Sponzorovaný odkaz

Třídy norem ČSN - strana 1334

České technické normy ČSN

Technická norma je podrobný předpis, který stanoví důležité parametry či vlastnosti materiálu, výrobku, součásti nebo pracovního postupu. Technické normy nejsou obecně závazné, jsou to však odborně kvalifikované předpisy, na které se mohou odkazovat smluvní strany při specifikaci předmětu smlouvy nebo státní autorita ve svých obecně závazných předpisech. Umožňují například výměnu výrobků nebo zaměnitelnost součástek a tím zlepšují hospodárnost výroby i bezpečnost výrobků. Stanovením závazných parametrů výrobků přispívají také k ochraně spotřebitele.

Zdroj: www.unmz.cz

 

Technické normy nejsou volně šiřitelné a poskytují se za úplatu. 

 

Normy se podle rozsahu platnosti mohou rozdělovat na:

  • Mezinárodní normy světové (ISO, IEC) nebo evropské (EN), které platí přes hranice jednotlivých států

  • Národní normy, jako např. ČSN, DIN, BSI, NF.. s celostátní platností, které shrnují široký okruh problematik. Tyto normy se postupně uvádějí do souladu (harmonizují) s normami mezinárodními, tím že přebírají a překládají texty mezinárodních norem. Tyto normy se potom zavádějí do národních normalizačních soustav jako např. ČSN EN xxxxx, ČSN EN ISO xxxxxx

  • Oborové normy (ON) - tyto byly v ČR zrušeny k 31.12.1993 a částečně nahrazeny normami podnikovými (PN)

  • Podnikové normy (PN) - tyto normy si vydávají jednotliví výrobci, skupiny výrobců nebo podniky pro vlastní potřebu

České národní normy ČSN jsou označovány, v případě převzatých mezinárodních (ČSN ISO, ČSN IEC..) a evropských (ČSN EN) norem číslem převzaté normy a třídícím znakem, v případě "čistých" ČSN norem pouze třídícím znakem.

 

Třídicí znak

Třídicí znak slouží k přiřazení norem k určité třídě a skupině norem. Skládá se z 6 číslic XX YYZZ.

První dvě číslice XX označují třídu 01 - 99 (např. 01 - Obecná třída, 73 - Navrhování a provádění staveb).

Druhé dvě číslice YY označují skupinu v rámci třídy (např. 2740 - Výtahy, všeobecně).

Poslední dvě číslice ZZ jsou pouze pořadové. 

Seznam tříd norem Vás provede jednotlivými kategoriemi a podkategoriemi.

Pokud nevíte, jakou normu právě potřebujete, její zatřídění do skupiny a podskupiny Vás dovede až ke konkrétní normě.

V našem e-shopu jsou pro snadnější orientaci uvedeny pouze platné normy ČSN.

Pokud požadovanou normu nenajdete jedná se o normu zrušenou, popř. neexistující. Na tel./mailový/faxový dotaz Vám rádi sdělíme datum zrušení nebo náhradní normu.

 

Seřadit podle: 
Počet: 
Třídící znakNázev
ČSN EN ISO 4254-11 ZMĚNA A1 - Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 11: Sběrací lisy 
Katalogové číslo:  511244
ČSN EN ISO 4254-11 ZMĚNA A1 - Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 11: Sběrací lisy
ČSN EN ISO 4254-11 ZMĚNA A1
Cena:  232,- Kč
ČSN P CEN/TS 13149-10 - Veřejná přeprava osob - Systémy řízení a sestavování jízdních řádů - Část 10: Služba určování polohy 
Katalogové číslo:  510682
ČSN P CEN/TS 13149-10 - Veřejná přeprava osob - Systémy řízení a sestavování jízdních řádů - Část 10: Služba určování polohy
ČSN P CEN/TS 13149-10ČSN P CEN/TS 13149-10 The CEN 13149 series of products concerns on-board data communication systems on public transport vehicles. This series provides for data services that en
Cena:  232,- Kč
ČSN P CEN/TS 13149-9 - Veřejná přeprava osob - Systémy řízení a sestavování jízdních řádů - Část 9: Služba určování času 
Katalogové číslo:  510683
ČSN P CEN/TS 13149-9 - Veřejná přeprava osob - Systémy řízení a sestavování jízdních řádů - Část 9: Služba určování času
ČSN P CEN/TS 13149-9ČSN P CEN/TS 13149-9 The CEN 13149 series of products concerns on-board data communication systems on public transport vehicles. This series provides for data services that enab
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 7369 - Potrubí - Kovové hadice a sestavy hadic - Slovník 
Katalogové číslo:  510684
ČSN EN ISO 7369 - Potrubí - Kovové hadice a sestavy hadic - Slovník
ČSN EN ISO 7369EN ISO 7369 This document defines current terms concerning metal hoses, metal hose assemblies and component parts. This document applies to: a) stripwound metal hoses and hose
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 1440+A2 - Zařízení a příslušenství na LPG - Znovuplnitelné běžné svařované a pájené ocelové lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) - Periodická kontrola 
Katalogové číslo:  510689
ČSN EN 1440+A2 - Zařízení a příslušenství na LPG - Znovuplnitelné běžné svařované a pájené ocelové lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) - Periodická kontrola
ČSN EN 1440+A2ČSN EN 1440+A2 This European Standard specifies procedures for the periodic inspection and testing, of transportable refillable LPG cylinders with a water capacity from 0,5 l up to
Cena:  358,- Kč
ČSN EN IEC 63132-2 - Příručka instalačních postupů a tolerancí hydroelektrických strojů - Část 2: Vertikální generátory 
Katalogové číslo:  510692
ČSN EN IEC 63132-2 - Příručka instalačních postupů a tolerancí hydroelektrických strojů - Část 2: Vertikální generátory
ČSN EN IEC 63132-2ČSN EN IEC 63132-2 The purpose of this part of IEC 63132 is to establish, in a general way, suitable procedures and tolerances for installation of generator. This document prese
Cena:  358,- Kč
ČSN ISO 14955-4 - Obráběcí stroje - Environmentální hodnocení obráběcích strojů - Část 4: Principy pro měření tvářecích strojů a laserových obráběcích strojů s ohledem na energetickou účinnost 
Katalogové číslo:  511249
ČSN ISO 14955-4 - Obráběcí stroje - Environmentální hodnocení obráběcích strojů - Část 4: Principy pro měření tvářecích strojů a laserových obráběcích strojů s ohledem na energetickou účinnost
ČSN ISO 14955-4ČSN ISO 14955-4 Tento dokument specifikuje technické požadavky a opatření pro zkušební postupy pro hodnocení energie, které musí být přijaty osobami provádějícími návrh, výrobu a d
Cena:  1 155,- Kč
ČSN ISO 6779 - Zkušební podmínky pro svislé vnitřní protahovací stroje - Zkoušky přesnosti 
Katalogové číslo:  511252
ČSN ISO 6779 - Zkušební podmínky pro svislé vnitřní protahovací stroje - Zkoušky přesnosti
ČSN ISO 6779ČSN ISO 6779 Tento dokument specifikuje, s odkazem na ISO 230-1, zkoušky geometrické přesnosti pro vnitřní protahovací stroje se svislou osou Z zajišťující hlavní řezný pohyb. Také sp
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 7010 - Letectví a kosmonautika - Konfigurační matrice - Definice a označování výrobkových norem pro spojovací součásti s vnějším závitem 
Katalogové číslo:  510698
ČSN EN 7010 - Letectví a kosmonautika - Konfigurační matrice - Definice a označování výrobkových norem pro spojovací součásti s vnějším závitem
ČSN EN 7010ČSN EN 7010 This document is the configuration master for the content and structure of externally threaded fastener product standards. This document - defines the content of externally
Cena:  446,- Kč
ČSN EN IEC 62024-2 ed. 2 - Vysokofrekvenční indukční součástky - Elektrické charakteristiky a metody měření - Část 2: Jmenovité proudy induktorů pro měniče DC-DC 
Katalogové číslo:  510699
ČSN EN IEC 62024-2 ed. 2 - Vysokofrekvenční indukční součástky - Elektrické charakteristiky a metody měření - Část 2: Jmenovité proudy induktorů pro měniče DC-DC
ČSN EN IEC 62024-2 ed. 2ČSN EN IEC 62024-2 ed. 2 This part of IEC 62024 specifies the measuring methods of the rated direct current limits for small inductors. Standardized measuring methods for
Cena:  347,- Kč
ČSN EN IEC 60667-2 - Specifikace vulkanfíbru pro elektrotechnické účely - Část 2: Zkušební metody 
Katalogové číslo:  510963
ČSN EN IEC 60667-2 - Specifikace vulkanfíbru pro elektrotechnické účely - Část 2: Zkušební metody
ČSN EN IEC 60667-2ČSN EN IEC 60667-2 This part of IEC 60667 gives methods of test for vulcanized fibre sheets for electrical purposes. Material made by combining with an adhesive several thicknesse
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 50306-3 ed. 2 - Drážní zařízení - Kabely pro drážní vozidla se speciálními požárními vlastnostmi - Redukovaná tloušťka izolace - Část 3: Jednožilové a vícežilové kabely stíněné s redukovanou tloušťkou pláště 
Katalogové číslo:  510223
ČSN EN 50306-3 ed. 2 - Drážní zařízení - Kabely pro drážní vozidla se speciálními požárními vlastnostmi - Redukovaná tloušťka izolace - Část 3: Jednožilové a vícežilové kabely stíněné s redukovanou tloušťkou pláště
ČSN EN 50306-3 ed. 2ČSN EN 50306-3 ed. 2 This document specifies requirements for, and constructions and dimensions of, multicore cables, rated voltage U0/ U = 300/500 V, of the following type: S
Cena:  232,- Kč
ČSN EN IEC 63172 - Elektrická příslušenství - Metodika pro určení třídy energetické účinnosti elektrických příslušenství 
Katalogové číslo:  511212
ČSN EN IEC 63172 - Elektrická příslušenství - Metodika pro určení třídy energetické účinnosti elektrických příslušenství
ČSN EN IEC 63172ČSN EN IEC 63172 Tato norma poskytuje metodiku pro stanovení třídy energetické účinnosti elektrického příslušenství, aby umožnil návrháři systému určit pro elektrickou instalaci kom
Cena:  232,- Kč
ČSN EN IEC 63093-1 - Feritová jádra - Návod pro rozměry a meze povrchových vad - Část 1: Obecná specifikace 
Katalogové číslo:  510708
ČSN EN IEC 63093-1 - Feritová jádra - Návod pro rozměry a meze povrchových vad - Část 1: Obecná specifikace
ČSN EN IEC 63093-1ČSN EN IEC 63093-1 This part of IEC 63093 specifies the dimensions and allowable limits of surface irregularities of ferrite cores. It is intended that this document includes fe
Cena:  347,- Kč
ČSN EN IEC 61753-061-2 ed. 2 - Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 061-2: Jednovidové pigtailované optické polarizačně nezávislé izolátory pro kategorii C - Řízená prostředí 
Katalogové číslo:  511206
ČSN EN IEC 61753-061-2 ed. 2 - Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 061-2: Jednovidové pigtailované optické polarizačně nezávislé izolátory pro kategorii C - Řízená prostředí
ČSN EN IEC 61753-061-2 ed. 2ČSN EN IEC 61753-061-2 ed. 2 Tato norma obsahuje minimální zkušební a měřicí požadavky a přísnosti, které musí vláknový optický izolátor specifikovaný podle IEC 61202-1
Cena:  358,- Kč
ČSN EN IEC 62386-105 - Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 105: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Přenos pevně zabudovaného programu (firmware) 
Katalogové číslo:  511227
ČSN EN IEC 62386-105 - Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 105: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Přenos pevně zabudovaného programu (firmware)
ČSN EN IEC 62386-105ČSN EN IEC 62386-105 Tato část IEC 62386 platí pro ovládací zařízení. Obvykle sběrnicová jednotka podle IEC 62386 (soubor) obsahuje firmware. Existují okolnosti, kdy může být
Cena:  358,- Kč
ČSN EN IEC 63008 - Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Přístupnost ovládacích prvků, dvířek, vík, zásuvek a držadel 
Katalogové číslo:  510712
ČSN EN IEC 63008 - Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Přístupnost ovládacích prvků, dvířek, vík, zásuvek a držadel
ČSN EN IEC 63008ČSN EN IEC 63008 This document contains accessibility requirements to enable more accessible use of certain elements found on household and similar electrical appliances by older
Cena:  358,- Kč
ČSN EN IEC 60730-2-8 ed. 3 - Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 2-8: Zvláštní požadavky pro elektricky ovládané vodní ventily, včetně mechanických požadavků 
Katalogové číslo:  510714
ČSN EN IEC 60730-2-8 ed. 3 - Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 2-8: Zvláštní požadavky pro elektricky ovládané vodní ventily, včetně mechanických požadavků
ČSN EN IEC 60730-2-8 ed. 3ČSN EN IEC 60730-2-8 ed. 3 This part of IEC 60730 applies to electrically operated water valves for use in, on or in association with equipment for household and similar u
Cena:  545,- Kč
ČSN EN ISO/IEC 30111 - Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Postupy zacházení se zranitelnostmi 
Katalogové číslo:  510719
ČSN EN ISO/IEC 30111 - Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Postupy zacházení se zranitelnostmi
ČSN EN ISO/IEC 30111ČSN EN ISO/IEC 30111 This document provides requirements and recommendations for how to process and remediate reported potential vulnerabilities in a product or service. This
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 4497 - Kovové prášky - Stanovení velikosti části proséváním za sucha 
Katalogové číslo:  510725
ČSN EN ISO 4497 - Kovové prášky - Stanovení velikosti části proséváním za sucha
ČSN EN ISO 4497ČSN EN ISO 4497 This document specifies a method of determining the particle size distribution of metallic powders by dry sieving into size fractions. The method is applicable t
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 10025-5 - Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí - Část 5: Technické dodací podmínky pro konstrukční oceli se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi 
Katalogové číslo:  510578
ČSN EN 10025-5 - Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí - Část 5: Technické dodací podmínky pro konstrukční oceli se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi
ČSN EN 10025-5ČSN EN 10025-5 Tento dokument specifikuje technické dodací podmínky pro ploché a dlouhé výrobky za tepla válcované se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi značek ocelí a jakos
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 1706 - Hliník a slitiny hliníku - Odlitky - Chemické složení a mechanické vlastnosti 
Katalogové číslo:  511430
ČSN EN 1706 - Hliník a slitiny hliníku - Odlitky - Chemické složení a mechanické vlastnosti
ČSN EN 1706ČSN EN 1706 Tento dokument stanovuje mezní hodnoty chemického složení pro slitiny hliníku na odlitky a mechanické vlastnosti odděleně odlitých zkušebních těles pro tyto slitiny. Příloh
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 4254-6 ed. 2 - Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 6: Postřikovače a zařízení pro zapracování kapalných průmyslových hnojiv 
Katalogové číslo:  510728
ČSN EN ISO 4254-6 ed. 2 - Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 6: Postřikovače a zařízení pro zapracování kapalných průmyslových hnojiv
ČSN EN ISO 4254-6 ed. 2ČSN EN ISO 4254-6 This document, to be used together with ISO 4254-1, specifies the safety requirements and their verification for the design and construction of mounted, sem
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 3657 - Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení čísla zmýdelnění 
Katalogové číslo:  511417
ČSN EN ISO 3657 - Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení čísla zmýdelnění
ČSN EN ISO 3657ČSN EN ISO 3657 Tento dokument specifikuje metodu pro stanovení čísla zmýdelnění živočišných a rostlinných tuků a olejů. Číslo zmýdelnění je ukazatelem volných a esterifikovaných kys
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 787-19 - Obecné metody zkoušení pigmentů - Část 19: Stanovení dusičnanů rozpustných ve vodě (metoda s kyselinou salicylovou) 
Katalogové číslo:  510737
ČSN EN ISO 787-19 - Obecné metody zkoušení pigmentů - Část 19: Stanovení dusičnanů rozpustných ve vodě (metoda s kyselinou salicylovou)
ČSN EN ISO 787-19ČSN EN ISO 787-19 This document specifies a general method of test for determining the water-soluble nitrates in a sample of pigments by a spectrophotometric method using salicylic
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 15269-20 - Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 20: Kouřotěsnost dveří, uzávěrů, pohyblivých textilních závěsů a otevíravých oken 
Katalogové číslo:  511440
ČSN EN 15269-20 - Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 20: Kouřotěsnost dveří, uzávěrů, pohyblivých textilních závěsů a otevíravých oken
ČSN EN 15269-20ČSN EN 15269-20 (73 0868) This document, which is intended to be read in conjunction with EN 15269-1, covers doors, shutters, openable windows and fabric curtains of any material a
Cena:  1 540,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat