Sponzorovaný odkaz

Třídy norem ČSN - strana 1331

České technické normy ČSN

Technická norma je podrobný předpis, který stanoví důležité parametry či vlastnosti materiálu, výrobku, součásti nebo pracovního postupu. Technické normy nejsou obecně závazné, jsou to však odborně kvalifikované předpisy, na které se mohou odkazovat smluvní strany při specifikaci předmětu smlouvy nebo státní autorita ve svých obecně závazných předpisech. Umožňují například výměnu výrobků nebo zaměnitelnost součástek a tím zlepšují hospodárnost výroby i bezpečnost výrobků. Stanovením závazných parametrů výrobků přispívají také k ochraně spotřebitele.

Zdroj: www.unmz.cz

 

Technické normy nejsou volně šiřitelné a poskytují se za úplatu. 

 

Normy se podle rozsahu platnosti mohou rozdělovat na:

  • Mezinárodní normy světové (ISO, IEC) nebo evropské (EN), které platí přes hranice jednotlivých států

  • Národní normy, jako např. ČSN, DIN, BSI, NF.. s celostátní platností, které shrnují široký okruh problematik. Tyto normy se postupně uvádějí do souladu (harmonizují) s normami mezinárodními, tím že přebírají a překládají texty mezinárodních norem. Tyto normy se potom zavádějí do národních normalizačních soustav jako např. ČSN EN xxxxx, ČSN EN ISO xxxxxx

  • Oborové normy (ON) - tyto byly v ČR zrušeny k 31.12.1993 a částečně nahrazeny normami podnikovými (PN)

  • Podnikové normy (PN) - tyto normy si vydávají jednotliví výrobci, skupiny výrobců nebo podniky pro vlastní potřebu

České národní normy ČSN jsou označovány, v případě převzatých mezinárodních (ČSN ISO, ČSN IEC..) a evropských (ČSN EN) norem číslem převzaté normy a třídícím znakem, v případě "čistých" ČSN norem pouze třídícím znakem.

 

Třídicí znak

Třídicí znak slouží k přiřazení norem k určité třídě a skupině norem. Skládá se z 6 číslic XX YYZZ.

První dvě číslice XX označují třídu 01 - 99 (např. 01 - Obecná třída, 73 - Navrhování a provádění staveb).

Druhé dvě číslice YY označují skupinu v rámci třídy (např. 2740 - Výtahy, všeobecně).

Poslední dvě číslice ZZ jsou pouze pořadové. 

Seznam tříd norem Vás provede jednotlivými kategoriemi a podkategoriemi.

Pokud nevíte, jakou normu právě potřebujete, její zatřídění do skupiny a podskupiny Vás dovede až ke konkrétní normě.

V našem e-shopu jsou pro snadnější orientaci uvedeny pouze platné normy ČSN.

Pokud požadovanou normu nenajdete jedná se o normu zrušenou, popř. neexistující. Na tel./mailový/faxový dotaz Vám rádi sdělíme datum zrušení nebo náhradní normu.

 

Seřadit podle: 
Počet: 
Třídící znakNázev
ČSN EN ISO 11074 ZMĚNA A1 - Kvalita půdy - Slovník 
Katalogové číslo:  511128
ČSN EN ISO 11074 ZMĚNA A1 - Kvalita půdy - Slovník
ČSN EN ISO 11074 ZMĚNA A1
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 18091 - Systémy managementu kvality - Směrnice pro aplikování ISO 9001 v místní samosprávě 
Katalogové číslo:  510905
ČSN ISO 18091 - Systémy managementu kvality - Směrnice pro aplikování ISO 9001 v místní samosprávě
ČSN ISO 18091ČSN ISO 18091 Tento dokument poskytuje místním samosprávám směrnice pro porozumění a zavedení systému managementu kvality, který splňuje požadavky ISO 9001:2015, aby mohly plnit potřeb
Cena:  1 155,- Kč
ČSN P CEN/TS 16614-3 - Veřejná doprava osob - Síť a časový rozvrh (NeTEx) - Část 3: Formát pro výměnu informací o jízdném ve veřejné dopravě 
Katalogové číslo:  510565
ČSN P CEN/TS 16614-3 - Veřejná doprava osob - Síť a časový rozvrh (NeTEx) - Část 3: Formát pro výměnu informací o jízdném ve veřejné dopravě
ČSN P CEN/TS 16614-3ČSN P CEN/TS 16614-3 NeTEx is dedicated to the exchange of scheduled data (network, timetable and fare information). It is based on Transmodel V5.1 (EN 12986), IFOPT (EN 28701
Cena:  4 400,- Kč
ČSN EN 1011-3 - Svařování - Doporučení pro svařování kovových materiálů - Část 3: Obloukové svařování korozivzdorných ocelí 
Katalogové číslo:  510867
ČSN EN 1011-3 - Svařování - Doporučení pro svařování kovových materiálů - Část 3: Obloukové svařování korozivzdorných ocelí
ČSN EN 1011-3ČSN EN 1011-3 Tento dokument podává obecná doporučení pro tavné svařování korozivzdorných ocelí. Specifické podrobnosti týkající se austenitických, austeniticko-feritických, feritickýc
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 11553-1 - Bezpečnost strojních zařízení - Stroje pro laserové opracování - Část 1: Bezpečnostní požadavky pro laser 
Katalogové číslo:  510552
ČSN EN ISO 11553-1 - Bezpečnost strojních zařízení - Stroje pro laserové opracování - Část 1: Bezpečnostní požadavky pro laser
ČSN EN ISO 11553-1CSN EN ISO 11553-1 This document describes laser radiation hazards arising in laser processing machines, as defined in 3.7. It also specifies the safety requirements relating to
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 840-6 - Pojízdné kontejnery na odpad a recyklaci - Část 6: Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví 
Katalogové číslo:  510550
ČSN EN 840-6 - Pojízdné kontejnery na odpad a recyklaci - Část 6: Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví
ČSN EN 840-6ČSN EN 840-6 This document provides the essential safety, health and ergonomic requirements for mobile waste and recycling containers according to EN 840-1:2020 to EN 840-4:2020, not in
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 6046 - Letectví a kosmonautika - Kulová kluzná ložiska z korozivzdorné oceli - Úzká řada - Rozměry a únosnosti - Palcová řada 
Katalogové číslo:  510542
ČSN EN 6046 - Letectví a kosmonautika - Kulová kluzná ložiska z korozivzdorné oceli - Úzká řada - Rozměry a únosnosti - Palcová řada
ČSN EN 6046ČSN EN 6046 This European standard specifies the characteristics of inch based spherical plain bearing, metal to metal, in corrosion resisting steel, narrow series. They are intende
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 15083 - Malá plavidla - Drenážní čerpací soustavy 
Katalogové číslo:  510538
ČSN EN ISO 15083 - Malá plavidla - Drenážní čerpací soustavy
ČSN EN ISO 15083ČSN EN ISO 15083 This document specifies requirements for pumping or alternative means designed to remove normal accumulations of bilge water for small craft with a length of hull,
Cena:  347,- Kč
ČSN EN IEC 60695-1-12 - Zkoušení požárního nebezpečí - Část 1-12: Návod k posuzování požárního nebezpečí u elektrotechnických výrobků - Požární bezpečnost 
Katalogové číslo:  510701
ČSN EN IEC 60695-1-12 - Zkoušení požárního nebezpečí - Část 1-12: Návod k posuzování požárního nebezpečí u elektrotechnických výrobků - Požární bezpečnost
ČSN EN IEC 60695-1-12ČSN EN 60695-1-12 This part of IEC 60695 is intended as a general guideline for IEC Product Committees and provides: - an explanation of the principles and uses of fire safe
Cena:  446,- Kč
ČSN EN IEC 61076-8-102 - Konektory pro elektrická a elektronická zařízení - Požadavky na výrobek - Část 8-102: Napájecí konektory - Předmětová specifikace pro konektory se dvěma nebo třemi napájecími kontakty a dvěma datovými kontakty, stíněné a hermetické s plastovým krytem pro jmenovitý proud 150 A 
Katalogové číslo:  510706
ČSN EN IEC 61076-8-102 - Konektory pro elektrická a elektronická zařízení - Požadavky na výrobek - Část 8-102: Napájecí konektory - Předmětová specifikace pro konektory se dvěma nebo třemi napájecími kontakty a dvěma datovými kontakty, stíněné a hermetické s plastovým krytem pro jmenovitý proud 150 A
ČSN EN IEC 61076-8-102ČSN EN IEC 61076-8-102 This part of IEC 61076 describes 2-pole or 3-pole power plus 2-pole signal shielded and sealed connectors with plastic housing (hereinafter referred to
Cena:  545,- Kč
ČSN EN IEC 62148-6 ed. 2 - Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 6: Vysílače-přijímače ATM-PON 
Katalogové číslo:  511051
ČSN EN IEC 62148-6 ed. 2 - Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 6: Vysílače-přijímače ATM-PON
ČSN EN IEC 62148-6 ed. 2ČSN EN IEC 62148-6 ed. 2 Tato norma pokrývá specifikaci fyzického rozhraní optických vysílačů-přijímačů pro systémy pasivních optických sítí s asynchronním přenosem (ATM-PON
Cena:  347,- Kč
ČSN EN IEC 60704-2-8 ed. 2 - Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-8: Zvláštní požadavky na elektrické holicí strojky, strojky pro stříhání nebo strojky pro zastřihování 
Katalogové číslo:  510526
ČSN EN IEC 60704-2-8 ed. 2 - Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-8: Zvláštní požadavky na elektrické holicí strojky, strojky pro stříhání nebo strojky pro zastřihování
ČSN EN IEC 60704-2-8 ed. 2ČSN EN IEC 60704-2-8 ed. 2 This document applies to electric shavers, hair clippers or trimmers for domestic and similar use, supplied from mains or secondary batteries
Cena:  347,- Kč
ČSN EN IEC 60601-2-31 ed. 3 - Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-31: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost externích kardiostimulátorů s vnitřním zdrojem energie 
Katalogové číslo:  510529
ČSN EN IEC 60601-2-31 ed. 3 - Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-31: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost externích kardiostimulátorů s vnitřním zdrojem energie
ČSN EN IEC 60601-2-31 ed. 3ČSN EN IEC 60601-2-31 ed.3 This part of IEC 60601 applies to the basic safety and essential performance of external pacemakers powered by an internal electrical power sou
Cena:  605,- Kč
ČSN ISO/IEC 30137-1 - Informační technologie - Využití biometriky v dohledových kamerových systémech - Část 1: Návrh a specifikace systému 
Katalogové číslo:  511120
ČSN ISO/IEC 30137-1 - Informační technologie - Využití biometriky v dohledových kamerových systémech - Část 1: Návrh a specifikace systému
ČSN ISO/IEC 30137-1ČSN ISO/IEC 30137-1 ISO/IEC 30137-1:2019 stanoví termíny a definice, které jsou užitečné při specifikaci, charakterizaci a hodnocení metod detekce prezentačního útoku. V posled
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 1971-1 - Měď a slitiny mědi - Zkoušení vířivými proudy pro zjišťování vad bezešvých kruhových trubek z mědi a slitin mědi - Část 1: Zkoušení s průchozí zkušební cívkou na vnějším povrchu 
Katalogové číslo:  511039
ČSN EN 1971-1 - Měď a slitiny mědi - Zkoušení vířivými proudy pro zjišťování vad bezešvých kruhových trubek z mědi a slitin mědi - Část 1: Zkoušení s průchozí zkušební cívkou na vnějším povrchu
ČSN EN 1971-1ČSN EN 1971-1 Tento dokument stanovuje postup pro zkoušení vířivými proudy s průchozí zkušební cívkou pro zjišťování vad na vnějším povrchu kruhových bezešvých trubek z mědi a slitin
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 19085-9 - Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 9: Stolové kotoučové pily (s a bez posuvného stolu) 
Katalogové číslo:  510519
ČSN EN ISO 19085-9 - Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 9: Stolové kotoučové pily (s a bez posuvného stolu)
ČSN EN ISO 19085-9ČSN EN ISO 19085-9 This document gives the safety requirements and measures for stationary and displaceable circular saw benches (with or without sliding table and/or demountabl
Cena:  605,- Kč
ČSN EN ISO 3405 - Ropa a ropné výrobky z přírodních nebo syntetických zdrojů - Stanovení destilační křivky při atmosférickém tlaku 
Katalogové číslo:  511164
ČSN EN ISO 3405 - Ropa a ropné výrobky z přírodních nebo syntetických zdrojů - Stanovení destilační křivky při atmosférickém tlaku
ČSN EN ISO 3405ČSN EN ISO 3405 Tento dokument popisuje laboratorní metodu pro stanovení destilační křivky lehkých a středních destilátů odvozených z ropy a ropných výrobků syntetického nebo biologi
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 17178 - Lepidla - Lepidla pro lepení parket na podklad - Zkušební metody a minimální požadavky 
Katalogové číslo:  510514
ČSN EN ISO 17178 - Lepidla - Lepidla pro lepení parket na podklad - Zkušební metody a minimální požadavky
ČSN EN ISO 17178ČSN EN ISO 17178 This International Standard specifies test methods for adhesives for bonding parquet and similar wood floorings to a subfloor. It also specifies the minimum require
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 17074 - Sklo ve stavebnictví - Environmentální prohlášení o produktu - Pravidla produktové kategorie pro výrobky z plochého skla 
Katalogové číslo:  511044
ČSN EN 17074 - Sklo ve stavebnictví - Environmentální prohlášení o produktu - Pravidla produktové kategorie pro výrobky z plochého skla
ČSN EN 17074ČSN EN 17074 Tato norma se vztahuje na všechny fáze životního cyklu, od kolébky po hrob, a to na výrobní fázi, fázi procesu výstavby, fázi užívání a fázi ukončení životního cyklu u výro
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 14366+A1 - Laboratorní měření hluku z instalací odpadních vod 
Katalogové číslo:  511014
ČSN EN 14366+A1 - Laboratorní měření hluku z instalací odpadních vod
ČSN EN 14366+A1ČSN EN 14366+A1 Tento dokument: - určuje metody měření hluku šířícího se vzduchem i konstrukcemi v instalacích pro odpadní a dešťovou vodu v laboratorních podmínkách; - stanovuje
Cena:  232,- Kč
ČSN 73 1901-2 - Navrhování střech - Část 2: Střechy se skládanou střešní krytinou 
Katalogové číslo:  511067
ČSN 73 1901-2 - Navrhování střech - Část 2: Střechy se skládanou střešní krytinou
ČSN 73 1901-2ČSN 73 1901-2 Tato norma stanoví specifické požadavky pro navrhování střech, pokud jejich skladba obsahuje skládanou střešní krytinu, a pro navrhování souvisejících konstrukcí. Pro sta
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 16475-6 - Komíny - Příslušenství - Část 6: Přístupové komponenty - Požadavky a zkušební metody 
Katalogové číslo:  510505
ČSN EN 16475-6 - Komíny - Příslušenství - Část 6: Přístupové komponenty - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 16475-6ČSN EN 16475-6 (73 4210) This document specifies the requirements and test methods for access components comprising a frame and a door or doors which provide access to the flue of a c
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 12697-12 - Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 12: Stanovení odolnosti zkušebního tělesa vůči vodě 
Katalogové číslo:  511060
ČSN EN 12697-12 - Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 12: Stanovení odolnosti zkušebního tělesa vůči vodě
ČSN EN 12697-12ČSN EN 12697-12 Tato norma popisuje tři zkušební metody pro stanovení účinku nasycení vodou a zrychleného temperování ve vodní lázni: - metoda A využívá stanovení pevnosti v příčn
Cena:  232,- Kč
ČSN P CEN/TS 15130 - Poštovní služby - Infrastruktura DPM - Zprávy podporující aplikace DPM 
Katalogové číslo:  510499
ČSN P CEN/TS 15130 - Poštovní služby - Infrastruktura DPM - Zprávy podporující aplikace DPM
ČSN P CEN/TS 15130ČSN P CEN/TS 15130 This document specifies the information exchanges between various parties' infrastructures that take place in support of DPM applications. It complements stan
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 1833-17 - Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 17: Směsi celulózových vláken a určitých vláken s chlorovlákny a určitými jinými vlákny (metoda s použitím koncentrované kyseliny sírové) 
Katalogové číslo:  511124
ČSN EN ISO 1833-17 - Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 17: Směsi celulózových vláken a určitých vláken s chlorovlákny a určitými jinými vlákny (metoda s použitím koncentrované kyseliny sírové)
ČSN EN ISO 1833-17ČSN EN ISO 1833-17 Tento dokument stanovuje metodu, při které se používá kyselina sírová ke zjištění procentuálního podílu chlorovláken, po odstranění nevlákenných látek, v textil
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 5912 - Stany pro táboření - Požadavky a zkušební metody 
Katalogové číslo:  510493
ČSN EN ISO 5912 - Stany pro táboření - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN ISO 5912ČSN EN ISO 5912 This document specifies the requirements on safety, performance and fitness for use of camping tents.
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 21832 - Ovzduší na pracovišti - Kovy a metaloidy v poletavém prachu - Požadavky na vyhodnocení postupů měření 
Katalogové číslo:  510492
ČSN EN ISO 21832 - Ovzduší na pracovišti - Kovy a metaloidy v poletavém prachu - Požadavky na vyhodnocení postupů měření
ČSN EN ISO 21832ČSN EN ISO 21832 This document specifies performance requirements and test methods for the evaluation of procedures for measuring metals and metalloids in airborne particles sampled
Cena:  545,- Kč
ČSN EN ISO 20695 - Systémy pro enterální výživu - Konstrukce a zkoušení 
Katalogové číslo:  510483
ČSN EN ISO 20695 - Systémy pro enterální výživu - Konstrukce a zkoušení
ČSN EN ISO 20695ČSN EN ISO 20695 This document specifies requirements for enteral feeding systems comprising enteral giving sets, enteral extension sets, enteral syringes, enteral feeding catheters
Cena:  545,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat