochrana očí a obličeje - Zkušební metody - Část 2: Fyzikální optické vlastnosti
ČSN EN ISO 18526-2ČSN EN ISO 18526-2 This document specifies the reference test methods for determining the physical optical properties of personal eye and face protectors. This document does not
Cena:  803,- Kč
ČSN EN 17092-4 - Ochranné oděvní součásti pro řidiče motocyklů - Část 4: Ochranné oděvní součásti s nízkou účinností - Požadavky 
Katalogové číslo:  510311
ČSN EN 17092-4 - Ochranné oděvní součásti pro řidiče motocyklů - Část 4: Ochranné oděvní součásti s nízkou účinností - Požadavky
ČSN EN 17092-4ČSN EN 17092-4 This document specifies general requirements for motorcyclists' protective garments of Class A: protective garments, which are intended to provide limited protection to
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 17092-2 - Ochranné oděvní součásti pro řidiče motocyklů - Část 2: Ochranné oděvní součásti s vysokou účinností - Požadavky 
Katalogové číslo:  510313
ČSN EN 17092-2 - Ochranné oděvní součásti pro řidiče motocyklů - Část 2: Ochranné oděvní součásti s vysokou účinností - Požadavky
ČSN EN 17092-2ČSN EN 17092-2 This document specifies general requirements for motorcyclists' protective garments of Class AAA: protective garments, which are intended to provide limited protection
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 18562-3 - Hodnocení biokompatibility cest dýchacího plynu ve zdravotní péči - Část 3: Zkoušky těkavých organických směsí (VOC) 
Katalogové číslo:  510303
ČSN EN ISO 18562-3 - Hodnocení biokompatibility cest dýchacího plynu ve zdravotní péči - Část 3: Zkoušky těkavých organických směsí (VOC)
ČSN EN ISO 18562-3ČSN EN ISO 18562-3 This document specifies tests for the emissions of volatile organic compounds (vocs) from the gas pathways of a medical device, its parts or accessories, whic
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 7787-2 - Stomatologie - Laboratorní frézy - Část 2: Tvrdokovové laboratorní frézy 
Katalogové číslo:  510296
ČSN EN ISO 7787-2 - Stomatologie - Laboratorní frézy - Část 2: Tvrdokovové laboratorní frézy
ČSN EN ISO 7787-2ČSN EN ISO 7787-2 This document specifies dimensional and other requirements for the 11 most commonly used carbide cutters which are predominantly used in the dental laboratory.
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 10581 - Pružné podlahové krytiny - Homogenní polyvinylchloridové podlahové krytiny - Specifikace 
Katalogové číslo:  510294
ČSN EN ISO 10581 - Pružné podlahové krytiny - Homogenní polyvinylchloridové podlahové krytiny - Specifikace
ČSN EN ISO 10581ČSN EN ISO 10581 This document specifies the characteristics of homogeneous floor coverings, based on poly(vinyl chloride), supplied in either tile or roll form. Products can contai
Cena:  232,- Kč
ČSN 73 0833 ZMĚNA Z2 - Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování 
Katalogové číslo:  509107
ČSN 73 0833 ZMĚNA Z2 - Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování
ČSN 73 0833 ZMĚNA Z2
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 14021 - Environmentální značky a prohlášení - Vlastní environmentální tvrzení (environmentální značení typu II) 
Katalogové číslo:  501221
ČSN EN ISO 14021 - Environmentální značky a prohlášení - Vlastní environmentální tvrzení (environmentální značení typu II)
ČSN EN ISO 14021ČSN EN ISO 14021 Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky na vlastní environmentálních tvrzení, včetně vyjádření, značek a grafických značek, týkající se produktů. Popisuje vybr
Cena:  446,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat